Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Informacje prosto z uczelni

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

DO 9 LIPCA POTRWA REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

W  roku akademickim 2018/2019 Uniwersytet Rolniczy oferuje naukę na 31 kierunkach i 74 specjalnościach. Na Uczelni kształci się blisko 8,5 tysiąca studentów.  Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia rozpoczęła się 4 czerwca i potrwa do 9 lipca br.


NOWE SPECJALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Od roku akademickiego 2018/2019 Uczelnia uruchamia 8 nowych specjalności:

 • Inżynieria produkcji i towaroznawstwo rolno-spożywcze (I i II st. na kierunku Rolnictwo-Wydział Rolniczo-Ekonomicznych)
 • Gospodarka rybacko- wędkarska i ochrona wód (na kierunku Zootechnika-Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)
 • Akwakultura i ochrona środowiska wodnego (na kierunku Zootechnika – II st. na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt)
 • Geoinformacja (na kierunku Gospodarka przestrzenna – II st. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji)
 • Infrastruktura techniczna (na kierunku Inżynieria biosystemów – I st. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki)
 • Systemy energetyczne w budynkach (na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami- II st.  na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki)
 • Inżynieria przetwórstwa spożywczego (na kierunku Zarzadzanie i inżynieria produkcji - II st. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki)
 • Inżynieria systemów przechowalniczych (na kierunku Zarzadzanie i inżynieria produkcji - II st. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki)


LIMITY PRZYJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 - łącznie 3325 miejsc na studiach stacjonarnych

Limit przyjęć na studiach stacjonarnych I stopnia to 2070 miejsc, a na studiach II stopnia – 1255 miejsc. Łącznie - 3325 miejsc na studiach stacjonarnych I i II stopnia.

TERMINY REKRUTACJI

STUDIA STACJONARNE

Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia potrwa do 9 lipca 2018 r.
 
Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia po licencjacie na wymienione kierunki potrwa do:

biologia stosowana:    21.09.2018 r.
ekonomia:    1.08.2018 r.
jakość i bezpieczeństwo środowiska:    1.08.2018 r.
ochrona środowiska:    1.08.2018 r.
     
Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku angielskim na wymienionych kierunkach potrwa do:

environmental and plant biotechnology:    31.07.2018 r.
international master of horticultural science:    31.07.2018 r.
environmental protection - agroecology:    1.08.2018 r.
 
STUDIA NIESTACJONARNE

Rejestracja na studia niestacjonarne I stopnia potrwa do 20 sierpnia 2018 r.
wyjątek: leśnictwo - rejestracja do 15.07.2018 r.
 
Rejestracja na studia niestacjonarne II stopnia na wymienione kierunki potrwa do:

dietetyka:    20.08.2018 r.
ekonomia (po licencjacie):    1.08.2018 r.
jakość i bezpieczeństwo środowiska (po licencjacie):    1.08.2018 r.
ochrona środowiska (po licencjacie):    1.08.2018 r.
technologia żywności i żywienie człowieka:    20.08.2018 r.
zootechnika:    21.09.2018 r.
 
System ERK zamyka się o północy we wskazanych wyżej terminach. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi w terminie do
5 dni od daty zakończenia rejestracji w systemie ERK na dany kierunek. Przyjmowanie wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia odbywa się w terminie do 7 dni od daty opublikowania na indywidualnym koncie ERK kandydata, komunikatu o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Ogłaszanie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych w miarę zwalnianych miejsc następuje co 2 tygodnie.


Na Uniwersytecie Rolniczym można podjąć naukę na studiach I, II, III stopnia oraz studiach podyplomowych.

Listę studiów podyplomowych można znaleźć pod linkiem: https://podyplomowe.urk.edu.pl/

Listę studiów doktoranckich (III stopnia) można znaleźć pod linkiem:
https://studiumdoktoranckie.urk.edu.pl/

Dodatkowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie: https://rekrutacja.urk.edu.pl/

Uniwersytet Rolniczy posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 10 dyscyplinach (agronomii, zootechniki, ogrodnictwa, inżynierii rolniczej, ochrony i kształtowania środowiska, technologii żywności i żywienia, biotechnologii, leśnictwa, geodezji i kartografii, ekonomii), natomiast do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 7 dyscyplinach (agronomii, leśnictwa, zootechniki, ochrony i kształtowania środowiska, ogrodnictwa, inżynierii rolniczej, technologii żywności i żywienia).

Uczelnia oferuje kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych. Studenci mają do dyspozycji 28 stacji doświadczalnych o łącznej powierzchni około 7 tys. ha. Co roku Uniwersytet prowadzi kilkaset tematów badawczych, organizowanych jest wiele konferencji, sympozjów i seminariów krajowych oraz międzynarodowych stanowiących płaszczyznę do dyskusji i wymiany doświadczeń. Pracownicy naukowo-dydaktyczni utrzymują ścisłą współpracę z firmami, izbami rolniczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, dzięki której możliwe jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań.

Studia na UR to nie tylko edukacja w świetnie zaopatrzonym zapleczu naukowo-dydaktycznym pod okiem wybitnych naukowców, ale również tętniąca życiem społeczność studencka organizująca m.in. Juwenalia, rajdy studenckie czy akcje charytatywne. W swojej ofercie UR proponuje studentom i pracownikom wyjazdy zagraniczne w ramach programów ERASMUS+ i CEEPUS, stwarzając tym samym okazję do zdobycia cennego doświadczenia. UR to połączenie tradycji z nowoczesnością, co gwarantuje rozwój intelektualny i zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy. Partnerami Uniwersytetu Rolniczego jest  prawie 80 uczelni z 25 krajów, w tym z: USA, Niemiec, Francji, Włoch, Ukrainy, Rosji, Chin, Japonii, Turcji, Słowacji.

W ramach współpracy możliwa jest wymiana doświadczeń, jak również prowadzenie wspólnych badań w ramach programów Unii Europejskiej: Akcji  COST i Programów Ramowych.

Wydziały:

 1. Rolniczo-Ekonomiczny
 2. Leśny
 3. Hodowli i Biologii Zwierząt
 4. Inżynierii Środowiska i Geodezji
 5. Biotechnologii i Ogrodnictwa
 6. Inżynierii Produkcji i Energetyki
 7. Technologii Żywności
 8. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR -  kierunek międzyuczelniany
Kierunki studiów:

 1. Rolnictwo
 2. Ochrona środowiska
 3. Biogospodarka
 4. Jakość i bezpieczeństwo środowiska
 5. Ekonomia
 6. Zarządzanie
 7. Leśnictwo
 8. Zootechnika
 9. Biologia stosowana
 10. Bioinżynieria zwierząt
 11. Inżynieria środowiska
 12. Inżynieria i gospodarka wodna
 13. Geodezja i kartografia
 14. Gospodarka przestrzenna
 15. Architektura krajobrazu
 16. Biotechnologia
 17. Ogrodnictwo
 18. International master of horticultural science
 19. Environmental and plant biotechnology
 20. Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
 21. Sztuka ogrodowa
 22. Inżynieria biosystemów
 23. Technika rolnicza i leśna
 24. Zarządzanie i inżynieria produkcji
 25. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 26. Technologia żywności i żywienie człowieka
 27. Dietetyka
 28. Jakość i bezpieczeństwo żywności
 29. Weterynaria
 30. Browarnictwo i słodownictwo
 31. Transport i logistykaW ostatnim roku akademickim najpopularniejsze kierunki na Uniwersytecie Rolniczym to: weterynaria, dietetyka, leśnictwo, transport i logistyka, jakość i bezpieczeństwo żywności, browarnictwo, biotechnologia, leśnictwo.


Zobacz prezentację szkoły >

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu