Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Struktura studiów we Włoszech

Na Litwie występują dwa typy instytucji szkolnictwa wyższego: uniwersytety i college. Instytucje edukacji wyższej mogą być dwojakie: państwowe i niepaństwowe. Uprawnienia szkół wyższych mogą być uzyskiwane tylko przez instytucje edukacji wyższej. Studia na poziomie nie uniwersyteckim są zorganizowane w jeden cykl wyższych studiów. Studia na poziomie uniwersyteckim zorganizowane są w 3 cykle:

 

pierwszy - wyższe
drugi - magisterskie
trzeci - pomagisterskie

 

Studia prowadzą do tytułu magistra i uzyskania zawodowych kwalifikacji w połączeniu pierwszego i drugiego cyklu studiów uniwersyteckich. Zawodowa specjalizacja studiów zorganizowana jest jako kolejny cykl po studiach uniwersyteckich, aby nabyć zawodowe umiejętności na każdym polu. Trzeci cykl szkoli badaczy, nauczycieli sztuki, artystów oraz praktykujących lekarzy. Studia są prowadzone zgodnie z programem, zatwierdzonym przez Ministra Edukacji i Nauki. Są 3 rodzaje studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne.

 

Uniwersytecki poziom pierwszego stopnia: uniwersyteckie, wyższe (pierwszy cykl), studia od 4 do 5,5 roku (140-180 punktów ETCS). Aby zostać do nich dopuszczonym, student musi posiadać dyplom maturalny- albo odpowiadające mu kwalifikacje. Zawierają podstawowe wymogi włączając w to wymogi profesjonalnej akademickiej kadry. Cykl pierwszy kończy się stopniem licencjackim albo/i zawodowymi kwalifikacjami. Uzyskane kwalifikacje dają prawo do dostania się na drugi cykl uniwersytecki.

 

Uniwersytecki poziom drugiego stopnia: studia magisterskie (drugi cykl), trwają 1,5 do 2 lat (60-80 pkt. ETCS). Aby zostać dopuszczonym student powinien legitymować się dokumentem ukończenia pierwszego cyklu studiów lub odpowiadającymi mu kwalifikacjami. Program studiów magisterskich przygotowuje niezależnych badaczy lub aktywnych naukowo, dla których pogłębianie naukowej wiedzy i uzyskiwanie większych umiejętności jest pożądane. Generalne wymogi dla studiów magisterskich są zatwierdzone przez Ministra Edukacji i Nauki. Studia zakończone są tytułem magistra oraz zawodowymi kwalifikacjami. Po ukończeniu studiów przyznawany jest tytuł magistra, bądź ukończenia studiów wyższych. Dyplom studiów wyższych dotyczy studiów, prowadzących do uzyskania zawodowych umiejętności. Te kwalifikacje ogólnie dają prawo wstępu na trzeci cykl studiów.

 

Uniwersytecki poziom trzeciego stopnia: Studia pomagisterskie (trzeci cykl), trwają od 2 do 6 lat (80-240 pkt. ETCS). Są zaprojektowane dla elitarnej grupy specjalistów na polu medycyny, medycyny weterynaryjnej. Aby w nich uczestniczyć student powinien posiadać tytuł magistra albo odpowiadające mu kwalifikacje. Po obronie doktoratu przyznawany jest stopień doktora.

 

Studenci zagraniczni: student zagraniczny to osoba, która nie jest stałym mieszkańcem Litwy i jest zrzeszona w instytucji litewskiego szkolnictwa wyższego. Ogólną zasadą jest, ze student musi delegować się świadectwem maturalnym i zdać egzamin wstępny (jeśli taki jest ustanowiony). Wiza studencka, albo pozwolenie na pobyt zależy od długości studiów, z wyjątkiem pewnych krajów, oraz zatwierdzonych gwarancji finansowych. Student musi mieć dobrą znajomość litewskiego, z wyjątkiem tych zdających, którzy chcą się dostać na kursy w angielskim, niemieckim, bądź rosyjskim albo na studiach indywidualnych.

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu