Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Struktura studiów w Słowacji

Słowackie słowo "Vysoká škola" oznacza wyższą szkołę, bądź też angielski odpowiednik College'u i swym znaczeniem obejmuje wszystkie uczelnie wyższe w kraju. Pierwszym Uniwersytetem na terenie Słowacji była Akademia Istropolitana, założona w 1465 roku.Obecnie główną i największą tego typu placówką jest Uniwersytet Komeńskiego.

 

Ustawa o Szkołach Wyższych z 2002 roku dzieli edukację na Publiczną, Państwową oraz Prywatną:

 

  • Szkoły Publiczne są filarem edukacji wyższej, opartym na prawie słowackim. Ogromna większośc szkół posiada statut szkoły publicznej. Finansowane są przez rząd oraz sponsorów prywatnych.
  • Prywatne szkoły zakładane oraz finansowane są przez instytucje pozarządowe, jednak akceptowane koniecznie przez Ministerstwo Edukacji. Tego typu szkół jest wciąż bardzo mało na Słowacji.
  • Szkoły państwowe to szkoły wojskowe, militarne oraz medyczne. Założone zostały poprzez współpracę Ministrów z Rządem, a finansowane przez Rząd.

 

Studia na państowych oraz publicznych Uniwersytetach są darmowe dla zarówno obywateli Słowacji, jak i Unii Europejskiej. Pomimo to, rozważa się wprowadzenie czesnego w najbliższym czasie.Studenci z innym krajów zobowiązani są do opłaty czesnego w wysokości od 2,500 dolarów do 6,500 za jeden rok akademicki(w zależności od uczelni).

 

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdzie na jedno miejsce jest więcej, niż jeden kandydat, aplikanci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu wstępnego.

 

W zależności od kierunku, egzaminy te mogą przybrać różne formy. Wyniki maturalne przyszłego studenta są również brane pod uwagę podczas wyboru studentów. Z uwagi na fakt, iż liczba kandydatów na studia systematycznie rośnie od osiemnastego wieku, coraz więcej jest osób niezaakceptowanych na dany kierunek, a tym samym wielu z nich wyjeżdza za granicę. Ulubionym miejscem Słowaków jest Republika Czeska - obydwa języki niewiele się między sobą róznią, sytuacja ekonomiczna jest minimalnie lepsza, a systemy edukacyjne prawie takie same. W rezultacie, mamy coraz więcej młodych, wykształconych za granicą Słowaków.

 

Studia organizowane są wedle programów i szczebli (poziomów). Każda szkoła musi zapewnić przynajmniej jeden poziom edukacji:

 

Poziom 1: Licencjat, 3-4 lata, tytuł "Licencjat" (bakalár)

 

Poziom 2 lub Poziom 1+ Poziom 2

Program studiów Magisterskich, "Magister", dodatkowe tytuły:
Doktor Nauk Biologicznych (doktor prírodných vied)
Doktor Farmacji (doktor farmácie)
Doktor Filozofii (doktor filozofii)
Doktor Prawa (doktor práv)
Doktor PEdagogiki(doktor pedagogiky)
Doktor Teologii (doktor teológie)
Studia Inżynierskie, tytuł "Inżynier" (inžinier, Ing) Programy doktorskie:
Doktor Medycyny (doktor medicíny)
Doktor Weterynarii (doktor veterinárnej medicíny)
Doktor Stomatologii (doktor zubného lekárstva)

 

Poziom 3:

 

Studia doktoranckie, 3-4 lata, tytuły:

 

Tytuł podstawowy "Doktor" (PhD)
Doktor Sztuk Pięknych (doktor umenia)
Licencjat z Teologii (licenciát teológie) lub Doktor Teologii (doktor teológie)
Studia specjalistyczne z Medycyny
Szkoły Sztuk Pięknych podzielone są na:

Uniwersytety, które zapewniają programy studenckie na wszystkich poziomach kształcenia, tylko one mogą używac słowa" Uniwersytet" w swoich nazwach
Szkoły Wyższe - profesjonalne instytucje kształcenia, zapewniające głównie możliwość uzyskania tytułu Licencjata.
Rok akademicki rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia roku następnego (w praktyce maj/czerwiec). Studia zazwyczaj podzielone są na dwa semestry, rzadziej na trzy. Proces edukacji to różnorodne formy nauki, takie jak: wykłady, ćwiczenia, zajęcia w laboratorium, zajęcia praktyczne, szkolenia, konsultacje i tym podobne. Uczelnie słowackie honorują System ECTS (European Credit Transfer System ), który został zaproponowany w 1998 roku dla wszystkich szkół wyższych. Każdy student powinien zdobyc 60 punktów ECST w jednym semestrze, albowiem komplet punktów jest wymagany do ukończenia studiów na konkretnych poziomach.

Źródło:www.wikipedia.org

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu