Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Struktura studiów w Bułgarii

Edukacja wyższa w Bułgarii składa się z różnych programów edukacyjnych, zaś wszystkie placówki szkolnictwa wyższego powstały zgodnie z prawem bułgarskim. Wedle artykułu nr 9, parlament (Narodno sabranie) decyduje o wszystkim, co dotyczy edukacji, Uniwersytetów oraz Szkól wyższych. Parlament ten jest uprawniony do ustanawiania, przekształcania oraz zamykania organizacji i instytucji edukacyjnych, na podstawie zezwolenia od Rady Ministrów. W ciągu ostatnich 4 lat natomiast, system edukacji wyższej zmienił się znacząco w Bułgarii. Obecnie, podzielony jest on na Uniwersytety, instytucje specjalistyczne (akademie, instytuty) oraz szkoły wyższe.

 

Uniwersytety to te instytucje, które zapewniają edukację różnorodną, przynajmniej w 3 lub 4 specjalnościach (nauki humanistyczne, nauka badawcza, studia socjalne oraz technologiczne). Uniwersytety mają własną moblinośc oraz możliwośc przeprowadzania badań naukowych oraz obowiązek do zapewniania studentom rozwoju w dziedzinach kultury i nauki. Te instytucje są uprawnione do nauczania na wszystkich stopniach ( ISCED’97 Poziomy 5А, 6).

 

Instytucje wyspecjalizowane są do nauczania tylko w jednej z dziedzin naukowych, artystycznych, sportowych. Nazwa konkretnej instytucji musi odnosic się do tej specjalizacji. Ten typ instytucji jest także uprawniony do nauczania studentów na wszystkich poziomach( ISCED’97 Poziomy 5А, 6). Szkoły Wyższe oferują natomiast krótsze oraz zawodowe studia (ISCED’97 Poziom 5В). Studia te przeżyły transformację, częśc z nich jest pod patronatem uniwersytetów i wykorzystuje ich wyposażenie, inna częśc jest niezależna, co oznacza posiadanie akademickiego środowiska oraz własnych narzędzi do nauczania.

 

Ukończenie szkoły militarnej daje prawo do używania zarówno tytuły akademickiego, jak i wojskowego. System edukacji w Bułgarii został poprawiony w 1995 roku wedle zmienionego prawa edukacyjnego, które mówi, iż wszystkie wymienione wyżej instytucje należą do systemu wyższej edukacji. Bułgaria posiada 51 uczelni wyższych, w tym 42 Uniwersytety oraz instytucje edukacji wyższej, 41 szkół wyższych oraz 9 niezależnych szkól wyższych.

 

Poziomy edukacji wyższej:

Licencjat
Studia te trwają przynajmniej 4 lata i kończą się tytułem licencjata. Jakkolwiek, na niektórych kierunkach nie istnieje możliwośc uzyskania tego tytułu – tutaj studia kończą się tytułem magistra.Wedle najnowszych poprawek Aktu Edukacyjnego, studia licencjackie także dają szansę na doktorat (4 lata).

 

Magister
Studia te trwają 5 lat po ukończeniu szkoły średniej lub 1 rok po uzyskaniu tytułu licencjata. Studenci są zobligowani do napisania pracy magisterskiej oraz jej obrony w postaci egzaminu. Tytuł magistra umożliwia absolwentom aplikację na 3 letnie studia doktoranckie.

 

Doktorat


To trzeci stopień edukacji wyższej prowadzący do tytułu doktora, uzyskiwany po dokonaniu indywidualnych badań oraz obronie pracy.

Źródło: www.dynot.net

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu