Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Struktura studiów w Grecji

Wedle konstytucji z 1975 roku, Szkoły Wyższe są legalnymi jednostkami prawnymi w Grecji, aczkolwiek znajdują się pod kontrolą Ministra Edukacji Narodowej oraz Religii, które finansuje koszty edukacji oraz jest odpowiedzialne za rozwój kształcenia oraz ciągłe podnoszenie poziomu edukacji.

 

Uczelnie Techniczne, bądź Politechniki nie należą do sektora Uczelni Wyższych, Akademie Wojskowe natomiast posiadają taki sam status, jak Uniwersytety, jednak podlegają Ministerstwu Obrony. Dyplomy otrzymane po ukończeniu Uczelni niepaństwowych, nie są rozpoznawane przez Państwo. Dlatego nie ma w Grecji prywatnych Uniwersytetów.

 

Struktura Szkolnictwa Wyższego:

 

Poziom Nieuniwersytecki:

Szkoła Wyższa kształcąca inżynierów dysponuje wydziałami: Mechanicznym oraz Elektryki i Inżynierii Elektronicznej. Szkoła Wyższa w Atenach oferuje trzyroczne kursy. Podobnie Akademie dla Kupców. Na koniec kursu, po zdanych egzaminach, studenci uzyskują dyplom Dokimou Axiomatikou. Szkoły Techniczne natomiast oferują krótkie szkolenia i kursy (6-9miesięcy) w ponad 20 specjalistycznych dziedzinach. Rząd powołał także Instytuty Kształcenia Zawodowego, które wydają specjalne pozwolenia dla gimnazjów, szkół technicznych oraz liceów. Kursy trwają zazwyczaj 4 semestry, zaś po ich ukończeniu każdy student otrzymuje certyfikat potwierdzający znajomość danej dziedziny.

 

Stopnie Uniwersyteckie:

 

Pierwszy stopień: Ptychio

 

Odpowiednik studiów licencjackich, które trwają 4 lata (8 semestrów)i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata w danej dziedzinie. Wyjątkiem są studia na kierunku Weterynaria, Stomatologia, Inżynieria, Rolnictwo, gdzie studia te trwają 10 semestrów, zaś dla medycyny jest to miesięcy 12.

 

Programy studiów zawierają zajęcia obowiązkowe oraz te do indywidualnego wyboru. W każdym semestrze, student musi uczestniczyć w ustalonym numerze zajęć obowiązkowych, w zależności od wybranego kierunku. Na niektórych wydziałach wymagane jest złożenie pracy dyplomowej, na przykład na kierunku Inżynieria, takie projekty są wymagane na 10 semestrze. Egzaminy wstępne są takie same zarówno dla Instytutów Edukacji Technologicznej, jak i Uniwersytetów. Te pierwsze trwają 7 lub 8 semestrów, kończą się napisaniem pracy dyplomowej i prowadzą do stopnia licencjata. Kurs zawiera przedmioty obowiązkowe, te do wyboru oraz te opcjonalne(nieobowiązkowe). Uzyskując stopień licencjata, istnieje możliwość natychmiastowego zatrudnienia, a także kontynuacji studiów, podjęcia kursów podyplomowych, także na Uniwersytetach zagranicznych.

 

Drugi stopień Uniwersytecki: Metaptychiako Díploma Exidíkefsis

 

Odpowiednik studiów magisterskich, które trwają minimum 4 semestry i prowadzą do uzyskania tytułu Magistra (Metaptychiako Díploma Exidíkefsis) w danej specjalizacji. Studia te mogą być kontynuowane na innym Uniwersytecie, również tym zagranicznym.

 

Tytuł Doktora danych Nauk(Didaktoriko) są przyznawany dopiero po obronie pracy doktoranckiej. Pomysł na prace doktorancką musi być oryginalny oraz wykazywać przydatność dla danej dziedziny nauki oraz społeczeństwa.

 

Studia doktoranckie nie mogą trwać krócej niż 3 lata od czasu, gdy student został zaakceptowany. Warunkiem przyjęcia jest także posiadanie odpowiednich kwalifikacji, w przypadku studentów z innych krajów- kwalifikacji rozpoznawanych przez Dikatsa.

 

Studia nietradycyjne:

 

Edukacja na odległość

 

Otwarty Uniwersytet Hellenistyczny powstał w 1992 roku stając się niezależną placówką szkolnictwa wyższego w Grecji. Zlokalizowany w Patras, zapewnia kształcenie na poziomie licencjata oraz magistra. Organizuje także programy edukacyjne, kursy i szkolenia zawodowe, po ukończeniu których otrzymuje się certyfikaty, bądź tez w przypadku niektórych kursów- tytuły akademickie.

 

Edukacja trwająca całe życie

 

Jest to specyficzny rodzaj kształcenia adresowany do tych dorosłych, którzy nie mieli życiowej szansy, by uczestniczyć w zajęciach na Uniwersytecie, bądź Instytucie Technicznym. Skierowany jest również do absolwentów, którzy choć mają wykształcenie oraz są zatrudnieni, to ze względu na ciągle zmieniające się warunki na rynku, są zmuszeni do podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych.

 

Prywatne Uniwersytety

 

Prywatne szkolnictwo wyższe jest związane z publiczną edukacją. Obecnie, w związku z rozwojem ekonomicznym oraz globalnym, powstaje coraz więcej placówek kształcenia wyższego, a to oznacza coraz większą konkurencję na rynku edukacyjnym. W takiej sytuacji wciąż podnoszony jest poziom nauczania, aby sprostać coraz większym wymaganiom studentów.

 

Ponadto, opisane powyżej prawo, zniechęca Greków do studiowania w ich własnym kraju. Wybierają oni uczelnie zagraniczne. Jak wspomniano powyżej, zakładanie prywatnych Uniwersytetów, gdzie mogliby się kształcić młodzi Grecy, jest zakazane. Znaleziono sposób na ominięcie tego prawa- powstają filie zagranicznych Uniwersytetów, których ukończenie kończy się otrzymaniem certyfikatu. Większość z nich współpracuje z Brytyjskimi Uniwersytetami, część z nich także z Amerykańskimi Placówkami, a tylko kilka z Francuskimi, czy innymi Szkołami. Studia zazwyczaj trwają 3 do 4 lat dla studiów licencjackich oraz 1 lub 2 lata dla magisterskich. Zajęcia prowadzone są po angielsku lub grecku.

Źródło: www.researchandmarkets.com

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu