Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Struktura studiów w Holandii

System szkolnictwa wyższego Holandii obejmuje szkolnictwo uniwersyteckie i wyższe szkolnictwo zawodowe, prowadzone odpowiednio w 13 uniwersytetach i 56 wyższych szkołach zawodowych (hoger beroepsonderwijs, HBO) finansowanych przez państwo, a także w Uniwersytecie Otwartym założonym w 1984 r., który prowadzi kształcenie na odległość. Ponadto istnieje także 58 zatwierdzonych instytucji podlegających ustawie o szkolnictwie wyższym i badaniach, które nie są finansowane przez państwo. Instytucje te mają uprawnienia do uruchamiania kierunków studiów, gdy wystąpi na nie popyt, i zamykania przy spadku popytu.

 

Studia są częściowo płatne, ale studenci otrzymują zasiłki od państwa na pokrycie czesnego oraz inną pomoc materialną. Uniwersyteckie programy studiów są silnie skoncentrowane na głównej dziedzinie wiedzy, w której nadawany jest stopień akademicki. Nawet na pierwszych latach studiów nie ma przedmiotów, które można by zaklasyfikować do dziedziny nauk wyzwolonych. W ramach poszczególnych kierunków studenci mają do pewnego stopnia swobodę ułożenia indywidualnych programów studiów. Podobnie, za aprobatą odpowiedniej rady egzaminacyjnej, studenci mogą zestawić swoje przedmioty bezpośrednio związane ze stopniem akademickim poprzez wybór różnych jednostek studiów znajdujących się w ofercie. Studia uniwersyteckie prowadzą do egzaminu na stopień zwany doctoraal, wymagający zgromadzenia 168 punktów kredytowych, co w praktyce odpowiada studiom 4-letnim. Jeden punkt kredytowy odpowiada bowiem 40 godzinom tygodniowej pracy studenta, składającej się z wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych (tam, gdzie istnieją) i niezależnych studiów. W zasadzie, roczne obciążenie obejmuje 42 p. Studia zaczynają się od części propedeutycznej, kończącej się egzaminami.

 

Istnieją również kierunki studiów trwające dłużej, wymagające zdobycia większej liczby punktów kredytowych: medycyna, farmacja, chirurgia weterynaryjna – 252 p. (6 lat); stomatologia, filozofia w konkretnej dyscyplinie, niektóre studia w naukach inżynieryjnych i rolniczych prowadzące do tytułu inżyniera – 210 p. (5 lat).

 

Studia związane ze specyficznymi zawodami muszą obejmować praktyczne przygotowanie do uprawiania zawodu. Dotyczy to lekarzy, dentystów, chirurgów weterynaryjnych, architektów i farmaceutów.

 

Studenci, którzy zdadzą egzamin na stopień doctoraal, mają prawo używania następujących tytułów akademickich: ingenieur, doctorandus lub meester. Tytuł ingenieur jest używany przez absolwentów uniwersytetów technicznych i uniwersytetów rolniczych, a doctorandus przez absolwentów innych uniwersytetów, natomiast tytuł meester przez absolwentów prawa.

 

Szkoły wyższe HBO oferują edukację przygotowującą do wykonywania określonych zawodów w różnych dziedzinach, takich jak: edukacja, ekonomia, języki obce i kultura, nauki inżynieryjne i technologia, rolnictwo i środowisko naturalne oraz opieka zdrowotna. Szkoły wyższe HBO nie prowadzą badań podstawowych, nie nadają stopni naukowych doktora ani nie stwarzają możliwości wykonywania pracy doktorskiej.

 

Nadają one tylko jeden stopień akademicki na wszystkich kierunkach po ukończeniu studiów 4-letnich. Ich programy zawsze są zorientowane na określone kariery zawodowe. Ważnym elementem studiów jest przygotowanie praktyczne w postaci praktyki zawodowej lub podjęcie pracy w firmach bądź innych instytucjach. Absolwenci uzyskują tytuł baccalaureus, a w naukach technicznych i rolniczych tytuł ingenieur. Uzyskiwany tytuł uprawnia zarówno do studiów podyplomowych, jak i wykonywania pracy doktorskiej.

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu