Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Struktura studiów w Niemczech

Niemieckie Szkolnictwo Wyższe jest bardzo zróżnicowane. Różnorodność ta jest wynikiem budowanej od setek lat tradycji szkolnictwa wyższego, związanej także z rozwojem nauki i badań naukowych. Niemiecki System Szkolnictwa Wyższego dzieli się na Szkoły Wyższe, Wyższe Szkoły Zawodowe i Wyższe Szkoły Artystyczne. W Niemczech znajduje się obecnie 350 Szkół Wyższych, do których uczęszczają 2 miliony studentów.

 

W Niemczech jest także ponad 40 prywatnych szkół wyższych (college'ów i uniwersytetów).

 

Istnieje również jest ponad 40 wyższych szkół działających przy kościołach katolickich i protestanckich. Wszystkie są uznawane przez państwo, co jest gwarancją jakości nauki i uznania dyplomu.

 

Kolejne tak zwane Fachhochschule (wyższe szkoły zawodowe) oferują programy z zakresu opieki społecznej, pielęgniarstwa i świeckiej edukacji religijnej.

 

W Niemczech funkcjonują następujące rodzaje uczelni:

  • Uczelnie państwowe
  • Uczelnie prywatne
  • Uczelnie zawodowe
  • Uczelnie dla nauczycieli
  • Szkoły artystyczne
  • Uniwersytety on-line
  • Aby uzyskać tytuł magistra (magister atrium) trzeba studiować trzy kierunki równocześnie. Nie jest to jednak żaden wyczyn - ilość zajęć przy takim trybie odpowiada w zasadzie jednemu kierunkowi studiów w Polsce.

Alternatywą dla studiów akademickich na uniwersytetach nastawionych na programy badawcze, są wyższe szkoły zawodowe (Badenia-Wirtembergia, Saksonia, Turyngia, Berlin). Oferują one programy z takich dziedzin, jak: nauki społeczne, biznes i administracja, studia inżynierskie.

 

Wielu pracodawców wyżej ceni obecnie absolwentów takich szkół, mają oni bowiem, poza dyplomem, także praktykę zawodową w konkretnej firmie, w odróżnieniu od swoich kolegów po zwykłych uniwersytetach.

 

W Niemczech można się również kształcić wirtualnie. Idea studiów przez Internet polega na tym, że student otrzymuje materiały drogą elektroniczną, uczy się sam, a ze swoim promotorem kontaktuje się zwykle za pomocą poczty elektronicznej.

 

Studia uniwersyteckie na większości kierunków trwają 8-10 semestrów i prowadzą do przyznania pierwszego stopnia akademickiego, przy czym studia na medycynie trwają 6 lat i 3 miesiące. Jednak wielu studentów potrzebuje do ukończenia swoich studiów 1-2 lat więcej. Łączny standardowy okres studiów na wprowadzone ostatnio stopnie bachelor i master nie powinien przekroczyć 5 lat, w tym 3 do maksimum 4 lat na stopień bachelor i 1-2 lat na stopień master.

 

W niemieckim systemie szkolnictwa wyższego istnieją trzy rodzaje nadawanych pierwszych stopni akademickich, w przybliżeniu uznawanych za równoważne: Diplom, Magister i egzamin państwowy (Staatsprüfung).

 

Na zakończenie studiów, na niektórych kierunkach prowadzących do wykonywania ważnych ze społecznego punktu widzenia zawodów, trzeba zdać pierwszy egzamin państwowy. Dotyczy to medycyny, stomatologii, medycyny weterynaryjnej, farmacji, chemii żywności, prawa i edukacji. Nie jest to końcowy stopień, lecz stopień oznaczający pozytywne zakończenie studiów.

 

Po pewnym okresie praktyki zawodowej posiadacze pierwszego egzaminu państwowego, zwłaszcza przyszli prawnicy i nauczyciele, przechodzą drugą fazę szkolenia, zwaną Vorbereitungsdienst, kończącą się drugim egzaminem państwowym. Dopiero zdanie drugiego egzaminu państwowego uprawnia do samodzielnego uprawiania zawodu i uzyskania statusu urzędnika państwowego.

 

Doktorat przyznaje się na podstawie pracy wykonanej dzięki niezależnym badaniom i zdaniu ustnych egzaminów zwanych Rigorosum. Ustne egzaminy mogą być zastąpione publiczną obroną pracy.

 

Studia w Fachhochschulen trwają 8 semestrów, w tym 1-2 semestry praktyki zawodowej. Do ich ukończenia, studenci potrzebują w praktyce średnio 1 lub 2 semestrów więcej. Na zakończenie studiów przyznaje się dyplom.

 

Bardzo zróżnicowana oferta studiów umożliwia każdemu studentowi realizację indywidualnych planów oraz znalezienie miejsca na jednej z niemieckich uczelni.

 

Rok akademicki dzieli się na 2 semestry: letni i zimowy. Marzec i wrzesień są najczęściej miesiącami wolnymi od zajęć, na niektórych wydziałach odbywają się w tym czasie egzaminy.

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu