Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Struktura studiów we Włoszech

System szkolnictwa wyższego we Włoszech można podzielić na sektor uniwersytecki oraz nieuniwersytecki. W skład sektora uniwersyteckiego wchodzi aktualnie 77 szkół wyższych typu uniwersyteckiego, w tym: 51 uniwersytetów, 3 państwowe instytuty politechniczne, 13 uniwersytetów prywatnych, 5 państwowych instytutów uniwersyteckich, 2 uniwersytety dla obcokrajowców (Perugia i Siena) oraz 3 szkoły wyższe. Sektor nieuniwersytecki tworzą szkoły wyższe niemające statusu uniwersyteckiego. Obejmuje więc on instytucje szkolnictwa wyższego, oferujące edukację zarówno w formie krótkich studiów pomaturalnych, jak i studia techniczne trwające maksymalnie do 4 semestrów. W przeciwieństwie do innych krajów, w skład tego sektora wchodzą również uczelnie prowadzące studia artystyczne i muzyczne (akademie sztuk i konserwatoria muzyczne), a ponadto szkoły nauk religijnych, wojskowe i policyjne.

 

Prowadzone studia uniwersyteckie obejmują trzy poziomy kształcenia, prowadzące do uzyskania odpowiednio: dyplomu uniwersyteckiego (diploma di universitario), stopnia akademickiego (diploma di laurea) oraz na trzecim poziomie kształcenia - dyplomu specjalisty (diploma di specialista) i doktoratu (dottorato di ricerca). Studia na pierwszym poziomie trwają minimum 2 lata, ale nie więcej niż 3. Są one prowadzone także w specjalnych szkołach kształcenia zawodowego. Studia na stopień akademicki, zależnie od kierunku, trwają od 4 do 6 lat. Dyplom specjalisty można uzyskać po ukończeniu co najmniej dwuletnich studiów podyplomowych. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed reformą, studiują na poprzednich zasadach.

 

W 1999 r. wprowadzono system punktowy na ECTS (European Credit Transfer System). Śednia roczna ilość pracy studenta studiów stacjonarnych na uniwersytecie odpowiada 60 punktom. Punkty kredytowe mogą być gromadzone i przenoszone przy zmianie kierunku studiów lub uczelni.

 

Po reformie z 1999r. zniesiono dyplom uniwersytecki oraz stopień laurea, uzyskiwany zgodnie ze starymi zasadami, wprowadzając nową strukturę studiów składającą się z 3 cykli kształcenia. ' Pierwszy cykl, trwający 3 lata, wymagający zdobycia 180 punktów, kończy się uzyskaniem stopnia akademickiego laurea (L). Drugi cykl, trwający 2 lata (120 punktów), kończy się uzyskaniem stopnia specjalizacji laurea specialistica (LS). Aby dostać się na studia prowadzące do laurea specialistica (LS), studenci muszą posiadać stopień laurea (L) lub inne równoważne kwalifikacje akademickie uzyskane za granicą i oficjalnie uznane przez włoski system edukacyjny.

 

Do trzeciego cyklu edukacji uniwersyteckiej należą studia doktorskie, trwające obecnie 3-4 lat, kończące się uzyskaniem doktoratu (dottorato di ricerca, DR). Zgodnie z nowymi zasadami rekrutacja na studia doktorskie (corso di dottorato) odbywa się w drodze konkursu, do którego dostęp mają posiadacze stopnia laurea specialistica lub równoważnej kwalifikacji akademickiej, uzyskanej za granicą i uznanej przez dany uniwersytet w ramach obowiązujących porozumień międzynarodowych.

 

Ponadto uniwersytety mogą uruchomić naukowe kursy specjalizacyjne lub stałe bądź okresowe kursy szkoleniowe. Dostęp do kursów wymaga posiadania stopnia laurea (L) lub laurea specialistica (LS). Na zakończenie naukowych kursów specjalizacyjnych, wymagających zgromadzenia co najmniej 60 punktów, uzyskuje się dyplom specjalizacji master universitari pierwszego lub drugiego stopnia (pierwszego stopnia dla posiadaczy laurea, a drugiego stopnia - dla posiadaczy laurea specialistica).

 

Główną podstawę prawną regulującą wsparcie finansowe i usługi dla studentów stanowi ustawa z grudnia 1991 r., zgodnie z którą państwo jest odpowiedzialne za politykę koordynację i planowanie pomocy materialnej umożliwiającej wszystkim skorzystanie z prawa do studiów. Co 3 lata dekret premiera określa kryteria oceny wyników studiów warunki finansowe i procedury przyznawania pomocy materialnej mniej zamożnym studentom, nagród za wyniki w nauce, jak również dokonuje przekwalifikowania środków finansowych. Regiony są odpowiedzialne za ustanowienie ogólnych usług dla studentów w postaci stołówek, transportu, zakwaterowania, przyznawanie gramów i pożyczek, zapewnienie opieki zdrowotnej etc. Sprawami tymi zajmują się odpowiednie jednostki autonomiczne na każdym uniwersytecie.

 

W zależności od wyników w nauce i sytuacji materialnej, uniwersytety mogą calkowicie lub częściowo zwolnić studentów z opłat za studia. Uniwersytety zapewniają także granty na studia podyplomowe, specjalizacyjne i badania doktorskie, przy czym w ostatnim przypadku źródłem wsparcia finansowego niekoniecznie jest uniwersytet.

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu