Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Kraj: Polska

Miasto: Oświęcim

WWW: www.uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Oświęcim

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu powstała w lipcu 2005. Jej utworzenie było wspólną inicjatywą władz samorządowych powiatu oświęcimskiego, województwa małopolskiego i miasta Oświęcim. Patronat nad oświęcimską Uczelnią Wyższą objął Uniwersytet Jagielloński.

 

W 2005 roku Związek Gmin i Powiatów Małopolski wyróżnił Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Oświęcimiu nadając jej tytuł „Lider 2005” - najlepsze przedsięwzięcie w Małopolsce w 2005 roku. Komisja Europejska przyznała oświęcimskiej Uczelni Kartę Erasmusa (Erasmus University Charter), która uprawnia PWSZ do udziału w programie Lifelong Learning Programme. Oznacza to, że studenci oświęcimskiej Uczelni mogą studiować w ramach programu Erasmus na zagranicznych uczelniach w: Hiszpanii, Niemczech, Słowacji i w Czechach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu dysponuje dwoma nowoczesnymi budynkami: Collegium Primum oddanym do użytku w roku 2005 oraz Collegium sub Horologio, którego adaptacja w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zakończyła się w roku 2010. Rektorat Uczelni mieści się w historycznym budynku pierwszego transportu polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz.

 

Uczelnia dysponuje:  klimatyzowaną aulą na 300 osób, 2 klimatyzowanymi salami wykładowymi na 100 osób oraz salami na 120, 60, 50, 45, 30 i 20 osób. Wszystkie sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny. W Uczelni działa wydawnictwo, czytelnia multimedialna oraz dostępna dla mieszkańców Biblioteka z katalogiem on-line.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu jest organizatorem wielu przedsięwzięć. Organizuje i współorganizuje międzynarodowe kongresy, konferencje naukowe, panele dyskusyjne, festiwal filmowy, debaty oksfordzkie, pikniki, dni otwarte, szkolenia.

 

KIERUNKI STUDIÓW:

STUDIA LICENCJACKIE:

• BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
- Zarządzanie kryzysowe
- Bezpieczeństwo publiczne i służby mundurowe
- Bezpieczeństwo informatyczne

• DIETETYKA
- Poradnictwo dietetyczne
- Żywienie w sporcie i odnowie biologicznej

• PEDAGOGIKA
-  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
-  Pedagogika opiekuńcza i rodziny
- Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

• PIELĘGNIARSTWO

• POLITOLOGIA
- Kreacja wizerunku i public relations
- Administracja bezpieczeństwem publicznym
- Polityka bezpieczeństwa

• WYCHOWANIE FIZYCZNE
- Zarządzanie w kulturze fizycznej
- Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych
- Instruktor rekreacji

• FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
- Rachunkowość i podatki
- Finanse i bankowość

• FILOLOGIA ANGIELSKA
- Język angielski z językiem niemieckim w biznesie i turystyce
- Specjalizacja nauczycielska

• FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
- Biznes i turystka

• PRACA SOCJALNA
- Praca socjalna z osobami starszymi
- Praca z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi
- Wsparcie rodziny z mediacjami

• ZARZĄDZANIE
- Zarządzanie przestrzenia publiczną
- Zarządzanie jakością
-Zarządzanie finansami
- Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomiiSTUDIA INŻYNIERSKIE

• INFORMATYKA
- Informatyka w przedsiębiorstwie

• ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
-Inżynier jakości
-Logistyka i transport w zarządzaniu produkcją
- Inżynier procesu- optymalizacja, wizualizacja i modelowanie


STUDIA MAGISTERSKIE

• PIELĘGNIARSTWO

• POLITOLOGIA
-  Prawa człowieka
- Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
- Bezpieczeństwo lokalne i regionalne
- Komunikowanie społeczne

• PEDAGOGIKA
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Prezentacja video

Opis miasta

Oświęcim to ponad 40 tys. miasto o powierzchni 30,3 km2, położone po obydwu brzegach Soły, u jej ujścia do Wisły, w centrum Kotliny Oświęcimskiej. Sąsiaduje z trzema ważnymi regionami gospodarczymi - Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, aglomeracją krakowską i regionem podbeskidzkim z miastem Bielsko-Białą na czele. Obszar ten zamieszkany jest przez około 5 mln ludzi. Koncentruje się tu ogromny potencjał ekonomiczny i naukowy.

 

Oświęcim znajduje się w pobliżu znanych miejscowości turystycznych: Krakowa, Wieliczki, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Pszczyny. W niewielkiej odległości od miasta znajdują się niezwykle atrakcyjne tereny Beskidu Małego i Jury Krakowsko-Wieluńskiej.

 

Rozwój miasta i silna przez długie lata pozycja administracyjna zaowocowały powstaniem na jego terenie ważnych jednostek administracyjnych. Swą siedzibę mają tu Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy, Oddział Terenowy Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Straż Pożarna, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Pogotowie Ratunkowe, Posterunek Celny, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa i Powiatowa Komenda Policji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Agenda Kancelarii Marszałka.

 

Źródło: www.um.oswiecim.pl

 

Ciekawe miejsca

  • Zamek w Oświęcimiu
  • Cmentarz rzymsko-katolicki parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oświęcimiu
  • Zespół klasztorny Sióstr Serafitek w Oświęcimiu
  • Zespół kościoła i kaplicy Salezjanów w Oświęcimiu
  • Kaplica św. Jacka
  • Kaplica - mauzoleum
  • Cmentarz żydowski - kirkut
  • Teren byłego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu i Brzezince
  • i wiele innych ciekawych miejsc wartych odwiedzenia.

KROK 1

Zaloguj się do systemu rekrutacyjnego znajdującego się na stronie internetowej w zakładce „REKRUTACJA”

KROK 2

Wypełnij dane osobowe. Formularz musi zawierać uzupełnione wszystkie rubryki (pola), w szczególności aktualny numer telefonu kontaktowego. Zapamiętaj nadany numer ID (indywidualny numer kandydata).

Uwaga!
Za błędne wypełnienie pól formularzy w systemie, ich niewypełnienie lub podanie informacji nieprawdziwych odpowiada Kandydat.

KROK 3

Wybierz kierunek studiów.

KROK 4

Podaj wyniki z matury – rekrutacja na studia studia pierwszego stopnia / oceny – rekrutacja na studia drugiego stopnia.
________________________________________
Zapoznaj się z informacją podaną w zakładce rekrutacja, określającą szczegółowe zasady przeliczania wyników z egzaminu maturalnego. Następnie wpisz uzyskane procenty/punkty w przypadku nowej matury (2005-2018) lub oceny z poszczególnych przedmiotów w przypadku starej matury (zdawanej przed 2005 r.) wg przelicznika:


celujący                100 punktów
bardzo dobry            85 punktów
dobry                   70 punktów
dostateczny             50 punktów
dopuszczający           30 punktów
________________________________________

Kandydat, który zdawał maturę na poziomie rozszerzonym – wpisuje uzyskany wynik z poziomu podstawowego plus wpisuje dodatkowe punkty, przeliczone wg zasady przedstawionej w systemie rekrutacyjnym (we wskazówkach w punkcie 6):
[100% – 80%] — 50 punktów
[79% – 60%] — 40 punktów
[59% – 40%] — 30 punktów
[39% – 30%] — 20 punktów
________________________________________

W przypadku rejestracji na studia drugiego stopnia – wpisz ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.
________________________________________

KROK 5

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w kwocie 80 zł w terminie do trzech dni od zarejestrowania się (zalogowania się) w systemie rekrutacyjnym.
Osoby, które nie dokonają wpłaty nie zostaną uwzględnione przez system rekrutacyjny.
Dane do przelewu znajdują się po zalogowaniu do systemu rekrutacyjnego w zakładce: Kierunki (po wybraniu kierunku), po prawej stronie poprzez kliknięcie w pole [Przelew]. W tytule opłaty wpisz: nadane id, kierunek studiów (odpowiednio: filologia, pielęgniarstwo, politologia, pedagogika, wychowanie fizyczne, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka, finanse i rachunkowość, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka), tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne)
np.: 8-15, politologia, niestacjonarne
Numer konta bankowego: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005 /Bank Zachodni WBK S.A./

KROK 6

Sprawdź w systemie rekrutacyjnym czy wyświetlają się poprawnie dane osobowe i numer telefonu kontaktowego oraz czy wyświetlają się punkty wpisane z matury/ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.
Po dokonanej rejestracji otrzymasz na podany adres mailowy – informację potwierdzającą dokonanie rejestracji w systemie.

KROK 7

Jeżeli pozytywnie przejdziesz etap rejestracji, otrzymasz informację na założone przez siebie w momencie rejestracji konto internetowe. Twój indywidualny numer kandydata pojawi się także w zakładce wyniki rekrutacji.
Pozytywne przejście rejestracji elektronicznej nie stanowi ostatecznej decyzji o przyjęciu na studia.

KROK 8

Ostateczna decyzja o przyjęciu na studia nastąpi po złożeniu wymaganych dokumentów i uiszczeniu wymaganych opłat.
________________________________________
Ostateczna lista przyjętych na studia zostanie ogłoszona w zakładce wyniki rekrutacji, a decyzję o przyjęciu na I rok studiów zostaną doręczone kandydatom.


Dane Kontaktowe

Adres:ul. Kolbego 8

32-600 Oświęcim

Kraj:Polska

Telefon:33 842 98 05, Rekrutacja: 33 842 98 56

Fax:33 843 05 30

E-mail:biuro.rektora@pwsz-oswiecim.edu.pl

WWW:www.uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu