Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa

Kraj: Polska

Miasto: Toruń

WWW: www.kjt.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Toruń

 

Misją Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej jest przyczynianie się do ustawicznego podnoszenia wykształcenia przez upowszechnianie wiedzy, kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystywania jej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

 

WIZJA KJ-TSW

 

KJ-TSW kształci wysoko wykwalifikowane kadry dla gospodarki i instytucji publicznych w szczególności specjalistów z zakresu nauk społecznych. Kadra akademicka (pracownicy naukowo-dydaktyczni) wybitni praktycy z kraju i zagranicy, mobilni otwarci na świat, posiadający bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne zdobyte w innych uczelniach. Studenci mający możliwość świadomego wyboru profilu studiów do swoich zdolności i zainteresowań , świadomie kształtują wizję kariery zawodowej . Odbywają praktyki zawodowe organizowane we współpracy z pracodawcami. Studenci wykazujący się osiągnięciami w nauce otrzymują wsparcie finansowe. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające przystosować się im do zmian gospodarczych i społecznych. Absolwenci oraz KJ-TSW podtrzymują kontakt, uczelnia pomaga w podniesieniu kwalifikacji w ramach programu „kształcenia przez całe życie”. Pracodawcy, pomagają KJ-TSW w identyfikacji niezbędnych kwalifikacji i potrzeb na rynku pracy. Dyplom KJ-TSW jest uznawany za wiarygodny, potwierdzający ukończenie studiów wyższych oraz zdobyte przygotowanie zawodowe.

 

CELE STRATEGICZNE

 

Znaczące podniesienie jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania KJ-TSW.

 

DYWERSYFIKACJA

 

 • prowadzenie studiów I i II stopnia,
 • wprowadzanie nowych kierunków i specjalności ,
 • uzyskanie tych samych efektów kształcenia w trybie niestacjonarnym jak w stacjonarnym.

 

OTWARTOŚĆ

 

 • otwarcie na otoczenie społeczne poprzez utrzymywanie partnerskich relacji i odbiór sygnałów z tego kierunku,
 • inicjowanie działań poprzez organizację „dni otwartych”, konferencji, paneli oraz uczestnictwo w inicjatywach regionalnych,
 • współpraca z pracodawcami umożliwiająca zdobycie kwalifikacji niezbędnych dla istniejących stanowisk pracy,
 • zaangażowanie praktyków do uczestnictwa w procesie dydaktycznym,
 • dbałość o opinie studentów, absolwentów i pracodawców o programie nauczania, jakości zajęć, kompetencji kadry,
 • otwartość na potrzeby edukacyjne różnych grup wiekowych oraz środowisk.

 

MOBILNOŚĆ

 

 • przygotowanie studentów do funkcjonowania w społeczności globalnej,
 • pracownicy dydaktyczni posiadający stopień naukowy uzyskany w innej uczelni niż ta którą ukończyli i są zatrudnieni,
 • zatrudnienie w KJ-TSW kadry akademickiej z ośrodków zagranicznych,
 • realizacja przez studentów praktyk zawodowych podczas studiów,
 • realizacja w KJ-TSW celów Procesu Bolońskiego.

 

JAKOŚĆ

 

 • konkurencja jako czynnik stymulujący podnoszenie jakości oraz ograniczający koszty,
 • efektywność w gospodarowaniu ograniczonymi zasobami finansowymi poprzez zwiększenie efektywności zarządzania i
 • organizacji uczelni KJ-TSW,
 • profesjonalne zarządzanie kadrą, zasobami lokalowymi i finansowymi,
 • wprowadzenie zarządzania marketingowego w uczelni,
 • wprowadzenie elektronicznego zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią,
 • transparentność w wypełnianiu obowiązków informacyjnych z zakresu i charakteru prowadzonej działalności.
 • Pedagogika
 • Stosunki międzynarodowe
 • Administracja
 • Inżynieria środowiska
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Informatyka

O bogactwie miasta świadczy najlepiej fakt, że w latach 1454-1466 Toruń ofiarował na wojnę przeciw Krzyżakom 200 tysięcy grzywien, która to suma 80 razy przewyższała roczne wpływy do kasy miejskiej ówczesnego Krakowa, jak by nic było - stolicy państwa, a 270 razy dochód Poznania, też przecież nie byle jakiego miasta. Ale nic w tym dziwnego, skoro udział kupców toruńskich w handlowych operacjach przynosił ogromne zyski.

 

Przypływający Wisłą przybysze już z daleka widzieli czerwone mury miejskie, bramy i baszty, strome dachy wysokich kamienic, strzeliste wieże licznych kościołów. Torunianie nie żałowali grosza na rozbudowę i upiększenie swego miasta. Jak na owe czasy było to już spore miasto - w połowie XV stulecia liczyło w obrębie murów miejskich około 10 tysięcy mieszkańców, a nieco więcej mieszkało poza murami - i było już znane także ze swej urody. Ówczesny dziejopis polski Jan Długosz tak o nim pisał: ..Toruń bardzo pięknymi budynkami o dachach z połyskujących dachówek tak znakomity, że prawie żadne inne miasto nie może się z nim równać pod względem piękności położenia i świetności wyglądu"'.

 

Źródlo: Jan Adamczewski "Mikolaj Kopernik i jego epoka"

Rekrutacja 2014/2015 rozpoczęta!!!

 

Pierwsze innowacyjne studia w regionie!!!

 

Zakończył się już okres promocyjnej rekrutacji do
Kolegium Jagiellońskiego. Z dniem 16 czerwca 2014 roku, rozpoczynamy właściwy proces rekrutacyjny na rok akademicki 2014/ 2015.

 

 Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty:

>>Informator<
>>Cennik<

 

Nasza oferta edukacyjna jest wyjątkowa w skali całego regionu!!!

 

Oferujemy dwanaście kierunków i blisko sto specjalności, a także dogodny system opłat, umożliwiający studiowanie więcej niż jednego kierunku studiów w cenie jednego.

 

Takiej szansy nie można zmarnować!!!

 

Więcej informacji - kliknij tutaj!

Adres: ul. Młodzieżowa 29
87-100 Toruń
Kraj: Polska
Telefon: 56 66-11-000
Fax: 56 66-08-430
E-mail: rekrutacja@tsw.edu.pl
WWW: kjt.edu.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu