Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kraj: Polska

Miasto: Bydgoszcz

WWW: www.ukw.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Bydgoszcz

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów (obecnie studiuje u nas 15 tysięcy studentów) i absolwentów.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest najmłodszym szerokoprofilowym uniwersytetem w kraju. Powstał 1 września 2005 roku, ale stoi za nim czterdziestoletnia tradycja bydgoskich uczelni.

 

Do waszej dyspozycji oddajemy 32 kierunki studiów oraz kilkadziesiąt specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na których możecie studiować w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Studiując na naszym Uniwersytecie, możecie korzystać z oferty stypendialnej (stypendia dla najlepszych studentów, socjalne, sportowe, a dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością – stypendia specjalne). Do Waszej dyspozycji przygotowaliśmy ponad 600 miejsc w domach studenta. Akademiki są w centrum miasta, blisko uczelni, dobrze wyposażone i dostępem do Internetu. Dla tych, którzy rozpoczynają studia na UKW co roku przygotowujemy obóz adaptacyjny. Studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego odbywają się pod kierunkiem świetnie wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej. Studenci kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych korzystać mogą z bogatej bazy laboratoryjnej. Specjalnie dla nich prowadzimy też program „Lepszy start”, podwyższający ich kompetencje w zakresie przedmiotów ścisłych oferujący szkolenia, płatne staże i inne.

 

Co będziecie robić po zajęciach? – To zależy tylko od Was :) Oferujemy Wam szeroki wachlarz możliwości, od kół naukowych począwszy, poprzez zajęcia sportowe, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, na działalności kulturalnej skończywszy.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych oraz potrzebom rynku pracy, otwieramy nowe atrakcyjne kierunki studiów. Ostatnio były to: bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo narodowe, rewitalizacja dróg wodnych czy kryminalistyka (jako specj. na fizyce) oraz nowe specjalności na kierunkach: matematyka, informatyka inżynierska i pedagogika.

 

Programy studenckie

Nasi studenci mogą korzystać z oferty programów wymiany studenckiej w kraju i za granicą.

 

Program MOST umożliwia studiowanie na innej polskiej uczelni, nasz Uniwersytet uczestniczy też w ramach programów unijnych m.in. Lifelong Learning Programme (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig). Chcesz pojechać na studia za granicę? Nic prostszego. Wspieramy tych, którzy chcą przekonać się, jak studiuje się za granicą. UKW bierze udział w programie wymiany Erasmus, umożliwiającym wyjazdy studentom i pracownikom. Współpracuje z 50 uczelniami zagranicznymi z: Bułgarii, Czech, Finlandii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Słowacji, Litwy, Francji, Szwajcarii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Portugalii, Turcji.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 

Dziennikarstwo / Komunikacja / Media

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Humanistyczny

 

Pedagogika / Edukacja

Pedagogika (bez specjalności)

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika o spec. animacja społeczno – kulturowa

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika o spec. doradztwo zawodowe i personalne

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika o spec. doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika o spec. edukacja dla bezpieczeństwa i nauczanie historii

Studia pierwszego stopnia stacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika o spec. edukacja dla bezpieczeństwa

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika o spec. edukacja obronna z zarządzaniem kryzysowym

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne. Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika o spec. edukacja zdrowotna i geragogika

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika o spec. Logopedia

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Studia drugiego stopnia stacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika o spec. opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika o spec. opieka nad dzieckiem z językiem angielskim

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika o specj. pedagogika opiekuńcza

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika o specj. pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika o spec. pedagogika wczesnoszkolna

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika o spec. pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika o spec. pedagogika wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika o spec. pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie muzyczne według E. E. Gordona

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie fizyczne

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne. Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika o spec. pedagogika przedszkolna

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika o spec. pedagogika przedszkolna i terapia pedagogiczna

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika o specj. pedagogika społeczna

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika o specj. promocja zdrowia

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika o spec. Resocjalizacja

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika o specj. wychowanie obronne

Studia drugiego stopnia niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 

Politologia / Stosunki międzynarodowe

Politologia

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Humanistyczny

Stosunki międzynarodowe

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Humanistyczny

Bezpieczeństwo narodowe

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Humanistyczny

 

Prawo i Administracja

Administracja

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 

Przyrodnicze

Biologia

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Nauk Przyrodniczych

Biotechnologia

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Nauk Przyrodniczych

Geografia

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Nauk Przyrodniczych

 

Psychologia / Socjologia

Praca socjalna

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Psychologia

Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Socjologia

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 

Rolnictwo / Leśnictwo / Weterynaria

Ochrona środowiska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Nauk Przyrodniczych

 

Techniczne

Edukacja techniczno-informatyczna

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Studia drugiego stopnia niestacjonarne.

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Edukacja techniczno-informatyczna

(Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu)

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne.

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Mechatronika

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Inżynieria bezpieczeństwa

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Inżynieria bezpieczeństwa

(Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu)

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne.

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Inżynieria materiałowa

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Matematyka / Fizyka / Chemia

Fizyczne podstawy kryminalistyki

Studia pierwszego stopnia stacjonarne.

Studia drugiego stopnia stacjonarne.

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Fizyka

Studia pierwszego stopnia stacjonarne.

Studia drugiego stopnia stacjonarne.

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Matematyka

Studia pierwszego stopnia stacjonarne.

Studia drugiego stopnia niestacjonarne.

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Matematyka o spec. nauczycielskiej

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Studia drugiego stopnia stacjonarne.

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Matematyka specj. finansowo-ubezpieczeniowa

Studia drugiego stopnia stacjonarne.

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

 

Filologia

Filologia o spec. filologia angielska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Humanistyczny

Filologia o spec. filologia germańska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne.

Wydział Humanistyczny

Filologia o spec. filologia rosyjska (grupa ze znajomością j. rosyjskiego)

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Humanistyczny

Filologia o spec. filologia rosyjska (grupa bez znajomości j. rosyjskiego)

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Humanistyczny

Filologia o spec. filologia rosyjska

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Humanistyczny

Filologia o specj. filologia stosowana z językiem niemieckim

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Humanistyczny

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskim

Studia pierwszego stopnia stacjonarne.

Wydział Humanistyczny

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim ( grupa ze znajomością j. niemieckiego)

Studia pierwszego stopnia stacjonarne.

Wydział Humanistyczny

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim ( grupa bez znajomości j. niemieckiego)

Studia pierwszego stopnia stacjonarne.

Wydział Humanistyczny

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Humanistyczny

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim

Studia pierwszego stopnia stacjonarne.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Humanistyczny

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim

Studia pierwszego stopnia stacjonarne.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Humanistyczny

Filologia polska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Humanistyczny

Filologia polska o spec. nauczycielska i spec. dodatkowa – historia

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Humanistyczny

Filologia polska spec. nauczycielska

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Humanistyczny

 

Hotelarstwo / Turystyka

Turystyka i rekreacja

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Nauk Przyrodniczych

 

Humanistyczne

Filozofia

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Historia

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Humanistyczny

Historia o spec. nauczycielska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne.

Wydział Humanistyczny

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Kulturoznawstwo

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Humanistyczny

Ochrona dóbr kultury

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Humanistyczny

 

Informatyka

Informatyka

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

 

Wychowanie fizyczne / Fizjoterapia / Sport

Wychowanie fizyczne

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Studia drugiego stopnia niestacjonarne.

Wydział Nauk Przyrodniczych

Życie studenckie

  • Studia to jeden z najwspanialszych okresów życia młodych ludzi, a studiowanie to czas zdobywania wiedzy, kształtowania umysłów i postaw. Należy jednak pamiętać, że wśród tych poważnych spraw nie można zagubić istoty życia we wspólnocie akademickiej, która umożliwia realizowanie się w inny sposób, w wielu obszarach aktywności, np. poprzez działalność w studenckich kołach naukowych oraz w licznych organizacjach i stowarzyszeniach studenckich. Oferujemy możliwość aktywnego działania w kołach naukowych, klubach, stowarzyszeniach, rozwijanie swoich pasji. Pomagamy rozwijać skrzydła każdemu. Studenci wszystkich kierunków, którzy pragną swoją energię i umiejętności spożytkować nie tylko w studenckiej ławie otrzymają pomoc. W Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego działa Biuro Karier, które pomaga znaleźć pracę studentom i absolwentom, a także pośredniczy w załatwianiu praktyk w wymarzonym miejscu pracy. Osoby prowadzące zajęcia wyjaśnią, jak założyć działalność gospodarczą, a także pokażą, jak odnaleźć się na rynku pracy.
  • Studenckie Koła Naukowe. Działalność w kołach naukowych stanowi okazję do rozwoju zainteresowań naukowych. Prowadzą one własne badania naukowe, organizują konferencje i seminaria, w tym ogólnopolskie i międzynarodowe, spotkania z ludźmi nauki i kultury, wydają pisma, uczestniczą w sesjach naukowych organizowanych przez inne ośrodki akademickie w Polsce. Rozpoczynając studia, warto zapisać się do jednego z kół naukowych, aby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w gronie rówieśników podzielających zainteresowania naukowe. Ucząc się wspólnie i w sposób mniej formalny, łatwiej jest realizować program studiów.
  • Samorząd Studencki UKW tworzą wszyscy studenci uniwersytetu i jest on jedyną reprezentacją wszystkich studiujących w uczelni. Studenci wybierają swoich reprezentantów co dwa lata. Przedstawiciele Samorządu uczestniczą w pracach organów kolegialnych UKW: Senatu, Komisji Senackich i Rad Wydziałów.
  • Warto podkreślić, że Samorząd reprezentuje środowisko studentów UKW w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób potrzeby naszych studentów są zauważane w gremiach mających wpływ na kształt szkolnictwa wyższego w Polsce.
  • Podjęcie działalności w samorządzie studenckim służy społeczności studenckiej (organizuje imprezy i wydarzenia kulturalne dla wszystkich studentów), ale może również pomóc sprawdzić się nam samym. To świetna szkoła dla tych, którzy chcą w przyszłości podjąć działalność w samorządach lokalnych czy działalności politycznej.
  • Akademickie Centrum Wolontariatu. Warto również zaangażować się w działalność charytatywną. Organizacją, która pozwoli Tobie pomagać innym jest Akademickie Centrum Wolontariatu. To właśnie ACW organizuje słynne „Wampiriady” czyli akcje zbiórki krwi oraz współpracuje i wspiera organizacje międzynarodowe, krajowe i lokalne. Aktywnie włącza się w akcje UNICEF-u, jak „Dzień Dziecka w Afryce” czy „UNICEF na Gwiazdkę”. Dzięki temu studencka pomoc może dotrzeć do najbardziej potrzebujących nie tylko w kraju, ale na całym świecie. Działalność wolontariacką organizują w naszym uniwersytecie również inne grupy studentów i pracowników, do których warto się przyłączyć. Wspierają świetlice, placówki szkolno-wychowawcze i inne.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz pełna oferta kierunków studiów na stronie www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Biuro Rekrutacji

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

ul. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

tel./fax +48523419160

tel. +48523419161-163

rekrutacja@ukw.edu.pl

 

rekrutacja1@ukw.edu.pl

 

rekrutacja2@ukw.edu.pl

 

rekrutacja3@ukw.edu.pl

 

Zasady rekrutacji:

 

Studia pierwszego stopnia

 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

 

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.

 

Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:

 

75 pkt na poziomie rozszerzonym

60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt)

Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).

 

Studia drugiego stopnia

 

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni

 

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku administracja, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie, mogą przystąpić do egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku administracja).

Dane Kontaktowe

Adres:ul. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

Kraj:Polska

Telefon:+48523419160-163

E-mail:rekrutacja@ukw.edu.pl, rekrutacja1@ukw.edu.pl, rekrutacja2@ukw.edu.pl, rekrutacja4@ukw.edu.pl

WWW:www.ukw.edu.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu