Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Kraj: Polska

Miasto: Białystok

WWW: www.umb.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Białystok

 

Informacja z uczelni

2021-01-08 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zmiany w Rekrutacji 2021/2022

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku informuje, że wprowadziła szereg korzystnych zmian w procesie rekrutacji na studia na rok akademicki 2021/2022.

Na kierunek Farmacja, na który do tej pory wymagane były dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, można aplikować z wynikiem z jednego przedmiotu spośród: chemia lub biologia lub fizyka lub matematyka na poziomie rozszerzonym. Minimalny próg punktowy wynosi teraz 30%.

Na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym minimalny próg punktowy został zmniejszony z 40% na 30%. Oznacza to, że aby rekrutować na któryś z powyższych kierunków, z obu wymaganych przedmiotów (biologia obowiązkowo, drugi przedmiot do wyboru: chemia lub fizyka lub matematyka) punktacja nie może być mniejsza niż 30%.  

Co więcej, na pozostałych 13 kierunkach UMB minimalny próg punktowy zostaje całkowicie zniesiony (dotychczas próg minimalny wynosił 30%, niezależnie od poziomu). Wymagania przedmiotowe na te kierunki (Analityka Medyczna, Biostatystyka, Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Higiena Stomatologiczna, Kosmetologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne, Zdrowie Publiczne) obejmują wynik tylko z 1 przedmiotu  (chemia lub biologia lub fizyka lub matematyka; poziom podstawowy lub rozszerzony).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku od 2021 roku zostaje otwarty tryb niestarcjonarny  na kierunku Kosmetologia, zarówno na studiach I jak i II stopnia.

Wielu kandydatów ucieszy również fakt, że rozszerzone zostały uprawnienia przysługujące Olimpijczykom Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Statystycznej, Wiedzy o Żywieniu i Żywności oraz Konkursu Umiejętności Statystycznych - szczegóły znajdują się na www.umb.edu.pl w Zakładce Rekrutacja- Olimpijczycy.

Jeśli chodzi o zmiany formalne, z wykazu dokumentów, które składają kandydaci zakwalifikowani usunięto potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wersji papierowej - zastąpiło ją potwierdzenie elektroniczne, które widzi zarówno Kandydat jak też i Komisja Rekrutacyjna.

Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy sukcesów i równocześnie zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego: tel. 85 748 54 73, tel. kom. 506 374 319, e-mail: brip@umb.edu.pl. Pracownicy Biura Promocji i Rekrutacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dostępni są również na czacie na www.umb.edu.pl w Zakładce Rekrutacja.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to renomowana, prężnie rozwijająca się, przyjazna studentowi publiczna uczelnia wyższa, która zapewnia wszechstronny rozwój, możliwość kreowania samodzielnego myślenia i uczenia się, a także świetne perspektywy pracy.

Absolwenci UMB zajmują czołowe miejsca wśród uczelni medycznych w kraju w zdawalności Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK-u) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK-u), co jest potwierdzeniem bardzo wysokiej jakości kształcenia Uniwersytetu.

Potwierdzeniem znaczącej pozycji Uniwersytetu jest wysoka ocena parametryczna Ministerstwa Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego,  według  której  wszystkie  trzy  wydziały  UMB  posiadają  kategorię  A w czterostopniowej skali oraz status KNOW (2012 – 2017). W 2019 roku Uczelnia zajęła 11 miejsce w  prestiżowym  konkursie  MNiSW  „Inicjatywa  Doskonałości  –  Uczelnia  Badawcza”,  który  wyłonił  20  najlepszych  polskich  uczelni  wyższych.  UMB  jest  też  jedyną  polską  uczelnią,  która  zdobyła  prestiżowy grant na prowadzenie studiów doktoranckich w konkursie COFUND w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Od lat według ogólnopolskich rankingów Uniwersytet Medyczny jest najlepszą uczelnią akademicką w regionie.

Uniwersytet Medyczny od ponad 70 lat kompleksowo kształci kadrę medyczną. Uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy. Aktualnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na 16 kierunkach studiów studiuje ponad 5000 studentów, w tym ponad 400 w języku angielskim.

Liczba 124 profesorów tytularnych oraz 162 doktorów habilitowanych na 886 nauczycieli akademickich, daje nam jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelni w Polsce.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zapewnia swoim pracownikom naukowym i studentom najnowocześniejsze zaplecze infrastrukturalne oraz bazę aparaturową. W strukturach Uczelni funkcjonują między innymi: Euroregionalne Centrum Farmacji, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, zmodernizowany Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Centrum Symulacji Medycznych, Centrum Sztucznej Inteligencji, Centrum Medycyny Doświadczalnej, posiadające prestiżową akredytację Good Laboratory Practice oraz Centrum Badań Innowacyjnych.

Uniwersytet  Medyczny  w  Białymstoku  realizuje  wiele  zadań  naukowych  o  istotnym  znaczeniu  dla  regionu  i  kraju.  Jest  prekursorem  i  liderem  w  prowadzeniu  prac  nad  sztuczną  inteligencją  w medycynie i przyczyniających się do rozwoju badań wielkoskalowych obejmujących genomikę, proteomikę,  metabolomikę,  radiomikę  i  bioinformatykę.  Uniwersytet  prowadzi  również,  unikalne  w  tej  części  Europy,  badanie  populacyjne  obejmujące  swoim  zasięgiem  10  000  mieszkańców  Białegostoku (Badanie Białystok Plus) oraz unikatowe programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej  i  chorób  cywilizacyjnych.  

Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac Branickich, usytuowany w centrum miasta i otoczony ogrodem pałacowym, wokół którego w bliskiej odległości znajdują się budynki dydaktyczno-naukowe, dwa szpitale kliniczne oraz domy studenta i obiekty rekreacyjno-sportowe.

W strukturach Uczelni znajdują się stowarzyszenia i organizacje studenckie: Samorząd Studentów, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny "IFMSA-Poland", Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji, Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UMB, Innowacyjny Kosmetolog, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu, Akademicki Związek Sportowy, Studenckie Centrum Radiowe Radiosupeł, Klub "CoNieCo", Klub "Herkulesy", Studencka Agencja Fotograficzno-Filmowa, Grupa "Bum", miesięcznik studentów "Młody Medyk" i zdobywający nagrody międzynarodowe - Chór UMB.

Uniwersytet stale wspomaga rozwój pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez liczne stypendia, staże zagraniczne, szkolenia, wizyty studyjne, wykłady eksperckie i dostęp do nowoczesnej i dobrze wyposażonej Biblioteki.

Warto dodać, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku położony jest w regionie z niezwykłymi walorami turystycznymi. Podlasie to miejsce wielu narodowości, języków, religii, tradycji i smaków. Jest to również obszar wyjątkowy pod względem przyrodniczym: cztery parki narodowe, trzy krajobrazowe, prawie 90 rezerwatów tworzą prawdziwe Zielone Płuca Polski. Białystok zaś, to prawdziwe miasto akademickie. Obecnie na 19 uczelniach wyższych studiuje tu prawie 40 tysięcy studentów. To miejsce, które podczas ostatnich lat bardzo intensywnie się rozwija. Ponadto miasto dobrze wypada w rankingach polskich miast, w których ocenia się „jakość życia”, na którą składa się między innymi: stan środowiska, poziom usług medycznych i edukacji, poczucie bezpieczeństwa oraz działanie samorządów.

 • Analityka Medyczna
 • Biostatystyka
 • Dietetyka
 • Elektroradiologia
 • Farmacja
 • Fizjoterapia    
 • Higiena Stomatologiczna
 • Kosmetologia
 • Kierunek Lekarski
 • Kierunek Lekarski w języku angielskim
 • Kierunek Lekarsko – Dentystyczny
 • Logopedia z Fonoaudiologią
 • Pielęgniarstwo
 • Położnictwo
 • Ratownictwo Medyczne
 • Techniki Dentystyczne
 • Zdrowie Publiczne


Zapraszamy również do Szkoły Doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Studia podyplomowe:

 • Dietetyka kliniczna
 • Epidemiologia
 • Promocja Zdrowia i Edukacja Zdrowotna
 • Psychodietetyka
 • Podyplomowe Studium Prawa Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

 

 

Prezentacja video

Opis miasta

Białystok położony na Nizinie Podlaskiej, w zachodniej części makroregionu zwanego Wysoczyzną Białostocką. Jest największym miastem północno-wschodniej Polski i stolicą województwa podlaskiego.

 

W gronie miast wojewódzkich Polski, Białystok jest 2. miastem pod względem gęstości zaludnienia, 11 pod względem ludności i 13 pod względem powierzchni. Białystok pełni rolę administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu.

 

Położenie Miasta w sąsiedztwie Białorusi, Litwy i Rosji oraz dogodne połączenia komunikacyjne, stwarzają doskonałe warunki do rozwoju gospodarczego i kulturalnego Miasta.

 

Uwarunkowania geograficzne i historyczne sprawiły, że Białystok jest miejscem, gdzie od wieków żyli wspólnie ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości. To właśnie ukształtowało specyficzny charakter miasta - otwartość, życzliwość i gościnność.

 

Źródło: www.bialystok.pl

 

Białystok jest największym ośrodkiem kulturalnym w północno-wschodniej Polsce. Zapraszamy do skorzystania z oferty:

 

Kina:

 • Centrum Filmowe Helios –Galeria Biała i Alfa centrum
 • Kino Pokój
 • Kino Samochodowe – Galeria Podlaska
 • Galeria Jagiellońska

 

Stadiony i hale sportowe:

 • Stadion lekkoatletyczny "Polonez" na "Zwierzyńcu"
 • Stadion Miejski w Białymstoku
 • Stadion KKS Ognisko
 • Hala widowiskowo-sportowa Politechniki Białostockiej
 • Hala Sportowa Uniwersytetu Medycznego

 

Baseny:

 • MOSiR
 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
 • BKS Hetman
 • Hotel Gołębiewski

 

Korty tenisowe:

 • Korty Tenisowe Richi
 • Korty Tenisowe Politechniki Białostockiej
 • Korty Tenisowe Towarzystwa Tenisowego Stanley
 • Korty Tenisowe Zwierzynieckiego MOSiR

 

Lodowiska:

 • Lodowisko MOSiR

 

Ciekawe miejsca

Białystok to skarbnica cudownych miejsc które koniecznie należy odwiedzić zaglądając do Białystok. Znajdziemy tu różnorodność zabytków m.in.

 • Stary Kościół Farny - Rynek Kościuszki (1617-1626)
 • Cerkiew św. Marii Magdaleny, ul. Sosnowa (II poł. XVIII w.)
 • Kamienica staromiejska, ul. Rynek Kościuszki (ob. Astoria, zbudowana po 1753)
 • Plebania, ul. Kościelna (1760)
 • Klasztor Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego, Rynek Kościuszki (1769)
 • Pałacyk gościnny Branickich, ul. Jana Kilińskiego 6 (poł. XVIII w.)
 • Ratusz - Rynek Kościuszki 10 (1745-1761)
 • I wiele wiele innych.

Białystok serdecznie zaprasza!

Szczegółowych informacji o studiach w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i warunkach rekrutacji można uzyskać w:
Studia w języku polskim:
Biurze Promocji i Rekrutacji UMB
ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
tel: +48 857485473
e-mail: brip@umb.edu.pl
Oraz na www.umb.edu.pl w zakładce Rekrutacja

Studia w języku angielskim:
Medicine - English Division
ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
tel: +48 856865223
e-mail: admission@umb.edu.pl
Strona poświęcona rekrutacji w języku angielskim: https://www.umb.edu.pl/en/admission

Adres: ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Kraj: Polska
Telefon: +48857485473
E-mail: brip@umb.edu.pl
WWW: www.umb.edu.pl


comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu