Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

Kraj: Polska

Miasto: Szczecin

WWW: www.szczecin.wseit.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Szczecin

 

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie. Misją Uczelni jest stałe świadczenie wysokiego poziomu nauczania zmierzającego do ukształtowania wykwalifikowanych specjalistów.

 

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii została utworzona w lutym 2005 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji i Sportu i została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 315.

 

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii powstała na bazie Wielkopolskiej Szkoły Medycznej, korzystając z tradycji i doświadczenia w kształceniu techników fizjoterapii, techników masażystów, techników farmacji, terapeutów zajęciowych i techników dentystycznych. Znakomita kadra dydaktyczna, którą tworzą najlepsi wykładowców i praktycy, przyczyniły się do dynamicznego rozwoju Uczelni i osiągnięcia wielu sukcesów w edukacji.

 

Działalność Uczelni ukierunkowana jest przede wszystkim na uzyskanie jak najwyższego poziomu nauczania w sposób odpowiadający aktualnym wymogom i perspektywicznym potrzebom rynku pracy, w tym rynku europejskiego.

 

Założone cele Uczelnia realizuje poprzez: nacisk na wiedzę ogólną i kierunkową odpowiadającą standardom edukacyjnym, stanowiącą podstawę wiedzy specjalnościowej. Programy kształcenia tworzone pod kątem potrzeb rynku pracy, oparte są na przekazaniu praktycznych umiejętności przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu. Uczelnia stwarza studentowi przyjazną atmosferę, ułatwiającą studiowanie i dającą satysfakcję ze studiowania.

 

Dotychczasowa działalność przyczyniła się do uzyskania dobrej opinii o Uczelni wśród studentów i pracodawców. WSEiT chce być postrzegana jako specjalistyczna Uczelnia, której ambicją jest znalezienia się na listach rankingowych obok wiodących szkół wyższych zawodowych.

 

Uczelnia prowadzi studia licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne - 6 semestrów) oraz studia inżynierskie (stacjonarne i niestacjonarne - 7 semestrów) . Ich celem jest przekazanie studentom konkretnych umiejętności umożliwiających prowadzenie własnej firmy lub osiągnięcie sukcesu na rynku pracy. Absolwenci naszej Uczelni otrzymują dyplom dokumentujący uzyskanie wykształcenia wyższego zawodowego (licencjat, inżynier).

 

Co nas wyróżnia

  • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii różni się od innych Uczelni metodologią i systemem nauczania.
  • Działalność Uczelni ukierunkowana jest przede wszystkim na uzyskanie jak najwyższego poziomu nauczania w sposób odpowiadający aktualnym wymogom i perspektywicznym potrzebom rynku pracy, w tym rynku europejskiego.

 

Założone cele Uczelnia realizuje poprzez:

  •  nacisk na wiedzę ogólną i kierunkową odpowiadającą standardom edukacyjnym, stanowiącą podstawę wiedzy specjalnościowej. Realizację zapewnia kadra dydaktyczna, posiadająca bogate doświadczenie zawodowe, konferencje naukowe i wykłady otwarte
  • tworzenie programów kształcenia pod kątem potrzeb rynku pracy, oparte są na przekazaniu praktycznych umiejętności przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu. Realizację zapewnia kadra praktyków zawodowych z placówek rehabilitacyjnych, protetycznych i sportowych. Studenci odbywają praktykę zawodową w najlepszych ośrodkach. Władze Uczelni stawiają wysokie wymagania pod względem kadrowym i wyposażeniowym placówkom publicznym i niepublicznym, z którymi podpisują umowę o praktykę
  • pobudzanie wśród studentów społecznej wrażliwości, umiejętności kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem. Realizację zapewniają zajęcia w ramach wolontariatu w ośrodkach opieki społecznej, domach starców, akcje humanitarne organizowane przez Samorząd Studencki
  • tworzenie europejskiej przestrzeni rozwoju zawodowego studentów. Realizację zapewnia wymiana studentów i kadry w ramach programu Erasmus. W 2008 roku WSEiT rozpoczęła swoją działalność w Europejskiej Sieci Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym. Celem ENPHE jest umożliwianie współpracy, wymiany doświadczeń i realizacja nowych pomysłów związanych z fizjoterapią w szkolnictwie wyższym. Wszystkie działania ENPHE są ukierunkowane na nadawanie edukacji i praktyce fizjoterapeutycznej wymiaru europejskiego
  • prowadzenie działalności naukowej warunkującej efektywność procesu dydaktycznego oraz rozwój naukowy studentów i kadry. Realizację zapewniają publikacje, konferencje, rozwój kół naukowych, udział w olimpiadach, konkurach.

Studia I - go stopnia 

 

Fizjoterapia 

WSEiT oferuje studentom studia I stopnia (licencjackie)* na kierunku Fizjoterapia. Studia prowadzone są zgodnie ze standardami kształcenia przyjętymi przez MNiSW dla kierunku Fizjoterapia. Program nauczania i plany studiów uwzględniają wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT). 

 

Zakres 

Fizjoterapia należy do grupy zawodów specjalistycznych o profilu paramedycznym. Polega na usprawnianiu osób, które utraciły zdrowie bądź urodziły się niepełnosprawne. Fizjoterapia w dziedzinie nauki i praktyki jest głównym działem rehabilitacji medycznej. 

 

Zakres studiów obejmuje wiedzę o czynnościach ustroju człowieka, prawach i mechanizmach rządzących tymi czynnościami oraz ich leczeniu. Tę wiedzę zdobywa student w ramach przedmiotów podstawowych: anatomii, fizjologii, patologii ogólnej i klinicznej oraz biologii medycznej. Zasady, metody oraz techniki i sposoby terapeutyczne poznaje student w ramach przedmiotów kierunkowych i zawodowych, do których należą: 

  • Kinezyterapia – leczenie ruchem (prowadzenie wielu rodzajów ćwiczeń, w tym np. nauka chodu, a także wielu metod usprawniania osób upośledzonych umysłowo i fizycznie)
  • Fizykoterapia – leczenie różnymi środkami fizykalnymi (elektrolecznictwo, zimnolecznictwo, ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, balneologia, medycyna uzdrowiskowa)
  • Masaż - klasyczny, segmentarny, relaksacyjny, izometryczny, sportowy itp.

 

Fizjoterapeuta to zawód, podobnie jak lekarza czy pielęgniarki, posługi drugiemu człowiekowi. Oznacza to pracę z ludźmi cierpiącymi, niecierpliwymi, pobudliwymi, labilnymi emocjonalnie, załamanymi, a często wątpiącymi. Trzeba się wtedy wykazać nie tylko umiejętnościami teoretycznymi i praktycznymi zawodu, ale przede wszystkim wsparciem psychicznym. Terapeuta pomaga choremu przejść przez trudny czas choroby, pokazuje pacjentowi sens cierpienia, pomaga mu odnaleźć się w tej nowej sytuacji. Dlatego każdy student musi zdobyć umiejętność poznania psychiki osoby usprawnianej i odpowiedniego jej kształtowania. Te umiejętności zdobywa w ramach wiedzy przekazywanej na przedmiotach: psychologia rozwojowa i kliniczna czy pedagogika i pedagogika specjalna. 

 

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom na rynku pracy w kraju i za granicą, prowadzone są również zajęcia z języka obcego, na których studenci oprócz umiejętności komunikatywnego posługiwania się językiem obcym poznają specjalistyczne słownictwo medyczne niezbędne w pracy w placówkach zagranicznych. Sale dydaktyczne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny ułatwią start w karierze zawodowej nawet w najlepiej wyposażonych ośrodkach medycznych w kraju i za granicą. 

 

Program studiów ukierunkowany jest przede wszystkim na rozwój praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy fizjoterapeuty, dlatego większość przedmiotów kierunkowych i zawodowych oraz zajęcia praktyczne prowadzone są przez lekarzy specjalistów z rehabilitacji medycznej, lekarzy specjalistów z balneoklimatologii oraz magistrów fizjoterapii zatrudnionych w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych. 

 

Oprócz zajęć praktycznych na uczelni studenci uczestniczą również w zajęciach klinicznych i praktykach zawodowych (15 tygodni) w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych. 

Szczecin - stolica Województwa Zachodniopomorskiego, miasto położone w północno - zachodniej części Polski, przy ujściu rzeki Odry (poprzez Zalew Szczeciński) do Bałtyku. W miejscu tym już od wieków krzyżują się ważne trasy tranzytowe Europy: z zachodu na wschód oraz z północy, poprzez Bałtyk, na południe Europy.

 

Szczecin jest miastem o ponad tysiącletniej tradycji i burzliwych dziejach oraz historyczną stolicą Pomorza Zachodniego. Okres jego świetności przypada na czasy panowania książąt z dynastii Gryfitów oraz przynależności miasta do Hanzy. W tym czasie miasto było jednym z najpotężniejszych portów i ośrodków handlu nad Bałtykiem. W XVII wieku, po wygaśnięciu rodu pomorskich książąt, strategiczne położenie Szczecina stało się powodem licznych ingerencji zbrojnych państw ościennych - Danii, Szwecji, Brandenburgii i Niemiec. Na przełomie XIX i XX wieku miasto przeżywało okres szczególnie silnego rozwoju gospodar-czego. Do Szczecina napływał kapitał z całej Europy. Błyskawicznie rozwijał się port, gospodarka morska oraz tranzyt towarów. Po zakończeniu II wojny światowej odbudową zniszczonego miasta zajęli się osadnicy z całej Polski, którzy licznie przybyli do Szczecina oraz na ziemie Pomorza Zachodniego. Choć dawny wizerunek miasta zmienił się, utrzymało ono jednak własny, niepowtarzalny charakter, urzekający urodą zabytkowej, secesyjnej architektury.

 

Szczecin ze swoimi placami gwiaździstymi, określany jest mianem Paryża Północy. Szczecin, to miasto zieleni, pięknie kwitnących magnolii, miasto które wita zapachem czekolady. Dziś Szczecin staje się miastem niekonwencjonalnych wydarzeń. Szczecin inspiruje jazzem - to właśnie tu ma miejsce jeden z najznakomitszych festiwali jazzowych „Zmagania Jazzowe”. Szczecin inspiruje teatrem - to właśnie na szczecińskich scenach teatralnych podczas najstarszego w Polsce festiwalu teatralnego „Kontrapunkt” poszukuje się nowej, innej przestrzeni teatralnej. Szczecin inspiruje malarstwem - to właśnie w Szczecinie współcześni artyści opisują rzeczywistość na swych płótnach malarskich prezentowanych w czasie najbardziej awangardowego festiwalu Malarstwa Współczesnego.

 

Źródło: www.szczecin.pl

Informacje o rekrutacji  znajdziesz tutaj

Dane Kontaktowe

Adres:Wawrzyniaka 8

70-392 Szczecin

Kraj:Polska

Telefon:91 420 13 33 lub 91 422 62 60

Fax:91 422 62 64

E-mail:szczecin@wseit.edu.pl

WWW:www.szczecin.wseit.edu.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu