Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Politechnika Koszalińska

Kraj: Polska

Miasto: Koszalin

WWW: www.tu.koszalin.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Koszalin

 

Politechnika Koszalińska to jedyna politechnika na Pomorzu Środkowym. Zalicza się do najnowocześniejszych uczelni technicznych w kraju. Kształci studentów na 25 kierunkach studiów technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych.

Uczelnia od dziesięcioleci jest największą kuźnią kadr w regionie. Dotychczas wykształciła 50 tysięcy absolwentów, którzy zasilili wszystkie najważniejsze gałęzie gospodarki i przemysłu.
 
Politechnika Koszalińska dysponuje doświadczoną kadrą wykładowców, bogatą bazą laboratoryjną i nowocześnie wyposażonymi pracowniami, halą widowiskowo-sportową, platformą e-learningową, obszerną biblioteką uczelnianą, szerokim systemem stypendialnym, siecią hot-spotów. Oferuje najlepsze warunki do nauki i rozwoju, stale dostosowując kierunki kształcenia do wymagań rynku pracy i oczekiwań studentów.
 
Politechnika Koszalińska zlokalizowana jest w trzech kampusach przy ulicy: Kwiatkowskiego, Racławickiej i Śniadeckich. Dojazd do/od każdego kampusu zajmuje najwyżej kilka minut. Dogodne połączenia komunikacji miejskiej ułatwiają studentom sprawne przemieszczanie się pomiędzy kampusami a osiedlem akademickim.
Uczelnia położona jest w bliskim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego i kilku jezior, w jednym z najczystszych ekologicznie regionów kraju oraz w malowniczym mieście o rosnącym stopniu aktywności społeczności lokalnej. Studia na Politechnice Koszalińskiej gwarantują studentom optymalne przygotowanie zawodowe i dobry start do kariery.
 
Osiedle akademickie
 
Politechnika Koszalińska daje studentom możliwość zamieszkania w czterech domach studenckich, w których każdy pokój ma dostęp do internetu (akademiki.tu.koszalin.pl).  Położone blisko siebie obiekty przy ul. Rejtana tworzą osiedle akademickie.

 
Pomoc materialna dla studentów
 
Politechnika Koszalińska obejmuje swoich studentów systemem pomocy materialnej. Pomoc materialna przyznawana jest studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Świadczenia te przyznawane są na zasadach przewidzianych w ,,Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej.
 
Student Politechniki Koszalińskiej może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
 • zapomoga

 
Wszystkie wyżej wymienione świadczenia przyznawane są na wniosek studenta złożony w dziekanacie.

Wydział Przemysłu Drzewnego filia w Szczecinku;
Kierunek: Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym
Studia stacjonarne i niestacjonarne I –go stopnia (inżynierskie)

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

 • Budownictwo (studia I-go i II-go stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 • Geodezja i Kartografia (studia I-go i II-go stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 • Inżynieria  Środowiska (studia I-go i II-go stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)

 
Wydział Elektroniki i Informatyki

 • Elektronika i Telekomunikacja (studia I-go i II-go stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 • Informatyka (studia I-go i II-go stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)


Wydział Mechaniczny

 • Mechanika i Budowa Maszyn (studia I-go i II-go stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (studia I-go i II-go stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 • Transport (studia I-go stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia I-go i II-go stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 • Energetyka (studia I-go i II-go stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)

 
Wydział Nauk Ekonomicznych

 • Ekonomia (studia I-go i II-go stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 • Finanse i Rachunkowość (studia I-go stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 • Zarządzanie (studia I-go i II-go stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 • Turystyka i Rekreacja (studia I-go stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 • Logistyka (studia I-go stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)

 
Wydział Technologii i Edukacji

 • Inżyniera Biomedyczna (studia I-go stopnia, stacjonarne)
 • Inżynieria Materiałowa (studia I-go i II-go stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 • Mechatronika (studia I-go i II-go stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 • Pedagogika (studia I-go i II-go stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)

 
Wydział Humanistyczny  

 • Filologia Angielska/Germańska (studia I-go stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (studia I-go stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 • Europeistyka (studia I-go i II-go stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)

 
Instytut Wzornictwa

 • Architektura Wnętrz (studia I-go i II-go stopnia, stacjonarne)
 • Wzornictwo (studia I-go i II-go stopnia, stacjonarne)

 
Studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny:
ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75-343 Koszalin;

 • Kształtowanie wizerunku instytucji i organizacji pozarządowych;
 • Protokół dyplomatyczny w administracji i biznesie;

tel. 94 34 39 169, e-mail: dziekanat@wh.tu.koszalin.pl

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji:
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin;

 • Gospodarka nieruchomościami; tel. 94 34 86 755,  e-mail: joanna.cymermann@wilsig.tu.koszalin.pl
 • Technologia wody, ścieków i odpadów;
 • Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków; tel. 94 34 78 540, e-mail: robert.nowak@tu.koszalin.plWydział Mechaniczny
ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin;

 • Odnawialne źródła energii; pokój 104 H, tel. 94 34 78 460,  e-mail: kazimierz.slawinski@tu.koszalin.pl
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy i ergonomia; pokój 116 B, tel. 94 34 78 461, e-mail: izabela.wierucka@tu.koszalin.pl
 • Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie; pokój 223C, tel. 94 34 78 404, e-mail: sylwia.mierzejewska@tu.koszalin.pl
 • Menedżer jakości w przemyśle spożywczym; pokój 223C, tel. 94 34 78 404, e-mail: sylwia.mierzejewska@tu.koszalin.pl
 • Poradnictwo żywieniowe z elementami gastronomii; ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, pokój 223 C, tel. 94 34 78 404, e-mail: sylwia.mierzejewska@tu.koszalin.pl


Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75-343 Koszalin

 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych; pokój 122 A, tel. 94 34 39 166, agnieszka.cioch@tu.koszalin.pl
 • Kadry i płace; pokój 103 A, tel. 94 34 39 118, e-mail: emilia.nadolna@tu.koszalin.pl , kadryiplace@wne.tu.koszalin.pl
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;  pokój 103 A, tel. 94 34 39 118, e-mail: emilia.nadolna@tu.koszalin.pl
 • Studia menedżerskie dla praktyków; pokój 103 A, tel. 94 34 39 118, e-mail: emilia.nadolna@tu.koszalin.pl
 • Controlling w przedsiębiorstwie; pokój 103 A, tel. 94 34 39 203, e-mail karolina.trafny@tu.koszalin.pl
 • Rachunkowość jednostek gospodarczych; pokój 103 A, tel. 94 34 39 203, e-mail karolina.trafny@tu.koszalin.pl
 • Ekonomika rolnictwa i agroenergetyki; pokój 103 A, tel. 94 34 39 203, e-mail karolina.trafny@tu.koszalin.pl
 • Studia podyplomowe w zakresie podatków; pokój 123 A, tel. 94 34 39 104, e-mail: agnieszka.kuczynska@tu.koszalin.pl
 • Studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń; pokój 123 A, tel. 94 34 39 155, e-mail rafal.rosinski@tu.koszalin.pl
 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa;
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw; pokój 121 A, tel. 94 34 39 121, e-mail ewa.sikorska@tu.koszalin.pl


Wydział Technologii i Edukacji
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin; proszę wpisać: pokój 106-7G, tel. 94 34 86 601, e-mail: wtie@tu.koszalin.pl

 • Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej;
 • Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem obcym;
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika);
 • Edukacja przedszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori;
 • Komunikacja i mediacje społeczne z elementami negocjacji;
 • Kurs - Terapeuta zajęciowy;
 • Produkcja mediów cyfrowych z elementami dziennikarskiego warsztatu telewizyjnego;
 • Przygotowanie pedagogiczne;
 • Socjoterapia pedagogiczna;
 • Terapeuta zajęciowy; 

Prezentacja video

Opis miasta

Witamy w Koszalinie -  mieście średniej wielkości, które nawet najbardziej wymagającym osobom oferuje maksimum wrażeń.
 
Koszalin to miasto położone w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim. Śródmieście znajduje się w odległości 14 km od Bałtyku. Działa tu wiele hoteli i pensjonatów, w mieście jest także sporo restauracji i pubów.
 
Pięć miejskich instytucji kultury ma w swojej szerokiej ofercie wszystko, czego można potrzebować na co dzień i od święta.
 
W Koszalinie są m.in. Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego, Filharmonia Koszalińska, Teatr Propozycji Dialog, Muzeum, Muzeum Radia, Muzeum Wody, Studio Poezji i Piosenki Haliny i Krzysztofa Ziembińskich, wiele galerii, 3 kina (Alternatywa, Kryterium, Multikino). W Koszalinie znajduje się największy w Polsce amfiteatr z widownią krytą stałym dachem – mogący gościć 6 tys. osób.
 
Ciekawe miejsca

 • Koszalin to ogromna skarbnica zabytków, które należy zobaczyć odwiedzając to miasto:
 • Fragmenty murów obronnych z ok. 1320 r.
 • katedra Niepokalanego Poczęcia NMP – kościół gotycki z 1333 r.
 • Domek Kata z XV w., od 1964 r. siedziba Teatru Propozycji Dialog
 • kościół św. Józefa Oblubieńca – neogotycka budowla z 1869 r.
 • kaplica św. Gertrudy – wybudowana w latach 1382-1383
 • kościół zamkowy – wybudowany ok. 1300 r. jako kościół klasztoru cysterek, opuszczony w czasie reformacji, następnie zrujnowany, został odbudowany przez księcia Franciszka I w latach 1602-1609 jako kościół zamkowy. Od 1953 r. cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie
 • Pałac Młynarza i młyn z XIX w.
 • kaplica i wieża widokowa na Górze Chełmskiej.


Miasto jest spokojne i przytulne, dobrze skomunikowane z sąsiednimi miejscowościami, wygodne do życia, ma bogatą historię i tradycje. Stwarza dogodne warunki do życia i rozwoju. W promieniu 40-60 kilometrów znajdują się miejscowości nadmorskie: Kołobrzeg, Darłowo i Ustka.

System rekrutacyjny Politechniki Koszalińskiej jest dostępny na stronie internetowej:

irk.politechnika.koszalin.pl

 

Komisje Rekrutacyjne będą przyjmowały kandydatów do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych kierunkach. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana będzie w przypadku wolnych miejsc na danym kierunku.

Wymagane dokumenty

Kandydat, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu jednostki komplet dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji zamieszczonym na stronie www.tu.koszalin.pl w dziale Rekrutacja.

 • świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale lub odpis, wydany przez OKE/szkołę,
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia (przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia),
 • podanie o przyjęcie na studia z określeniem wydziału, kierunku oraz rodzaju studiów wraz z ankietą osobową, wydrukowaną z systemu elektronicznej rekrutacji,
 • wypis z dowodu osobistego lub kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez członka Kampusowego Punktu Rekrutacyjnego,
 • 3 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,
 • obowiązek informacyjny wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji.

 

 

Dane Kontaktowe

Adres: Śniadeckich 2

75-453 Koszalin

Kraj: Polska

Telefon: +48 94 347 85 00

Fax: +48 94 342 59 63

WWW: www.tu.koszalin.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu