Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Politechnika Częstochowska

Kraj: Polska

Miasto: Częstochowa

WWW: www.pcz.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Częstochowa

 

Informacja z uczelni

2021-01-21 | Rekrutacja 2021/2022

Politechnika Częstochowska to najstarsza, a zarazem największa szkoła wyższa w regionie częstochowskim. W ubiegłym roku obchodziła jubileusz 70-lecia swojego istnienia. Najwyższy poziom badań naukowych oraz działalności edukacyjno-dydaktycznej decyduje o jej renomie ogólnopolskiej i międzynarodowym uznaniu. Absolwenci Politechniki Częstochowskiej to poszukiwani i cenieni specjaliści, którzy tworzą gospodarkę opartą na innowacjach i najnowszych technologiach.

Obecnie Uczelnia kształci studentów na sześciu wydziałach na ponad 30 kierunkach w zakresie nauk technicznych i ekonomicznych. Politechnika Częstochowska jest nowoczesnym i dobrze wyposażonym ośrodkiem akademickim, który oferuje swoim studentom bogatą ofertę dydaktyczną, zapewnia wysoki poziom kształcenia i prowadzi międzynarodowe badania naukowe. Uczelnię opuściło dotychczas ponad 85 tysięcy absolwentów: inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów.

Obecnie tworzy ją 6 wydziałów, z których trzy posiadają kategorię A.

Są to:
- Wydział Budownictwa
- Wydział Elektryczny
- Wydział Infrastruktury i Środowiska
- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
- Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
- Wydział Zarządzania

Do ostatnich osiągnięć Uczelni możemy zaliczyć: Nagrodę Elsevier Research Impact Leaders 2016, Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017 oraz Nagrodę Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA. Wielkim sukcesem było zajęcie przez zespół PCz Rover Team działający na Politechnice Częstochowskiej pierwszego miejsca w najbardziej prestiżowym konkursie łazików marsjańskich University Rover Challenge 2018 w Stanach Zjednoczonych.

Na Uczelni obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Taką możliwość daje przede wszystkim uczestnictwo w programach europejskich oraz w programie edukacyjnym ERASMUS +. Politechnika Częstochowska oferuje również dla przyszłych maturzystów i swoich potencjalnych studentów kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego.

Kierunki studiów na Politechnice Częstochowskiej na studia pierwszego i drugiego  stopnia w  roku akademickim 2021/2022

- angielski język biznesu
- automatyka i robotyka
- bezpieczeństwo i higiena pracy
- biotechnologia
- budownictwo
- budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
- design i zarządzanie projektami,
- elektromobilność i energia odnawialna
- elektronika i telekomunikacja
- elektrotechnika
- energetyka
- finanse i rachunkowość w biznesie
- fizyka techniczna
- informatyka
- inteligentne miasta
- inżynieria materiałowa
- inżynieria środowiska
- logistyka
- logistyka inżynierska
- maszyny i systemy energetyczne
- matematyka stosowana i technologie informatyczne
- mechanika i budowa maszyn
- mechatronika
- metalurgia
- technologia szkła i ceramiki
- zarządzanie
- zarządzanie i inżynieria produkcji
- zarządzanie jakością i produkcją
- zarządzanie środowiskiem
- zarządzanie w turystyce i sporcie
- Logistics
- Management
- Quality and Production Management
- Modelling and Simulation in Mechanics (MSc)
- Computational Intelligence and Data Mining (MSc)
- Intelligent Energy for Environmental Protection (MSc)

 

Prezentacja video

e learning


Studiowanie w Politechnice Częstochowskiej wiąże się z praktycznym wykorzystywaniem w procesie kształcenia najnowszych technologii informatycznych oraz nowoczesnych metod dydaktycznych. Wynika to m.in. z faktu, że część zajęć dydaktycznych realizowana jest e learningowo, czyli z użyciem metod i technik kształcenia na odległość.

E learning to forma nauczania wspierająca tradycyjne podejście do prowadzenia zajęć, która jest realizowana z pomocą narzędzi komunikacji internetowej. Zajęcia w trybie e learningowym mogą być odbywane w dogodnym czasie i miejscu (z wykorzystaniem sieci Internet), bazują na sprawnej interakcji realizowanej na płaszczyźnie wykładowca student oraz mają charakter multimedialny i indywidualny (dostosowany do możliwości poszczególnych studentów). W dobie powszechnego korzystania z serwisów społecznościowych (takich, jak np. facebook.com czy Google+), nasza Uczelnia dysponuje internetową platformą e learningową (http://e-learning.pcz.pl), która stanowi połączenie serwisu społecznościowego i narzędzia służącego do efektywnie prowadzonego nauczania. Należy podkreślić, że studenci przy okazji nabywania w ramach zajęć prowadzonych e learningowo wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzonego przedmiotu, uczą się przy okazji obsługi systemu e learningowego. Jest to o tyle ważne, że zdobyte w ten sposób doświadczenia będą mogli wykorzystywać w obsłudze innych platform e learningowych, wykorzystywanych poza uczelnią np. w zakresie nauki języków obcych.

Warto nadmienić, że oferta edukacyjna Politechniki Częstochowskiej, obejmująca zajęcia prowadzone w trybie e learningowym, jest z każdym rokiem akademickim systematycznie poszerzana.

Więcej informacji na temat e learningu w Politechnice Częstochowskiej można znaleźć na stronie internetowej http://e-learning.pcz.pl

Program Erasmus

W każdym roku akademickim z możliwości wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ korzysta wielu studentów naszej Uczelni. Najbardziej popularną formą wyjazdów do innych krajów są semestralne (lub dwusemestralne) studia na uczelniach zagranicznych. Studenci wyjeżdżają także na praktyki do zagranicznych przedsiębiorstw, organizacji lub uczelni partnerskich. Do wyboru naszych studentów jest w każdym semestrze kilkaset miejsc w ponad 150 uczelniach partnerskich znajdujących się w większości krajów UE oraz Turcji. Do dnia dzisiejszego z oferty wyjazdu w ramach Programu skorzystało ponad pół tysiąca studentów. Politechnika to również atrakcyjne miejsce do studiowania dla studentów z uczelni partnerskich. Uczelnia gości w ramach programu wymiany Erasmus+ około 130 studentów zagranicznych w każdym semestrze. Wyjazd na stypendium daje możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia, a także gwarantuje odnalezienie się na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Na stronie internetowej:
www.pcz.pl/erasmus  znaleźć można m.in. dane dotyczące sposobu kwalifikacji, wysokości grantów, aktualną listę uczelni partnerskich, Regulamin Programu oraz dane kontaktowe Wydziałowych Koordynatorów Programu.
Szczegółowych informacji na temat Programu udziela również Koordynator Uczelniany Programu ERASMUS+ -
Biuro Studentów Zagranicznych,
ul. Dąbrowskiego 69 pok. nr 1,
tel. +48 34 3250 431, e-mail: erasmus@adm.pcz.pl.

 

Stypendia

 

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej, może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:
- stypendium socjalnego,
- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
- stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
- zapomogi.

Student na mocy odrębnych przepisów może ubiegać się o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

 

Uczelniana Rada Samorządu Studentów

Przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studentów uczestniczą w obradach Senatu, Rad Wydziałów, współpracują z kołami naukowymi oraz organizacjami działającymi na Politechnice Częstochowskiej. Służą pomocą i radą studentom w rozwiązywaniu trudności    i problemów związanych  ze studiami. Inicjują działania na rzecz doskonalenia i realizacji procesu kształcenia.
Samorząd jest organizatorem imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych w tym Juwenaliów – Wiosny Studentów.

Organizacje Studenckie

- Akademicki Związek Sportowy,
- Akademickie Centrum Piłki Siatkowej Kobiet Politechniki Częstochowskiej,
- Zrzeszenie Studentów Polskich,
- Studenckie Forum Business Centre Club,
- Katolicki Związek Akademicki EMAUS,
- Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,
- Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Częstochowskiej,
- Erasmus Student Network,
- prawie 70 kół naukowych.

 

Domy Studenckie

W centrum miasteczka akademickiego znajdują się 3 akademiki z pełnym dostępem do Internetu, w których może zamieszkać 2000 osób.

Dom Studencki Nr 2 „Bliźniak”
42-201 Częstochowa, ul. Akademicka 5
tel. 34 3250 472


Dom Studencki Nr 5 „Maluch”
42-201 Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30
tel. 34 3250 233


Dom Studencki Nr 7 „Herkules”
42-201 Częstochowa, ul. Sowińskiego 40/48
tel. 34 3250 499, 3250 495, 3615 156

 

Akademicki Związek Sportowy

Akademicki Związek Sportowy to organizacja, która jest wyrazem dążenia środowiska akademickiego do upowszechniania nowego modelu człowieka - sprawnego nie tylko intelektualnie, ale również psychofizycznie. AZS jest aktualnie najbardziej liczną organizacją akademicką działającą w wyższych uczelniach. Swoich sympatyków i sprzymierzeńców zjednano uniwersalnymi celami: rozwoju kultury fizycznej, promocji zdrowego stylu bycia, wychowania młodzieży w atmosferze sportu i aktywności fizycznej. Każdy uczeń, student wie, że życie to nie tylko praca, nauka, odpoczynek i żywienie ale również sport, rekreacja, zabawa dlatego też wszelkie działania AZS ukierunkowane są na spełnienie tej części życia ludzkiego, która daje satysfakcję, radość, zadowolenie, samorealizację…

W ostatnich latach studenci Politechniki Częstochowskiej brali udział w rozgrywkach Lig Międzyuczelnianych, w Akademickich Mistrzostwach Polski oraz w rozgrywkach lig centralnych w koszykówce mężczyzn i kobiet oraz w siatkówce kobiet. Osiągając wysokie wyniki sportowe i zwyciężając w poszczególnych etapach eliminacji ogólnopolskich reprezentowali Nasz Kraj w międzynarodowych turniejach sportowych.
Studentami-sportowcami Naszej Uczelni są obecnie m. in.: Piotr Gruszka, Michał Winiarski -wieloletni reprezentanci Polski i olimpijczycy w piłce siatkowej, Adam Małysz – wybitny skoczek narciarski, multimedalista olimpijski, najbardziej utytułowany zawodnik w historii indywidualnych konkursów mistrzostw świata w skokach narciarskich, Jakub Colin Brzeziński – znakomity kierowca rajdowy. Do grona wybitnych sportowców należy również zaliczyć: koszykarzy, zawodników sportów walki, arcymistrzów w warcabach i innych sportach.

W roku 2016 byliśmy organizatorami największej imprezy siatkarskiej dla dzieci – Finał Kinder Sport Plus w minisiatkówce dziewcząt i chłopców.

Przy Uczelni działa, posiadający osobowość prawną, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego (KU AZS) i Organizacja Środowiskowa AZS w Częstochowie ( OŚ AZS ) – skupiająca wszystkie kluby AZS w Częstochowie.

Działalność Klubu Uczelnianego AZS to:  organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami środowiska akademickiego PCz, uczestniczenie w imprezach i w zawodach sportowych w kraju i za granicą, współdziałanie, organizowanie szkolenia i doskonalenia kadry trenersko – instruktorskiej, organizatorów sportu i turystyki, organizowanie sekcji, zespołów sportowych oraz obozów sportowych, szkoleniowych, rekreacyjnych, turystycznych, tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów sport., propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki, współpracę z władzami szkół wyższych i samorządów studenckich, szczególnie z Władzami Politechniki Częstochowskiej, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu i Samorządem Studenckim PCz, współpracę z jednostkami uczelni zajmującymi się problemami kultury fizycznej, współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządami, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi, utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i za granicą o podobnym profilu działania, stosowanie różnych form propagandy mającej przyczynić się do rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w PCz, prowadzenie działalności gospodarczej wspierającej realizację celów statutowych.

W ramach KU AZS działa kilka sekcji: siatkówki męskiej i kobiet, koszykówki męskiej, piłki nożnej, futsalu, jogi Iyengara, żeglarstwa, aerobiku, narciarstwa  i snowboardu.

Akademicki Związek Sportowy jest gwarantem, że każdy student, doceniając znaczenie ruchu dla zdrowia i wspaniałej sylwetki, znajdzie tu coś dla siebie.

 

AZS Klub Uczelniany
al. Armii Krajowej 23/25 pok16. Klub „Politechnik”
42 – 218 Częstochowa,
tel. 34 32 50 426,
e-mail: czestochowa@azs.pl
www.kuazs.czest.pl

Akademickie Centrum Kultury

Akademickie Centrum Kultury powstało przy Politechnice Częstochowskiej
w 1996, na bazie istniejącego od 1970 roku Klubu „Politechnik”. W roku 2006 zostało przekształcone w Akademickie Centrum Kultury i Sportu. Następnie
w 2017 roku powrócono do nazwy Akademickie Centrum Kultury. Jego głównym zadaniem jest krzewienie kultury w środowisku akademickim jak
i wśród społeczeństwa Częstochowy. Przy ACK działa Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs”, który już od 60 lat propaguje kulturę filmową wśród studentów i mieszkańców naszego miasta. Przy współorganizacji ACK  odbywają się programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania teatralne oraz wystawy artystyczne /fotografia, malarstwo i rzeźba/. Wszystkie imprezy organizowane przez ACK są na bardzo wysokim poziomie artystycznym i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem całej Społeczności Akademickiej
mieszkańców Częstochowy i okolic. Dzięki warunkom lokalowym i sprawnej organizacji działalność ACK  to także sympozja naukowe, konferencje, kursy, wystawy, targi, spotkania jubileuszowe, bankiety, bale okolicznościowe oraz imprezy sportowe o randze państwowej i międzynarodowej. W ACK studenci mogą korzystać z zajęć o różnym profilu: tańca, aktorstwa, emisji głosu oraz malarstwa.

Międzywydziałowe Studium Kształcenia i  Doskonalenia Nauczycieli

W Politechnice Częstochowskiej proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli jest realizowany nieprzerwanie od 1973 roku. Działalność tę prowadzi od samego początku Międzywydziałowe Studium Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Technicznych, które w 2001 roku zmieniło nazwę na Międzywydziałowe Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli.

Studium prowadzi dla studentów i absolwentów wszystkich wydziałów Uczelni zajęcia stacjonarne i niestacjonarne, przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących (dla kierunków: informatyka, fizyka i matematyka). Kwalifikacje nauczycielskie w Studium zdobywać mogą również studenci  i absolwenci innych uczelni. Studium również kształci i doskonali pedagogicznie młode kadry naukowo-dydaktyczne Politechniki w ramach Asystenckiego Studium Pedagogicznego.

W Studium zatrudnieni są doświadczeni nauczyciele akademiccy. Ich działalność naukowo-badawcza prowadzona jest w zakresie: psychologii, pedagogiki, socjologii, dydaktyki i metodyki.

Międzywydziałowe Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli

ul. Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

tel. 34 3250 337

e-mail: mskidn@adm.pcz.czest.pl

http://mskidn.pcz.pl/

 

Studium Wychowanie Fizycznego i Sportu Politechniki Częstochowskiej

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jako jednostka międzywydziałowa, realizuje obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów studiów dziennych wszystkich wydziałów Uczelni. Studenci uczestniczący w zajęciach sami dokonują wyboru dyscypliny oraz prowadzących zajęcia. Obecnie w ofercie Studium znajdują się zajęcia z takich dyscyplin jak: boccia, fitness, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka siatkowa, siłownia, tenis stołowy, tenis ziemny, trening funkcjonalny.

Studium prowadzi także zajęcie skierowane do całej społeczności akademickiej oraz rodzin pracowników Uczelni - Aktywna Politechnika. W naszej ofercie znajdują się zajęcia z: biegania, fitnessu, nordic walking, piłki koszykowej, piłki siatkowej, treningu funkcjonalnego oraz zajęcia z tenisa ziemnego skierowane ściśle do dzieci pracowników Uczelni.

Oprócz realizacji wyżej wymienionych zajęć z wychowania fizycznego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi działalność w zakresie sportu akademickiego. Organizując imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla studentów i pracowników Uczelni,  współpracując z Samorządem Studenckim oraz innymi Organizacjami Studenckimi. Są to między innymi: bieg w kasku, marszobieg terenowy, ogólnouczelniane i wydziałowe dni sportu.

 

JM Rektor wraz z uczestnikami biegu w kasku, maj 2018.

 

Zwycięzcy międzywydziałowych dni sportu w piłce siatkowej- zespół „Młode Wilki” Wydział Budownictwa, maj 2018.

 

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2021/2022

Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów:
a) stacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia
b) niestacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia na poszczególne kierunki, tj.:
- budownictwo
- budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
- elektrotechnika
- elektronika i telekomunikacja
- automatyka i robotyka
- elektromobilność i energia odnawialna
- inteligentne miasta
- informatyka
- mechanika i budowa maszyn
- mechatronika
- matematyka
- maszyny i systemy energetyczne
- matematyka stosowana i technologie informatyczne
- fizyka techniczna
- inżynieria materiałowa
- technologia szkła i ceramiki
- metalurgia
- zarządzanie i inżynieria produkcji
- inżynieria środowiska
- energetyka
- biotechnologia
- zarządzanie środowiskiem
- zarządzanie/management
- zarządzanie jakością i produkcją/quality and production management
- bezpieczeństwo i higiena pracy  
- logistyka/logistics
- logistyka inżynierska
- finanse i rachunkowość w biznesie
- angielski język biznesu
- design i zarządzanie projektami
- zarządzanie w turystyce i sporcie

§ 1
Warunki formalne

1. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zobowiązani są do złożenia
w wyznaczonym terminie do poszczególnych Komisji Rekrutacyjnych następujących dokumentów:
a) podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym formularzu, wydrukowanym z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK),
b) poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską kopię:
- świadectwa dojrzałości – w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia,
- dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem; dla dyplomów wydawanych przed 2005r. wraz potwierdzonym wpisem z indeksu – w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia. W związku art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn.zm.) uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów. Kandydaci nieposiadający dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia do momentu wydania przez Uczelnię dyplomu wraz z suplementem, składają zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończeniu studiów wraz z numerem dyplomu, oceną na dyplomie oraz datą egzaminu dyplomowego. Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w Politechnice Częstochowskiej otrzymują zaświadczenie w dziekanatach wydziałów. Kandydat po odebraniu dyplomu ukończenia studiów jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia uczelni dyplomu,
- potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia,  
- aktualne 3 zdjęcia legitymacyjne kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
W związku z prowadzoną rekrutacją internetową, złożenie ww. dokumentów będzie poprzedzone rejestracją kandydatów w systemie IRK.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zobowiązana jest do weryfikacji poprawności uzupełnionych danych w Podaniu – Kwestionariuszu o przyjęcie na studia w Politechnice Częstochowskiej z okazanym przez kandydata dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

2. Złożenie przez kandydata ww. dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na dokonanie wpisu na listę studentów lub listę rezerwową oraz na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych.
3. Kandydaci na studia pierwszego stopnia – obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, składają zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo.
4. Do zagranicznego świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, o którym mowa w pkt. 3, należy dołączyć tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz decyzję administracyjną dotyczącą uznania w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do  ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe uzyskanych za granicą chyba, że świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą zostanie uznany za równorzędny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej lub na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty.
5. Kandydaci na studia drugiego stopnia – obywatele polscy, którzy ukończyli uczelnię za granicą, składają zalegalizowany lub opatrzony apostille zagraniczny dyplom ukończenia studiów lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany.
6. Do zagranicznego dyplomu ukończenia studiów lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą, o którym mowa w pkt. 5, w uzasadnionych przypadkach należy dołączyć tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczenie o nostryfikacji chyba, że zostanie on uznany za równorzędny
z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów lub uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).
7. Jeżeli podczas rekrutacji nie zostanie złożona decyzja, o której mowa w pkt. 4
lub  zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 6, kandydat zobowiązany jest do ich dostarczenia w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów,
a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od kandydata, również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora Politechniki Częstochowskiej.
8. Przyjęcie na studia osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) następuje na podstawie art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn.zm.). Rekrutację na studia przeprowadza Biuro Studentów Zagranicznych. Szczegółowa ścieżka rekrutacji dla kandydatów – cudzoziemców na studia pierwszego lub drugiego stopnia na Politechnice Częstochowskiej, określona została w Załączniku nr 2.
9. Rektor Politechniki Częstochowskiej określa liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach, poziomach i formach studiów na dany rok akademicki.

§ 1a
Rekrutacja uzupełniająca

1. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, którym
w wyniku odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego wniesionego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego podwyższony został wynik egzaminu maturalnego z wskazanego przez kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów przedmiotu stanowiącego podstawę rekrutacji, mogą do dnia
29 września 2021 r. złożyć do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wniosek
o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet dokumentów wymaganych od kandydatów na studia pierwszego stopnia.
2. W stosunku do kandydatów, o których mowa w pkt. 1, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zobowiązana jest uwzględnić zweryfikowany wynik egzaminu maturalnego. Przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych następuje w przypadku, gdy zweryfikowane wyniki przedłożone przez kandydata spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy wyłącznie rekrutacji przeprowadzanej na rok akademicki 2021/2022 oraz wyłącznie tego kierunku studiów, o przyjęcie na który uprzednio ubiegał się kandydat.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ustępie decyzje podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

§ 2
Kryteria kwalifikacji na studia

1. Rekrutację na studia przeprowadza oraz podejmuje decyzję o wpisaniu na listę studentów Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, na wniosek kandydata, wydaje zaświadczenie o wpisie kandydata na listę studentów. Zaświadczenie podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
3. Podstawą wpisu na listę studentów na studia pierwszego stopnia, jest wskaźnik rekrutacyjny uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:
3.1. matematyka – poziom podstawowy (M) lub rozszerzony (MR), przy czym  w przypadku:
a) kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (MR) procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się x 2,
b) kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (M) i rozszerzonym (MR) do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik, przy zachowaniu zasady ppkt. 3.1. lit. a,
c) kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z matematyki liczba punktów M wynosi 20%;
3.2.język polski (JP) – poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym
w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka polskiego
na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik;
3.3. język obcy nowożytny (JO) – poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik;
3.4. dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny (wg tabeli nr 1) – poziom podstawowy (D) lub rozszerzony (DR) przy czym w przypadku:
a) kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie rozszerzonym (DR) procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się x 2,
b) kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie podstawowym (D) i rozszerzonym (DR)
do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik, przy zachowaniu zasady ppkt. 3.4. lit. a,
c) kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego liczba punktów D wynosi 20%.
4. Dla kandydatów na studia, absolwentów z tzw. „starą maturą” wskaźnik rekrutacyjny,
o którym mowa w pkt. 3 uzyskuje się z przeliczenia wybranych ocen końcowych przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły (matematyka, język polski, język obcy nowożytny – w przypadku dwóch języków będzie brana ocena lepsza) oraz oceny korzystniejszej z jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych z tabeli nr 1.
5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej składają poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską kopię Dyplomu IB (International Baccalaureate) wydanego przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie. Przyjęcia kandydatów z Maturą Międzynarodową na studia stacjonarne pierwszego stopnia odbywają się według wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego, która decyduje o zakwalifikowaniu się na studia. Do obliczenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego ustala się następujące przeliczanie ocen z dyplomu IB, na liczby punktów (wg poniższej tabeli), stosując wagę 2:

6. Zasady uprawnień przyznawane laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia reguluje odrębna Uchwała  Senatu Politechniki Częstochowskiej. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych będą przyjmowani na studia po przedłożeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających udział w olimpiadzie.
7. Student może podjąć kolejny kierunek studiów na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych wyłącznie w drodze postępowania rekrutacyjnego. Podejmując studia na kilku kierunkach studiów, student jest zobowiązany do niezwłocznego określenia, który z nich jest pierwszym lub kolejnym kierunkiem studiów oraz do pisemnego poinformowania Dziekanatów o dokonanym wyborze.

§ 3
Zasady ustalania wskaźnika rekrutacyjnego
1. Wskaźnik rekrutacyjny jest sumą:
1.1. procentu M lub MR punktów za egzamin z matematyki obliczany zgodnie z ppkt. 3.1;
1.2. procentu D lub DR punktów za egzamin maturalny z jednego z dodatkowych       przedmiotów klasyfikacyjnych określonych w tabeli nr 1 obliczany zgodnie z ppkt. 3.4;
1.3. procentu JP z wagą 0.8 punktów za egzamin z języka polskiego, a w przypadku kierunków: zarządzanie, zarządzanie jakością i produkcją/quality and production management, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka, logistyka inżynierska, finanse i rachunkowość w biznesie, angielski język biznesu, design i zarządzanie projektami, zarządzanie w turystyce i sporcie obowiązywać będzie waga 1.0, a w przypadku kierunków: inżynieria środowiska, energetyka, biotechnologia - waga 0.5;
1.4. procentu JO z wagą 0.8 punktów za egzamin z języka obcego nowożytnego,
w przypadku zdawania na maturze dwóch języków obcych brany jest pod uwagę ten, z którego kandydat uzyskał lepszą ocenę. Wyjątek stanowią kierunki: zarządzanie, zarządzanie jakością i produkcją/quality and production management, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka, logistyka inżynierska, finanse i rachunkowość w biznesie, angielski język biznesu, design i zarządzanie projektami, zarządzanie w turystyce i sporcie, gdzie obowiązywać będzie waga 1.0;
2.Dla kandydatów na studia  legitymujących się tzw. „starą maturą” ustala się następujące przeliczenie ocen na procent punktów dla dwóch skal ocen:

Ocena        % punktów            Ocena        % punktów
     2                30                 3                50
     3                55                 4                75
     4                70                 5                100
     5                85
     cel              100

Dla ustalenia procentu punktów M, JP, JO oraz z dodatkowych przedmiotów kwalifikacyjnych (D) z tabeli nr 1 uwzględnia się ocenę końcową z danego przedmiotu uzyskaną przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły, przy czym:
a) w odniesieniu do ocen z języka polskiego stosuje się wagę 0.8, na kierunkach: zarządzanie, zarządzanie jakością i produkcją/quality and production management, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka, finanse i rachunkowość, angielski język biznesu, design i zarządzanie projektami, zarządzanie w turystyce i sporcie obowiązywać będzie waga 1.0, a w przypadku kierunków: inżynieria środowiska, energetyka, biotechnologia, waga 0.5,
b) do ocen z języka obcego nowożytnego stosuje się wagę 0.8, a w przypadku kierunków: zarządzanie, zarządzanie jakością i produkcją/quality and production management, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka, finanse i rachunkowość, angielski język biznesu, design i zarządzanie projektami, zarządzanie w turystyce i sporcie wagę 1.0,
c) z przedmiotów dodatkowych klasyfikacyjnych z tabeli nr 1 wybiera się ocenę lepszą,
d) w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości z matematyki ustala się procent punktów MR mnożąc liczbę punktów z egzaminu x 2,
e) w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości z dodatkowego
przedmiotu klasyfikacyjnego ustala się procent punktów DR mnożąc liczbę punktów z egzaminu x 2.
3. Na studia drugiego stopnia kandydatów kwalifikuje się na podstawie konkursu dyplomów. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może przyjąć dodatkowe kryterium określone w pkt. 4.
4. Kryterium dodatkowe przy kwalifikacji na studia drugiego stopnia na kierunki:
1.1. Budownictwo;
a) kierunek ukończonych studiów technicznych inżynierskich,
b) średnia ocen z wybranych przedmiotów ze studiów pierwszego stopnia,
c) rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci przyjęci na studia drugiego stopnia po innych kierunkach niż Budownictwo
i Architektura będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych w czasie trwania tych studiów.
1.2. Elektrotechnika; Automatyka i robotyka:
a) kierunek ukończonych studiów,
b) średnia ocen z wybranych przedmiotów ze studiów pierwszego stopnia,
c) rozmowa kwalifikacyjna.
1.3. Mechanika i budowa maszyn; Informatyka; Matematyka; Mechatronika:
a) kierunek ukończonych studiów.
1.4. Metalurgia; Inżynieria materiałowa; Zarządzanie i inżynieria produkcji; Fizyka techniczna:
a) średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia,
b) oceny i informacje zawarte w suplemencie do dyplomu,
c) rozmowa kwalifikacyjna.
1.5. Energetyka; Inżynieria środowiska; Biotechnologia;
a) rozmowa kwalifikacyjna,
b) kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia i uzyskali dyplom inżyniera lub licencjata w zakresie kierunków studiów innych niż te, na które ubiegają się o przyjęcie, mogą zostać przyjęci, o ile
w trakcie realizacji studiów pierwszego stopnia uzyskali efekty uczenia się w zakresie następujących modułów:


 

Kandydaci, którzy nie uzyskali wszystkich (właściwych dla danego kierunku studiów) wymienionych w powyższej tabeli efektów uczenia się, mogą zostać wpisani na listę studentów studiów drugiego stopnia, jeżeli istnieje możliwość uzupełnienia brakujących efektów uczenia się w trakcie trwania  studiów drugiego stopnia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor lub osoba przez niego upoważniona.
4.6. Zarządzanie/Management, Logistyka/Logistics, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Finanse i rachunkowość w biznesie:
a) rozmowa kwalifikacyjna,
b) kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w zakresie kierunków studiów innych niż te, na które ubiegają się o przyjęcie, mogą zostać przyjęci pod warunkiem uzupełnienia efektów uczenia się wynikających z różnic w programach.

§ 4
Wartość progowa wskaźnika rekrutacyjnego
Wskaźnik rekrutacyjny uzyskany przez kandydata musi osiągnąć wartość progową, określoną dla każdego kierunku i typu studiów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, na podstawie liczby zgłoszeń oraz liczby miejsc na dany kierunek i rodzaj studiów.

§ 5
Terminy i procedura
1. Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia przeprowadzana jest w następujących terminach:
- na semestr zimowy od 7.06.2021 r. do 30.09.2021 r.,
- na semestr letni od 31.01.2022 r. do 18.02.2022 r.
2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ustala i podaje do wiadomości szczegółową organizację rekrutacji, w tym:
- termin i miejsce składania dokumentów przez kandydatów na studia,
- terminy ogłoszenia wyników rekrutacji.

§ 6
Informacje dodatkowe
1. Rekrutacja na studia prowadzona jest na określone kierunki, rodzaje i formy studiów.
2. Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę studentów I-go roku studiów stacjonarnych z powodu wyczerpania liczby miejsc, a przekroczyli wartość progową wskaźnika rekrutacyjnego wpisywani są na rezerwową listę studentów lub mogą ubiegać się o wpis na listę studentów studiów niestacjonarnych.
3. Jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy liczby miejsc wówczas przekroczenie wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego nie jest warunkiem decydującym o wpisie na listę studentów.
4. Przewiduje się możliwość przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na studia rozpoczynającej się od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022.
5. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa Uczelniana Komisja  Rekrutacyjna. Sprawy nieuregulowane w niniejszych zasadach rekrutacji rozstrzyga Rektor na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
6. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sprawdza i weryfikuje pod względem formalnym wpis na listę studentów.
7. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, podpisanej przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
8. Od odmownej decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora.
9. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.
10. W przypadku nieprzyjęcia kandydata na pierwszy rok studiów uczelnia zwraca kandydatowi złożone przez niego dokumenty, natomiast kopie tych dokumentów uczelnia przechowuje przez okres 6-ciu miesięcy. Okres przechowywania ww. dokumentów liczy się od momentu upływu terminów odwoławczych.

Tabela nr 1. Wykaz dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla poszczególnych kierunków studiów: 

Dane Kontaktowe

Adres: ul. Dąbrowskiego 69
42-200 Częstochowa
Kraj: Polska
Telefon: +48343610726, +48343250281
Fax: +48343612385
E-mail: d_nauczania@adm.pcz.czest.pl
WWW: www.pcz.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu