Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - UMCS

Kraj: Polska

Miasto: Lublin

WWW: www.umcs.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Lublin

 

Informacja z uczelni

2020-05-29 | Terminy rekrutacji na studia

1 kwietnia rozpoczęła się internetowa rejestracja kandydatów. Jeżeli chcesz podjąć studia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej sprawdź zaktualizowany terminarz rekrutacji.

Ze względu na zmianę terminów egzaminów maturalnych terminarz rekrutacji na studia na UMCS również uległ zmianie. Dostosowaliśmy harmonogram do tegorocznych terminów matur i ogłoszenia ich wyników, tak aby kandydaci mogli komfortowo przejść przez proces rekrutacji.

Zaktualizowany terminarz rekrutacji:

• 30 lipca 2020 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat przez kandydatów na studia na Wydziale Artystycznym, Wydziale Humanistycznym, Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, na których przeprowadzane są egzaminy wstępne;
• 31 lipca 2020 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat przez kandydatów cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na kierunki prowadzone na Wydziale Ekonomicznym, których obowiązuje sprawdzenie znajomości języka polskiego;
• 13 sierpnia 2020 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki, na których nie przeprowadza się egzaminów wstępnych oraz którzy nie są objęcie procedurą sprawdzenia znajomości języka polskiego na Wydziale Ekonomicznym;
• 20 sierpnia 2020 r. – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego, ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc. Wyniki rekrutacji sprawdzisz na listach umieszczonych na wydziałach oraz na swoim koncie w systemie IRK;
• 21-22 sierpnia 2020 r. – w tych dniach będą przyjmowane dokumenty w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości w systemie IRK. Wykaz wymaganych dokumentów znajdziesz na stronie UMCS w zakładce Wymagane dokumenty.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

• 24 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie drugiej listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;
• 25-26 sierpnia 2020 r. – przyjmowanie dokumentów kandydatów z listy drugiej;
• 27 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie trzeciej osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;
• 28 sierpnia 2020 r. – przyjmowanie dokumentów kandydatów z listy trzeciej.

Szczegółowy terminarz rekrutacji możesz sprawdzić w Zarządzeniu Rektora.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, gdzie publikowane są aktualne informacje. Jeżeli masz dodatkowe pytania, do dyspozycji pozostają także pracownicy Biura Rekrutacji UMCS.

Kontakt:
tel. +48 (81) 537 58 70
e-mail: rekrutacja@umcs.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel. +48 81 537 58 80
e-mail: rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel. +48 81 537 58 80
e-mail: rekrutacja.ru@umcs.pl

Więcej informacji: https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-39-2020-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-25-maja-2020-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-11-2020-rektora-umcs-w-sprawie-harmonogramu-przebiegu-rekrutacji-na-i-rok-studiow-w-roku-akademickim-2020-2021,90721.chtm

Warto studiować na UMCS!

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa publiczna uczelnia po prawej stronie Wisły. Kształcimy ponad 20 tysięcy studentów, na prawie 80 kierunkach studiów i ponad 250 specjalnościach, prowadzonych na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach.
Nowoczesna uczelnia, a taką jest UMCS, nie może funkcjonować bez aktywności samych studentów. To oni, dzięki działalności w Samorządzie Studentów oraz rozwijaniu swoich zainteresowań w ponad 150 kołach naukowych i organizacjach studenckich, zespołach muzycznych, tanecznych, drużynach sportowych realizują swoje pasje, a zarazem decydują o bardzo wysokiej pozycji Uczelni na kulturalnej i sportowej mapie nie tylko województwa lubelskiego, ale również całego kraju. Podstawę do tej aktywności tworzą obiekty kampusu studenckiego, Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka” oraz Centrum Kultury Fizycznej.

Do dyspozycji studentów pozostaje profesjonalna kadra oraz stale modernizowana baza naukowo-badawcza, dydaktyczna, socjalna, kulturalna i sportowa. Wizytówkami naszej Uczelni są Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii, realizowane w ramach projektu „Ecotech-Complex: Człowiek, Środowisko, Produkcja”, imponujące obiekty dydaktyczne Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytutu Informatyki, zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a także Inkubator Medialno-Artystyczny.

Nasze atuty:

 • największa uczelnia we wschodniej Polsce
 • Miasteczko Akademickie zlokalizowane w centrum Lublina
 • 12 Wydziałów
 • prawie 80 kierunków i ponad 250 specjalności
 • ponad 150 kół naukowych i organizacji studenckich
 • bogata oferta studiów podyplomowych
 • kierunki unikatowe w skali Polski
 • ponad 20 tysięcy studentów
 • ponad 242 tysiące absolwentów
 • siła tradycji
 • nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria i pracownie
 • programy pomocy materialnej dla studentów
 • 2300 miejsc w 9 akademikach
 • współpraca międzynarodowa
 • programy studenckich wymian międzynarodowych i krajowych
 • centrum kultury i sportu
 • Uczelnia Przyjazna Pracodawcom
 • Uczelnia Przyjazna Studentom
 • Uczelnia Liderów
 • Miejsce Odkrywania Talentów

Kierunki studiów

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 12 Wydziałach, ponad 60 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach. UMCS.

 

Pod tym adresem znajdują się opisy wszystkich kierunków: http://www.umcs.pl/pl/studia-w-j-polskim,77.htm

 

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

I stopień stacjonarne

specjalność: nauczycielska

II stopień stacjonarne

specjalności: edukacja z elementami muzykoterapii, muzyka rozrywkowa, muzyka sakralna

prowadzenie zespołów

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

I stopień stacjonarne

specjalności: ceramika artystyczna, fotografia, grafika, intermedia, malarstwo, rzeźba i formy przestrzenne, szkło artystyczne

II stopień stacjonarne

specjalności: ceramika artystyczna, fotografia, grafika, intermedia, malarstwo, rzeźba i formy przestrzenne, szkło artystyczne

 

Fotografia

I stopień stacjonarne

specjalności: fotografia użytkowa, fotografia artystyczna

 

Grafika

Studia jednolite magisterskie stacjonarne

specjalności: grafika warsztatowa, grafika projektowa, sztuka mediów cyfrowych

 

Jazz i muzyka estradowa

I stopień stacjonarne

specjalności: wykonawstwo instrumentalne, wykonawstwo wokalne

 

Malarstwo

Studia jednolite magisterskie stacjonarne

specjalności: eko-art, malarstwo sztalugowe, media malarskie

II stopień stacjonarne (1,5 roczne)

specjalność: malarstwo sztalugowe, media malarskie

 

Wzornictwo

I stopień stacjonarne

specjalności: ceramika, szkło

 

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

 

Biologia

I stopień stacjonarne

specjalności: biochemia, biologia medyczna, biologia ogólna i eksperymentalna, mikrobiologia

II stopień stacjonarne

specjalności: biochemia, biologia ogólna i eksperymentalna, mikrobiologia, fakultatywny blok biologiczny

 

Biotechnologia

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

specjalności: biotechnologia medyczna, biotechnologia ogólna

 

WYDZIAŁ CHEMII

 

Chemia

I stopień stacjonarne

specjalności: analityka chemiczna, chemia kryminalistyczna, chemia podstawowa i stosowana, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

I stopień niestacjonarne

specjalności: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

II stopień stacjonarne

specjalności: analityka chemiczna, chemia podstawowa i stosowana, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

II stopień niestacjonarne

specjalności: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

 

Ochrona środowiska

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

specjalność: chemia środowiska

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 

Business Management

I stopień stacjonarne

 

Ekonomia

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: biznes międzynarodowy, przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: ekonomia międzynarodowa, gospodarka samorządowa, polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne, systemy ekonomiczne, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

 

Finanse i rachunkowość

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: bankowość i rynki finansowe, finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw, rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: audyt i rachunkowość zarządcza, doradca finansowy, inwestycje kapitałowe, menadżer finansowy, podatki i finanse publiczne

 

Logistyka

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: logistyka międzynarodowa, zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym

 

Zarządzanie

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: strategiczne zarządzanie marką, systemy informacyjne w administracji i biznesie, zarządzanie kapitałem społecznym, zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi

 

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII

 

Europeistyka

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna, zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

 

Filozofia

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: doradztwo i komunikacja w biznesie, filozofia teoretyczna

II stopień stacjonarne

 

Interdyscyplinarne studia religioznawcze

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

 

Kognitywistyka

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: sztuczna inteligencja i logika, znak język i komunikacja

 

Kreatywność społeczna

I stopień stacjonarne

 

Socjologia

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: asystent rodziny, kultura i komunikowanie w społeczeństwie medialnym, lokalna polityka społeczna i zdrowie publiczne, polityka regionalna i rozwój lokalny, socjologia gospodarki, stosunki międzykulturowe

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: gospodarka innowacji, ogólnosocjologiczna, socjologia dialogu cywilizacyjnego, socjologia migracji, socjologia stosowana, socjologia zdrowia społeczności lokalnej, socjologia życia publicznego

 

Zarządzanie w politykach publicznych

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

moduły do wyboru: migracje i polityka ludnościowa, polityka zdrowotna, polityka społeczna, polityka gospodarcza, polityka kulturalna i edukacyjna

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

 

Archeologia

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

specjalności: archeologia pradziejowa, wczesnohistoryczna

 

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

I stopień stacjonarne

specjalności: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją współczesną

 

Bałkanistyka

I stopień stacjonarne

 

Etnologia

I stopień stacjonarne

 

e-Edytorstwo i techniki redakcyjne

I stopień stacjonarne

 

Filologia polska

I stopień stacjonarne

specjalności: edytorska, logopedyczna, nauczycielska, redaktorsko – medialna, teatrologiczna

I stopień niestacjonarne

specjalności: edytorska, nauczycielska, redaktorsko – medialna

II stopień stacjonarne

specjalności: logopedyczna, medioznawcza, nauczycielska, teatrologiczno – filmoznawcza, wydawnicza

II stopień niestacjonarne

specjalności: medioznawcza, nauczycielska, wydawnicza

 

Historia

I stopień stacjonarne

specjalności: edytorsko – redaktorska, nauczycielska, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: archiwistyczna, dziedzictwo historyczne regionu, nauczycielska

 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

 

Informacja w e-społeczeństwie

I stopień stacjonarne

 

Informatologia stosowana

I stopień stacjonarne

 

Kulturoznawstwo

I stopień stacjonarne

specjalności: antropologia i socjologia kultury, judaistyka, krytyka i animacja sztuki, medialna, teatrologia i filmoznawstwo

II stopień stacjonarne

specjalności: antropologia i etnologia, krytyka i promocja sztuk plastycznych, kultura i turystyka, media i kultura popularna

 

Lingwistyka stosowana

I stopień stacjonarne

specjalności: translatorska, nauczycielska

II stopień stacjonarne

specjalności: nauczycielska, translatorska

 

Logopedia z audiologią

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

 

Turystyka historyczna

I stopień stacjonarne

 

Neofilologie

Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

 

Filologia germańska

I stopień stacjonarne

specjalności: profil praktyczny, profil ogólnoakademicki

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: profil praktyczny, profil ogólnoakademicki

 

Filologia iberyjska

I stopień stacjonarne

 

Filologia romańska

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

 

Filologia rosyjska

I stopień stacjonarne

specjalności: język rosyjski w biznesie, rosjoznawstwo

II stopień stacjonarne

specjalności: nauczycielska, tłumaczeniowa

 

Filologia ukraińska

I stopień stacjonarne

specjalności: język ukraiński w biznesie

II stopień stacjonarne

specjalności: tłumaczeniowa

 

Rosjoznawstwo

II stopień stacjonarne

 

Slawistyka

I stopień stacjonarne

specjalności: bałkanistyka, turystyczno - kulturowa

II stopień stacjonarne

specjalności: tłumaczeniowa

 

Studia historyczno – dyplomatyczne

I stopień stacjonarne

 

Technologie cyfrowe w animacji kultury

I stopień stacjonarne

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI

 

Fizyka

I stopień stacjonarne

specjalności: bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, biofizyka molekularna i medyczna, fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna i astrofizyka

II stopień stacjonarne

specjalności: fizyka teoretyczna, współczesna fizyka stosowana

 

Fizyka techniczna

I stopień stacjonarne inżynierskie (3,5-letnie)

specjalności: fizyka medyczna, nowoczesne materiały i techniki pomiarowe

Fizykochemia nowych materiałów

I stopień stacjonarne inżynierskie (3,5-letnie)

Informatyka

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

specjalności: grafika komputerowa, informatyka medyczna, programistyczna, systemy mobilne i sieci

 

Inżynieria nowoczesnych materiałów

I stopień stacjonarne

 

Matematyka

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: biomatematyka, informatyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, matematyka teoretyczna, matematyka z informatyką, matematyka obliczeniowa, statystyczna analiza danych, zastosowania matematyki

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: biomatematyka, informatyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, matematyka teoretyczna, matematyka z informatyką, matematyka obliczeniowa, statystyczna analiza danych, zastosowania matematyki, zastosowania matematyki w fizyce

 

Matematyka i finanse

I stopień stacjonarne

 

Science and Technologe

I stopień stacjonarne

 

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

 

Geografia

I stopień stacjonarne

specjalności: geomonitoring z ekofizjografią, hydrometeorologia, kartografia z geoinformacją, organizacja przestrzeni społeczno – ekonomicznej, fakultatywny blok pedagogiczny

II stopień stacjonarne

specjalności: zarządzanie środowiskiem, kartografia i geoinformacją, klimatologia i gospodarka wodna, planowanie przestrzenne, rozwój regionalny, fakultatywny blok pedagogiczny

 

Geoinformatyka

I stopień stacjonarne

 

Gospodarka przestrzenna

I stopień stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie (3,5-letnie)

specjalności: architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne, zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni

 

Turystyka i rekreacja

I stopień stacjonarne

specjalności: ekoturystyka, gospodarowanie zasobami turystycznymi, hotelarstwo, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, rekreacja ruchowa i zdrowotna

I stopień niestacjonarne

specjalności: gospodarowanie zasobami turystycznymi, organizacja i obsługa ruchu turystycznego

II stopień stacjonarne

specjalności: geoturystyka, planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji, turystyka dzieci i młodzieży, turystyka zdrowotna

II stopień niestacjonarne

specjalności: geoturystyka, planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji

 

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

 

Animacja kultury

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

 

Pedagogika

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: animator i menadżer kultury, doradztwo zawodowe i personalne, edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna, ogólnopedagogiczna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 

Pedagogika specjalna

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, oligofrenopedagogika i tyflopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna

 

Praca socjalna

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

 

Psychologia

Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: psychologia kliniczna i neuropsychologia, psychologia rodziny, psychologia społeczna

 

WYDZIAŁ POLITOLOGII

 

Bezpieczeństwo narodowe

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: marketing polityczny, medialna

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: redaktorska, Public Relations, dziennikarstwo on-line

 

Politologia

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: doradztwo polityczne i medialne, przywództwo polityczne, samorząd i polityka lokalna

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: bezpieczeństwo publiczne, doradztwo polityczne i medialne, przywództwo polityczne, samorząd i polityka lokalna

 

Polityka spraw publicznych

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: polityka lokalna i regionalna, polityka wewnętrzna i zagraniczna

 

Produkcja medialna

I stopień stacjonarne

 

Stosunki międzynarodowe

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, integracja europejska, stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej, studia regionu Pacyfiku

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: pozaeuropejskie studia regionalne, projekty międzynarodowe, dyplomacja

 

Studia wschodnioeuropejskie

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

moduły: rosyjski, ukraińsko-białoruski, bałkański, kaukaski

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: systemy polityczne w Europie Wschodniej, Współpraca regionalna w Europie Wschodniej

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI

 

Administracja

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

 

Prawo

Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne)

 

Prawno – biznesowy

I stopień stacjonarne

 

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W PUŁAWACH

 

Chemia techniczna

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

 

Administracja publiczna

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

 

Public Relations i doradztwo medialne

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

 

 

 

Prezentacja video

Lublin to największe miasto na wschód od Wisły liczy ok. 400 000 mieszkańców. Od lat Lublin rozwija się i pięknieje. Miasto słynie z zabytkowych budowli i atrakcji turystycznych. Stare Miasto jest jednym z najciekawszych zespołów staromiejskich w Polsce. Otoczone murami obronnymi, z których do dziś zachowały się dwie bramy: Grodzka i Krakowska z usytuowaną w pobliżu półokrągłą basztą. W obrębie Starego Miasta znajdują się cenne zabytki sakralne; barokowe kolegium jezuickie z oryginalną polichromią z połowy XVIII wieku, czy bazylika oo.Dominikanów, otoczona jedenastoma kaplicami.

Poza Starym Miastem, na Wzgórzu Zamkowym ulokowany jest Zamek Lubelski, z czasów króla Kazimierza Wielkiego z zachowaną kaplicą Świętej Trójcy i basztą. Ciekawe kolekcje prezentują lubelskie muzea: Muzeum Lubelskie (na Zamku), Muzeum Historii Miasta Lublina, Muzeum Wsi Lubelskiej.

W Lublinie działają liczne ośrodki i placówki kulturalne. Teatr Dramatyczny im. Juliusza Osterwy,Teatr Muzyczny, Filharmonia Lubelska, Państwowy Teatr Lalki i Aktora, Scena Plastyczna KUL, Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" i wiele innych.

Niezwykle atrakcyjne turystycznie są najbliższe okolice Lublina, m.in. kompleks pałacowo-parkowy w Kozłówce, Kazimierz Dolny, z położonymi na przeciwległym brzegu Wisły ruinami zamku w Janowcu oraz uzdrowiskowe miasteczko Nałęczów.

Lublin to również znaczący ośrodek akademicki. W zlokalizowanych na terenie miasta szkołach wyższych kształci się ok. 70 tysięcy studentów z całego kraju.

REKRUTACJA KROK PO KROKU:

Krok I

Sprawdź ofertę dydaktyczną UMCS

www.irk.umcs.lublin.pl

www.umcs.lublin.pl zakładki: Rekrutacja lub Oferta edukacyjna

 

Krok II

Internetowa Rejestracja Kandydatów

www.irk.umcs.lublin.pl

 •     założenie osobistego konta w systemie IRK, wprowadzenie danych osobowych i edukacyjnych
 •     wybór kierunku studiów (ewentualnie specjalności) / rejestracja na wybrany kierunek studiów

Krok III

Opłata rekrutacyjna

Dla każdego kandydata system IRK generuje indywidualne konto kandydata, na które należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w terminie podanym w szczegółowym terminarzu postępowania rekrutacyjnego.

Krok IV

Ogłoszenie wyników

Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych na studia.

Krok V

Po zakwalifikowaniu na studia:

 •     wydruk kwestionariusza osobowego
 •     zamówienie w systemie IRK legitymacji UMCS oraz indeksu i dokonanie opłat z tego tytułu
 •     wprowadzenie do systemu IRK elektronicznej wersji fotografii w postaci pliku JPG
 •     złożenie kompletu dokumentów w terminie i miejscu właściwym danemu kierunkowi studiów
 •     niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

DOKUMENTY

 1.     Uzupełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wydrukowany z IRK.
 2.     Świadectwo maturalne/dojrzałości (w tym aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz dyplom ukończenia studiów wyższych (dotyczy kandydatów na studia II stopnia).
 3.     Fotografia w wersji cyfrowej i dwie fotografie w wersji papierowej (jak do dowodu osobistego: lewy półprofil z odkrytym lewym uchem, rozmiar 35x45mm).
 4.     Kserokopia dowodu osobistego.
 5.     Kserokopia indeksu – dotyczy kandydatów na studia II stopnia, kiedy kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z ukończonych studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).
 6.     Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – na kierunkach, na których studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (m.in. biologia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska).

ZASADY PRZELICZANIA OCEN MATURALNYCH NA PUNKTY REKRUTACYJNE

Wynik procentowy z pisemnego egzaminu „nowej” matury:

 1.     Poziom Podstawowy – 1% = 1 pkt.
 2.     Poziom Rozszerzony – 1% = 2 pkt.

Poziom Dwujęzyczny (tylko dla egzaminu z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w klasach dwujęzycznych) przelicza się na wynik właściwy poziomowi Rozszerzonemu:

 •     1%D = 4/3%R

(wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%).

Wynik egzaminu maturalnego uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30%.

UWAGA: przy ustaleniu ostatecznego wyniku postępowania uwzględnia się wagę przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek studiów.

Dane Kontaktowe

Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Kraj: Polska

Telefon: +48815375870, +48815375880, +48815375100

Fax: +48815333669, +48815375102

E-mail:     rekr.2012@umcs.pl

WWW:     www.umcs.lublin.pl

 

Wydział Artystyczny
Adres: al. Kraśnicka 2a, 2b
20-718 Lublin
Telefon: +48815376950

 

Wydział Biologii i Biotechnologii
Adres: ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
Telefon: +48815375216

 

Wydział Chemii
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin
Telefon: +48815375716

 

Wydział Ekonomiczny
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Telefon: +48815375462

 

Wydział Filozofii i Socjologii
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
Telefon: +48815375480

 

Wydział Humanistyczny
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 A
20-031 Lublin
Telefon: +48815372760

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 i 1
20-031 Lublin
Telefon:  +48815375212

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Adres:  ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin
Telefon: +48815376301

 

Wydział Politologii
Adres:     Pl. Litewski 3
20-080 Lublin
Telefon:     +48815376020

 

Wydział Prawa i Administracji
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Telefon: +48815375126

 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Adres: al. Kraśnicka 2 d
20-718 Lublin
Telefon: +48815376862

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu