Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - UMCS

Kraj: Polska

Miasto: Lublin

WWW: www.umcs.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Lublin

 

Informacja z uczelni

2016-07-14 | Trwa rejestracja na studia stacjonarne I stopnia

Kandydacie! Sprawdź, na które kierunki możesz się jeszcze zarejestrować!

Do 27 lipca 2016 r. trwa rejestracja na kierunki:

 • Applied Linguistics (English - Russian),
 • Archeologia,
 • Architektura informacji,
 • e-Edytorstwo i techniki redakcyjne,
 • English Studies,
 • Europeistyka,
 • Filologia polska,
 • Filozofia,
 • Fizyka,
 • Fizyka techniczna,
 • Germanistyka,
 • Informacja w e-społeczeństwie,
 • Kreatywność społeczna,
 • Kulturoznawstwo,
 • Matematyka,
 • Rusycystyka,
 • Science and Technology,
 • Socjologia,
 • Tourism Management,
 • Ukrainistyka,
 • Zarządzanie w politykach publicznych.


Wejdź na stronę Internetowej Rejestracji Kandydatów: www.irk.umcs.pl i zapisz się już dziś!

Warto studiować na UMCS!

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa publiczna uczelnia po prawej stronie Wisły. Kształcimy ok. 25 tysięcy studentów, na ponad 50 kierunkach studiów i ponad 200 specjalnościach, prowadzonych na 11 Wydziałach.

Do dyspozycji studentów pozostaje profesjonalna kadra oraz stale modernizowana baza naukowo-badawcza, dydaktyczna, socjalna, kulturalna i sportowa. Wizytówkami naszej Uczelni są lub w najbliższej przyszłości staną się: Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii, realizowane w ramach projektu „Ecotech-Complex: Człowiek, Środowisko, Produkcja”, imponujące obiekty dydaktyczne Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytutu Informatyki, zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a także Inkubator Medialno-Artystyczny.

Nowoczesna uczelnia, a taką jest UMCS, nie może funkcjonować bez aktywności samych studentów. To oni, dzięki działalności w Samorządzie Studentów oraz rozwijaniu swoich zainteresowań w ponad 150 kołach naukowych i organizacjach studenckich, zespołach muzycznych, tanecznych, drużynach sportowych realizują swoje pasje, a zarazem decydują o bardzo wysokiej pozycji Uczelni na kulturalnej i sportowej mapie nie tylko województwa lubelskiego, ale również całego kraju. Podstawę do tej aktywności tworzą obiekty kampusu studenckiego, Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka” oraz Centrum Kultury Fizycznej.

Nasze atuty:

 •     największa uczelnia we wschodniej Polsce
 •     Miasteczko Akademickie zlokalizowane w centrum Lublina
 •     12 Wydziałów
 •     ponad 60 kierunków i ponad 200 specjalności
 •     ponad 150 kół naukowych i organizacji studenckich
 •     bogata oferta studiów podyplomowych
 •     kierunki unikatowe w skali Polski
 •     ponad 25 tysięcy studentów
 •     ponad 200 tysięcy absolwentów
 •     siła tradycji
 •     nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria i pracownie
 •     programy pomocy materialnej dla studentów
 •     9 akademików
 •     współpraca międzynarodowa
 •     programy studenckich wymian międzynarodowych i krajowych
 •     centrum kultury i sportu
 •     Uczelnia Przyjazna Pracodawcom
 •     Uczelnia Przyjazna Studentom
 •     Uczelnia Liderów
 •     Miejsce Odkrywania Talentów

 

Programy studenckie

 •     Program Mobilności Studentów – MOST
 •     Program im. Lane`a Kirklanda Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
 •     Program ERASMUS
 •     Asystentura Comenius
 •     Programy Stypendialne Funduszy Wyszehradzkich CEEPUS

Kierunki studiów

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 12 Wydziałach, ponad 60 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach. UMCS.

 

Pod tym adresem znajdują się opisy wszystkich kierunków: http://www.umcs.pl/pl/studia-w-j-polskim,77.htm

 

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

I stopień stacjonarne

specjalność: nauczycielska

II stopień stacjonarne

specjalności: edukacja z elementami muzykoterapii, muzyka rozrywkowa, muzyka sakralna

prowadzenie zespołów

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

I stopień stacjonarne

specjalności: ceramika artystyczna, fotografia, grafika, intermedia, malarstwo, rzeźba i formy przestrzenne, szkło artystyczne

II stopień stacjonarne

specjalności: ceramika artystyczna, fotografia, grafika, intermedia, malarstwo, rzeźba i formy przestrzenne, szkło artystyczne

 

Fotografia

I stopień stacjonarne

specjalności: fotografia użytkowa, fotografia artystyczna

 

Grafika

Studia jednolite magisterskie stacjonarne

specjalności: grafika warsztatowa, grafika projektowa, sztuka mediów cyfrowych

 

Jazz i muzyka estradowa

I stopień stacjonarne

specjalności: wykonawstwo instrumentalne, wykonawstwo wokalne

 

Malarstwo

Studia jednolite magisterskie stacjonarne

specjalności: eko-art, malarstwo sztalugowe, media malarskie

II stopień stacjonarne (1,5 roczne)

specjalność: malarstwo sztalugowe, media malarskie

 

Wzornictwo

I stopień stacjonarne

specjalności: ceramika, szkło

 

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

 

Biologia

I stopień stacjonarne

specjalności: biochemia, biologia medyczna, biologia ogólna i eksperymentalna, mikrobiologia

II stopień stacjonarne

specjalności: biochemia, biologia ogólna i eksperymentalna, mikrobiologia, fakultatywny blok biologiczny

 

Biotechnologia

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

specjalności: biotechnologia medyczna, biotechnologia ogólna

 

WYDZIAŁ CHEMII

 

Chemia

I stopień stacjonarne

specjalności: analityka chemiczna, chemia kryminalistyczna, chemia podstawowa i stosowana, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

I stopień niestacjonarne

specjalności: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

II stopień stacjonarne

specjalności: analityka chemiczna, chemia podstawowa i stosowana, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

II stopień niestacjonarne

specjalności: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

 

Ochrona środowiska

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

specjalność: chemia środowiska

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 

Business Management

I stopień stacjonarne

 

Ekonomia

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: biznes międzynarodowy, przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: ekonomia międzynarodowa, gospodarka samorządowa, polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne, systemy ekonomiczne, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

 

Finanse i rachunkowość

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: bankowość i rynki finansowe, finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw, rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: audyt i rachunkowość zarządcza, doradca finansowy, inwestycje kapitałowe, menadżer finansowy, podatki i finanse publiczne

 

Logistyka

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: logistyka międzynarodowa, zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym

 

Zarządzanie

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: strategiczne zarządzanie marką, systemy informacyjne w administracji i biznesie, zarządzanie kapitałem społecznym, zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi

 

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII

 

Europeistyka

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna, zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

 

Filozofia

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: doradztwo i komunikacja w biznesie, filozofia teoretyczna

II stopień stacjonarne

 

Interdyscyplinarne studia religioznawcze

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

 

Kognitywistyka

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: sztuczna inteligencja i logika, znak język i komunikacja

 

Kreatywność społeczna

I stopień stacjonarne

 

Socjologia

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: asystent rodziny, kultura i komunikowanie w społeczeństwie medialnym, lokalna polityka społeczna i zdrowie publiczne, polityka regionalna i rozwój lokalny, socjologia gospodarki, stosunki międzykulturowe

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: gospodarka innowacji, ogólnosocjologiczna, socjologia dialogu cywilizacyjnego, socjologia migracji, socjologia stosowana, socjologia zdrowia społeczności lokalnej, socjologia życia publicznego

 

Zarządzanie w politykach publicznych

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

moduły do wyboru: migracje i polityka ludnościowa, polityka zdrowotna, polityka społeczna, polityka gospodarcza, polityka kulturalna i edukacyjna

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

 

Archeologia

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

specjalności: archeologia pradziejowa, wczesnohistoryczna

 

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

I stopień stacjonarne

specjalności: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją współczesną

 

Bałkanistyka

I stopień stacjonarne

 

Etnologia

I stopień stacjonarne

 

e-Edytorstwo i techniki redakcyjne

I stopień stacjonarne

 

Filologia polska

I stopień stacjonarne

specjalności: edytorska, logopedyczna, nauczycielska, redaktorsko – medialna, teatrologiczna

I stopień niestacjonarne

specjalności: edytorska, nauczycielska, redaktorsko – medialna

II stopień stacjonarne

specjalności: logopedyczna, medioznawcza, nauczycielska, teatrologiczno – filmoznawcza, wydawnicza

II stopień niestacjonarne

specjalności: medioznawcza, nauczycielska, wydawnicza

 

Historia

I stopień stacjonarne

specjalności: edytorsko – redaktorska, nauczycielska, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: archiwistyczna, dziedzictwo historyczne regionu, nauczycielska

 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

 

Informacja w e-społeczeństwie

I stopień stacjonarne

 

Informatologia stosowana

I stopień stacjonarne

 

Kulturoznawstwo

I stopień stacjonarne

specjalności: antropologia i socjologia kultury, judaistyka, krytyka i animacja sztuki, medialna, teatrologia i filmoznawstwo

II stopień stacjonarne

specjalności: antropologia i etnologia, krytyka i promocja sztuk plastycznych, kultura i turystyka, media i kultura popularna

 

Lingwistyka stosowana

I stopień stacjonarne

specjalności: translatorska, nauczycielska

II stopień stacjonarne

specjalności: nauczycielska, translatorska

 

Logopedia z audiologią

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

 

Turystyka historyczna

I stopień stacjonarne

 

Neofilologie

Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

 

Filologia germańska

I stopień stacjonarne

specjalności: profil praktyczny, profil ogólnoakademicki

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: profil praktyczny, profil ogólnoakademicki

 

Filologia iberyjska

I stopień stacjonarne

 

Filologia romańska

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

 

Filologia rosyjska

I stopień stacjonarne

specjalności: język rosyjski w biznesie, rosjoznawstwo

II stopień stacjonarne

specjalności: nauczycielska, tłumaczeniowa

 

Filologia ukraińska

I stopień stacjonarne

specjalności: język ukraiński w biznesie

II stopień stacjonarne

specjalności: tłumaczeniowa

 

Rosjoznawstwo

II stopień stacjonarne

 

Slawistyka

I stopień stacjonarne

specjalności: bałkanistyka, turystyczno - kulturowa

II stopień stacjonarne

specjalności: tłumaczeniowa

 

Studia historyczno – dyplomatyczne

I stopień stacjonarne

 

Technologie cyfrowe w animacji kultury

I stopień stacjonarne

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI

 

Fizyka

I stopień stacjonarne

specjalności: bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, biofizyka molekularna i medyczna, fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna i astrofizyka

II stopień stacjonarne

specjalności: fizyka teoretyczna, współczesna fizyka stosowana

 

Fizyka techniczna

I stopień stacjonarne inżynierskie (3,5-letnie)

specjalności: fizyka medyczna, nowoczesne materiały i techniki pomiarowe

Fizykochemia nowych materiałów

I stopień stacjonarne inżynierskie (3,5-letnie)

Informatyka

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

specjalności: grafika komputerowa, informatyka medyczna, programistyczna, systemy mobilne i sieci

 

Inżynieria nowoczesnych materiałów

I stopień stacjonarne

 

Matematyka

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: biomatematyka, informatyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, matematyka teoretyczna, matematyka z informatyką, matematyka obliczeniowa, statystyczna analiza danych, zastosowania matematyki

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: biomatematyka, informatyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, matematyka teoretyczna, matematyka z informatyką, matematyka obliczeniowa, statystyczna analiza danych, zastosowania matematyki, zastosowania matematyki w fizyce

 

Matematyka i finanse

I stopień stacjonarne

 

Science and Technologe

I stopień stacjonarne

 

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

 

Geografia

I stopień stacjonarne

specjalności: geomonitoring z ekofizjografią, hydrometeorologia, kartografia z geoinformacją, organizacja przestrzeni społeczno – ekonomicznej, fakultatywny blok pedagogiczny

II stopień stacjonarne

specjalności: zarządzanie środowiskiem, kartografia i geoinformacją, klimatologia i gospodarka wodna, planowanie przestrzenne, rozwój regionalny, fakultatywny blok pedagogiczny

 

Geoinformatyka

I stopień stacjonarne

 

Gospodarka przestrzenna

I stopień stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie (3,5-letnie)

specjalności: architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne, zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni

 

Turystyka i rekreacja

I stopień stacjonarne

specjalności: ekoturystyka, gospodarowanie zasobami turystycznymi, hotelarstwo, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, rekreacja ruchowa i zdrowotna

I stopień niestacjonarne

specjalności: gospodarowanie zasobami turystycznymi, organizacja i obsługa ruchu turystycznego

II stopień stacjonarne

specjalności: geoturystyka, planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji, turystyka dzieci i młodzieży, turystyka zdrowotna

II stopień niestacjonarne

specjalności: geoturystyka, planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji

 

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

 

Animacja kultury

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

 

Pedagogika

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: animator i menadżer kultury, doradztwo zawodowe i personalne, edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna, ogólnopedagogiczna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 

Pedagogika specjalna

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, oligofrenopedagogika i tyflopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna

 

Praca socjalna

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

 

Psychologia

Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: psychologia kliniczna i neuropsychologia, psychologia rodziny, psychologia społeczna

 

WYDZIAŁ POLITOLOGII

 

Bezpieczeństwo narodowe

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: marketing polityczny, medialna

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: redaktorska, Public Relations, dziennikarstwo on-line

 

Politologia

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: doradztwo polityczne i medialne, przywództwo polityczne, samorząd i polityka lokalna

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: bezpieczeństwo publiczne, doradztwo polityczne i medialne, przywództwo polityczne, samorząd i polityka lokalna

 

Polityka spraw publicznych

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: polityka lokalna i regionalna, polityka wewnętrzna i zagraniczna

 

Produkcja medialna

I stopień stacjonarne

 

Stosunki międzynarodowe

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, integracja europejska, stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej, studia regionu Pacyfiku

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: pozaeuropejskie studia regionalne, projekty międzynarodowe, dyplomacja

 

Studia wschodnioeuropejskie

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

moduły: rosyjski, ukraińsko-białoruski, bałkański, kaukaski

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: systemy polityczne w Europie Wschodniej, Współpraca regionalna w Europie Wschodniej

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI

 

Administracja

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

 

Prawo

Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne)

 

Prawno – biznesowy

I stopień stacjonarne

 

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W PUŁAWACH

 

Chemia techniczna

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

 

Administracja publiczna

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

 

Public Relations i doradztwo medialne

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

 

 

Prezentacja video

Lublin to największe miasto na wschód od Wisły liczy ok. 400 000 mieszkańców. Od lat Lublin rozwija się i pięknieje. Miasto słynie z zabytkowych budowli i atrakcji turystycznych. Stare Miasto jest jednym z najciekawszych zespołów staromiejskich w Polsce. Otoczone murami obronnymi, z których do dziś zachowały się dwie bramy: Grodzka i Krakowska z usytuowaną w pobliżu półokrągłą basztą. W obrębie Starego Miasta znajdują się cenne zabytki sakralne; barokowe kolegium jezuickie z oryginalną polichromią z połowy XVIII wieku, czy bazylika oo.Dominikanów, otoczona jedenastoma kaplicami.

Poza Starym Miastem, na Wzgórzu Zamkowym ulokowany jest Zamek Lubelski, z czasów króla Kazimierza Wielkiego z zachowaną kaplicą Świętej Trójcy i basztą. Ciekawe kolekcje prezentują lubelskie muzea: Muzeum Lubelskie (na Zamku), Muzeum Historii Miasta Lublina, Muzeum Wsi Lubelskiej.

W Lublinie działają liczne ośrodki i placówki kulturalne. Teatr Dramatyczny im. Juliusza Osterwy,Teatr Muzyczny, Filharmonia Lubelska, Państwowy Teatr Lalki i Aktora, Scena Plastyczna KUL, Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" i wiele innych.

Niezwykle atrakcyjne turystycznie są najbliższe okolice Lublina, m.in. kompleks pałacowo-parkowy w Kozłówce, Kazimierz Dolny, z położonymi na przeciwległym brzegu Wisły ruinami zamku w Janowcu oraz uzdrowiskowe miasteczko Nałęczów.

Lublin to również znaczący ośrodek akademicki. W zlokalizowanych na terenie miasta szkołach wyższych kształci się ok. 70 tysięcy studentów z całego kraju.

REKRUTACJA KROK PO KROKU:

Krok I

Sprawdź ofertę dydaktyczną UMCS

www.irk.umcs.lublin.pl

www.umcs.lublin.pl zakładki: Rekrutacja lub Oferta edukacyjna

 

Krok II

Internetowa Rejestracja Kandydatów

www.irk.umcs.lublin.pl

 •     założenie osobistego konta w systemie IRK, wprowadzenie danych osobowych i edukacyjnych
 •     wybór kierunku studiów (ewentualnie specjalności) / rejestracja na wybrany kierunek studiów

Krok III

Opłata rekrutacyjna

Dla każdego kandydata system IRK generuje indywidualne konto kandydata, na które należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w terminie podanym w szczegółowym terminarzu postępowania rekrutacyjnego.

Krok IV

Ogłoszenie wyników

Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych na studia.

Krok V

Po zakwalifikowaniu na studia:

 •     wydruk kwestionariusza osobowego
 •     zamówienie w systemie IRK legitymacji UMCS oraz indeksu i dokonanie opłat z tego tytułu
 •     wprowadzenie do systemu IRK elektronicznej wersji fotografii w postaci pliku JPG
 •     złożenie kompletu dokumentów w terminie i miejscu właściwym danemu kierunkowi studiów
 •     niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

DOKUMENTY

 1.     Uzupełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wydrukowany z IRK.
 2.     Świadectwo maturalne/dojrzałości (w tym aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz dyplom ukończenia studiów wyższych (dotyczy kandydatów na studia II stopnia).
 3.     Fotografia w wersji cyfrowej i dwie fotografie w wersji papierowej (jak do dowodu osobistego: lewy półprofil z odkrytym lewym uchem, rozmiar 35x45mm).
 4.     Kserokopia dowodu osobistego.
 5.     Kserokopia indeksu – dotyczy kandydatów na studia II stopnia, kiedy kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z ukończonych studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).
 6.     Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – na kierunkach, na których studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (m.in. biologia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska).

ZASADY PRZELICZANIA OCEN MATURALNYCH NA PUNKTY REKRUTACYJNE

Wynik procentowy z pisemnego egzaminu „nowej” matury:

 1.     Poziom Podstawowy – 1% = 1 pkt.
 2.     Poziom Rozszerzony – 1% = 2 pkt.

Poziom Dwujęzyczny (tylko dla egzaminu z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w klasach dwujęzycznych) przelicza się na wynik właściwy poziomowi Rozszerzonemu:

 •     1%D = 4/3%R

(wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%).

Wynik egzaminu maturalnego uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30%.

UWAGA: przy ustaleniu ostatecznego wyniku postępowania uwzględnia się wagę przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek studiów.

Dane Kontaktowe

Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Kraj: Polska

Telefon: +48815375870, +48815375880, +48815375100

Fax: +48815333669, +48815375102

E-mail:     rekr.2012@umcs.pl

WWW:     www.umcs.lublin.pl

 

Wydział Artystyczny
Adres: al. Kraśnicka 2a, 2b
20-718 Lublin
Telefon: +48815376950

 

Wydział Biologii i Biotechnologii
Adres: ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
Telefon: +48815375216

 

Wydział Chemii
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin
Telefon: +48815375716

 

Wydział Ekonomiczny
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Telefon: +48815375462

 

Wydział Filozofii i Socjologii
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
Telefon: +48815375480

 

Wydział Humanistyczny
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 A
20-031 Lublin
Telefon: +48815372760

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 i 1
20-031 Lublin
Telefon:  +48815375212

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Adres:  ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin
Telefon: +48815376301

 

Wydział Politologii
Adres:     Pl. Litewski 3
20-080 Lublin
Telefon:     +48815376020

 

Wydział Prawa i Administracji
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Telefon: +48815375126

 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Adres: al. Kraśnicka 2 d
20-718 Lublin
Telefon: +48815376862

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu