Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie

Kraj: Polska

Miasto: Chełm

WWW: wssm.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Chełm

 

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej jest uczelnią niepubliczną, której Założycielem i Rektorem jest dr Michał Gołoś. Utworzona została w roku 2004 na mocy Decyzji DSW-3-4001-578/TT/04 i wpisana do Rejestru Niepaństwowych Uczelni Zawodowych pod nr 155.

Misją Uczelni jest przekazywanie wiedzy, poszukiwanie prawdy, formowanie umysłów młodzieży w duchu odpowiedzialności za przyszłość jednostki w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym.

Czując się odpowiedzialną za budowanie nowoczesnego społeczeństwa, Uczelnia podejmuje nowe wyzwania poprzez wysoką jakość kształcenia i przedstawia właściwą ofertę edukacyjną, która jest wrażliwa na zmieniające się wymogi rynku pracy.

 

Cele strategiczne:

 •     sprawny system edukacyjny dostosowany do potrzeb gospodarki regionu, sprzyjający rozwojowi zasobów ludzkich,
 •     bogata i atrakcyjna oferta edukacyjna, zwiększająca atrakcyjność na rynku pracy,
 •     minimalizująca bezrobocie i poczucie wykluczenia społecznego,
 •     mocna i stabilna kadra naukowo-dydaktyczna,
 •     podnoszenie jakości studiów licencjackich i uruchomienie studiów magisterskich uzupełniających,
 •     efektywna współpraca z instytucjami administracji publicznej i samorządowej w celu rozwoju kadr dla potrzeb regionu.

 

Uczelnia włączyła się w proces współpracy międzynarodowej i transgranicznej z Ukrainą, Litwą i Białorusią. Służą temu umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug. Szkoła współpracuje również z wyższymi uczelniami na Ukrainie, między innymi z Narodowym Uniwersytetem Wołyńskim im. Łesi Ukrainki w Łucku i Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu. Uczelnia ma również podpisaną umowę o współpracy z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach na Litwie.

Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest Wydział Nauk Społecznych. Wydział prowadzi kształcenie na kierunku Politologia – są to studia pierwszego stopnia. Wydział posiada również uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne (studia pierwszego stopnia).

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej prowadzi kształcenie na kierunku Politologia o różnych specjalnościach. Proponowane specjalności wynikają z profilu Uczelni oraz z celów, które sobie stawia. Najważniejszym z nich jest rzetelne przygotowanie studentów poprzez oferowanie zarówno wiedzy teoretycznej na najwyższym poziomie jak i praktycznych umiejętności aktywności społecznej, politycznej i gospodarczej.

 

Szkoła aby zapewnić odpowiednią jakość kształcenia zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli akademickich, którzy w przeważającej większości są jednocześnie pracownikami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego a także Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego.

Od roku akademickiego 2008/2009 większość zajęć, z wyjątkiem lektoratów, prowadzona jest przez pracowników naukowych przynajmniej w stopniu doktora. Powyższą decyzję podjęto celem optymalizacji poziomu kształcenia, gdyż zależy nam na najwyższej jakości oferowanych usług edukacyjnych.

 

Od momentu utworzenia Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie prowadzone są działania zmierzające do podnoszenia jakości kształcenia. Przejawia się to m.in. w rozszerzaniu i doskonaleniu oferty dydaktycznej o nowe kierunki studiów, nowe specjalności dostosowując je do zapotrzebowania na rynku pracy. Sukcesywnie zwiększa się zasoby pomocy dydaktycznych wspomagających proces nauczania. Na doskonalenie jakości kształcenia ma wpływ nie tylko polepszanie warunków kształcenia, rozwój kadry naukowo – dydaktycznej, ale także włączanie się w kształtowanie środowiska lokalnego i współpracę międzynarodową. Szkoła rozwija działalność naukową – organizuje konferencje naukowe, wykłady otwarte, spotkania ze znanymi naukowcami i politykami, wydaje publikacje naukowe.

Zdrowie publiczne

Specjalności:

 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Promocja zdrowia i ochrona biologiczna
 • Ochrona zdrowia starszych i niepełnosprawnych
 • Epidemiologia i biostatystyka
 • Rekreacja i hipoterapia
 • Ubezpieczenia zdrowotne i zarządzanie ryzykiem

 

Politologia

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

Specjalności:

 • Polityka obsługi ruchu granicznego
 • Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
 • Polityka samorządowa i administracja
 • Polityka bezpieczeństwa państwa
 • Media i komunikowanie społeczne
 • Polityka obsługi ruchu turystycznego
 • Polityka migracyjna - nowa specjalność

 

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Specjalności:

 • Polityka transgraniczna
 • Komunikacja społeczna
 • Samorząd terytorialny i polityka kadrowa
 • Polityka zarządzania migacjami i obsługa cudzoziemców - nowa specjalność
 • Public Relacions - nowa specjalność dla kreatywnych

 

Ekonomia

Specjalności:

 • Agroekonomia
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • Ekonomika źródeł odnawialnych
 • Ekonomika przemysłu wydobywczego

Chełm jest miastem na prawach powiatu, w którym zamieszkuje około 70 tys. mieszkańców na obszarze 35,28 km2.

 

Jako miasto przygraniczne pełni rolę centrum przemysłowo - usługowo - tranzytowego. Chełm położony jest w odległości 29 km od przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku, 72 km od przejścia granicznego w Zosinie oraz 92 km od przejścia granicznego w Hrebennem. Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym - tędy przebiega międzynarodowy szlak komunikacyjny: Paryż - Berlin - Warszawa - Chełm - Kijów,  łączący najkrótszą trasą Europę Zachodnią z Ukrainą.

 

Region chełmski obejmujący Chełm i powiat ziemski zamieszkały jest przez ponad 140 tys. osób, z czego około 70 tys. to ludzie w wieku produkcyjnym. Jednym z jego wielkich atutów jest doświadczona kadra menedżerska i techniczna o wysokich kwalifikacjach zawodowych, szczególnie w branżach: budowlanej, mechanicznej, obuwniczej, rolno - spożywczej i meblarskiej. Potencjał lokalnego rynku pracy szacuje się na ponad 7000 osób, a stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie około 14%

Źródło:www.urzad.chelm.pl

Więcej informacji o rekrutacji na studia znajdziesz tutaj

Dane Kontaktowe

Adres: ul. Wojsławicka 8A
22-100 Chełm
Kraj: Polska
Telefon: 82 560 31 01
Fax: 82 560 31 11
E-mail: poczta@wssm.pl
WWW: wssm.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu