Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania

Kraj: Czechy

Miasto: Praga

WWW: www.vsem.cz

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Praga

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania (WSEZ) to niepubliczna instytucja edukacyjna oferująca studia na poziomie licencjata i magistra z zakresu Ekonomii i Zarządzania. Na chwilę obecną studiuje tu ponad 3000 studentów kształcących się pod okiem wiodących czeskich wykładowców i aktywnych zawodowo ekspertów.

 

Program nauczania zakłada dwie formy prowadzenia edukacji – zaocznej (od roku akademickiego 2002/2003) i dziennej (od roku akademickiego 2007/2008). Kierunki na WSEZ posiadają akredytację Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej, który w roku 2001 wydał zgodę dla szkoły na to by działała jako uczelnia niepubliczna. Program nauki na poziomie licencjata i magistra na kierunku Administracja w Biznesie otrzymał również akredytację Europejskiej Rady do spraw Edukacji Biznesowej (europejska instytucja akredytacyjna).

 

WSEZ współpracuje z wieloma instytucjami we wszystkich możliwych aspektach działalności i jest członkiem różnych zawodowych i naukowych organizacji i stowarzyszeń zarówno na terenie kraju jak i na poziomie międzynarodowym. Od roku akademickiego 2008/2009 WSEZ współpracuje z ponad 40 uniwersytetami w ramach programu Erasmus. Z kilkoma uczelniami WSEZ nawiązało bliższą współpracę w ramach tworzenia wspólnego programu nauczania (ESC Saint Etienne), ustanowienia konsorcjum (Furchtwangen University) skierowanego do studentów z wymiany z chińskimi uniwersytetami, umożliwiania studentom nauki w języku angielskim w WSEZ (University of Glamorgan).

 

Programy studenckie

 

WSEZ posiada Standardowa Kartę Erasmusa ważną aż do roku 2013/2014. Od 2008 roku WSEZ współpracuje z ponad 30 uniwersytetami w ramach programu LLP Erasmus. Nauczanie w języku angielskim jest możliwe na wybranych przedmiotach tak, że studenci międzynarodowi mogą spędzić w WSEZ przynajmniej cztery miesiące. Studenci mogą uczęszczać na specjalny kurs językowy skierowany do studentów z zagranicy chcących porozumiewać się w codziennych sytuacjach w języku czeskim.

Administracja w Biznesie

Dyplom Magistra, studia niestacjonarne.

Specjalizacje:

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Zarządzanie w Ekonomii i Finanse
 • Środowisko Marketingowe

 

Systemy Informacyjne i Technologia

Dyplom Licencjata, studia stacjonarne – termin rozpoczęcia studiów - semestr 2009/2010).

Specjalizacje:

 • Systemy Informacyjne
 • Technologie Informacyjne
 • Strategie Informacyjne
 • Technologie Komunikacyjne
 • Zarządzanie Informacją

 

Komunikacja i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Dyplom Licencjata, studia stacjonarne i niestacjonarne.

Specjalizacje:

 • Komunikacja i Media
 • Zarządzanie Jakością
 • Prawo i Przedsiębiorczość
 • Project Management
 • Administracja Publiczna i Unia Europejska
 • Marketing
 • Strategie Informacyjne
 • Reklama i Public Relations

 

Środowisko Konkurencji i Zarządzanie

Dyplom Magistra, studia niestacjonarne.

Specjalizacje:

 • Zalety Konkurencyjności
 • Analiza Ryzyka i Finansów w Handlu Międzynarodowym w Imporcie i Eksporcie
 • Wykorzystanie Narzędzi Public Relations w Środowisku Konkurencji
 • Finanse Publiczne
 • Skuteczność Rynkowa
 • Jakość w Administracji

 

Zarządzanie w Biznesie

Dyplom Magistra, studia niestacjonarne. (Studia stacjonarne od semestru 2009/2010)

Specjalizacje:

 • Podejmowanie Decyzji Managerskich w Biznesie
 • Zarządzanie Ryzykiem i Finansowanie Transakcji Biznesowych
 • ICT w Zarządzaniu Firmą
 • Innowacje i Jakość w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi
 • Ogólna Wydajność Firmy
 • Konkurencyjność Firm
 • Zarządzanie Strategiczne w Informatyce
 • Kreowanie Wartości Firmy

 

Analiza Ekonomiczna i Strategia Konkurencji

Dyplom Magistra, studia niestacjonarne. (Studia stacjonarne od semestru 2009/2010)

Specjalizacje:

 • Zalety Konkurencyjności
 • Innowacje i Jakość w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi
 • Kreowanie Wartości Firmy
 • Ogólna Wydajność Firmy
 • Jakość w Administracji
 • Skuteczność Rynkowa
 • ICT w Zarządzaniu Firmą
 • Zarządzanie Strategiczne w Informatyce
 • Prowadzenie Biznesu w UE
 • Konkurencyjność Firm
 • Polityka Strukturalna i Unia Europejska

 

Ekonomia w Biznesie

Dyplom Licencjata, studia stacjonarne i niestacjonarne.

Specjalizacje:

 • Marketing
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Finanse
 • Podatki
 • Prawo i Przedsiębiorczość
 • Zarządzanie Jakością
 • Project Management
 • Strategie Informacyjne
 • Administracja Publiczna i Unia Europejska

Współczesna Praga nie jest co prawda największym miastem europejskim, lecz cieszy się opinią jednej z najbardziej znanych metropolii Europy Środkowej. Choć przybywający tam turyści są urzeczeni rozległością starej zabudowy, to trzeba wiedzieć, iż czeska stolica dopiero z końcem XIX w. zaczęła się rozwijać poza murami pięciu średniowiecznych części (Stare Miasto z żydowskim Josefovem, Nowe Miasto, Mała Strana, Hradczany i Wyszehrad).

 

Miasta te stanowią największy czeski narodowy rezerwat urbanistyczny. To historyczne jądro o powierzchni 866 ha w roku 1992 zostało wpisane na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Praga także należała do grupy dziewięciu miast - stolic kultury europejskiej w roku 2000.

 

Praga jest ośrodkiem administracyjnym, przemysłowym, handlowo-usługowym, akademickim, turystycznym i kulturalnym o znaczeniu międzynarodowym. Jest siedzibą większości czeskich urzędów centralnych (w tym parlamentu, prezydenta i rządu), związków wyznaniowych działających na terenie Czech, a także licznych firm, stowarzyszeń, organizacji i uczelni wyższych. Stanowi najważniejszy w skali kraju węzeł drogowy i kolejowy, posiada również międzynarodowy port lotniczy i sieć metra.

 

Według danych z 2008 r., liczba ludności miasta wynosi 1 226 697 osób (1 miejsce w Czechach), natomiast powierzchnia – 496 km² (również 1 miejsce w Czechach). Praga oficjalnie podzielona jest na 22 dzielnice administracyjne , które z kolei dzielą się na 57 gmin miejskich. Obszar metropolitalny Pragi liczy, według danych Eurostatu z 2004 r., 1 964 750 mieszkańców.

Jeśli student chciałby podjąć naukę w WSEZ jako uczestnik programu Erasmus, powinien najpierw sprawdzić, czy jego/jej uczelnia macierzysta ma podpisaną umowę wymiany w ramach programu Erasmus z WSEZ i pobrać odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe.

 

Pierwszy kontakt powinien zostać nawiązany w biurze programu Erasmus na uczelni macierzystej, gdzie student może zdobyć wszelkie informacje dotyczące warunków studiowania w ramach programu Erasmus. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe powinny zostać wysłane do koordynatora programu w WSEZ i muszą być należycie podpisane przez koordynatora programu Erasmus (albo Instytucja, albo Wydział) na uczelni macierzystej studenta. W sprawie wyboru zajęć do Zgody na Podjęcie Nauczania studenci powinni poszukać tych informacji na stronie internetowej.

 

Formularze Zgłoszeniowe:

 • Zgoda na Podjęcie Nauczania
 • Studencki Formularz Zgłoszeniowy
 • Formularz Rejestracyjny

 

Terminy złożenia dokumentów:

 • 1 Sierpień – na semestr jesienny i na cały rok akademicki
 • 1 Listopad – na okres zimowy
 • 1 Luty – na okres letni

Proszę zwrócić uwagę na to, że WSEZ nie może zagwarantować miejsc w programie po minięciu tych terminów.

 

Przed przybyciem do Republiki Czeskiej student powinien upewnić się, że dysponuje niżej wymienionymi dokumentami:

 • Ważny Paszport
 • Studencki Formularz Zgłoszeniowy i Zgodę na Podjęcie Nauki potwierdzone w WSEZ
 • Wykaz Zaliczeń udostępniony i potwierdzony przez macierzystą uczelnię przedstawiający osiągnięcia akademickie przed okresem wymiany
 • Ważne ubezpieczenie zdrowotne i od wypadków
 • Zaświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych
 • 1 fotografia do Legitymacji Studenckiej

Dane Kontaktowe

Adres: Narozni 2600/9a

158 00 Praga

Kraj: Czechy

Telefon: +420 841 133 166

E-mail: info@vsem.cz

WWW: www.vsem.cz

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu