Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Uniwersytet Aarhus

Kraj: Dania

Miasto: Aarhus

WWW: www.au.dk/en

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Aarhus

 

Aarhus to nowoczesny Uniwersytet założony w 1928. W miarę upływu lat stał się wiodącą Państwową badawcza uczelnią z zasięgiem globalnym obejmującą całe spektrum badań. Ponad polowa z 44 tysięcy osób kształtujących się na uniwersytecie aarhus to osoby podejmujące edukację na poziomie magisterskim bądź doktoranckim.

 

Na dzień dzisiejszy 12 procent Naszych studentów to studenci międzynarodowi reprezentujący ponad 100 krajow z całego świata. To nie przypadek bowiem Uniwersytet Aarhus traktuję zagranicznych studentów priorytetowo. Wierzymy, iż jest to podstawa do osiągnięcia doskonałości w uczeniu i badanich. Zagraniczni studenci są u Nas bardzo ciepło witani i ogromnie cenimy wkład jaki wnoszą w Nasze akademickie tradycje i życie studenckie.

 

Uniwersytet Aarhus oferuje szeroki zakres kierunków we wszystkich stopniach kształcenia prowadzonych w języku angielskim, które to przygotowywane są starannie w oparciu o badania i wymogi międzynarodowego rynku pracy tak aby spełniać najwyższe światowe standardy. Rozwijanie talentów i indywidualnych zdolności Naszych studentów to podatwa zajęć oferowanych przez uniwersytet Aarhus. Jako uczelnia dążymy do stowrzenia studentowi nowych, dynamicznych dróg kariery zawodowej po ukończeniu studiów.

 

Rozwój talentów i zdolności badawczych proces zaczynający się wraz z początkiem studiów magisterkich.

 

Dyplom ukończenia uniwersytetu Aarhus daje ogromne możliwości kariery dla absolwentów, bez względu na to czy będzie to w zakresie badań naukowych, przemyśle czy sektorze publicznym.

 

Dlaczego właśnie uniwersytet Aarhus?

 

TOP 100 RANKING UNIWERSYTETÓW

Uniwersytet Aarhus każdego roku zajmuje wysoką pozycję w światowym rankingu najlepszych uczelni. Dla przykładu w roku 2012 zajął 86 miejsce w Szanghajskim rankingu i 40 pozycję w 2013 roku w rankingu wydziałów przyrodniczych – Leiden ranking.

 

METODY UCZENIA OPARTE NA SZEROKO POJĘTYCH BADANIACH

Na uniwersytecie Aarhus priorytetowym jest swobodny kontakt w relacji wkładowca – uczeń.

 

MIĘDZYNARODOWA AKREDYTACJA

Wydziały biznesu i nauk społecznych akredytowane są przez EQUIS. Europejski system polepszania jakości.

 

PRZYSTĘPNE CZESNE

Dla studentów z obszarów Uni Europejskiej i Szwajcarii studia są darmowe. Natomiast dla studentów spoza tych obszarów. Czesne oscyluje między 9,100 do 15,300 euro rocznie.

 

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Uniwersytet Aarhus oferuje 68 kierunków prowadzonych w języku angielskim w stopni licencjackim jak również magisterskim. Kierunki w stopni doktoranckim prowadzone są wszystkie w języku angielskim.

 

UNIWERSYTET MIĘDZYNARODOWY

Prawie 12 procent wszystkich słuchaczy to studenci międzynarodowi reprezentujący ponad 100 narodowości.

 

ZADOWOLENIE STUDENTÓW

91 procent z zagranicznej grupy studentów było zadowolonych bądź bardzo zadowolonych z metod nauczania i prowadzenia sposobu zajęć. Natomiast 85 procent oceniło wpsarcie Międzynarodowego Centrum jako dobre bądź doskonałe.

 

PROFESJONALNE WSPARCIE

Międzynarodowe centrum oferuje pełne programy wprowadzenia nowych studentów i zapoznania z uczelnią, jak również pełne wsparcie przez cały okres trwania nauki.

 

DORADZTWO W SPRAWACH KARIERY I BANK OFERT PRACY

Uniwersytet Aarhus oferuje komplksowe doradztwo i darmową bazę ofert pracy dla absolwentów uczelni.

 

ZIELONA KARTA

Okres pozwolenia na pobyt w kraju przez okres podejmowania nauki jest przedłużany na kolejne 6 miesięcy po ukończeniu aby umożliwić absolwentom znalezienie pracy w Danii.

 

BEZPIECZNIE. PRZYJAŹNIE. NA RÓWNI.

Dania jest postrzegana jako jedno z najlepszych miejsc do życia na świecie. Posiada największy równouprawnienie dochodu na świecie według OECD.

 Media, Komunikacja i Informacja

Studia magisterskie
Specjalności:

 •         Komunikacja korporacyjna
 •         Dziennikarstwo, media i globalizacja

 

Edukacja, Psychologia i Dydaktyka

Studia magisterskie
Specjalności:

 •         Nauka: polityka i zarządzanie
 •         Antropologia edukacji i globalizacji

 

Nauki społeczne, polityka i ekonomia

Studia magisterskie
Specjalności:    

 •         Ekonomia i zarządzanie
 •         Bezpieczeństwo ludzkie
 •         Nauki międzynarodowe
 •         Ekonomia ilościowa

 

Nauki przyrodnicze

Studia magisterskie
Specjalności:

 •         Agrobiologia
 •         Zarządzanie środowiskiem agrarnym
 •         Bioinformatyka
 •         Biologia
 •         Chemia
 •         Chemia i biotechnologia wraz z geologią
 •         Geofizyka
 •         Chemia medyczna
 •         Biologia molekularna
 •         Technologia żywienia
 •         Geologia techniczna

 

Nauki Techniczne, Budowa i Rozwój

Studia licencjackie
Specjalności:

 •         Zarządzanie globalne i budowa
 •         Inżynieria mechaniczna

 

Nauki techniczne, Konstrukcja i Rozwój

Studia magisterskie
Specjalności:

 •         Inżynieria architektoniczna
 •         Rozwój biznesu oparty o technologie

 

Fizyka, Matematyka i Nanotechnologia

Studia magisterskie
Specjalności:

 •         Astronomia
 •         Matematyka
 •         Matematyka z ekonomia
 •         Nanotechnologia
 •         Fizyka
 •         Nauki matematyczne
 •         Statystyka

 

Marketing, Komunikacja i Informacja

Studia licencjackie
Specjalności:

 •         Komunikacja, zarządzanie i marketing
 •         Komunikacja międzynarodowa i multimedia

    

Studia MBA

 Tylko w trybie stacjonarnym

   

Finanse, Biznes i Zarządzanie

Studia licencjackie
Specjalności:

 •         Ekonomia i admistracja biznesu – program ogólny
 •         Ekonomia i administracja biznesu – międzynarodowe zarządzanie
 •         Ekonomia i administracja biznesu – biznes międzynarodowy
 •         Ekonomia i administracja biznesu – zrównoważenie

   

Finanse, Biznes i Zarządzanie
   

Studia magisterskie
Specjalności:

 •         Ekonomia i zarządzanie biznesem – informacja biznesowa
 •         Ekonomia i zarządzanie biznesem – sprawy klienta
 •         Ekonomia i zarządzanie biznesem – finanse
 •         Ekonomia i zarządzanie biznesem – finanse i biznes międzynarodowy
 •         Ekonomia i zarządzanie biznesem – zarządzanie informacją
 •         Ekonomia i zarządzanie biznesem – zarządzanie innowacyjnością
 •         Ekonomia i zarządzanie biznesem – biznes międzynarodowy
 •         Ekonomia i zarządzanie biznesem – międzynarodowe doradztwo ekonomiczne
 •         Ekonomia i zarządzanie biznesem – logistyka i zarządzanie zaopatrzeniem
 •         Ekonomia i zarządzanie biznesem – rachunkowowść zarządzania i kontrola
 •         Ekonomia i zarządzanie biznesem – marketing
 •         Ekonomia i zarządzanie biznesem – marketing i innowacja w biznesie
 •         Ekonomia i zarządzanie biznesem – strategia, organizacja i przywództwo

 

Język, Kultura i Historia

Studia magisterskie
Specjalności:

 •         Antropologia
 •         Nauki o krajach islamskich
 •         Semiotyka poznawcza
 •         Filologia angielska
 •         Historia
 •         Europeistyka
 •         Lingwistyka
 •         Filozofia
 •         Archeologia prehistoryczna
 •         Korzenie religii w europie


   

Informatyka, Elektronika i Programowanie

Studia licencjackie
Specjalności:

 •         Inżynier schematów elektronicznych

   

Informatyka, Elektronika i Programowanie

Studia magisterskie
Specjalności:

 •         Informatka
 •         Rozwój produktów IT
 •         Optyka i elektronika

Aarhus (od 1948 do 1 stycznia 2011[1] obowiązywał zapis Århus – drugie pod względem wielkości miasto Danii. Ważny port morski i węzeł kolejowy. Aarhus położony jest na Półwyspie Jutlandzkim w regionie Jutlandia Środkowa (d. okręg Århus Amt). Siedziba gminy Aarhus, a także polskiego konsulatu honorowego. Miasto leży na trasie Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego.

 

Ciekawe miejsca

 • Katedra (Aarhus Domkirke) – najdłuższy (93 m) i najwyższy (wieża o wys. 96 m) kościół w Danii. Świątynia została zbudowana ok. 1200 r. jako katedra na miejscu, w którym pochowano lokalnego świętego Nielsa (Mikołaja), do grobu którego pielgrzymowano. Budowę nowej katedry zapoczątkowano w 1191 r. z datków składanych przez pątników u grobu świętego. Pierwotnie kościół romański, bazylikowy. Obecny gotycki wygląd nadała mu przebudowa z XV w., która radykalnie zmieniła pierwotny wygląd świątyni. Katedra posiada ciekawe wyposażenie wnętrza (XV-XVIII w.) z czteroskrzydłowym gotyckim ołtarzem głównym z II połowie XV w. będącym dziełem Bernta Notke (ok. 1435-1509) z Lubeki.
 • Kościół NMP (Vor Frue Kirke) – były kościół św. Mikołaja. Świątynia niegdyś stanowiła część klasztoru dominikanów, założonego ok. 1227 r. Kościół ten pełnił niegdyś funkcję katedry. Z pierwotnego kościoła zachowała się krypta z XI w. Obecny budynek kościoła, w większości gotycki, pochodzi z ok. 1400 r. We wnętrzu zachowały się średniowieczne freski i wyposażenie z XVI i XVII w.
 • Stare Miasto (Den Gamle By) – skansen prezentujący rozwój duńskiego budownictwa miejskiego od renesansu do lat 30. XX w.
 • Pałac Marselisborg (Marselisborg Slot) – letnia rezydencja duńskiej rodziny królewskiej z lat 1900–1902.
 • Muzeum Przyrodniczo-Historyczne (Naturhistorisk Museum) – wystawa dotycząca powstania życia na Ziemi oraz historii naturalnej duńskich prowincji.
 • Muzeum Duńskiej Straży Pożarnej (Det Danske Brandværnsmuseum) – posiada kolekcję ok. setki wozów straży pożarnej.
 • Muzeum Wikingów (Vikingemuseet) – ekspozycja dotyczy życia wikingów w okolicach miasta i opiera się na rekonstrukcjach oraz eksponatach odkrytych na terenie miasta.
 • Muzeum Miasta Aarhus (Aarhus Bymuseum) – placówka zajmuje się badaniem historii miasta.
 • Muzeum Sztuki (Aarhus Kunstmuseum) – placówka posiada zbiór sztuki duńskiej od 1750 r. do czasów współczesnych.
 • Modernistyczny ratusz – z lat 1938–1942, dzieło Arne Jacobsena i Erika Møllera.

Studenci zagraniczni jak również studenci kończące uczelnie niewspółpracujące z Uniwersytetem Aarhus starający się o przyjęcie na studia muszą uzupełnić wniosek online na głównej stronie Uniwersytetu do dnia 15 marca 2014 roku. Wraz z wypełnieniem wnioski należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty do danego kierunku studiów.

Proszę pamiętać, że obywatele Unii Europejskiej i Szwajcarii nie uiszczają żadnych opłat za studia.

 

Wymagania:

 • Studenci zagraniczni muszą spełnić takie same wymagania jak studenci z Danii. Pełna dokumentacja opisująca stopień przedmiotu, na który student stara się dostać jest wymagana.
 • W przypadku ubiegania się o miejsce na wydziale biznesu i nauk społecznych pod uwagę będzie brany stopień z matematyki. Matematyka, fizyka i chemia brane są pod uwagę przy kierunkach na wydziale Nauki i Technologii. Jeśli starasz się o przyjęcie na kurs wakacyjny na poziomie magistra musisz okazać dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku o tej samej tematyce lub posiadać wynik minimum 180 punktów ECTS.
 • Test z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

 

Dokumentacja:

 • Zapis pokazujący kierunki aktualnych i/lub poprzednich studiów licencjackich (jęsli składasz podanie na studia magisterskie)
 • Kopia świadectwa ukończenia liceum
 • Kopia paszportu
 • Test z języka angielskiego. Listę akceptowanych przez nas certyfikatów i testów znadziesz na oficjalnej stronie uniwersytetu:www.au.dk/en/

Dane Kontaktowe

Adres: Nordre Ringgade 1

8000 Aarhus

Kraj: Dania

Telefon: 45 8715 0000

E-mail: au@au.dk

WWW: www.au.dk/en

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu