Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Kraj: Polska

Miasto: Opole

WWW: www.wszia.opole.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Opole

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu:

 • zapewnia doskonałą kadrę dydaktyczną gwarantującą najwyższy poziom nauczania
 • posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kierunkach studiów
 • ma najdłuższą tradycję wśród uczelni niepublicznych na Opolszczyźnie
 • oferuje programy nauczania łączą wiedzę teoretyczną z praktyczną
 • daje możliwość biegłego opanowania przynajmniej dwóch języków obcych
 • współpracuje z uczelniami zagranicznymi w ramach sytemu wymiany Socrates-Erasmus
 • dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, doskonale przystosowaną do prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • umożliwia najlepszym studentom odbycie praktyk i staży w nowoczesnych przedsiębiorstwach
 • posiada własne Biuro karier zawodowych
 • daje duże szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy (według badań przeprowadzonych wśród naszych absolwentów cieszą się oni dużym powodzeniem wśród pracodawców i znajdują ciekawą pracę)
 • zapewnia różne formy kształcenia zawodowego, między innymi studiów podyplomowych, kursów specjalistycznych itp.
 • oferuje atraykcyjny system stypendialny – u nas możesz studiować za darmo! (ponad 60 % studentów otrzymuje stypendia)
 • zapewnia ciekawe życie studenckie – wiele imprez organizowanych przez samorząd oraz uczelniany AZS (imprezy plenerowe, wyjazdy integracyjne, siatkówka, gra w kręgle)
 • jest korzystnie położona w centrum miasta (zaledwie 300 metrów od dworca PKP i PKS)
 • dysponuje własnym Centrum Rekreacyjnym z siłownią, fitness klubem oraz kręgielnią (przy ul. Oleskiej 11) , w którym nasi studenci odbywają zajęcia w-fu oraz mile spędzają czas po ciężkim dniu nauki (wszyscy studenci WSZiA otrzymują specjalny pakiet rekreacyjny, który obejmuje darmowe zajęcia w centrum oraz system zniżek).
 • umożliwia kompleksowe kształcenie (studia magisterskie)

 

Uczelnia nr 1 na Opolszczyźnie według rankingów Wprost, Newsweek, Polityka, Perspektywy, Rzeczpospolita

Studia I-go stopnia

Zarządzanie

 •     Zarządzanie przedsiębiorstwem
 •     Zarządzanie w administracji
 •     Zarządzanie personelem i psychologia pracy
 •     Zarządzanie w ochronie zdrowia
 •     Zarządzanie w usługach profesjonalnych (turystyka, ubezpieczenia, media)
 •     Zarządzanie marketingiem w sporcie
 •     Zarządzanie kryzysowe i pomoc humanitarna
 •     Zarządzanie projektami i innowacjami

 

Logistyka

 •     Logistyka w biznesie
 •     Transport krajowy i międzynarodowy
 •     Logistyka humanitarna
 •     Ekologistyka
 •     Systemy informatyczne w logistyce
 •     Logistics management

 

Ekonomia

 •     Polityka gospodarcza i strategie przedsiębiorstw
 •     Organizacja turystyki
 •     Gospodarka miejska i regionalna
 •     Gospodarka i administracja publiczna
 •     Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
 •     Eurologistyka i transport

 

Praca socjalna

 

Politologia

 

Pedagogika

 •     Pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczną
 •     Pedagogika pracy i zarządzanie bezpieczeństwem
 •     Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi (nowość!)
 •     Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 •     Resocjalizacja i profilaktyka społęczna
 •     Zarządzanie w oświacie i doradztwo
 •     Pracownik służb medycznych
 •     Psychopedagogika twórczości
 •     Gerontopedagogika
 •     Pedagogika zdrowia i pedagogika opiekuńcza
 •     Doradztwo zawodowe i społeczne
 •     Pedagogika medialna
 •     Streetworking – pedagogika ulicy
 •     Guwernantka/Guwerner
 •     Asystent rodziny

 

 

Administracja

 •     Administracja europejska
 •     Administracja finansowo – gospodarcza
 •     Administracja ochrony środowiska
 •     Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego
 •     Administracja regionalna
 •     Administracja usług społecznych i socjalnych
 •     Administracja wymiaru sprawiedliwości

 

Finanse i rachunkowość

 •     Rachunkowość małych i średnich firm
 •     Rynek finansowy
 •     Audyt i controling
 •     Analityk finansowy

 

Studia II-go stopnia

 

Zarządzanie

 •     Zarządzanie przedsiębiorstwem
 •     Zarządzanie w administracji
 •     Zarządzanie personelem i psychologia pracy
 •     Zarządzanie w służbie zdrowia
 •     Zarządzanie w usługach profesjonalnych (turystyka, ubezpieczenia, bankowość, media)
 •     Zarządzanie logistyczno – marketingowe
 •     Komunikacja rynkowa i PR
 •     Zarządzanie marketingiem w sporcie
 •     Zarządzanie kryzysowe i pomoc humanitarna
 •     Zarządzanie projektami i innowacje

 

Pedagogika

 •     Pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczną
 •     Pedagogika pracy i zarządzanie bezpieczeństwem
 •     Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi (nowość!)
 •     Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 •     Resocjalizacja i profilaktyka społęczna
 •     Zarządzanie w oświacie i doradztwo
 •     Pracownik służb medycznych
 •     Psychopedagogika twórczości
 •     Gerontopedagogika
 •     Pedagogika zdrowia i pedagogika opiekuńcza
 •     Doradztwo zawodowe i społeczne
 •     Pedagogika medialna
 •     Streetworking – pedagogika ulicy
 •     Guwernantka/Guwerner
 •     Asystent rodziny

 

 

Studia Podyplomowe:

 

Wydział Ekonomiczny

 •     Aspekty prawne wykonywania zawodów medycznych w sektorze ochrony zdrowia – nowość
 •     Administracja publiczna – nowość
 •     Egzekucja administracyjna
 •     Logistyka dla nauczycieli (studia kwalifikacyjne) – nowość
 •     Logistyka i zarządzanie kryzysowe
 •     Komunikacja społeczna. Marketing polityczny
 •     Menadżer turystyki i sportu – nowość
 •     Organizacja i zarządzanie sportem – nowość
 •     Organizacja i zarządzanie w placówkach opiekuńczych i pomocy społecznej
 •     Rachunkowość i finanse – nowość
 •     Wiedza o społeczeństwie (studia kwalifikacyjne)
 •     Wiedza o społeczeństwie i etyka (studia kwalifikacyjne) – nowość
 •     Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie – nowość
 •     Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości (studia kwalifikacyjne)
 •     Zabezpieczenie społeczne – nowość
 •     Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)
 •     Zarządzanie i administracja w jednostkach ochrony zdrowia
 •     Zarządzanie oddziałami w jednostkach ochrony zdrowia
 •     Zarządzanie w administracji publicznej
 •     Zarządzanie w placówkach oświatowych
 •     Zarządzanie w ochronie zdrowia
 •     Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Wydział Pedagogiczny

 •     Asystent rodziny – nowość
 •     Akademia Mediatora – nowość
 •     Animator społeczności lokalnej - nowość
 •     Animacja kultury i terapia zajęciowa – nowość
 •     Animacja życia kluturalnego osób dorosłych – nowość
 •     Coaching – trener osobisty i biznesu – nowość
 •     Diagnostyka dzieci uzdolnionych i z problemami edukacyjnymi
 •     Diagnoza i terapia pedagogiczna – nowosć
 •     Doradztwo zawodowe i społeczne – nowość
 •     Doradztwo zawodowe i edukacyjne – nowość
 •     Edukacja dla bezpieczeństwa – nowość
 •     Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
 •     Ekonomia społeczna – nowość
 •     Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - nowość
 •     Edukacja plastyczna i muzyczna w szkole podstawowej i gimnazjum – nowość
 •     Elementarny kurs języka migowego (SS-1) – nowość
 •     Etyka i filozofia – nowość
 •     Gerontopedagogika
 •     Gerontologia i opieka długoterminowa – nowość
 •     Logopedia ogólna – nowość
 •     Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne – nowość
 •     Kształcenie wczesnoszkolne i wychwowanie przedszkolne z językiem angielskim - nowość
 •     Kształcenie wczesnoszkolne i wychwowanie przedszkolne z językiem niemieckim – nowość
 •     Kształcenie wczesnoszkolne i przedszkolne z wychowaniem fizycznym – nowość
 •     Mediacje i negocjacje
 •     Mediacje w rodzinie - nowość
 •     Neurodydaktyka – nowość
 •     Opieka nad osobami zależnymi i starszymi – nowość
 •     Opieka nad osobami zależnymi i starszymi z językiem niemieckim – nowość
 •     Opiekun medyczny – nowość
 •     Opiekun w domu pomocy społecznej – nowość
 •     Opiekunka środowiskowa – nowość
 •     Pedagogika lecznicza (studia kwalifikacyjne) – nowość
 •     Pedagogika lecznicza (studia dla personelu medycznego) – nowość
 •     Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym
 •     Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 •     Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną – nowość
 •     Pedagogika resocjalizacyjna
 •     Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka – nowość
 •     Polityka społeczna i zdrowie publiczne – nowość
 •     Podyplomowe studia z zakresu tradycji, kultury i współczesnych problemów Romów – nowość
 •     Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego – Wychowanie do życia w rodzinie – nowość
 •     Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym (nadające kwalifikacje do nauczania przedmiotów)
 •     Psychopedagogika twórczości – nowość
 •     Resocjalizacja i socjoterapia (studia kwalifikacyjne) – nowość
 •     Streetworking – pedagogika ulicy – nowość
 •     Socjoterapia z arteterapią
 •     Surdopedagogika – nowość
 •     Terapia pedagogiczna
 •     Terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogika – nowość
 •     Terapia zajęciowa i techniki relaksacyjne – nowość
 •     Tyflopedagogika – nowość
 •     Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 •     Wiedza o kulturze – nowość
 •     Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem - nowość

 

Więcej informacji o studiach na naszej uczelni znajdziesz pod adresem: www.wszia.opole.pl

 

Opole – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, na Nizinie Śląskiej, nad rzeką Odrą. Według danych z 31 grudnia 2012 r. miasto miało 121 576 mieszkańców. Od 1950 r. stolica województwa opolskiego[4]. Główny ośrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny i administracyjny województwa. Siedziba władz ziemskiego powiatu opolskiego. Jedna z historycznych stolic Górnego Śląska i jedno z najstarszych jego miast.

 

Informacje dotyczące życia naszej uczelni znajdziesz pod adresem: www.wszia.opole.pl/category/z_zycia_uczelni/

Wszystkie informacje o rekrutacji na studia znajdziesz pod adresem: www.wszia.opole.pl/strefa-kandydata/rekrutacja/

Dane Kontaktowe

Adres: ul. Niedziałkowskiego 18

45-085 Opole

Kraj: Polska

Telefon: 77 402-19-00/01

E-mail: info@poczta.wszia.opole.pl

WWW: www.wszia.opole.pl

 

Wydział Zamiejscowy w Tarnowskich Górach

Adres: ul. Sienkiewicza 6

42-600 Tarnowskie Góry

Kraj: Polska

Telefon: 32 380-53-70, 32 285-35-96

E-mail: info@poczta.wszia.opole.pl

WWW: www.wszia.opole.pl/

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu