Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu

Kraj: Polska

Miasto: Zamość

WWW: www.wszia.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Zamość

 

Tradycje akademickie Zamościa sięgają XVI wieku, pozostają one w ścisłym związku z ofiarnością i patriotyzmem rodu Zamoyskich, renesansowym charakterem stylu życia i architekturą "Padwy Północy", a nade wszystko ze sławną Akademią Zamojską.

Pierwszy rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu (lata 1997-98) prof. dr hab. Stefan Pastuszka (portret w sali Senatu Uczelni).

 

Prawie 200 lat (1595-1784) działalności edukacyjnej Akademii wpłynęło na rozwój społeczno-gospodarczy oraz kulturalny jej najbliższego otoczenia, regionu lubelskiego i sąsiednich terenów Rzeczypospolitej. Likwidacja Akademii przez zaborcze władze austriackie w 1784 r, przerwała na długie lata działalnośą zamojskiego środowiska akademickiego, a na jego odbudowę trzeba było czekać aż 213 lat.

 

Po dwóch wiekach od zlikwidowania przez Austriaków Akademii Zamojskiej w mieście pojawili się znów studenci. Utworzona w 1997 r. pierwsza niepaństwowa wyższa uczelnia w Zamościu - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, nawiązująca w swej symbolice i działalności do sławetnej poprzedniczki, jest ważnym elementem kontynuacji tradycji akademickich miasta.
Inicjator założenia Uczelni prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, prezes Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości.

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu to placówka w pełni autonomiczna o charakterze non-profit, działająca na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym.

 

Idea ustanowienia w Zamościu szkoły wyższej o profilu ekonomiczno-informatycznym i administracyjnym zrodziła się w środowisku rzeszowskim. Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu założyły: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Promocji i Przedsiębiorczości w Rzeszowie.

 

Uczelnia zamojska została powołana do życia decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1997 r. i wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 128. Utworzenie w Zamościu nowej uczelni nastąpiło w odpowiedzi na wymagania lokalnego rynku. W szczególności - w związku z zainteresowaniem zamojskiej młodzieży studiami o charakterze ekonomicznym, informatycznym i administracyjnym.

Administracja

 

Definicja kierunku

 

Kierunek administracja kształci studentów dla największego obszaru rynku pracy - pracowników administracji publicznej i gospodarczej.

 

Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu różnych rodzajów prawa oraz zasad organizacji i funkcjonowania administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej.

 

Program nauczania

 

Studenci poznają polski system prawny (prawo konstytucyjne, prawo pracy, prawo handlowe, prawo celne i prawo administracyjne). Otrzymują wiedzę dotyczącą prawa socjalnego i ochrony praw człowieka w UE, europejskiego prawa gospodarczego, zarządzania projektami i finansami europejskimi, prawa celnego oraz prawa Wspólnot Europejskich.

 

Na studiach stacjonarnych mają możliwość uczenia się równocześnie dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Ponadto studenci poznają zasady polityki strukturalnej UE, ustrojów państw UE, europejskiego prawa gospodarczego. Otrzymują wiedzę z zakresu przepisów prawnych dotyczących podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, poznają zagadnienia z prawa handlowego, postępowania rejestrowego, prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji, prawa ubezpieczeniowego i antymonopolowego.

 

W celu zapewnienia najwyższej jakości kształcenia studentów Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu zatrudnia na kierunku administracja specjalistów z innych krajów europejskich. Dzięki temu studentom przekazywana jest najnowsza wiedza przedmiotowa, skonfrontowana ze współczesnymi trendami naukowymi w tej dziedzinie w innych krajach Europy.

 

Warsztat naukowy i dydaktyczny

 

Wykłady i ćwiczenia na tym kierunku wzbogacone są o zajęcia laboratoryjne, podczas których studenci poznają praktyczną obsługę programu prawniczego LEX oraz systemów komputerowego wspomagania procedur administracyjnych. Uczą się wykorzystywać w praktyce dostępne wykładnie w postaci orzecznictwa, tez z piśmiennictwa, komentarzy do interpretacji przepisów prawnych. Ponadto na zajęciach studenci korzystają z zasobów aktów prawnych Parlamentu RP oraz zapoznają się z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego.

 

Samodzielna praca studentów

 

Studenci administracji przygotowują prace projektowe i prezentacje, uczestniczą w konferencjach i seminariach. Poznają w sposób bezpośredni działalność infrastruktury administracji publicznej poprzez wizyty studialne w polskim parlamencie czy innych instytucjach użyteczności publicznej (np. infrastruktura przejść granicznych). Pracują w Studenckim Kole Administratywistów, które organizuje debaty parlamentarne i polityczne, seminaria naukowe oraz prezentacje podczas Dni Otwartych Uczelni.

 

Czas trwania studiów

 

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów

 

Specjalności

 •     administracja europejska (studia stacjonarne)
 •     administracja bezpieczeństwa publicznego (studia niestacjonarne)
 •     administracja publiczna (studia niestacjonarne)
 •     administracja gospodarcza (studia niestacjonarne)

 

Miejsca pracy dla absolwentów

 •     administracja państwowa i samorządowa
 •     instytucje i organizacje współpracujące z odpowiednimi instytucjami Unii Europejskiej
 •     przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe wszystkich gałęzi gospodarki
 •     instytucje edukacyjne
 •     agencje wydawnicze
 •     środki masowego przekazu
 •     banki
 •     firmy ubezpieczeniowe

 

Finanse i rachunkowość

 

Wiedza finansowa nigdy wcześniej nie była tak potrzebna jak dzisiaj. W samej Polsce działa ponad 3 mln firm – każda z nich potrzebuje specjalisty z obszaru finansów i rachunkowości. Z kolei rynki finansowe oferują obecnie bogactwo coraz bardziej wyszukanych produktów. To dobrze – różnorodność propozycji w tej dziedzinie powinna ułatwiać znalezienie tej najlepiej dopasowanej do konkretnych potrzeb. Jednak z drugiej strony to także coraz większe wyzwanie, również dla tych, którzy zawodowo zajmują się finansami. Finansowa przestrzeń staje się bowiem coraz bardziej złożona a dokonywane w niej wybory trudniejsze. To sprawia, że aktualna wiedza na temat systemu finansowego i  księgowego przedsiębiorstwa może zapewnić temu, kto ją posiada, przewagę na rynku pracy. W trakcie studiów na kierunku finanse i rachunkowość przekazywana jest wiedza, która pomoże zrozumieć fundamentalne zasady działania sekcji rachunkowych i finansowych w przedsiębiorstwie. Dodatkowo student od kuchni pozna działanie rynków kapitałowych. Natomiast praktyczne podejście do aspektów związanych z funkcjonowaniem giełdy papierów wartościowych pomoże nauczyć się pracy analityka finansowego w szybko zmieniającym się środowisku.

 

Rachunkowość i finanse w WSZiA

 

Specjalności

 •     finanse przedsiębiorstw
 •     księgowość

 

Ciekawe zawody po ukończeniu kierunku Finanse i rachunkowość

 •     księgowy
 •     analityk finansowy
 •     doradca inwestycyjny
 •     makler
 •     broker
 •     dyrektor ds. finansowych (CFO). 

 

Miejsca pracy dla absolwentów

 •     służby księgowe przedsiębiorstw, instytucji finansowych, banków, firm ubezpieczeniowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej,
 •     biura rachunkowe, doradztwa podatkowego
 •     służby ekonomiczno-finansowe: przedsiębiorstw, instytucji finansowych, banków, firm ubezpieczeniowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej,
 •     własne firmy,
 •     komórki funkcjonalne przedsiębiorstw produkcyjnych (działy zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, komórki zarządzania magazynami i zapasami oraz transportu wewnętrznego i zewnętrznego),
 •     przedsiębiorstwa usługowe i handlowe,
 •     uczelnie, jednostki projektowe, badawczo – rozwojowe i doradcze,
 •     inne jednostki gospodarcze i administracyjne, w których wymagana jest wiedza ekonomiczna oraz umiejętności organizacyjne.

 

Kontynuacja

 

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia w uczelniach w Polsce i za granicą, które oferują kierunek finanse i rachunkowość. Polecamy możliwość kontynuacji nauki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na studiach II stopnia na kierunku ekonomia oraz w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie na kierunku stosunki międzynarodowe.

 

 

Fizjoterapia I stopnia

 

Fizjoterapia należy do dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny. Obejmuje leczenie ruchem, czyli kinezyterapię, masaż oraz fizykoterapię, tj. wykorzystanie środków fizykalnych jak np.: laser, pole magnetyczne, pole elektryczne w procesie leczenia. Celem  zabiegów fizjoterapeutycznych jest likwidacja procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganie im oraz przywracanie sprawności pacjentom. Istotnym elementem kształcenia jest poznanie zasad profilaktyki chorób cywilizacyjnych i rehabilitacji we wszystkich działach medycyny klinicznej, a także poznanie sposobów odnowy biologicznej. Popularność zawodu fizjoterapeuty z roku na rok wzrasta ze względu na zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwach europejskich – zwiększa się średnia długość życia i rozszerza się grupa osób wymagających szeroko pojętej rehabilitacji. Według standardów europejskich kluczową rolę w zespole leczniczo-rehabilitacyjnym zajmuje fizjoterapeuta.

 

 

Zamojska Klinika Rehabilitacji

 

Zamojska Klinika Rehabilitacji jest świetnym miejscem praktyk i zdobywania doświadczenia zawodowego dla studentów fizjoterapii od pierwszego roku nauki. Klinika w procesie leczenia wykorzystuje nowoczesne urządzenia diagnostyczno–terapeutyczne. Dzięki kontraktom z Narodowym Funduszem Zdrowia, klinika świadczy pełny i bezpłatny zakres usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla społeczności Zamościa i najbliższych okolic (ok. 5000 pacjentów rocznie). Elementem działalności Kliniki jest również prowadzenie szkoleń w ramach stażu i praktyk rehabilitantów z różnych stron świata – najczęściej z Turcji oraz Finlandii. Dyrektor placówki dr n. med. Rafał Sapuła jest Przewodniczącym Zarządu Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, którego siedzibą jest Zamojska Klinika.

 

Fizjoterapia w WSZiA to:

 •     nowoczesny i praktyczny program kształcenia
 •     profesjonalna kadra medyczna
 •     rekordowa ilość stypendystów Ministra NiSW w 2012 roku
 •     praktyki zagraniczne
 •     uznawalność dyplomu fizjoterapeuty WSZiA w USA i Europie
 •     Zamojska Klinika Rehabilitacji WSZiA siedzibą władz lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 •     Akademickie Centrum Hipoterapii i Centrum Praktyk Studenckich w Kielnarowej

 

Po ukończeniu studiów możesz zostać fizjoterapeutą w:

 •     szpitalach klinicznych
 •     szpitalach wojewódzkich i miejskich
 •     uzdrowiskach
 •     sanatoriach
 •     ośrodkach rehabilitacyjnych ZUS
 •     poradniach ekologicznych
 •     zakładach pracy chronionej
 •     specjalistycznych ośrodkach szkolenioworehabilitacyjnych
 •     ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych
 •     klubach sportowych
 •     przychodniach sportowo-lekarskich
 •     gabinetach fizjoterapeutycznych działających w przychodniach lekarza rodzinnego
 •     domach pomocy społecznej
 •     domach dziecka
 •     ośrodkach i poradniach rehabilitacyjnych stowarzyszeń i fundacji prozdrowotnych
 •     gabinetach prywatnych

 

Czas trwania studiów

 

Studia I stopnia trwają 7 semestrów

 

Fizjoterapia II stopnia

 

Jako student kierunku fizjoterapia II stopnia w WSZiA możesz:

 • prowadzić badania naukowe w ramach studenckich kół naukowych, pod okiem najlepszych specjalistów,
 • odbywać praktyki w posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Zamojskiej Klinice Rehabilitacji prowadzonej przez uczelnię – ze względu na pracującą tam kadrę i nowoczesny sprzęt medyczny Klinika jest w czołówce tego rodzaju placówek w kraju,
 • wyjechać na stypendium i praktykę zagraniczną w ramach programu ERASMUS i zdobyć doświadczenie na europejskim rynku usług medycznych,
 • otrzymywać stypendium (socjalne, za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne – Rektora, Ministra, Marszałka Województwa Lubelskiego)
 • uczestniczyć w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.

 

Dyplom Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji jest uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz nostryfikowany w Stanach Zjednoczonych.
Warsztat naukowy i dydaktyczny

 

Studenci mają znakomitą okazję zdobycia pełnego wykształcenia na poziomie magisterskim. Specyfika kierunku narzuca stałe łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową. Studenci doskonalą swoje umiejętności m. in. na obozach szkoleniowych organizowanych, w ramach studiów, w Centrum Praktyk Studenckich i Akademickim Centrum Hipoterapii (oba ośrodki w Kielnarowej k. Rzeszowa).

 

Ponad 20 proc. zajęć praktycznych odbywa się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu na oddziałach m. in.: rehabilitacji, kardiologii, radiologii, nefrologii i endokrynologii, Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Krasnymstawie.
Uczelnia, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w kraju, prowadzi własną Klinikę Rehabilitacji. Zamojska Klinika Rehabilitacji jest świetnym miejscem praktyk i zdobywania doświadczenia zawodowego dla studentów fizjoterapii od pierwszego roku nauki.

 

Miernikiem jakości studiów na kierunku Fiyjoterapia jest fakt, że studenci  odbywają praktyki zawodowe i podejmują pracę za granicą oraz są stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwenci są cenionymi fachowcami, chętnie zatrudnianymi również w krajach UE.

 

Czas trwania studiów

 

Studia II stopnia trwają 4 semestry.

 

Informatyka (inż.)

 

Nikogo nie trzeba przekonywać, że informatyka stała się dziedziną obejmującą praktycznie wszystkie obszary życia i działalności człowieka. nowoczesne rozwiązania informatyczne można spotkać m.in. w takich obszarach jak administracja i bezpieczeństwo, przemysł, rolnictwo, medycyna, finanse i bankowość, handel i usługi, transport, rozrywka. Najnowsze raporty z rynku pracy pokazują, że co piąte ogłoszenie o pracę w  Polsce dotyczy informatyki i nowoczesnych technologii. Także badania rynku pracy w krajach europejskich wskazują na dziesiątki tysięcy wolnych  etatów dla informatyków. Taka pozycja informatyki sprawia, że z jednej strony potrzebni są specjaliści–inżynierowie, którzy tworzą innowacyjne  rozwiązania informatyczne, z drugiej zaś strony potrzebni są specjaliści wdrażający i utrzymujący te rozwiązania w konkretnych zastosowaniach. Wybór tego kierunku daje zatem bardzo duże możliwości znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy. Dodatkowym atutem usług informatycznych  jest możliwość świadczenia ich w formie zdalnej tzw. telepracy. Forma takiego zatrudnienia jest coraz częściej stosowana w Polsce i na świecie.

 

Uczelnia odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy proponuje studia inżynierskie na kierunku informatyka o profilu praktycznym. W trakcie  studiów przekazywana jest wiedza dotycząca funkcjonowania systemów informatycznych, a przede wszystkim kształtowane są umiejętności w wybranych, perspektywicznych obszarach informatyki takich jak np. tworzenie rozwiązań mobilnych, zarządzanie centrami danych i usługami w chmurze (cloud computing), tworzenie systemów multimedialnych.

 

Specjalności

 •     inżynieria oprogramowania

 

W ramach tej specjalności wprowadzony zostaniesz w tajniki programowania, począwszy od zagadnień podstawowych, poprzez programowanie na poziomie systemu operacyjnego, aż do tworzenia rozbudowanych aplikacji biznesowych w środowisku sieciowym oraz aplikacji mobilnych. Poza tym zapoznasz się ze wszystkimi etapami w cyklu życia oprogramowania, od pomysłu na aplikację do jej wdrożenia i utrzymania. Szczególnie silny nacisk kładziony jest na umiejętność rozwiązywania problemów w ramach zespołowych projektów  programistycznych.

 

 •     grafika komputerowa

 

Zajęcia prowadzone w ramach tej specjalności pomogą Ci rozbudować Twoją wyobraźnię graficzną i przestrzenną oraz wykształcą  miejętności posługiwania się narzędziami multimedialnymi, niezbędnymi do wizualizacji kreowanych projektów. Studia na tej specjalności przygotowują Cię do pracy inżyniera wykorzystującego zaawansowane oprogramowanie w zakresie grafiki i animacji komputerowej. Grafika komputerowa pomoże zdobyć kwalifikacje w poszukiwanych zawodach związanych z tworzeniem grafiki użytkowej na potrzeby reklamy i mediów (Internetu, telewizji, prasy etc.).

 

 •     teleinformatyka

 

W ramach tej specjalności zostaniesz wprowadzony w nowoczesne zagadnienia na styku informatyki i telekomunikacji, począwszy od podstaw telekomunikacji, poprzez systemy i sieci komputerowe, a na telekomunikacji bezprzewodowej kończąc. Zapoznasz się m.in. z  zaawansowanymi technologiami sieciowymi oraz narzędziami bezpiecznego składowania i przesyłania danych. Ponadto, zapoznasz się z usługami oferowanymi w sieciach teleinformatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem usług oferowanych w chmurze obliczeniowej (cloud computing). Studia w ramach tej specjalności przygotują Cię do pracy inżyniera potrafiącego projektować i wdrażać sieci teleinformatyczne oraz zarządzać tymi sieciami.

 

Specjalistyczne laboratoria informatyczne

 •     Laboratorium systemów i sieci komputerowych

 

Laboratorium komputerowe przygotowane do prowadzenia zajęć z systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych. Studenci poznają tajniki budowy oraz eksploatacji lokalnych i rozległych sieci komputerowych, instalacji i użytkowania systemów operacyjnych komputerów i serwerów. Laboratorium wyposażone jest w urządzenia sieciowe wielu renomowanych firm np. CISCO.

 

 •     Laboratorium eksploracji danych

 

Laboratorium wyposażone jest w stanowiska komputerowe, serwery bazodanowe oraz narzędzia uczenia maszynowego. W laboratorium studenci uzyskują wiedzę i kształtują umiejętności z zakresu analizy i projektowania relacyjnych baz danych, hurtowni danych oraz baz  analitycznych. Uczą się technik analizy danych. Wykorzystując różnorodne metody i narzędzia sztucznej inteligencji obliczeniowej tworzą modele uczenia maszynowego adekwatne dla danej dziedziny poznania.

 

Pielęgniarstwo

 

Pielęgniarstwo, w dobie masowej emigracji zarobkowej pielęgniarek oraz w obliczu starzejącego się społeczeństwa, staje się coraz popularniejszym i potrzebnym kierunkiem studiów. Pielęgniarka/pielęgniarz – jako kompetentny profesjonalista musi podejmować decyzje dotyczące właściwego sposobu pielęgnowania chorego. Jest odpowiedzialny nie tylko za realizację, ale i także za właściwą organizację opieki nad chorymi, jakość oferowanych i świadczonych usług. Pielęgniarz w systemie nowoczesnego kształcenia jest przygotowany do wykonywania funkcji terapeutycznych, ratowniczych, rehabilitacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz promujących zdrowie.

 

Infrastruktura dla kierunku

 

Ćwiczenia i zajęcia praktyczne odbywają się m.in. w Zamojskiej Klinice Rehabilitacji, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym oraz w poradniach specjalistycznych i gabinetach lekarzy rodzinnych. Około 50 proc. zajęć w grupie przedmiotów kierunkowych odbywa się w formie ćwiczeń praktycznej nauki zawodu. Integralną część procesu dydaktycznego stanowią praktyki zawodowe, które są realizowane w zakładach opieki zdrowotnej i obejmują praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych.

 

Miejsca pracy dla absolwentów pielęgniarstwa

 • szpitale, zakłady podstawowej opieki zdrowotnej, placówki nauczania i wychowania, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i opiekuńczolecznicze,ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostki systemu ratownictwa medycznego, sanatoria.

 

Pielęgniarstwo pomostowe

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji dają możliwość podniesienia kwalifikacji przez pielęgniarki i pielęgniarzy, a także przez osoby, które ukończyły szkoły średnie albo szkoły policealne na kierunku pielęgniarstwo a nigdy nie podjęły pracy zawodzie.

 

Studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo pomostowe skierowane są dla osób:

 • pracujących w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza z wykształceniem średnim
 • pracujących, nieposiadających prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, ale legitymujących się odpowiednim wykształceniem pozwalającym na zakwalifikowanie do odpowiedniej ścieżki kształcenia na studiach.

 

 Dyplom Europejski

 

Po zakończeniu studiów nasi absolwenci otrzymują:

 • dyplom pielęgniarski (uznawany w krajach Unii Europejskiej)
 • tytuł licencjata w ciągu 2 lub 3 semestrów

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Moduł jest tworzony przy grupie 50 kandydatów na studia.

 

Prezentacja video

Zamość  – miasto na prawach powiatu, położone w południowej części województwa lubelskiego. Jest jednym z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych województwa, a zwłaszcza Zamojszczyzny. Za sprawą unikalnego zespołu architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta bywa nazywany "perłą renesansu", "miastem arkad" i "Padwą północy".

 

Pod względem liczby ludności zajmuje w województwie 3. pozycję (65 612 mieszkańców), natomiast pod względem powierzchni plasuje się na 10. miejscu. W 1992 roku zamojskie Stare Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem: http://informator.wszia.edu.pl/formularze-rekrutacyjne/

Dane Kontaktowe

ul. Akademicka 4

22-400 Zamość

Kraj: Polska

Tel:84 677 67 22

E-mail: rekrutacja@wszia.edu.pl

WWW: www.wszia.edu.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu