Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

VIAMODA Szkoła Wyższa

Kraj: Polska

Miasto: Warszawa

WWW: www.viamoda.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Warszawa

 

VIAMODA Szkoła Wyższa oferuje profesjonalne pracowanie, w których studenci poznają tajniki technologii wytwarzania, projektowania, struktury i jakości odzieży oraz mechanizmy sterowania procesami produkcyjnymi w przemyśle odzieżowym, a także Laboratorium Smaku czyli profesjonalne przestrzenie kuchenne, idealne do eksplorowania tajników gotowania i projektowania dań.

 

Uczelnia zapewnia wszystkie materiały do realizacji ćwiczeń projektowych w VIAMODA. Przy realizacji autorskich koncepcji projektowych wspiera studentów materiałami z zapasów Uczelni oraz udostępnia kupony materiałów i dodatki.

 

Wykładowcy VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie to aktywni zawodowo eksperci z kraju i zagranicy, działający w przemyśle mody oraz branży kulinarnej, a także dydaktycy z bogatym dorobkiem naukowym z pogranicza sztuki, designu, mody czy kunsztu kulinarnego.
Siedziba VIAMODA Szkoły Wyższej znajduje się w budynku zlokalizowanym na warszawskiej Saskiej Kępie.

 

Uczelnia oferuje nowoczesne zaplecze dydaktyczne: audytoria wyposażone w multimedia, laboratoria technologiczne i pracownie projektowe stworzone na potrzeby specjalności z obszarów mody oraz Laboratorium Smaku, dedykowane specjalności gastronomicznej. Dzięki temu większość zajęć ogólnych i praktycznych w ramach studiów licencjackich odbywa się na terenie kampusu Uczelni. Zajęciea studiów podyplomowych realizowanych wspólnie z innymi uczelniami, np. Akademią L. Koźmińskiego, mogą odbywać się także na terenie tych uczelni. Wszelkie informacje dotyczące miejsca, w którym odbywają się wykłady dostępne są w opisie wybranych studiów.

STUDIA I STOPNIA

DESIGN + TECHNOLOGY + MANAGEMENT

 

Studia I stopnia, zwane studiami licencjackimi, to forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. Absolwent studiów I stopnia, po obronie pracy dyplomowej, zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe – dyplom licencjacki VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie, który jest akredytowany przez MNiSW RP.

 

Trwające siedem semestrów studia I stopnia realizowane są w oparciu o autorski program nauczania na kierunku Wzornictwo, który umożliwia kompleksowe przygotowanie do podejmowania wyzwań zawodowych oraz kontynuowania nauki na kolejnych etapach kształcenia m.in. studiach podyplomowych.

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA

 

Studenci zdobywają umiejętność łączenia wiedzy odnoszącej się do różnorodnych obszarów w wybranej dziedzinie. W przypadku FASHION są to m.in. procesy projektowania, estetyki, szeroko rozumianej mody i trendów oraz kompetencje zarządcze i biznesowe. W przypadku FOOD są to nowoczesne techniki gotowania, eksponowania dań, tworzenia atmosfery nowoczesnej biesiady, obecne trendy kulinarne oraz rzeczywistą znajomością aktualnych zasad rynku gastronomicznego. Dzięki kompleksowemu programowi kształcenia, studenci rozumieją reguły rządzące rynkiem mody i branżą kulinarną, mają zdolność kreowania i umiejętnego zarządzania marką lub siecią, a także świadomie budują jej tożsamość i oryginalność. Poznawanie różnorodnych mechanizmów i dynamiki wybranej branży pozwala także na późniejszy rozwój w wielu obszarach zawodowych, w tym również na rozwinięcie własnych przedsięwzięć projektowych i biznesowych.

 

VIAMODA Szkoła Wyższa prowadzi studia I stopnia na trzech specjalnościach, z czego dwie są realizowane w obszarach branży mody, zaś trzecia w obszarze branży kulinarnej.

 

OFERTA STUDIÓW I STOPNIA – FASHION

 

Studia I stopnia o tematyce mody skierowane są do kandydatów, którzy planują związać swoją przyszłość z dynamicznie rozwijającą się branżą odzieżową oraz szeroko rozumianym designem jako dziedzinami aktywności twórczej i komercyjnej.

 

Autorski program kształcenia dyplomowanych projektantów i specjalistów dla branży mody!

 • Doświadczony zespół wykładowców i ekspertów-praktyków
 • Rozległa współpraca z markami odzieżowymi i firmami przemysłu mody
 • Międzynarodowe środowisko studentów
 • Laboratoria technologiczne – profesjonalnie wyposażone pracowanie projektowe, konstruktorskie i szwalnie
 • Nowoczesne przestrzenie wykładowe wyposażone w najnowszej generacji sprzęt multimedialny
 • Wymiana wiedzy (Erasmus+) oraz ścisła współpraca z międzynarodowymi uczelniami i środowiskami branżowymi na świecie m.in.: Central Saint Martins College of Art and Design (London, Wielka Brytania), Florence University of the Arts, (Florencja, Włochy), The Swedish School of Textiles University of Borås (Borås, Szwecja), National College of Art and Design (Dublin, Irlandia)

 

 

Specjalność dedykowana osobom kreatywnym, o uzdolnieniach artystycznych i projektowych, które chcą znaleźć swoje docelowe miejsce zawodowe w pracowniach projektowych, działach przygotowania produkcji, tam gdzie tworzone są koncepcje nowych produktów i powstają kolekcje odzieży.

 

 

Specjalność dedykowana osobom, które planują związać swoje życie zawodowe z modą od strony biznesowej - projektowania marki połączonego z zarządzaniem produktem, siecią sprzedaży, realizacjami z klientami oraz komunikacją i marketingiem.

 

OFERTA STUDIÓW I STOPNIA – BRANŻA KULINARNA (FOOD):

 

 

Specjalność dedykowana przyszłym specjalistom branży kulinarnej:  szefom kuchni, managerom restauracji, restauratorom, specjalistom zarządzającym branżą gastronomiczną, krytykom kulinarnym i wszystkim pasjonatom gotowania, który pragną być świetnie zorientowani we współczesnym rynku gastronomicznym.

 

Autorski program kształcenia dyplomowanych projektantów kulinarnych, dyrektorów kreatywnych, szefów kuchni, managerów restauracji świetnie zorientowanych we współczesnym rynku gastronomicznym!

 • Profesjonalna kadra, wybitni eksperci i praktycy branży kulinarnej
 • Teoretyczne i praktyczne przygotowanie zawodowe z zakresu: obróbki produktów, nowoczesnych i tradycyjnych technik gotowania, kultury jedzenia i sztuki stołu
 • Kreatywne podejście do gotowania, kompozycji smaków, kompleksowego projektowania dla szeroko rozumianego sektora kulinarnego
 • Laboratorium Smaku – profesjonalnie wyposażone studio kulinarne
 • Nowoczesne przestrzenie wykładowe wyposażone w najnowszej generacji sprzęt multimedialny
 • Międzynarodowe środowisko studentów

 

WYBIERZ SWOJĄ SPECJALNOŚĆ!

Kliknij preferowaną specjalność studiów oraz zapoznaj się z jej programem, zasadami naboru i opłatami przed dokonaniem rejestracji.

 

STUDIA PODYPLOMOWE

DESIGN + TECHNOLOGY + MANAGEMENT

 

 

INNOWACYJNY PROGRAM KSZTAŁCENIA DYPLOMOWANYCH MANAGERÓW, KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ ORAZ PROFESJONALISTÓW W OBSZARACH MODY I GASTRONOMII

 

Studia podyplomowe, podobnie jak pozostałe formy kształcenia VIAMODA Szkoły Wyższej, realizowane są w oparciu o autorski program nauczania na kierunku Wzornictwo, który umożliwia kompleksowe przygotowanie specjalistów do potrzeb wymagającego rynku branż kreatywnych.

 

Oferta studiów podyplomowych VIAMODA Szkoły Wyższej skierowana jest do absolwentów szkół wyższych z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra, osób aktywnych zawodowo, które chcąc pogłębić swoją wiedzę i poszerzyć kompetencje w jednym z powyższych obszarów tematycznych lub planują zmiany w swoim życiu zawodowym, zmierzające w kierunku branży kulinarnej i rynku mody.

 

W ramach każdej specjalności słuchacze zdobywają umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce, a także podstawy do stworzenia i rozwoju własnej marki lub firmy. W trakcie zajęć słuchacze mają możliwość rozwijania swoich umiejętności pod okiem doświadczonego zespołu wykładowców-praktyków oraz światowych ekspertów branży odzieżowej i gastronomicznej. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć projektowych oraz warsztatów, realizowane są w dobrze wyposażonych audytoriach, pracowniach i laboratoriach. Dzięki temu Uczelnia kształci specjalistów świadomych teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania obu rynków, wyposażonych również w niezwykle istotne w tych obszarach kontakty zawodowe.

 

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – FASHION:

 

Studia podyplomowe w obszarach mody poświęcone są różnorodnym zagadnieniom począwszy od projektowania, zarządzania produktem, technologii, komunikacji i PR, poprzez organizację oraz zarządzanie firmami odzieżowymi czy rozwój marek odzieżowych w aktualnych warunkach rynkowych, a skończywszy na prognozowaniu trendów w modzie.

 

Oferujemy sześć kierunków tematycznych (specjalności):

 

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - FOOD DESIGN:

 

Studia podyplomowe „Projektowanie dla gastronomii – Food Design” to komplementarny program kształcenia dyplomowanych profesjonalistów-kreatorów kulinarnych, szefów kuchni i managerów restauracji, świetnie zorientowanych we współczesnym rynku gastronomicznym. Podstawowe zagadnienia omawiane w trakcie studiów obejmują m.in.: projektowanie dla gastronomii, elementy designu w gastronomii, czy trendy w kuchni polskiej i światowej.

 

 

WYBIERZ SWOJĄ SPECJALNOŚĆ!

 

Kliknij na preferowaną specjalność oraz zapoznaj się z jej programem, zasadami naboru i opłatami przed dokonaniem rejestracji.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Absolwenci studiów podyplomowych VIAMODA Szkoły Wyższej uzyskują świadectwo ukończenia studiów.

 

Kształcenie komplementarne odbywa się w ramach VIAMODA Polsko-Włoskiego Instytutu Designu i Managementu, będącym centrum kreacji, analiz i implementacji wiedzy, skoncentrowanym na kształceniu kadry zarządzającej i profesjonalistów dla branży FASHION i CULINARY/FOOD DESIGN.

 

Uczelnia gwarantuje wymianę wiedzy w programie Erasmus+ oraz ścisłą współpracę ze światowymi uczelniami m.in.: Saint Martins College of Art and Design, Florence University of the Arts, The Swedish School of Textiles, w ramach których słuchacze otrzymują informacje dotyczące globalnych aktywności i rozwoju w obu branżach.

 

BIURO REKRUTACJI

Mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl

Tel.:506 561 999     

Adres: Arabska 7A, 03-977 Warszawa         

Pon. - Pt.: 9.00-17.00

VIAMODA FRIEND to program, który ma na celu budowanie aktywnej studenckiej społeczności Uczelni. 

 

Korzyści płynące z uczestnictwa w programie VIAMODA FRIEND:

 • możliwość zdobycia punktów za działalność na rzecz Uczelni, które uwzględniane są m.in. przy organizacji wyjazdów studentów na międzynarodowe wydarzenia branżowe, przy ubieganiu się o stypendium zagraniczne lub o stypendium w ramach programu Erasmus+,
 • zdobywanie i poszerzanie nowych kontaktów branżowych także międzynarodowych, przydatnych w trakcie, jak i po zakończeniu studiów.

 

Do przykładowych działań należą:

 • wspracie w organizacji udziału Uczelni w wydarzeniach branżowych/edukacyjnych,
 • uczestnictwo w konkursach brażowych, 
 • pomoc zagranicznym studentom przyjeżdżającym na studia/stypendia w sprawach związanych ze studiami w VIAMODA oraz zaaklimatyzowaniem się w Warszawie,
 • aktywność na stronach www Uczelni,
 • ciekawe iniciatywy własne studentów,
 • wizerunkowe wsparcie dla VIAMODA.

 

W programie mogą uczestniczyć wszyscy studenci Uczelni VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie.

 

Aby przystąpić do programu VIAMODA FRIEND należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres: international@viamoda.edu.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Marketingu i Rekrutacji. Każda aktywność w ramach programu VIAMODA FRIEND musi byc zgłoszona do Biura Marketingu i Rekrutacji.    

 

PROGRAM STYPENDIALNY

 

VIAMODA Szkoła Wyższa wspiera studentów, którzy osiągają bardzo dobre i dobre wyniki w nauce lub mają trudną sytuację materialną. Studenci VIAMODA Szkoły Wyższej mogą ubiegać się o następujące stypendia:

 

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest studentom, którzy uzyskali za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 • Stypendium socjalne to pomoc dla studentów studiów stacjonarnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest studentom z tytułu niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności
 • Zapomogi -  forma doraźnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

Gazetka Uczelniana VIAMODA

 

Grupa studentów II roku, specjalizacja - Komunikacja w Modzie i Projektowanie Marki  pracuje obecnie nad projektem gazetki uczelnianej. Nie wiemy jeszcze jaki tytuł będzie nosiła gazetka, ani jakie ciekawe artykuły się w niej pojawią, ale trzymamy kciuki za powodzenie projektu. Z niecierpliwością czekamy na pierwszy numer!

 

Koło Marketingowe VIAMODA

 

Powstała kolejna świetna stedencka inicjatywa. Studenci specjalności Komunikacja w Modzie i Projektowanie Marki planują utworzyć koło marketingowe w naszej Uczelni. Wszystkich zainteresowanych pracą nad projektem serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji o rekrutacji na studia znajdziesz pod adresem: www.viamoda.edu.pl/rekrutacja_s_32.html

Dane Kontaktowe

Adres: ul. Arabska 7A

03-977 Warszawa

Kraj:Polska

tel. +48 506 561 971

E-mail:  bos@viamoda.edu.pl

WWW: www.viamoda.edu.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu