Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Biznesu

Kraj: Polska

Miasto: Warszawa

WWW: www.wsp.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Warszawa

 

Uczymy. Praktykujemy. Pracujemy. Dajemy szansę naszym studentom zaistnieć w branży reklamowej i PR`owej. Działamy CSR`owo. Dostosowujemy się do zmieniającego się świata i sami go pozytywnie zmieniamy. Poznajmy się!

 

Misja

 

Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie stawia sobie za cel kształcić wysoko kwalifikowanych specjalistów, zapewniając im rzetelne podstawy wiedzy teoretycznej oraz zaawansowane umiejętności profesjonalne, odpowiednie do oczekiwań rynku pracy, mobilnych zawodowo i elastycznych w reagowaniu na pojawianie się nowych możliwości zatrudnienia. Cel kształcenia studentów opisywany jest dewizą uczelni: "Consilio manuque" (roztropnością i zręcznością).

 

Historia

 

Wyższa Szkoła Promocji została utworzona aktem założycielskim Instytutu Promocji Sp. z o.o. z dnia 27 września 2000 roku na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej na utworzenie niepaństwowej wyższej szkoły zawodowej z dnia 8 września 2000 roku (decyzja DNS-1-0145-549/Eko/2000). Uczelnia uzyskała osobowość prawną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej, zarządzającej wpis do rejestru niepaństwowych Uczelni zawodowych pod numerem 61 z dnia 4 kwietnia 2001 roku (decyzja DSW-3-0145-87/TT/2001). Rozpoczęcie działalności dydaktycznej uczelni miało miejsce 1 października 2001 roku. W dniu 22 września 2005 Minister Edukacji Narodowej i Sportu zezwolił Wyższej Szkole Promocji w Warszawie na prowadzenie studiów magisterskich. W ten sposób charakter uczelni został zmodyfikowany: od 2005 roku Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie jest uczelnią akademicką, prowadzi badania naukowe, organizuje kongresy, konferencje i seminaria. Jest także ośrodkiem wymiany międzynarodowej myśli naukowej.

Studia I stopnia

 

Kształcenie w Wyższej Szkole Promocji jest realizowane na podstawie autorskich programów i planów studiów opracowanych dla poszczególnych specjalności. Doświadczenia kilku lat kształcenia, zmiany systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, a także sytuacja na rynku pracy, w tym zmiany wymagań kwalifikacyjnych pracodawców sprawiły, że w uczelni zostały opracowane modyfikacje programów i planów studiów. Podstawowa idea przyświecająca tym zmianom to pozbawienie programów studiów w danej specjalności treści zbędnych z punktu widzenia wymagań pracodawców, a z drugiej strony umożliwienie kształcenia studenta w indywidualnym procesie, wychodzącym naprzeciw jego zainteresowaniom zawodowym i talentom. Plan studiów dziennych obejmuje 2040 godzin zajęć. Plan studiów zaocznych obejmuje około 1285 godzin zajęć i przewiduje taki sam zakres treści programowych jak na studiach dziennych. Wyższa Szkoła Promocji jest obecnie jedyną uczelnią w Warszawie (w tym także spośród uczelni państwowych), zapewniającą studentom studiów zaocznych ponad 60% ilości godzin programu studiów dziennych.

 

Program studiów – dla wszystkich specjalności – jest realizowany wedle zasady: "od ogółu do szczegółu". Oznacza to, że w trakcie pierwszych trzech semestrów nauki są realizowane przede wszystkim przedmioty o charakterze ogólnym i kierunkowym, dające mocne, a jednocześnie niezbędne podstawy do dalszego, specjalistycznego kształcenia. Na wyższych semestrach studiów te podstawowe treści są rozszerzane w obrębie przedmiotów związanych z daną specjalnością, w tym także bloków zajęć specjalizacyjnych o dużym stopniu szczegółowości.

 

Program studiów zakłada dominację zajęć ćwiczeniowych i seminaryjnych. Im bardziej specjalistyczne są zajęcia, tym dominacja ta jest bardziej widoczna. Szczególne nasilenie przedmiotów realizowanych w formie ćwiczeń i seminariów jest przewidziane na trzech ostatnich semestrach studiów, kiedy to studenci realizują wybraną specjalność. Nie tylko seminaria dyplomowe, ale także wszystkie zajęcia realizowane w ramach bloków specjalizacyjnych mają – z założenia – charakter praktyczny.

 

Dzięki temu absolwent Wyższej Szkoły Promocji będzie przygotowany do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie natychmiast po ukończeniu studiów. Jednocześnie będzie miał możliwość szybkiego przekwalifikowania się w celu podjęcia pracy w pokrewnych specjalnościach, z którymi szczegółowo zapoznał się w trakcie studiów.

 

Unikalne specjalności

 

Spośród innych uczelni warszawskich Wyższa Szkoła Promocji wyróżnia się także paletą interesujących i gwarantujących zatrudnienie specjalności. Od początku swojego istnienia na studiach stacjonarnych uczelnia realizuje specjalność reklama, w 2007 roku poszerzyła swoją ofertę o specjalność projektowanie multimedialne, a od roku 2011 wprowadziła specjalność marketing rozrywki. Na studiach niestacjonarnych uczelnia oferuje specjalności: reklama, marketing rozrywki i komunikacja elektroniczna.

 

Specjalności tryb dzienny:

  • E-Marketing & Social Media
  • Reklama
  • Projektowanie multimedialne
  • Marketing rozrywki

 

Więcej informacji znajdziesz pod adresem:   wsp.pl/index.php/pl,2,64,,,edukacja-studia_i_stoepnia

 

Studia II stopnia

 

Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie stawia sobie za cel kształcić wysoko kwalifikowanych specjalistów, zapewniając im rzetelne podstawy wiedzy teoretycznej oraz zaawansowane umiejętności profesjonalne, odpowiednie do oczekiwań rynku pracy, mobilnych zawodowo i elastycznych w reagowaniu na pojawianie się nowych możliwości zatrudnienia. Cel kształcenia studentów opisywany jest dewizą uczelni: „Consilio manuque” (roztropnością i zręcznością).

 

Studia drugiego stopnia będą prowadzone w Wyższej Szkole Promocji w zakresie czterech specjalności kształcenia:

  • Reklama,
  • Public relations,
  • Marketing polityczny i społeczny 
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Więcej informacji znajdziesz pod adresem: wsp.pl/index.php/pl,2,65,,,edukacja-studia_ii_stoepnia

Warszawa stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Mazowszu nad rzeką Wisłą.

 

Warszawa jest ważnym europejskim ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Mieszczą się w niej siedziby parlamentu (Sejmu i Senatu), Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych władz centralnych. Warszawa jest także stolicą województwa mazowieckiego.

 

Warszawa, a w szczególności warszawskie Śródmieście, należy do najważniejszych centrów biznesu w Europie Środkowej. W 2003 zarejestrowanych było 288.307 firm, a inwestorzy zagraniczni inwestowali w mieście ponad 700 milionów euro rocznie.

 

Ponadto na terenie Warszawy dynamicznie rozwijają się wyższe szkoły prywatne zorientowane na kształcenie przyszłej kadry kierowniczej (MBA) niezbędnej do profesjonalnego zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej.

 

System komunikacji miejskiej w Warszawie składa się z linii autobusowych, tramwajowych, metra oraz Szybkiej Kolei Miejskiej o całkowitej długości ponad 1000 km. Do przejazdów środkami komunikacji miejskiej uprawniają bilety z paskiem magnetycznym i Warszawska Karta Miejska.

Informacje o rekrutacji na studia znajdziesz pod adresem: wsp.pl/index.php/pl,1,76,,,rekrutacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe:

Adres: al. Jerozolimskie 44

00-024 Warszawa

Kraj: Polska

Telefon: +48 22 433 76 15   

E-mail: rekrutacja@wsp.pl

WWW: wsp.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu