Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Politechnika Śląska

Kraj: Polska

Miasto: Gliwice

WWW: www.rekrutacja.polsl.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Gliwice

 

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.

Na 15 wydziałach Politechniki Śląskiej prowadzonych jest blisko 60 kierunków studiów i prawie 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na uczelni można również studiować administrację, analitykę biznesową, socjologię, zarządzanie, w tym zarządzenie projektami, a także filologię i pedagogikę. Jedenaście wydziałów uczelni znajduje się w Gliwicach, dwa w Katowicach i dwa w Zabrzu, dzięki czemu uczelnia obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego.

Aktualnie Politechnika Śląska kształci 21,5 tys. studentów, w tym 15,5 tys. na studiach stacjonarnych. Uczelnia oferuje studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia – magisterskie, III stopnia – doktoranckie oraz podyplomowe. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym – zaocznym lub wieczorowym. Na sześciu wydziałach Politechniki Śląskiej istnieje możliwość bezpłatnej nauki na studiach I stopnia w języku angielskim.

Do tej pory Politechnika Śląska wypromowała ponad 180,6 tys. inżynierów, 4 661 doktoratów i blisko 900 habilitacji. Absolwenci uczelni nierzadko zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w korporacjach przemysłowych, czego dowodzą liczne rankingi prowadzane przez niezależne ośrodki badawcze. Z raportu przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że co dwunasty prezes w Polsce ukończył studia właśnie na Politechnice Śląskiej. Z kolei według dziennika „Rzeczpospolita” gliwicka uczelnia znajduje się na czwartym miejscu w kraju pod względem kształcenia ludzi sukcesu.

Bogata oferta dydaktyczna i wysoka jakość kształcenia sprawiają, że Politechnika Śląska od lat należy do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych, o czym świadczą wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. Swoją silną pozycję potwierdza dorobkiem naukowym i dydaktycznym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na skalę ogólnopolską i międzynarodową. Studia na Politechnice Śląskiej to szansa na współpracę z wieloma firmami, które chętnie zatrudniają absolwentów uczelni. Według tygodnika „Wprost” uczelnia znajduje się na czwartym miejscu wśród uczelni w Polsce, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. Absolwenci Politechniki Śląskiej w rok po ukończeniu studiów zarabiają najwięcej spośród absolwentów wszystkich szkół wyższych woj. śląskiego (Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, Sedlak&Sedlak). Nowością w ofercie dydaktycznej Politechniki Śląskiej są studia dualne, które stwarzają studentom możliwość jednoczesnego studiowania i pracy – za wynagrodzeniem – już od pierwszego roku studiów. W roku akademickim 2017/2018 możliwość studiowania w takim systemie oferuje Wydział Mechaniczny Technologiczny na kierunku mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym.

Szkoła oferuje swoim studentom możliwość zagranicznego wyjazdu stypendialnego do jednej z ponad dwustu uczelni na całym świecie. Szerokie kontakty zarówno z zagranicznymi, jak i krajowymi ośrodkami naukowymi, znakomicie wykwalifikowana kadra oraz prowadzone badania naukowe skierowane na aktywną współpracę z przemysłem, zapewniają wysoki poziom nauczania na Politechnice Śląskiej. To tutaj rodzą się nowe pomysły i rozwiązania, które pozwalają na realizację wielostronnej współpracy naukowej w wielu istotnych dla gospodarki dziedzinach i sprawiają, że Politechnika Śląska jest aktywnym graczem w zakresie innowacji i nowych technologii, niezbędnych w gospodarce opartej na wiedzy.

Wydział Architektury


Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki


Wydział Budownictwa


Wydział Chemiczny


Wydział Elektryczny


Wydział Górnictwa i Geologii


Wydział Inżynierii Biomedycznej


Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki


Wydział Matematyki Stosowanej


Wydział Mechaniczny Technologiczny


Wydział Organizacji i Zarządzania


Wydział Transportu


Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych


Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne


Legenda:
S – studia stacjonarne (dzienne)
NZ – studia niestacjonarne zaoczne
NW – studia niestacjonarne wieczorowe
I – studia pierwszego stopnia
II – studia drugiego stopnia
* studia zostaną uruchomione po uzyskaniu uprawnienia na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Prezentacja video

Studia na Politechnice Śląskiej to doskonała okazja na rozwija¬nie swoich pasji i zainteresowań. Na uczelni działa ponad 150 kół naukowych, w których studenci realizują ambitne, często interdyscyplinarne, międzywydziałowe projekty. Część z nich, jak np. Sielsian Greenpower, SmartPower Team, High Flyers czy POLSL Racing, bierze w udział w krajowych i międzynarodowych zawodach niejednokrotnie zdobywając wysokie miejsca na podium.

Na uczelni tętni bogate życie studenckie animowane przez prężnie działający Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej oraz liczne organizacje i koła studenckie, które przygotowują w trakcie roku akademickiego szereg ciekawych imprez, spotkań, wyjazdów integracyjnych, konkursów, warsztatów i festiwali – w tym coroczne politechniczne juwenalia, czyli IGRY. Studenci obdarzeni talentem wokalnym, aktorskim lub muzycznym mogą rozwijać swoje pasje i umiejętności w uczelniach instytucjach kulturalnych, takich jak Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, Akademicki Zespół Muzyczny, Akademicki Teatr „Remont” czy Akademicki Zespół Tańca „Dąbrowiacy”. Jednocześnie Politechnika Śląska to jedna z najbardziej usportowionych uczelni w kraju. Wśród studentów uczelni, która ma na swoim koncie tytuł Mistrza Polski Szkół Wyższych, jest wielu utalentowanych judoków, piłkarzy, kolarzy górskich, snowboardzistów i narciarzy, a także siatkarek, sprinterek, szachistów i tenisistów stołowych. Dzięki ponad 30 sekcjom sportowym działającym w Ośrodku Sportu studenci mogą uprawiać zarówno sporty zespołowe, jak i dyscypliny indywidualne, m.in. siatkówkę, koszykówkę, lekkoatletykę, judo, narciarstwo alpejskie, piłkę ręczną, pływanie, windsurfing, szachy, tenis ziemny i stołowy, trójbój siłowy, kolarstwo górskie, badmintona, ergometr wioślarski, karate, jeździectwo konne, snowboard, aerobik, fitness, biegi przełajowe, wspinaczkę czy żeglarstwo. Uczelnia posiada własne lodowisko, na którym można trenować curling i łyżwiarstwo. Uczelnia dysponuje też chatkami studenckim, zapewniając studentom bazę noclegową w dwóch pięknie położonych górskich miejscowościach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego – na Pietraszonce w Istebnej i pod Solniskiem na północnych stokach Opuśnioka.

Politechnika Śląska docenia osiągniecia i wyniki w nauce czynione przez jej studentów, przyznając najpilniejszym stypendia rektora. Stypendia przyznawane są za najlepsze wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne oraz za wysokie wy¬niki w sporcie. Osoby w trudnej sytuacji materialnej oraz studenci niepełnosprawni również mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci stypendiów socjalnych.

Miasteczko akademickie Politechniki Śląskiej jest jednym z większych w Polsce. W skład gliwickiego kampusu, który znajduje się w sercu miasta, oprócz budynków wydziałowych wchodzi m.in. 10 akademików, dwie stołówki, ośrodek sportu z dwoma halami, własnymi kortami i lodowiskiem, przychodnia akademicka, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” z największym na Śląsku Klubem Studenckim „Spirala”, Klub Malucha „Kropka”, Klub Pracowników oraz Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej. W Katowicach i Zabrzu, gdzie zlokalizowane są kolejne cztery wydziały Politechniki Śląskiej, studenci mają do dyspozycji dwa akademiki. Łącznie domy studenckie dys¬po¬nują 3 500 miejscami o zróżnicowanym poziomie, gdzie można mieszkać w pokojach jedno-, dwu- lub trzyosobowych o regularnym, wysokim lub podwyższonym standardzie. Wybrane akademiki w Gliwicach i Zabrzu dysponują pokojami zdrowotnymi dla osób niepełnosprawnych ruchowo, które poruszają się na wózku. Dzięki stworzeniu studentom znakomitych warunków Politechnika Śląska otrzymała tytuł „Uczelni Przyjaznej Studentom” przyznawany przez Parlament Studentów RP.

Studia na Politechnice Śląskiej to doskonała szansa na znalezienie pracy w znanych i cenionych firmach, które chętnie zatrudniają zarówno studentów – na zasadzie staży bądź praktyk – jak i absolwentów uczelni. Według tygodnika „Wprost” gliwicka uczelnia znajduje się na czwartym miejscu wśród uczelni w Polsce, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. Według firmy Sedlak & Sedlak natomiast Politechnika Śląska to alma mater najlepiej zarabiających – w niespełna rok po ukończeniu studiów – spośród absolwentów wszystkich szkół wyższych na Górnym Śląsku. Szkoła oferuje również pomoc w znalezieniu pracy lub założeniu własnej firmy poprzez aktywną działalność Biura Karier Studenckich, Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice”, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, a także dzięki Programowi START, konkursowi „Mój pomysł na biznes” oraz licznym szkoleniom, targom pracy, stażom i praktykom organizowanym w znanych firmach.

Oprócz wysokiej jakości kształcenia i możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego Politechnika Śląska oferuje swoim studentom możliwość zagranicznego wyjazdu stypendialnego do jednej z ponad dwustu uczelni na całym świecie, gdzie mogą oni kontynuować naukę na tym samym bądź pokrewnym kierunku studiów i szlifować znajomość języków obcych.

Uczelnia gwarantuje dostęp do wiedzy, nowocześnie wyposażonych laboratoriów i sal wykładowych i zachęca studentów, by czas studiów korzystali na wszelkie dostępne sposoby, rozwijając swoje zarówno naukowe, jak i pozanaukowe pasje i zainteresowania.

Politechnika Śląska kształci na poziomach inżynierskim, licencjackim, magisterskim i doktoranckim na blisko 60 kierunkach, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej, ale także socjologię, zarządzanie, w tym zarządzanie projektami, administrację, analitykę biznesową oraz wybrane filologie i pedagogikę.

Zasady rekrutacji na studia oraz informacje o poszczególnych kierunkach studiów: http://re-krutacja.polsl.pl

Nowe zasady rekrutacji – możesz aplikować na więcej niż jeden kierunek!
Od najbliższego roku akademickiego kandydat może aplikować na więcej niż jeden kierunek studiów na Politechnice Śląskiej w ramach jednego naboru. Rejestrując się w Systemie Obsługi Rekrutacji SOREK, może więc wybrać jeden kierunek studiów – podstawowy – na aplikowaniu, na który najbardziej nam zależy, a także maksymalnie trzy kierunki tzw. kolejnego wyboru. Istotne jest jednak, aby dokonując wyboru, ustalić kolejność ważności dodatkowych kierunków. W przypadku, kiedy kandydat nie zostanie pozytywnie zakwalifikowany na pierwszy wybrany przez siebie kierunek studiów, jego kandydatura będzie rozpatrywana w kontekście kolejnego, uwzględniając wcześniej ustaloną przez niego gradację. Wybór więcej niż jednego kierunku studiów w ramach jednego naboru nie wiąże się z dodatkowa opłatą rekrutacyjną. W ramach jednego naboru kandydat uiszcza jednorazową wpłatę rekrutacyjną na specjalnie wygenerowany dla niego numer konta bankowego.

Obowiązują trzy nabory na studia
Politechnika Śląska prowadzi rekrutację na studia w ramach trzech naborów. Zatem jeśli w pierwszym naborze, który zostanie uruchomiony 4 maja 2017 r., kandydat nie dostanie się na wybrany przez siebie kierunek studiów, w ramach drugiego naboru może aplikować na kierunki, na których pozostaną wolne miejsca. Jeżeli nie uda się w ramach drugiego naboru, pozostaje jeszcze trzeci nabór, który kończy się we wrześniu. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji dostępnym na stronie internetowej. Podczas rekrutacji na stronie internetowej: www.rekrutacja.polsl.pl na bieżąco są publikowane informacje na temat kierunków studiów dysponujących wolnymi miejscami.

Gospodarka surowcami mineralnymi – inne zasady rekrutacji
Biorąc pod uwagę specyfikę studiów na kierunku gospodarka surowcami mineralnymi (profil ogólnoakademicki), oferowanym przez Wydział Górnictwa i Geologii, na ten kierunek obowiązują inne zasady rekrutacji niż na pozostałe kierunki techniczne. W przypadku gospodarki surowcami mineralnymi w postępowaniu rekrutacyjnym jako przedmiot dodatkowy do wyboru przez kandydata – oprócz matematyki, fizyki, biologii, chemii lub informatyki – liczy się również geografia na poziomie rozszerzonym. Jako przedmiot główny, tak jak dotychczas, liczy się ocena z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

Bezpłatne studia w języku angielskim
Na sześciu wydziałach prowadzone są studia I stopnia w języku angielskim:

 

Po­li­tech­nika Śląska

ul. Aka­de­mic­ka 2A, 44-100 Gliwice

http://www.polsl.pl

https://www.facebo­ok.com/Po­li­tech­nika­Slaska

 

Dział Spraw Stu­denc­kich i Ksz­tałcenia Po­li­tech­niki Śląskiej

ul. Aka­de­mic­ka 2A, pok. 32, 34, 36, 44-100 Gliwice

tel. 32 327 17 58, 237 19 87, 237 23 62

e-ma­il: rd1@polsl.pl

http://re­krutacja.polsl.pl

 

Biu­ro Międzyna­ro­dowej Wy­mia­ny Aka­de­mic­kiej Po­li­tech­niki Śląskiej/ The In­ter­na­tio­nal Mobility Of­fi­ce

ul. Aka­de­mic­ka 2A, pok. 48, 44-100 Gliwice

tel. 32 237 13 29; faks 32 231 80 85

e-ma­il: rw4@polsl.pl; mo­bi­lity­@polsl.pl

http://www.polsl.pl/Jed­nost­ki/RW4/Stro­ny/wi­tamy.aspx

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu