Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

Kraj: Polska

Miasto: Włocławek

WWW: ksw.wloclawek.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Włocławek

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku) jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru Ministra Edukacji Narodowej pod pozycją 69.

 

Założycielem jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe, które ponosi pełną odpowiedzialność organizacyjną i strategiczną wobec Uczelni. Włocławskie Towarzystwo Naukowe jest jedną z niewielu w Polsce organizacji społecznych o charakterze ogólnym, które posiadają własną uczelnię. W 2015 roku KSW obchodzi 20-lecie swojej działalności naukowo-dydaktycznej. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku jest najstarszą uczelnią niepubliczną w województwie kujawsko-pomorskim. Należy też do czołówki najlepszych uczelni tego sektora kształcenia w regionie na podstawie corocznie publikowanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy" rankingów szkół wyższych. KSW prowadzi studia I stopnia (licencjackie oraz inżynierskie), II stopnia oraz studia podyplomowe. Cieszą nas szczególnie coraz wyższe z każdym rokiem oceny wśród pracodawców dla naszych absolwentów oraz pozytywna ocena funkcjonowania Biblioteki KSW w zakresie stosunku liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów oraz stopień informatyzacji biblioteki. Właśnie Biblioteka Naukowa i Archiwum jest wizytówką szkoły  z księgozbiorem ponad 55 tys. woluminów oraz czytelnia, z której jednorazowo może korzystać jednocześnie 50 osób.

 

Od momentu powstania Uczelni mury Uczelni opuściło ponad 17 tys. absolwentów. W ofercie kształcenia znajdują się następujące kierunki studiów: administracja, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, ekonomia, energetyka, fizjoterapia, inżynieria machaniczna, logistyka, pedagogika, pielęgniarstwo, praca socjalna, transport i wychowanie fizyczne. Studia na pielęgniarstwie i pedagogice dają możliwość uzyskania stopnia magistra. Kierunki prowadzone przez KSW posiadają pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dodatkowo kierunek pielęgniarstwo posiada, przyznaną w lutym 2014 r. po raz kolejny na okres 4 lat, akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Studia I stopnia

 

Administracja - studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim ze specjalnościami:

 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja gospodarcza
 • Administracja publiczna

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Chemiczne zagrożenia środowiska
 • Zarządzanie systemem bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Bezpieczeństwo narodowe - studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim ze specjalnościami:

 • Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej - NOWOŚĆ !
 • Informatyka i łączność w systemie bezpieczeństwa państwa - NOWOŚĆ !
 • Ochrona osób i mienia
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa publicznego - NOWOŚĆ !
 • Wojsko i służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa - NOWOŚĆ !
 • Zarządznie kryzysowe w administracji

 

Budownictwo - studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Budownictwo drogowe - NOWOŚĆ !
 • Budownictwo ogólne
 • Technologia i organizacja budownictwa

 

Ekonomia - studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim ze specjalnościami:

 • Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość
 • Obsługa rachunkowa podmiotów gospodarczych
 • Zarządzanie projektem
 • Zastosowanie informatyki w biznesie

 

Energetyka - NOWOŚĆ - studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Ekologiczne systemy wykorzystania energii - NOWOŚĆ !
 • Zrównoważony rozwój energetyki - NOWOŚĆ !

 

Fizjoterapia - studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym

 

Logistyka - studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Logistyka handlu i dystrybucji - NOWOŚĆ !
 • Logistyka przedsiębiorstw - NOWOŚĆ !
 • Logistyka służb mundurowych  - NOWOŚĆ !
 • Logistyka transportu - NOWOŚĆ !

 

Pedagogika - studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim ze specjalnościami:

 • Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne
 • Edukacja ustawiczna dorosłych
 • Logopedia
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego) - NOWOŚĆ Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna (nauczycielska)
 • Pedagogika przedszkolna z elementami terapii dziecka (nauczycielska)
 • Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
 • Pedagogika sądowa z mediacją - NOWOŚĆ !
 • Resocjalizacja

 

Pielęgniarstwo - studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktyczny

 

Praca socjalna - studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim ze specjalnościami:

 • Asystent rodziny
 • Praca socjalna z klientem w środowisku lokalnym

 

Transport - studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu - NOWOŚĆ !
 • Inżynieria ruchu lotniczego - NOWOŚĆ !
 • Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego - NOWOŚĆ !
 • Organizacja ruchu lotniczego - NOWOŚĆ !

 

Wychowanie fizyczne (kierunek nauczycielski) - studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnością:
Rekreacja ruchowa z odnową biologiczną

 

Inżynieria mechaniczna - kierunek realizowany na Wydziale Mechanicznym w Grudziądzu - studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Budowa i eksploatacja maszyn
 • Robotyka i automatyka
 • Zarządzanie procesami wytwarzania

 

Studia II stopnia

 

Pedagogika - studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim ze specjalnościami:

 • Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (nauczycielska)
 • Edukacja ustawiczna dorosłych
 • Logopedia
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego) - NOWOŚĆ !
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika przedszkolna (nauczycielska)
 • Pedagogika przedszkolna z elementami terapii dziecka (nauczycielska)
 • Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
 • Pedagogika sądowa z mediacją - NOWOŚĆ !
 • Pedagogika wczesnoszkolna (nauczycielska)
 • Resocjalizacja

 

Pedagogika - studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków niepedagogicznych ze specjalnościami:

 • Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne
 • Edukacja ustawiczna dorosłych
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego) - NOWOŚĆ !
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
 • Pedagogika sądowa z mediacją - NOWOŚĆ !
 • Resocjalizacja
 • Wychowanie obronne z edukacją dla bezpieczeństwa

 

Pielęgniarstwo - studia niestacjonarne o profilu praktycznym

 

Studia podyplomowe

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje absolwentom studiów wyższych podjęcie dalszego kształcenia kształcenia od semestru zimowego roku akademickiego 2015/2016 na następujących studiach podyplomowych:

 

1. Administracja publiczna w realizacji zadań pomocy społecznej (2 semestry)

2. Administracja samorządowa (2 semestry)

3. Audyting i ocena energetyczna budynków (2 semestry) - NOWOŚĆ !

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy (2 semestry)

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy dla nauczycieli (3 semestry)

6. Choreoterapia (2 semestry) - NOWOŚĆ !

7. Controling logistyczny przedsiębiorstwa (2 semestry) - NOWOŚĆ !

8. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (2 semestry)

9. Ekonomika procesu inwestycyjnego w budownictwie (2 semestry) - NOWOŚĆ !

10. Ekologistyka (2 semestry) - NOWOŚĆ !

11. Język angielski w biznesie (2 semestry) - NOWOŚĆ !

12. Logistyka służb mundurowych (2 semestry) - NOWOŚĆ !

13. Logopedia (4 semestry)

14. Neurologopedia (3 semestry) - NOWOŚĆ !

15. Nowoczesne formy aktywności fizycznej (2 semestry)

16. Pedagogika przedszkolna z terapią dziecka (3 semestry)

17. Pedagogika wczesnoszkolna (3 semestry)

18. Praktyczna rachunkowość i finanse (2 semestry)

19. Przygotowanie pedagogiczne (3 semestry)

20. Resocjalizacja i socjoterapia (2 semestry)

21. Surdopedagogika (2 semestry) - NOWOŚĆ !

22. Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną (2 semestry) - NOWOŚĆ !

23. Tyflopedagogika (2 semestry) - NOWOŚĆ !

24. Wczesne nauczanie języka angielskiego (3 semestry) - NOWOŚĆ !

25. Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń (2 semestry) - NOWOŚĆ !

26. Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych (2 semestry)

27. Zarządzanie ochroną zdrowia (2 semestry)

28. Zarządzanie przestrzenią w miastach i gminach (2 semestry) - NOWOŚĆ !

29. Zarządzanie zasobami dla kadry kierowniczej PSP i Służby Więziennej (2 semestry)

31. Zarządzanie zasobami ludzkimi (2 semestry)

Włocławek jest centrum kulturalnym wschodnich Kujaw. W mieście ma siedzibę wiele instytucji kulturalnych. Do najważniejszych należą:

 • Centrum Kultury Browar B – powstało z połączenia Włocławskiego Centrum Kultury oraz Włocławskiego Ośrodka Edukacji i Promocji Kultury, organizuje kilkadziesiąt imprez rocznie. Jest to instytucja interdyscyplinarna, realizująca inicjatywy z różnych dziedzin sztuki (muzyka, taniec, plastyka, teatr, film, literatura etc.). Główna siedziba znajduje się u zbiegu ulic Łęgskiej i Bechiego, w zabytkowych murach dawnego Browaru Bojańczyka, wzniesionych w latach 1832–1880. W ramach CKBB funkcjonują również małe placówki kulturalne – rozmieszczone w różnych częściach miasta kluby „Stara Remiza”, „Zazamcze” i „Łęg”[115].
 • Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego – na jego deskach niejednokrotnie występują najlepsi polscy aktorzy. W sezonie 2000/2001 teatr odwiedziło 86,8 tys. widzów[116]. Ponadto teatr skupia kilka amatorskich zespołów teatralnych.
 • Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne "Teatr Nasz" – bardzo aktywnie działający amatorski zespół teatralny, organizujący poza przedstawieniami cykliczne imprezy kulturalne o zasięgu ogólnopolskim
 • Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
 • Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, w skład którego wchodzi pięć oddziałów:
 • Gmach Główny – dla turystów dostępne są tu wystawy czasowe oraz stałe: Fajans włocławski (najbogatsza kolekcja w Polsce, ponad 500 eksponatów fajansu z Włocławka, datowanych od 1873 r.) i Galeria portretu polskiego (kolekcja portretów autorstwa najwybitniejszych polskich malarzy, m.in. Leona Wyczółkowskiego, Jacka Malczewskiego, Józefa Mehoffera, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Wojciecha Kossaka czy Olgi Boznańskiej, a także autorstwa polskich malarzy mniej znanych, niejednokrotnie jednak wykształconych w zagranicznych pracowniach takich wybitnych postaci jak Antoon van Dyck czy Marcello Bacciarelli)[117],
 • Muzeum Historii Włocławka,
 • Zbiory Sztuki.
 • Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie,
 • Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce.
 • Obserwatorium Astronomiczne przy ul. Fredry
 • Muzeum Diecezjalne
 • Obraz autorstwa Guercina ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego
 • Muzeum posiada bardzo bogate zbiory, z których większość jest publicznie dostępna. Do najcenniejszych eksponatów należą m.in.: pastorał biskupa Macieja z Gołańczy, pochodzący z trzeciej ćwierci XIII wieku, kielich liturgiczny z 1368 roku[potrzebne źródło], drzeworyty autorstwa Albrechta Dürera, wartościowe obrazy (m.in. Powrót syna martnotrawnego Giovanniego Francesca Barbieriego, znanego również jako Guercino), liczne znaleziska archeologiczne z obszaru Diecezji Włocławskiej oraz meble[118].
 • Galeria Sztuki Współczesnej
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • Multikino Włocławek – funkcjonuje tu 6 sal kinowych
 • Czarny Spichrz, siedziba Dobrzyńsko-Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Klubu Środowisk Twórczych „Piwnica” (zajmuje się m.in. organizacją koncertów zespołów grających muzykę alternatywną)
 • Klub Literacki „Bartnicka 10”, działający przy Zakładzie Karnym we Włocławku

Więcej informacji o rekrutacji znajdziesz pod adresem: www.ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-i-stopnia

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

 

Plac Wolności 1

87-800 Włocławek

Telefon: 660 713 891

e-mail: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

www: www.ksw.wloclawek.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu