Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Akademia Ignatianum w Krakowie

Kraj: Polska

Miasto: Kraków

WWW: www.ignatianum.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Kraków

 

Akademia Ignatianum w Krakowie. Krakowski ośrodek dydaktyczno-naukowy księży jezuitów prowadzi działalność od końca XIX wieku. Prawa kościelne oraz prawo udzielania akademickiego stopnia licencjata filozofii Wydział Filozoficzny otrzymał 8 września 1932 roku.

 

Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego został w dniu 17 maja 1989 r. oficjalnie uznany przez polskie władze państwowe za osobę prawną.

 

7 czerwca 1999 r zmieniono nazwę uczelni z Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie na: "Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie".

 

Dnia 18 stycznia 2000 r. Minister Edukacji Narodowej stwierdził, że "Ignatianum" spełnia warunki do prowadzenia studiów magisterskich także na kierunku pedagogika.

 

Dnia 8 XII 2000 r. Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego erygowała w "Ignatianum" Wydział Pedagogiczny oraz zatwierdziła nowy statut całej Uczelni.

 

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie, wypełniając normy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym spełniła warunek do posługiwania się nazwą – akademia. W związku z powyższym od 1 października 2011 r. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie posługuje się nazwą - Akademia Ignatianum w Krakowie Akademia Ignatianum w Krakowie jest wyższą Uczelnią kościelną z prawami państwowymi złożoną z dwóch Wydziałów: Filozoficznego i Pedagogicznego. W Wydziale Filozoficznym prowadzone są dwa kierunki: filozofia i kulturoznawstwo a w Wydziale Pedagogicznym: pedagogika, politologia i praca socjalna. W ofercie kształcenia na obu Wydziałach znajduje się także szereg studiów podyplomowych.

Programy studenckie

 • Erasmus
 • stypendium socjalne
 • specjalne
 • stypendium rektora, dla najlepszych studentów
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
 • zapomogi

Akademia Ignatianum Krakowie oferuje atrakcyjne kierunki studiów.

1.Nauki o polityce:
 
Studia I i II stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.
 
Studia I stopnia, specjalności:
 
• Bezpieczeństwo publiczne
• Zarządzanie informacją i media
• Public relations i marketing polityczny
• International Politics and Communication
• Cyberbezpieczeństwo
• Logistyka bezpieczeństwa
 
Studia II stopnia, specjalności:
 
• Bezpieczeństwo państwa
• Media, reklama i promocja w sferze publicznej
• Analityka polityczna
• Cyberbezpieczeństwo
 
2. Filozofia:
 
Studia I i II stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.
Studia I stopnia, specjalności:
 
• Edukacja etyczna
• Etyka i coaching
• Filozofia klasyczna i współczesna
 
Studia II stopnia, specjalności:
 
• Filozofia klasyczna i współczesna
• Etyka i coaching
 
3. Kulturoznawstwo:
 
Studia I i II stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.
 
Studia I stopnia, specjalności:
• Cyberkultura i media
• Sztuki wizualne i teatr
• Zarządzanie instytucjami kultury
 
Studia II stopnia, specjalności:
 
• Kultura Europy Środkowo-Wschodniej
• Cyberkultura i media
• Promocja kultury
• Sztuki wizualne i teatr
 
4. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:
 
Studia I i II stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.
 
Studia I stopnia, specjalności:
 
• Dziennikarstwo radiowe
• Dziennikarstwo telewizyjne
• Dziennikarstwo internetowe
• Dziennikarstwo prasowe
 
Studia II stopnia, specjalności:
 
• Dziennikarstwo w mediach cyfrowych
• Dziennikarstwo śledcze
• Dziennikarstwo międzykulturowe: Europa Środkowo-Wschodnia
 
5. Turystyka i rekreacja:
 
Studia prowadzone są wyłącznie na pierwszym stopniu zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
 
Specjalności:
 
• Turystyka regionalna
• Turystyka biznesowa i kwalifikowana
 
6. Psychologia:
 
Studia z psychologii to jednolite studia magisterskie prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
 
Specjalności:
 
• Wspomaganie rozwoju
• Psychokryminologia
• Psychologia kliniczna
• Psychologia zarządzania
 
7. Pedagogika:
 
Studia I i II stopnia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
 
Studia I stopnia, specjalności:
 
• Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
• Logopedia (tylko studia stacjonarne)
• Resocjalizacja kreująca
 
Studia II stopnia, specjalności:
 
• Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
• Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
• Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
• Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym (studia stacjonarne)
• Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
• Arteterapia z twórczą resocjalizacją (studia niestacjonarne)
 
8. Praca socjalna:
 
Studia I stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym. Studia II stopnia to możliwość kształcenia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
 
Studia I stopnia, specjalności:
 
• Praca socjalna z dzieckiem i rodziną
• Praca socjalna z migrantami i uchodźcami
• Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
 
Studia II stopnia, specjalności:
 
• Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
• Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową
• Wsparcie społeczne
 
9. Filologia angielska:
 
Studia prowadzone są na pierwszym i drugim stopniu w trybie stacjonarnym.
 
Studia I stopnia, specjalności:
 
• Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
• Redakcja tekstów anglojęzycznych
• Komunikacja międzykulturowa w biznesie
 
Studia II stopnia, specjalności:
 
• Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych
• Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem niemieckim
• Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem hiszpańskim
 
10. Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej:
 
Studia prowadzone są wyłącznie na pierwszym stopniu w trybie stacjonarnym.
 
Studia I stopnia, specjalności:
 
• Zarządzanie w administracji publicznej
• Infobrokering i zarządzanie informacją
• Zarządzanie w instytucjach kościelnych
 
11. Administracja i polityka publiczna:
 
Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
 
Studia I stopnia, specjalności:
 
• Administracja samorządowa i fundusze europejskie
• Administracja publiczna i służby Państwowe
• Analityk i koordynator polityk publicznych w administracji
• Administration and Public Policy in the European Union
 
Studia II stopnia, specjalności:
 
• Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
• Administracja samorządowa i rozwój lokalny
• Zarządzanie kapitałem ludzkim

Akademia Ignatianum w Krakowie oferuje następujące programy studiów podyplomowych:

 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Logopedia
 • Katecheza przedszkolna
 • Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
 • Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
 • Praca z rodziną z elementami mediacji
 • Socjoterapia
 • Streetworking jako interdyscyplinarna metoda pracy w przestrzeni ulicy
 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
 • Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna
 • Wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym
 • Administracja publiczna
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Technologie internetowe w polityce
 • Filozofia i etyka z elementami coachingu
 • Wiedza o kulturze i sztuce
 • Arteterapia w animacji kultury
 • Nowoczesne technologie cyfrowe i grafika multimedialna
 • Komunikacja i migracje kulturowe
 • Psychoonkologia

 

Prezentacja video

Opis miasta

Kraków - Miasto nad Wisłą w południowej Polsce, drugie w kraju - po Warszawie - pod względem liczby mieszkańców, jedno z najstarszych miast Polski, o ponad tysiącletniej historii, wysokich walorach kulturowych i architektonicznych. W przeszłości Kraków odgrywał rolę administracyjnej stolicy państwa i siedziby władców Polski. Kraków jest stolicą województwa małopolskiego oraz historycznej Małopolski, a także centralnym ośrodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej.

 

Współcześnie Kraków jest miastem na prawach powiatu, siedzibą władz województwa małopolskiego. Znajduje się tu główna siedziba Polskiej Akademii Umiejętności, miasto posiada również wiele placówek o znaczeniu i statusie narodowym m.in. Narodowy Stary Teatr, Muzeum Narodowe, Biblioteka Jagiellońska. Pełni funkcję administracyjną, kulturalną, edukacyjną, gospodarczą, usługową i turystyczną. Jest jednym z kluczowych węzłów drogowych i kolejowych. W Balicach pod Krakowem znajduje się drugi co do wielkości w Polsce port lotniczy o znaczeniu międzynarodowym i charakterze transatlantyckim.

Ciekawe miejsca

 • Rynek główny
 • Kaplica Zygmuntowska na Wawelu
 • Wawel Zamek Królewski
 • Kościół Mariacki
 • Dzielnica Kazimierz
 • Aquapark Park Wodny Kraków
 • Lasek Wolski (Największy park miejski w Polsce)
 • Tyniec (klasztor benedyktyński)

Wszelkie informacje na temat studiów, procesu rekrutacji, wymaganych dokumentów i opłat znajdą państwo w zakładce „rekrutacja” na naszej stronie internetowej. www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja/

Dane Kontaktowe

Adres:ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

Kraj:Polska

Telefon:+48126293416

Fax:+48124230038

E-mail: rekrutacja@ignatianum.edu.pl

WWW:www.ignatianum.edu.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu