Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Kraj: Polska

Miasto: Wrocław

WWW: awf.wroc.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Wrocław

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest uczelnią trzywydziałową z Wydziałem Wychowania Fizycznego, Wydziałem Fizjoterapii i Wydziałem Nauk o Sporcie, kształcącą na sześciu kierunkach w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - dziennych, zaocznych i podyplomowych, a także studiów doktoranckich. Wydziały Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii posiadają pełne uprawnienia akademickie do nadawania tytułów zawodowych licencjata i magistra oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej.

Wrocławska Akademia Wychowania Fizycznego powstała w 1946 roku jako Studium Wychowania Fizycznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej współzałożycielem i pierwszym Rektorem był prof. dr hab. Andrzej Klisiecki. W 1950 roku przekształcona została w samodzielną Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego, która w 1956 roku uzyskała uprawnienia do nadawania stopni magisterskich, a następnie w 1972 przemianowana została na Akademię Wychowania Fizycznego. Od 1966 roku posiada prawa doktoryzowania, a od 1990 roku prawa przeprowadzania przewodów habilitacyjnych.

Absolwentami i pracownikami Uczelni są członkowie licznych towarzystw naukowych, organizacji społecznych i politycznych, posłowie na Sejm, członkowie gremiów opiniotwórczych w szkolnictwie wyższym i kulturze fizycznej. W dotychczasowej historii uczelni, studia magisterskie ukończyło ponad 17000 absolwentów.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu posiada również znaczny dorobek w kształceniu kadr naukowych kultury fizycznej. Wypromowano w niej ponad 450 doktorów, 26 doktorów habilitowanych oraz 20 profesorów nauk kultury fizycznej.

Dotychczasowymi doktorami Honoris Causa Akademii są Primo Nebiolo, Zbigniew Drozdowski, Tadeusz Ulatowski, Renne de Lubersac, Władimir Zatsiorski, Kazimierz Denek, Robert M. Malina, George E. Kilian, Tadeusz Luty, Tadeusz Szulc, Krystyna Nazar, Guang H. Yue, Peter Weinberg, Andrzej Wit, Krzysztof Klukowski, Clade-Luis Gallen.

Z Akademią związani są znani trenerzy i sportowcy polscy, medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata oraz mistrzostw Europy. Jej absolwentami byli lub są między innymi Kazimierz Górski, Bogdan Cybulski, Zbigniew Pietrzykowski, Józef Zapędzki, Ryszard Szurkowski, Ryszard Witke, Urszula Włodarczyk, Leszek Antonowicz, Mieczysław Łopatka, Jerzy Światek, Czesław Ptak, Wacław Skarul, Wiesław Błach, Rafał Kubacki, Renata Mauer, Tomasz Motyka, Andrzej Piątek, Andrzej Kijowski i wielu, wielu innych.


Misją Uczelni jest przyczynianie się do doskonalenia poziomu zdrowia i jakości życia Polaków przez tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie kultury fizycznej, kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy przez specjalistów zawodowych w obszarach wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, sportu i fizjoterapii, dla pożytku poszczególnych obywateli i całego społeczeństwa oraz przez wpływ na podwyższanie stanu kultury fizycznej w Polsce. Misją Uczelni jest także kultywowanie i rozwijanie tradycji akademickich i umacnianie etosu wiedzy, wolności i poszanowania europejskich zasad demokracji.

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wypełnia swą misję realizując następujące zadania:

 

 1. W zakresie kształcenia:

  • rozwijanie osobowości studentów, wyposażanie w wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy zawodowej i w funkcjonowaniu w złożonym świecie, wyrabianie umiejętności samodzielnego zdobywania i uzupełniania wiedzy przez całe życie oraz krytycznego myślenia;

  • rozwijanie umiejętności współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu oraz umiejętności pracy zespołowej;

  • rozwijanie umiejętności dostosowywania się do zmian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości, szczególnie na rynku pracy;

  • rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych do pracy i życia we współczesnej Europie bez granic;

  • kształtowanie racjonalnych, etycznych i zaangażowanych postaw obywatelskich;

  • przełamywanie barier i uprzedzeń etnicznych, budowanie pozytywnych relacji między ludźmi różnych narodowości, religii i poglądów;

  • wyrabianie otwartości na świat i wrażliwości na kulturę;

  • wyrabianie wrażliwości na środowisko naturalne.


  2. W zakresie badań naukowych:

  • tworzenie nowej wiedzy przez prowadzenie badań naukowych zarówno motywowanych dążeniem do odkrywania, jak i myślą o dobru wspólnym;

  • przyswajanie wyników badań prowadzonych w świecie i przekazywanie ich do użytku społecznego;

  • popularyzowanie nauki i upowszechnianie świadomości jej znaczenia dla społeczeństwa wiedzy;

  • aktywne partnerstwo w zakresie współpracy naukowo-badawczej z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce i zagranicą;

  • rozwijanie kontaktów z otoczeniem społecznym i gospodarczym, także w zakresie komercjalizacji wyników badań.

  3. W zakresie współpracy z otoczeniem społecznym:

  • wspomaganie wiedzą ekspercką podmiotów władzy i administracji publicznej;

  • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz debaty i komunikacji społecznej;

  • przyczynianie się do rozwoju regionów i modernizacji kraju;

  • promowanie idei integracji europejskiej w różnych obszarach życia codziennego;

  • promowanie wartości ciała i jego zdrowia;

  • pielęgnowanie dziedzictwa narodowego;

  • .pielęgnowanie i rozwijanie języka polskiego i kultury polskiej.


W kilku ostatnich latach wrocławska AWF jest jedną z najwyżej cenionych w Polsce. Kilkakrotnie zajmowała ona pierwsze miejsce w różnych rankingach uczelni wychowania fizycznego w Polsce. Ostatnio w 2010 i 2012, 2013, 2014 i 2015 roku, zajęła I  I miejsce w rankingu redakcji tygodnika Perspektywy oraz Uczelnia Liderów 2013, 2014, 2015 i 2016 roku.

 

Obecnie Akademia spełnia europejskie wymogi kształcenia, zgodne z ECTS (The European Credit Transfer System). Tym samym, bez przeszkód mogą w niej studiować studenci z wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Rekrutacja jest prowadzona na trzech Wydziałach:

1. Wydział Wychowania Fizycznego

a) Wychowanie Fizyczne

b) Turystyka i Rekreacja

 

2. Wydział Fizjoterapii 

a) Fizjoterapia

b) Kosmetologia

c) Terapia Zajęciowa

 

3. Wydział Nauk o Sporcie

a) Sport

 

oraz kształcenie podyplomowe mi.in. z zakresu: menedżer sportu, pedagogika dla nauczycieli, promocja zdrowia, oligofrenopedagogika, odnowa biologiczna, gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne dla nauczycieli

 

Prezentacja video

Życie studenckie rozpoczyna się od ADAPCIAKA, czyli obozu w ośrodku Akademii Wychowania Fizycznego zlokalizowanym w Olejnicy (koło Bożkowa) położonego nad malowniczym jeziorem.

 

Potem na naszych studentów czekają liczne imprezy (zwane AWF Party), akcje dobroczynne (AWF oddaje krew), sekcje sportowe, gdzie można kształtować swoje umiejętności albo zdobywać nowe doświadczenie.

 

Życie studenckie to również liczne obozy – letnie, zimowe, objazdówki, które pozwalają na wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

 

To także możliwość uczestnictwa w różnorodnych specjalizacjach instruktorskich czy trenerskich, a także kołach naukowych czy wyjazdach zagranicznych w ramach programu Erasmus Plus.

Rekrutacja na studia odbywa się w dwóch, głównych etapach:

 

I etap

Rejestracja elektroniczna on-line rozpoczyna się 1 czerwca. W ramach tego etapu Kandydaci wskazują swoje dane, preferencje dotyczące kierunków, na których chcą podjąć studia oraz wyniki egzaminów maturalnych bądź wyników z ukończonych wcześniej studiów (jeśli rekrutacja dotyczy II lub III stopnia), a także zdjęcie rekrutacyjne.

 

II etap

Złożenie kompletu wymaganych dokumentów po ogłoszeniu list rankingowych osób wstępnie przyjętych. Dokumenty te obejmują przede wszystkim:

a) Wydruk kwestionariusza osobowego z systemu rekrutacyjnego

b) Oryginał i ksero świadectwo maturalnego i świadectwa ukończenia szkoły

c) Inne dokumenty, które potwierdzają możliwość uzyskania punktów preferencyjnych

d) Dowód opłaty rekrutacyjnej

e) Zaświadczenie lekarskie – podpisane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do prowadzenia badań profilaktycznych

f) Kserokopia dowodu osobistego

 

Zakończeniem obu tych etapów jest ogłoszenie list osób przyjętych

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław

Rekrutacja

Informacje o rekrutacji 

tel. 71 3473 000

e-mail: rekrutacja@awf.wroc.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu