Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Kraj: Polska

Miasto: Kraków

WWW: www.upjp2.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Kraków

 

Informacja z uczelni

2020-05-12 | Psychologia - nowość na #UPJP2 w Krakowie

Studia z Psychologii mają charakter jednolitych, 5-letnich studiów magisterskich o profilu praktycznym. W trakcie pierwszych pięciu semestrów studenci zdobędą ugruntowaną wiedzę o podstawowych procesach i zjawiskach psychologicznych oraz o sposobach ich opisywania i wyjaśniania w obrębie różnych kierunków i szkół psychologicznych. W szóstym semestrze studenci, posiadając rzetelną podstawową wiedzę teoretyczną, będą zobowiązani do wyboru jednej spośród czterech specjalności: psychologia edukacji i coachingu, psychologia w biznesie i reklamie, psychologia kliniczna z psychoterapią oraz psychologia duchowości i formacji.

Jeżeli masz maturę w kieszeni i zamierzasz:
• poznać tajemnice zachowań człowieka
• wykorzystać swoją wrażliwość na problemy innych
• nauczyć się skutecznie wspomagać rozwój człowieka
• przygotować się do pomocy osobom z problemami psychiki
• zrozumieć mechanizmy działania perswazji i reklamy
• odkryć sposoby zastosowania psychologii w biznesie
• dowiedzieć się o roli duchowości i religijności w życiu człowieka
rozpocznij w roku 2020 studia z Psychologii na #UPJP2 w Krakowie! Dołącz do grupy kierunku Psychologia na Fb i dowiedz się więcej!

Nasze studia rekomenduje Michael D. Berzonsky, światowej sławy profesor, autor znanej koncepcji Tożsamości: – Uważam, że zaproponowany na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła IIJana Pawła II program Psychologii jest imponujący. Skupia się na zapewnieniu studentom solidnych podstaw w zakresie logiki, epistemologii oraz psychologicznego myślenia naukowego i rozwiązywania problemów. Wykwalifikowani praktycy potrzebują umiejętności racjonalno-analitycznych, aby przełamać półprawdy i błędne informacje oraz zapewnić swoim klientom i pacjentom możliwie najdokładniejsze informacje i najlepsze dostępne, naukowo uzasadnione zabiegi i terapie. Fundamentem tego programu studiów magisterskich jest zapewnienie studentom nie tylko wiedzy na temat możliwych oddziaływań psychologicznych, ale także pełnego przekonania, że najlepsze formy działania to takie, które zostały poddane rygorystycznej ocenie i są poparte danymi naukowymi. (...) Oczywiście główny nacisk będzie położony na obszar specjalności, którą studenci zdecydują się realizować. To właśnie w tym obszarze, pod kierunkiem specjalistów, zdobędą doświadczenie podczas 960-godzinnych praktyk. Podsumowując, uważam, że program ten jest dobrze zorganizowanym przedsięwzięciem, które zapewni wykształcenie praktyków, świadczących ważne usługi publiczne.

SPECJALNOŚCI

Psychologia edukacji i coachingu
Absolwent tej specjalności będzie ekspertem w dziedzinie organizowania i wspomagania różnych form edukacji na poszczególnych etapach rozwoju człowieka. Dzięki zdobytym umiejętnościom, będzie potrafił zarówno wspomagać pojedynczych uczniów, jak również kierować procesami grupowymi. Absolwent będzie używał nowoczesnych metod dydaktycznych, wychowawczych i diagnostycznych opartych na założeniach psychologii rozwojowej, coachingu i twórczego myślenia. Zostanie przygotowany także do podejmowania skutecznych działań w zetknięciu z sytuacjami kryzysowymi w obszarze edukacji.

Psychologia w biznesie i reklamie
Absolwent tej specjalności będzie miał możliwość rozwinięcia własnych umiejętności m.in. w zakresie diagnozowania i rozwiązywania sytuacji trudnych w środowisku pracy. Będzie przygotowany do prowadzenia rekrutacji i szkoleń w organizacji, prowadzenia negocjacji. Pozna nowoczesne metody i narzędzia wspierające procesy kadrowe. Zapozna się z podstawami psychologii zachowań organizacyjnych, uwarunkowaniami klimatu i kultury w organizacji, a także z możliwymi patologiami w środowisku pracy. Program tej specjalności będzie obejmował również zagadnienia związane z poznaniem zachowań konsumenckich oraz szeroko pojętej reklamy. Absolwent nabędzie umiejętności niezbędne do przygotowywania i stosowania odpowiedzialnych kampanii reklamowych, jednocześnie będzie świadom wpływu jaki niesie reklama i jakich wartości jest ona nośnikiem.

Psychologia kliniczna z psychoterapią
Specjalność psychologia kliniczna z psychoterapią dostarczy absolwentowi kompetencji istotnych dla działań promujących zdrowie psychiczne oraz pomocnych w traumatycznych sytuacjach życiowych. Absolwent zapozna się z procesem diagnozy i postępowania z osobami na różnych etapach życia i borykającymi się z zaburzeniami psychicznymi. Będzie przygotowany do podjęcia oddziaływań terapeutycznych w grupach osób szczególnie narażonych na ryzyko, wynikające z ich poziomu rozwojowego, psychopatologii lub dysfunkcji. Ukończenie specjalności zapewni także uzyskanie kompetencji potrzebnych do pracy w różnych obszarach współczesnych uzależnień.

Psychologia duchowości i formacji
Specjalność psychologia duchowości i formacji to propozycja uwzględniająca w pracy przyszłych psychologów, możliwość odwoływania się do wyznawanych przez pacjentów/klientów wartości religijnych oraz duchowego aspektu ich psychiki. Szczególne miejsce w tym zajmie analiza aspektów zdrowia i psychopatologii w obszarze religijności zarówno jednostki, jak i grupy społecznej. Osobną, niezwykle ważną sferą pomocy psychologicznej, w której kompetencji nabierze absolwent tej specjalności jest towarzyszenie w cierpieniu, zwłaszcza takim, które związane jest z chorobą i umieraniem, a dotyka zarówno jednostkę jak i rodzinę. W ramach tej specjalności otwiera się także możliwość uczestnictwa m.in. osób duchownych delegowanych w przyszłości do pracy formacyjnej i duszpasterskiej. Proponowana specjalności stanowi nowość w ofercie studiów psychologicznych w Polsce.

#UPJP2 w Krakowie podpisał listy intencyjne w sprawie wykonywania praktyk z takimi podmiotami jak:
• Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie
• Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom
• Alexander Mann Solutions Poland
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie
• Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Krakowie

Psychologia na #UPJP2 w Krakowie – stwarza studentom możliwości:
• poznania prawidłowości rozwoju człowieka od poczęcia do śmierci
• pozyskanie rzetelnej wiedzy o mechanizmach zachowania człowieka oraz jego zaburzeniach
• zdobycia umiejętności formułowania diagnozy psychologicznej
• odkrycia znaczenia sfery duchowości i religijności w życiu człowieka
• zrozumienia znaczenia psychologii w biznesie
• poznania podstawowych kwestii filozoficznych
• opanowania dwóch języków obcych

Doświadczenie praktyczne od 6 semestru
Każda z proponowanych specjalności jest wzbogacona sześciomiesięcznymi praktykami studenckimi (960 godz.), umożliwiającymi zdobywanie wartościowego doświadczenia, budowanie profesjonalnych relacji zawodowych oraz kształtowania odpowiedzialnej postawy zaangażowanego psychologa praktyka.

NAUKA to podróż do lepszego jutra! Nadaj jej swój KIERUNEK!
...i pamiętaj! Studia na #UPJP2 w Krakowie są bezpłatne!
rekrutacja.upjp2.edu.pl

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, wywodzącą się z Wydziału Teologicznego UJ (1397 r.).

Uniwersytet tworzy sześć wydziałów: Filozoficzny, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologiczny, Prawa Kanonicznego oraz zamiejscowy: Teologiczny Sekcja w Tarnowie, a także dwie międzyuczelniane jednostki: Międzywydziałowy Instytut Muzyki Kościelnej (prowadzony wspólnie z Akademią Muzyczną w Krakowie) i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim).

Obecnie uczelnia prowadzi studia na trzynastu kierunkach: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filozofia, historia, historia sztuki, muzyka kościelna, nauki o rodzinie, ochrona dóbr kultury, pedagogika, praca socjalna, prawo kanoniczne, teologia, turystyka i zarządzanie dziedzictwem.

Od roku akademickiego 2020/2021 utworzone zostaną: nowy kierunek komunikowanie promocyjno-wizerunkowe, reklama, branding, PR oraz nowa specjalność filozofia z elementami psychologii na kierunku filozofia.

Naszym studentom oferujemy szerokie możliwości rozwijania ich pasji. Na uczelni działa Telewizja JP2TV, która jest jedyną w Polsce internetową telewizją uniwersytecką produkującą programy dla ogólnopolskich stacji telewizyjnych, głównie TVP1 i TVP3 Kraków. Prowadzone są również internetowe Radio Bonus, tworzone przez młodych adeptów dziennikarstwa, biuletyn akademicki „Vita Academica” oraz odnoszący liczne sukcesy chór Psalmodia. Działa u nas także wiele kół naukowych oraz Duszpasterstwo Akademickie PATMOS. Przywiązujemy dużą wagę do rozwijania naszych kontaktów z zagranicą, m.in. w ramach programu Erasmus. Posiadamy także bogatą ofertę studiów podyplomowych oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Uniwersytet prowadzi unikalne pracowanie: Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych (konserwacjatkanin.pl) oraz Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków (sdm.upjp2.edu.pl).

Trzy wydziały uczelni posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia, dla kierunków: filozofia, historia, teologia wydane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Wydziały Uniwersytetu posiadają prawo nadawania tytułów i stopni naukowych: licencjata, magistra, licencjata kościelnego (stopnia pośredniego między magistrem a doktorem), doktora i doktora habilitowanego.

Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC) i jej sekcji europejskiej (FUCE), Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury (UNEECC), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Współpraca zagraniczna:
• Uniwersytet w Bochum
• Katolicki Uniwersytet Pázmány Péter w Budapeszcie
• Uniwersytet w Grazu
• Uniwersytet w Preszowie
• Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku
• Universita Cattolica del Sacro Cuore
• Istituto Universario Sophia
• Facoltà Teologica dell'Italia Centrale

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych. Studia stacjonarne na UPJPII są BEZPŁATNE!

NAUKA to podróż do lepszego jutra! Nadaj jej swój KIERUNEK!

Jeśli chcesz nas poznać lepiej, dołącz do grup kierunków na naszym fan page’u @UPJP2.

 

stacjonarne – ST / niestacjonarne – NST
studia pierwszego stopnia – 1° / studia drugiego stopnia – 2° / jednolite studia magisterskie – JSM


WYDZIAŁ FILOZOFICZNY

Kierunek: Filozofia (ST 1° i 2°)
Specjalność na studiach II stopnia:
• coaching i doradztwo filozoficzne
• etyka stosowana
• filozofia w nauce
• filozofia a chrześcijaństwo
• filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesny
• filozofia systematyczna
• Philosophy in English
• filozofia z elementami psychologii – nowość od r.a. 2020/2021

Kierunek: Psychologia (ST JSM) – nowość od r.a. 2020/2021
Specjalność:
• psychologia edukacji i coachingu
• psychologia w biznesie i reklamie
• psychologia kliniczna z psychoterapią
• psychologia duchowości i formacji

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Kierunek: Nauki o rodzinie (ST i NST 1° i 2°)
Specjalności na studiach I stopnia:
• mediacje rodzinne
• terapia zajęciowa
Specjalności na studiach II stopnia:
• interwencja kryzysowa
• poradnictwo rodzinne

Kierunek: Pedagogika (ST 1°) – w przygotowaniu od r.a. 2020/2021
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
• pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

Kierunek: Pedagogika (ST 2°)
Specjalność na studiach II stopnia:
• resocjalizacja połączona z socjoterapią
• tanatopedagogika

Kierunek: Praca socjalna (ST i NST 1° i 2°)
Specjalności na studiach I stopnia:
• praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie,
• praca socjalna z osobami starszymi
• praca socjalna z rodziną i dzieckiem

Specjalność na studiach II stopnia:
• kuratela społeczna
• praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie

Kierunek: Socjologia (ST, NST 2°) – w przygotowaniu od r.a. 2020/2021
• badanie rynku i opinii publicznej
• organizacja i analiza przestrzeni publicznej

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (ST i NST 1° i 2°)
Specjalność na studiach I stopnia:
• dziennikarstwo 2.0
• edukacja medialna / media relations
• public relations
• realizacja radiowo-telewizyjna
• technologia komunikowania i grafika medialna

Specjalność na studiach II stopnia:
• dziennikarstwo 2.0
• edukacja medialna / media relations
• zarządzanie w mediach i w kulturze
• produkcja radiowo-telewizyjna
• promocja, reklama, branding i public relations

Kierunek: Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe, reklama, branding, PR (ST, NST 2°) - nowość od r.a. 2020/2021
Specjalność na studiach II stopnia:
• reklama i branding
• public relations
• projektowanie promocyjne

Kierunek: Digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie (ST 1°) – w przygotowaniu od r.a. 2020/2021
Specjalność na studiach I stopnia:
• kreatywność wirtualna – innowacje, aplikacje, design
• analityka sieci – big data, SEO, performance marketing
• digital biznes – tworzenie, ekonomia i zarządzanie


WYDZIAŁ HISTORII I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Kierunek: Historia (ST 1° i 2°)
Specjalność na studiach I i II stopnia:
• Historia Chrześcijaństwa
• Europa Wschodnia
• Historia Doktryn Politycznych i Prawnych

Kierunek: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo (ST 1° i 2°)
Specjalność na studiach II stopnia:
• Archiwistyka
• Zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Kierunek: Historia sztuki (ST 1° i 2°)

Kierunek: Ochrona dóbr kultury (ST 1°)

Kierunek: Muzyka kościelna (ST 1° i 2°)

Kierunek: Turystyka i zarządzanie dziedzictwem kulturowym (ST 1° i 2°)
Specjalność na studiach I stopnia:
• Turystyka Historyczna
• Zarządzanie Dziedzictwem Materialnym i Niematerialnym

Specjalność na studiach II stopnia:
• Turystyka Historyczna
• Zarządzanie Dziedzictwem Materialnym i Niematerialnym
• Kultury Azji

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

Kierunek: Teologia (jednolite studia magisterskie)
Specjalność:
• teologia kapłańska
• teologia katechetyczno-pastoralna / teologia systematyczna


WYDZIAŁ TEOLOGICZNY SEKCJA W TARNOWIE

Kierunek: Teologia (jednolite studia magisterskie)
Specjalność:
• teologia kapłańska
• teologia dla świeckich


WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO

Kierunek: Prawo kanoniczne (jednolite studia magisterskie)

 

 

Prezentacja video

Opis miasta

Kraków - Miasto nad Wisłą w południowej Polsce, drugie w kraju - po Warszawie - pod względem liczby mieszkańców, jedno z najstarszych miast Polski, o ponad tysiącletniej historii, wysokich walorach kulturowych i architektonicznych. W przeszłości Kraków odgrywał rolę administracyjnej stolicy państwa i siedziby władców Polski. Kraków jest stolicą województwa małopolskiego oraz historycznej Małopolski, a także centralnym ośrodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej.

 

Współcześnie Kraków jest miastem na prawach powiatu, siedzibą władz województwa małopolskiego. Znajduje się tu główna siedziba Polskiej Akademii Umiejętności, miasto posiada również wiele placówek o znaczeniu i statusie narodowym m.in. Narodowy Stary Teatr, Muzeum Narodowe, Biblioteka Jagiellońska. Pełni funkcję administracyjną, kulturalną, edukacyjną, gospodarczą, usługową i turystyczną. Jest jednym z kluczowych węzłów drogowych i kolejowych. W Balicach pod Krakowem znajduje się drugi co do wielkości w Polsce port lotniczy o znaczeniu międzynarodowym i charakterze transatlantyckim.

 

Ciekawe miejsca

  • Rynek główny
  • Kaplica Zygmuntowska na Wawelu
  • Wawel Zamek Królewski
  • Kościół Mariacki
  • Dzielnica Kazimierz
  • Aquapark Park Wodny Kraków
  • Lasek Wolski (Największy park miejski w Polsce)
  • Tyniec (klasztor benedyktyński)

PUNKT INFORMACJI DLA KANDYDATÓW

ul. Kanonicza 9, pok. 111
31-002 Kraków
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00
tel./faks 12 37 08 670 (język polski)
phone 12 37 08 617 (for foreigners)
e-mail: rekrutacja@upjp2.edu.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu