Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Kraj: Polska

Miasto: Kraków

WWW: www.wse.krakow.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Kraków

 

Informacja z uczelni

2020-09-25 | PSYCHOLOGIA W WYŻSZEJ SZKOLE EUROPEJSKIEJ W KRAKOWIE - WIĘCEJ NIŻ STUDIA

Studia psychologiczne to bogate źródło wiedzy o sobie i innych ludziach. Pozwalają zrozumieć mechanizmy zachowań i motywacji człowieka, jego emocje, uczucia, relacje z otoczeniem. Dają także szerokie perspektywy zawodowe. Jeśli marzysz o tym, aby pomagać innym w rozwoju osobistym lub zawodowym - wybierz kierunek Psychologia w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

„Studia psychologiczne w Wyższej Szkole Europejskiej to studia o człowieku. To studia bardzo ciekawe, które dają możliwość nabycia szerokiego zakresu wiedzy, przede wszystkim wiedzy specjalistycznej, praktycznej. Na studiach psychologicznych  kładziemy również bardzo duży nacisk na kompetencje społeczne, miękkie, które są bardzo pożądane na rynku pracy. Program studiów, bogaty w różnorodne szkolenia i warsztaty, pozwala te kompetencje zdobyć bądź utrwalić” – tak o kierunku mówi Dziekan WSE dr Roksana Ulatowska. Cennym atutem studiów jest także praktyczne wykorzystywanie podczas zajęć ponad 70 profesjonalnych narzędzi psychologicznych - testów, kwestionariuszy (m.in. testy inteligencji, testy twórczego myślenia, testy osobowości, testy stylu przywództwa, testy diagnozujące organizację) , gier i symulacji, eksperymentów oraz case studies.

UDOSKONALONE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA    

W WSE trwa obecnie II tura rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021. Psychologia menedżerska (tryb zaoczny) i Psychologia coachingu: wsparcie, rozwój mediacje (tryb dzienny i zaoczny) to dwie ścieżki kształcenia proponowane w ramach Psychologii. Obie z nich oparte są na rzetelnej wiedzy naukowej i praktycznej, m.in. z obszaru biopsychologii, psychopatologii, psychologii społecznej, twórczości, psychologii  emocji i motywacji, czy osobowości. Warto podkreślić fakt, że Uczelnia wprowadza do programu studiów również zajęcia odpowiadające na wyzwania współczesnego świata.  „Wyższa Szkoła Europejska będąc otwartą na nowe potrzeby społeczne i potrzeby zgłaszane przez praktyków realizuje także w ramach planu studiów kurs podstaw krytycznego myślenia oraz od roku 2020/2021 kurs choroby cywilizacyjne i uzależnienia behawioralne, gdzie absolwent zdobędzie wiedzę na temat wpływu nowych technologii, telefonu, komputera” – mówi mgr Mateusz Barłóg, Prodziekan ds. kierunku Psychologia w WSE. Psychologia coachingu: wsparcie, rozwój, mediacje odpowiada też na aktualne wydarzenia, a więc i najbliższe zapotrzebowanie na rynku pracy: pomoc psychologiczna, oblicza interwencji kryzysowej, mechanizmy konfliktów, treningi negocjacji, trening mediacji, czy bliskie związki i praca z relacją.

Psychologia menedżerska to skuteczne procesy rekrutacji i selekcji, zarządzania ludźmi i zespołami, psychologia małych grup, psychologia zespołu agile, czy budowanie umiejętności współpracy z liderami biznesu i  kadrą zarządzającą w postaci executive coachingu.

Nasz program wspierają od lat przedstawiciele biznesu zrzeszeni w ramach Konwentu WSE oraz stowarzyszenia, instytucje, placówki, firmy i korporacje.

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM    

Program każdego kierunku uzupełnia praktyka zawodowa i stała współpraca z praktykami. Uczelnia od lat stawia na realną współpracę ze środowiskiem biznesowym, które chętnie wspiera studentów w różnoraki sposób. Praktyki oferowane przez partnerów biznesowych Uczelni są dla studentów niezwykle cennym źródłem doświadczenia zawodowego. Jak przekonuje Kierowniczka Biura Karier WSE, mgr Dorota Szmigielska - podczas praktyki student zaznajamia się ze środowiskiem pracy, obserwując zachowania ludzi, stosowane metody pracy, poznaje oczekiwania potencjalnego pracodawcy. Ma szansę na zgłębienie tajników zawodu, zweryfikowanie siebie – poznanie własnych zainteresowań i potrzeb, dokonanie akceptacji lub zmiany wybranej ścieżki zawodowej.
Studia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie to gwarancja solidnych praktycznych umiejętności  i aktualnej wiedzy.

Więcej na temat studiów i rekrutacji można znaleźć na www.wse.krakow.pl

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE) swoim znakiem rozpoznawczym uczyniła wysoką jakość kształcenia opartą na wiedzy i doświadczeniu specjalistów - praktyków oraz analizach rynku pracy. Uczelnia na bieżąco dostosowuje programy nauczania do aktualnych potrzeb pracodawców, kształci aktywnie poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania oraz dba o wszechstronny rozwój studentów. Uczelnia skupia środowisko wyjątkowych osób, które aktywnie działają w społeczności akademickiej, kulturalnej i biznesowej. Dlatego WSE wspiera zaangażowanie  w rozmaite inicjatywy, projekty oraz przedsięwzięcia

 

 

WIEDZA

 • nasza kadra to m.in. wykładowcy, którzy na co dzień reprezentują rozmaite instytucje i środowiska biznesowe - właściciele spółek, koncernów, prezesi agencji, dyrektorzy firm
 • prowadzimy wspólne programy kształcenia z przedstawicielami świata biznesu elementem składowym naszych studiów są programy branżowych praktyk i staży - nasza baza pracodawców skupia najlepsze firmy
 • współpracujemy z wieloma partnerami tworząc projekty rozwijające kompetencje studentów m.in.: Euroinnopark,  Małopolski Klaster Poligraficzny, Pearson

 

 

ZAINTERESOWANIA

 • pomagamy w znalezieniu własnej ścieżki zawodowej w ramach bogatego programu doradztwa zawodowego, w którym znajdują się m.in.: konsultacje indywidualne, sesje coachingowe, warsztaty dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz planowania kariery zawodowej
 • realizujemy ciekawe przedsięwzięcia m.in. przeglądy filmowe, spotkania z wybitnymi osobistościami, międzynarodowe projekty i wiele innych oraz dajemy studentom możliwość udziału w nich
 • dajemy przestrzeń do rozwoju naukowego przez uczestnictwo w konferencjach, seminariach itp.
 • dajemy przestrzeń do rozwoju naukowego przez uczestnictwo w konferencjach, możliwość publikacji prac w periodykach WSE
 • oferujemy komfortowe warunki studiowania w ramach Indywidualnego Toku Studiów dla studiujących na drugim kierunku i osób pracujących

 

PRAKTYKA

 • dbamy o rozwój umiejętności interpersonalnych oraz pracy zespołowej, szczególnie cenionych przez pracodawców
 • zajęcia realizujemy w zróżnicowanej formie: wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, laboratoriów oraz warsztatów
 • wykorzystujemy nowoczesne narzędzia dydaktyczne, np. gry strategiczne, symulacyjne, e-learning oraz case study (posiadamy bazę ponad 1100 studiów przypadku opracowanych przez wykładowców WSE oraz Harvard Business School)
 • w kształceniu kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności, realizując zajęcia dedykowane wyłącznie grupom specjalizacyjnym
 • prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania m.in.: MS Project, Adobe Photoshop oprogramowanie do badania UX i laboratoriów np. nowoczesne laboratorium do tłumaczeń symultanicznych czy pracownia fotograficzna

 

 

WIELOKULTUROWOŚĆ

 • oferujemy intensywną naukę języków obcych, również tych nietypowych, jak chiński czy norweski
 • prowadzimy zajęcia z komunikacji międzykulturowej
 • posiadamy bogatą ofertę programów branżowych staży i praktyk, również zagranicznych
 • stwarzamy możliwość studiowania za granicą na jednej z 40 partnerskich uczelni w ramach programu Erasmus+ i porozumień o współpracy

 

 

Zapisz

Rekrutacja 2020/21

W ofercie edukacyjnej WSE znajdują się starannie opracowane kierunki, które odpowiadają na potrzeby współczesnego rynku pracy. Każdy z nich prowadzony jest przez wykwalifikowaną kadrę aktywnych zawodowo dydaktyków, którzy nie tylko uczą, ale też inspirują naszych studentów do samodzielnego działania.
W ofercie studiów I stopnia znajdują się następujące kierunki:

• Psychologia (studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne)
a) Psychologia menedżerska
b) Psychologia coachingu: wsparcie, rozwój, mediacje

•Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe (studia stacjonarne, niestacjonarne zaoczne)
a) Język szwedzki
b) Język norweski

• Grafika reklamowa i multimedia (studia stacjonarne, niestacjonarne zaoczne i niestacjonarne wieczorowe)   
a) Grafika reklamowa i edytorska
b) Multimedia i grafika interaktywna
c) User experience – psychologia prokejtowania
d) Digital Art (tylko w trybie stacjonarnym)

• Lingwistyka dla biznesu - ścieżka w j. polskim (studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne)
a) Język angielski w biznesie
b) Tłumaczenie w biznesie

• Game Design (studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne i niestacjonarne wieczorowe)
a) Projektowanie narracji gier cyfrowych
b) Projektowanie rozgrywki gier cyfrowych

• Zarządzanie strategiczne - studia dualne (studia stacjonarne)
a) Analityka biznesowa

• Zarządzanie strategiczne (studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne)
a) Analityka biznesowa
b) Zarządzanie międzykulturowe*

** w roku akademickim 2020/2021 ścieżka Zarządzanie międzykulturowe jest dofinansowana z projektu Uczelnia Nowych Możliwości, finansowanego przez Unię Europejską

Studia I stopnia to także oferta anglojęzyczna (tylko studia stacjonarne):

• Business Linguistics (studia w j. angielskim)
a) English language

• Game Design (studia w j. angielskim)
a) Designing the narrative of digital games
b) Designing the game of digital games

• Strategic Management (studia w j. angielskim)
a) Analysis of business processes

Na studiach II stopnia proponowane kierunki to:

• Filologia – specjalność: filologia angielska (studia niestacjonarne zaoczne)
a) Komunikacja międzykulturowa w biznesie
b) Tłumaczenia specjalisyczne

• Zarządzanie zrównoważonym rozwojem – stacjonarne i niestacjonarne (kierunek w przygotowaniu)

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, w ofercie pojawią się studia w trybie niestacjonarnym wieczorowym (zajęcia w tygodniu, w godzinach popołudniowych i wieczornych dla osób pracujących) na kierunkach Grafika reklamowa i multimedia (ścieżka Digital Art tylko w trybie stacjonarnym) oraz Game Design (ścieżka w j. polskim).


Szczegółowe programy kierunków oraz ścieżek kształcenia znajdują się na www.wse.krakow.pl
Wykaz wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie www.wse.krakow.pl
 
Dział Rekrutacji:
tel. 12 683 24 04/07
email: rekrutacja@wse.krakow.pl

https://www.youtube.com/watch?v=RA6dLAdsWKU

 

Prezentacja video

Dlaczego warto studiować w WSE?

 • Dajemy Ci możliwość aktywnego działania
 • Będziesz brał udział w różnych konferencjach
 • Masz szansę rozwijać zainteresowania
 • Doskonale poznasz języki obce
 • Będziesz mógł wyjechać na zagraniczne stypendium
 • Możesz realizować własne pomysły i projekty

ODKRYWAJ. ZMIENIAJ. TWÓRZ.

 

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

Kandydaci na studia powinni złożyć komplet dokumentów w jednym z funkcjonujących punktów rekrutacyjnych WSE.

• świadectwo dojrzałości (oryginał lub ksero)
• podanie na obowiązującym formularzu (wypełnionym online)
• 1 fotografia (w tym przynajmniej jedna zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
• w przypadku kierunku Grafika reklamowa i multimedia: portfolio
• opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł* (*za wyjątkiem kierunku Grafika reklamowa i multimedia gdzie ta opłata wynosi 150 zł), wpisowe 300 zł – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA (osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego)

UWAGA! W związku z sytuacją epidemiologiczną tymczasowo zmieniły się zasady dostarczania dokumentów. Szczegóły na: http://www.wse.krakow.pl/pl/studia/studia-i-stopnia/filologia-angielska-lingwistyka-stosowana/rekrutacja

 
ZASADY REKRUTACJI - STUDIA II STOPNIA
 
Kandydaci na studia II stopnia przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich  po złożeniu wymaganych dokumentów. Szczegóły na: http://www.wse.krakow.pl/pl/studia/studia-ii-stopnia/filologia-angielska-lingwistyka-stosowana/rekrutacja

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE.
• podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
• kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
• kserokopia suplementu do dyplomu oraz informacja o średniej z toku studiów potwierdzonej przez Dziekanat (zaświadczenie jeśli brak w suplemencie)
• 1 fotografia zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
• kserokopia pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł) i wpisowego (300 zł*) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:
 
11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE
(*osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego)

UWAGA! W związku z sytuacją epidemiologiczną tymczasowo zmieniły się zasady dostarczania dokumentów. Szczegóły na: http://www.wse.krakow.pl/pl/studia/studia-ii-stopnia/filologia-angielska-lingwistyka-stosowana/rekrutacja

UWAGA! Zmianie uległ także kalendarz rekrutacji. I tura rekrutacja prowadzona będzie do 31 sierpnia 2020 r. Szczegóły tutaj: http://www.wse.krakow.pl/pl/kandydaci/kalendarz-rekrutacyjny


Masz pytanie?

Dział Rekrutacji:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
rekrutacja@wse.krakow.pl
tel. 012 683 24 04/07

Dane Kontaktowe

Adres: Al. Jana Pawła II 39a,

31-864 Kraków

Kraj: Polska

Telefon:(12) 683 24 04/07

E-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

WWW: www.wse.krakow.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu