Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Kraj: Polska

Miasto: Kraków

WWW: www.wse.krakow.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Kraków

 

Informacja z uczelni

2021-02-26 | OSTATNI TYDZIEŃ REKRUTACJI NA DESIGN MANAGEMENT W WSE!

Jeszcze tylko do końca lutego br. trwa rekrutacja na nową ścieżkę Design Management w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Jeśli interesujesz się designem i chcesz zdobyć umiejętności zarządzania zespołami kreatywnymi – poznaj szczegóły i aplikuj jeszcze dziś!

Design Management do unikalna ścieżka kształcenia w ramach kierunku Zarządzanie Strategiczne (studia I stopnia) w WSE. To studia zwłaszcza dla osób, które chcą nauczyć się zarządzać innowacjami, projektowaniem i zmianą w organizacji oraz poznać metodologię Design Thinking, dzięki której nauczą się tworzyć strategie organizacji i rozwijać nowe produkty i usługi.

Studenci poznają siłę designu i umiejętnego nim zarządzania, kreowania i wdrażania innowacji, a także będą świadomi wpływu badań użytkowników, rynku, trendów i big data na tworzenie designu przyszłości.

Wszystkim zainteresowanym projektowaniem oraz ścieżką Design Management polecamy tekst Katarzyny Śliwy, CEO biura projektowego Ergodesign, które jest partnerem strategicznym ścieżki. „Kilka myśli o design management” dostępne tutaj: https://www.linkedin.com/pulse/kilka-my%C5%9Bli-o-design-management-katarzyna-sliwa/


Ścieżka jest dofinansowana z projektu Uczelnia Nowych Możliwości, finansowanego przez Unię Europejską.


Rekrutacja trwa do 28.02.2021 r.
Zajęcia rozpoczną się od semestru letniego 2020/2021.
Studia realizowane będą tylko w trybie niestacjonarnym zaocznym.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów i procesu rekrutacji dostępne są tutaj: https://wse.krakow.pl/studia-i-stopnia/zarzadzanie-strategiczne/design-management/


Zachęcamy do kontaktu z Działem Rekrutacji WSE (rekrutacja@wse.krakow.pl lub 12 683 24 04)

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE) swoim znakiem rozpoznawczym uczyniła wysoką jakość kształcenia opartą na wiedzy i doświadczeniu specjalistów - praktyków oraz analizach rynku pracy. Uczelnia na bieżąco dostosowuje programy nauczania do aktualnych potrzeb pracodawców, kształci aktywnie poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania oraz dba o wszechstronny rozwój studentów. Uczelnia skupia środowisko wyjątkowych osób, które aktywnie działają w społeczności akademickiej, kulturalnej i biznesowej. Dlatego WSE wspiera zaangażowanie  w rozmaite inicjatywy, projekty oraz przedsięwzięcia

 

 

WIEDZA

 • nasza kadra to m.in. wykładowcy, którzy na co dzień reprezentują rozmaite instytucje i środowiska biznesowe - właściciele spółek, koncernów, prezesi agencji, dyrektorzy firm
 • prowadzimy wspólne programy kształcenia z przedstawicielami świata biznesu elementem składowym naszych studiów są programy branżowych praktyk i staży - nasza baza pracodawców skupia najlepsze firmy
 • współpracujemy z wieloma partnerami tworząc projekty rozwijające kompetencje studentów m.in.: Euroinnopark,  Małopolski Klaster Poligraficzny, Pearson

 

 

ZAINTERESOWANIA

 • pomagamy w znalezieniu własnej ścieżki zawodowej w ramach bogatego programu doradztwa zawodowego, w którym znajdują się m.in.: konsultacje indywidualne, sesje coachingowe, warsztaty dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz planowania kariery zawodowej
 • realizujemy ciekawe przedsięwzięcia m.in. przeglądy filmowe, spotkania z wybitnymi osobistościami, międzynarodowe projekty i wiele innych oraz dajemy studentom możliwość udziału w nich
 • dajemy przestrzeń do rozwoju naukowego przez uczestnictwo w konferencjach, seminariach itp.
 • dajemy przestrzeń do rozwoju naukowego przez uczestnictwo w konferencjach, możliwość publikacji prac w periodykach WSE
 • oferujemy komfortowe warunki studiowania w ramach Indywidualnego Toku Studiów dla studiujących na drugim kierunku i osób pracujących

 

PRAKTYKA

 • dbamy o rozwój umiejętności interpersonalnych oraz pracy zespołowej, szczególnie cenionych przez pracodawców
 • zajęcia realizujemy w zróżnicowanej formie: wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, laboratoriów oraz warsztatów
 • wykorzystujemy nowoczesne narzędzia dydaktyczne, np. gry strategiczne, symulacyjne, e-learning oraz case study (posiadamy bazę ponad 1100 studiów przypadku opracowanych przez wykładowców WSE oraz Harvard Business School)
 • w kształceniu kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności, realizując zajęcia dedykowane wyłącznie grupom specjalizacyjnym
 • prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania m.in.: MS Project, Adobe Photoshop oprogramowanie do badania UX i laboratoriów np. nowoczesne laboratorium do tłumaczeń symultanicznych czy pracownia fotograficzna

 

 

WIELOKULTUROWOŚĆ

 • oferujemy intensywną naukę języków obcych, również tych nietypowych, jak chiński czy norweski
 • prowadzimy zajęcia z komunikacji międzykulturowej
 • posiadamy bogatą ofertę programów branżowych staży i praktyk, również zagranicznych
 • stwarzamy możliwość studiowania za granicą na jednej z 40 partnerskich uczelni w ramach programu Erasmus+ i porozumień o współpracy

 

 

Zapisz

Rekrutacja 2020/21

W ofercie edukacyjnej WSE znajdują się starannie opracowane kierunki, które odpowiadają na potrzeby współczesnego rynku pracy. Każdy z nich prowadzony jest przez wykwalifikowaną kadrę aktywnych zawodowo dydaktyków, którzy nie tylko uczą, ale też inspirują naszych studentów do samodzielnego działania.

 

UWAGA! W tej chwili trwa śródroczna rekrutacja na semestr letni na ścieżkę kształcenia Design Management w ramach kierunku Zarządzanie Strategiczne (studia niestacjonarne I stopnia). Rekrutacja trwa do 28 lutego 2021 roku.
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się tutaj: https://wse.krakow.pl/studia-i-stopnia/zarzadzanie-strategiczne/design-management/


W ofercie studiów I stopnia znajdują się następujące kierunki:

• Psychologia (studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne)
a) Psychologia menedżerska
b) Psychologia coachingu: wsparcie, rozwój, mediacje

•Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe (studia stacjonarne, niestacjonarne zaoczne)
a) Język szwedzki
b) Język norweski

• Grafika reklamowa i multimedia (studia stacjonarne, niestacjonarne zaoczne i niestacjonarne wieczorowe)   
a) Grafika reklamowa i edytorska
b) Multimedia i grafika interaktywna
c) User experience – psychologia prokejtowania
d) Digital Art (tylko w trybie stacjonarnym)

• Lingwistyka dla biznesu - ścieżka w j. polskim (studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne)
a) Język angielski w biznesie
b) Tłumaczenie w biznesie

• Game Design (studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne i niestacjonarne wieczorowe)
a) Projektowanie narracji gier cyfrowych
b) Projektowanie rozgrywki gier cyfrowych

• Zarządzanie strategiczne - studia dualne (studia stacjonarne)
a) Analityka biznesowa

• Zarządzanie strategiczne (studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne)
a) Analityka biznesowa
b) Design Management*

** w roku akademickim 2020/2021 ścieżka Design Management jest dofinansowana z projektu Uczelnia Nowych Możliwości, finansowanego przez Unię Europejską

Studia I stopnia to także oferta anglojęzyczna (tylko studia stacjonarne):

• Business Linguistics (studia w j. angielskim)
a) English language

• Game Design (studia w j. angielskim)
a) Designing the narrative of digital games
b) Designing the game of digital games

• Strategic Management (studia w j. angielskim)
a) Analysis of business processes

Na studiach II stopnia proponowane kierunki to:

• Filologia – specjalność: filologia angielska (studia niestacjonarne zaoczne)
a) Komunikacja międzykulturowa w biznesie
b) Tłumaczenia specjalisyczne

• Zarządzanie zrównoważonym rozwojem – stacjonarne i niestacjonarne (kierunek w przygotowaniu)

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, w ofercie pojawią się studia w trybie niestacjonarnym wieczorowym (zajęcia w tygodniu, w godzinach popołudniowych i wieczornych dla osób pracujących) na kierunkach Grafika reklamowa i multimedia (ścieżka Digital Art tylko w trybie stacjonarnym) oraz Game Design (ścieżka w j. polskim).


Szczegółowe programy kierunków oraz ścieżek kształcenia znajdują się na www.wse.krakow.pl
Wykaz wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie www.wse.krakow.pl
 
Dział Rekrutacji:
tel. 12 683 24 04/07
email: rekrutacja@wse.krakow.pl

https://www.youtube.com/watch?v=RA6dLAdsWKU

 

Prezentacja video

Dlaczego warto studiować w WSE?

 • Dajemy Ci możliwość aktywnego działania
 • Będziesz brał udział w różnych konferencjach
 • Masz szansę rozwijać zainteresowania
 • Doskonale poznasz języki obce
 • Będziesz mógł wyjechać na zagraniczne stypendium
 • Możesz realizować własne pomysły i projekty

ODKRYWAJ. ZMIENIAJ. TWÓRZ.

 

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

Kandydaci na studia powinni złożyć komplet dokumentów w jednym z funkcjonujących punktów rekrutacyjnych WSE.

• świadectwo dojrzałości (oryginał lub ksero)
• podanie na obowiązującym formularzu (wypełnionym online)
• 1 fotografia (w tym przynajmniej jedna zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
• w przypadku kierunku Grafika reklamowa i multimedia: portfolio
• opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł* (*za wyjątkiem kierunku Grafika reklamowa i multimedia gdzie ta opłata wynosi 150 zł), wpisowe 300 zł – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA (osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego)

UWAGA! W tej chwili trwa śródroczna rekrutacja na semestr letni na ścieżkę kształcenia Design Management w ramach kierunku Zarządzanie Strategiczne (studia niestacjonarne I stopnia). Rekrutacja trwa do 28 lutego 2021 roku.
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się tutaj: https://wse.krakow.pl/studia-i-stopnia/zarzadzanie-strategiczne/design-management/


ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

Kandydaci na studia powinni złożyć osobiście (po uprzednim kontakcie telefonicznym*) lub za pośrednictwem poczty komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE

• świadectwo dojrzałości (oryginał lub ksero)
• podanie na obowiązującym formularzu (wypełnionym online)
• 1 fotografia (w tym przynajmniej jedna zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
• w przypadku kierunku Grafika reklamowa i multimedia: portfolio
• w przypadku ścieżki kształcenia Design Management: formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

• opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł* (*za wyjątkiem kierunku Grafika reklamowa i multimedia gdzie ta opłata wynosi 150 zł), wpisowe 300 zł – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA (osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego)

UWAGA! W związku z sytuacją epidemiczną tymczasowo zmieniły się zasady dostarczania dokumentów. Szczegóły na: https://wse.krakow.pl/studia-i-stopnia/zarzadzanie-strategiczne/design-management/

Masz pytanie?

Dział Rekrutacji:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
rekrutacja@wse.krakow.pl
tel. 012 683 24 04/07

Dane Kontaktowe

Adres: Al. Jana Pawła II 39a,

31-864 Kraków

Kraj: Polska

Telefon:(12) 683 24 04/07

E-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

WWW: www.wse.krakow.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu