Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

Kraj: Polska

Miasto: Warszawa

WWW: www.wsiiz.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Warszawa

 

Informacja z uczelni

2020-07-30 | Wakacyjna Szkoła Makijażu i Stylizacji Rzęs Dla Nastolatek

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia zaprasza nastolatki, maturzystki i wszystkich zainteresowanych do udziału w Wakacyjnej Szkole makijażu i stylizacji rzęs dla nastolatek.
Będzie to pięć, cotygodniowych spotkań online podczas których specjaliści z branży, wykładowcy WSIiZ podzielą się swoją wiedzą.

Planowane tematy spotkań:
1. Trendy w stylizacji rzęs - Lato 2020 – termin: 06.08.2020 g. 14:00
2. Rzęsy z drogerii - co wybrać? – termin: 13.08.2020 g. 14:00
3. Po co nam makijaż – termin: 20.08.2020 g. 11:00
4. Makijaż dla nastolatki – termin: 27.08.2020 g. 11:00
5. Kuferek i jego zawartość – termin: 03.09.2020 g. 11:00

Uczestnictwo w Wakacyjnej Szkole makijażu i stylizacji rzęs dla nastolatek może zakończyć się uzyskaniem certyfikatu, już nawet przy obecności na jednym ze spotkań! Udział w spotkaniach online i wydanie certyfikatu jest bezpłatne.

Chcesz uzyskać certyfikat? Zapoznaj się ze szczegółami i zgłoś swój udział: https://wsiiz.pl/wakacyjna-szkola

Prowadzący Wakacyjną Szkołę:

mgr Renata Godlewska - Beauty Coach, dyplomowany Mistrz w zawodzie Wizażystka/Stylistka, Mistrzyni Polski w Makijażu Profesjonalnym.

Maciej Gałężewski - Absolwent kursów instruktorskich Maxlash Professional, trener stylizacji rzęs od 2008 roku.

Serdecznie zapraszamy!


Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia  jest niepubliczną uczelnią wyższą, funkcjonującą na rynku od 2003 roku, kształcącą już ponad 1000 studentów na studiach licencjackich i inżynierskich.

 

Misją Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy.

 

Chcemy tworzyć uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych klientów i pracowników:

 • studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku,
 • absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy, potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,
 • pracownikom uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wsparcie realizacji badań naukowych,
 • społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu, nauki i kultury.
 • Jakość dotyczy w równej mierze wyników kształcenia i rozwoju każdego studenta, podnoszenia poziomu jakości pracy szkoły i procesu kształcenia oraz spełnienia krajowych i międzynarodowych standardów kształcenia.

 

Programy studenckie

W ostatnich latach uczelnia aktywnie włączyła się w obszar współpracy i wymiany międzynarodowej. W zakresie dydaktyki współpraca odbywała się w ramach programu Socrates Erasmus.

 

Uczelnia oferuje pełen pakiet pomocy socjalnej tj.:

 • Stypendium socjalne.
 • Stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim, bądź innym obiekcie.
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 • Zapomoga.

W ofercie edukacyjnej Uczelni znajdują się kierunki:

Studia inżynierskie:
- Chemia Kosmetyczna
- Chemia Żywności

Studia licencjackie:
- Kosmetologia
- Dietetyka

Studia magisterskie:
- Kosmetologia

Studia podyplomowe:
- Kosmetologia bioestetyczna
- Kosmetologia stosowana
- Podologia
- Technologia produkcji kosmetyków
- Trychologia kosmetologiczna
- Żywność, suplementy diety i produkty kosmetyczne
- Żywienie człowieka
- Biotechnologia w kosmetologii

Kształcenie Specjalistyczne:
- Specjalista w zakresie analizy i oceny jakości żywności
- Specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej
- Specjalista technolog produktów kosmetycznych
- Specjalista w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetycznego

KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE zostało wprowadzone do systemu szkolnictwa wyższego na mocy art. 161 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). Umiejscowienie na 5 poziomie PRK należy rozumieć jako kształcenie pomiędzy szkołą średnią [technikum, liceum, szkoła branżowa], a studiami I stopnia. Warto jednak zauważyć, że mało jeszcze znana forma kształcenia w Polsce jest bardzo popularna w krajach zachodnich, gdzie stanowi jedną z najczęściej wybieranych. Popularność kształcenia specjalistycznego w krajach zachodnich odnosi się zarówno do zainteresowania nią samych kandydatów, ale i pracodawców, którzy chętniej zatrudniają dyplomowanych specjalistów, niż absolwentów uczelni wyższych. Oczywiście bierzemy tutaj pod uwagę wybrane obszary kształcenia, a nie cały system szkolnictwa wyższego. W niektórych krajach kształcenie specjalistyczne jest nazywane tzw. „krótkim cyklem” kształcenia wyższego. To właśnie posiadacze kwalifikacji pełnych na poziomie 5 PRK stanowią najbardziej poszukiwaną grupę pracowników, a na przestrzeni lat można zauważyć, że jest to wciąż tendencja wzrostowa.
 
Na korzyść tej formy kształcenia przemawia:
• krótki, ale intensywny okres kształcenia – tylko 1,5 roku;
• silne związanie edukacji z pracą zawodową;
• profil praktyczny z przeważającą ilością zajęć o charakterze praktycznym;
• koncentracja na modułach kierunkowych, a co za tym idzie problemach gospodarczych i rynkowych;
• zaangażowanie w proces dydaktyczny praktyków posiadających kilkuletnie doświadczenie zawodowe w danej baraży;
• koncentracja na bieżącej weryfikacji efektów uczenia się w czasie odbywanych zajęć;
 
Głównym celem nauki na kierunkach kształcenia specjalistycznego jest nabycie pełnych kwalifikacji zawodowych na poziomie 5 PRK. W żadnym wypadku absolwenci kierunków kształcenia specjalistycznego nie są pozbawieni możliwości zawodowego awansu, wręcz przeciwnie. Poziom wynagrodzenia i forma zatrudnienia są obecnie dostosowywane do poziomu wiedzy i umiejętności, a nie stopnia ukończonej edukacji. Kształcenie specjalistyczne jest wpisane w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning-LLL). Samo pojawienie się tej formy kształcenia miało za zadanie połączyć potrzeby teraźniejszej edukacji i gospodarki. Programy kształcenia specjalistycznego, w tym plany kształcenia mają się przede wszystkim opierać na zajęciach o charakterze praktycznym, a przy okazji będących podstawą do wykształcenia absolwentów, którzy będą specjalistami z wąskiego obszaru danej branży. To właśnie te aspekty mają stanowić o ich przewadze na rynku pracy, gdzie poszukiwani się branżowi specjaliści.
 
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdecydowała się na wprowadzenie tej formy kształcenia do swojej oferty edukacyjnej ze względu na:
• chęć zapewnienia równego dostępu do edukacji i możliwości nabycia wąskich kwalifikacji zawodowych - kształcenie specjalistyczne trwa krócej niż studia I stopnia, a przez to koszty do poniesienia przez samych słuchaczy są niższe;
• chęć zwiększenia mobilności międzynarodowej polskich absolwentów – świadectwo dyplomowanego specjalisty/ dyplomowanego specjalisty technologa jest uznawane na całym świecie i pozwala na znalezienie zatrudnienia;
• chęć zwiększenia zatrudnienia polskich absolwentów podejmujących naukę w systemie szkolnictwa wyższego – wąski obszar posiadanych umiejętności i kompetencji pozwala absolwentom na bycie konkurencyjną grupą na rynku pracy;
• chęć podwyższenia poziomu oferowanych na rynku szkoleń i kursów będących formą kształcenia pozaformalnego;
• chęć sprostania wymaganiom pracodawców – zapewnienie na rynku absolwentów, którzy będą wyróżniali się pogłębionymi umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami społecznymi;
• chęć wykształcenia w absolwentach umiejętności kreowania różnych form przedsiębiorczości;
 
Profil kandydatów decydujących się na kształcenie specjalistyczne jest bardzo różnorodny. Mówimy tutaj o grupie silnie zróżnicowanej wiekowo, są to zarówno absolwenci szkół średnich, ale też i osoby, które po latach doświadczeń zdecydowały się na przekwalifikowanie. Tak samo w związku tym sytuacja będzie wyglądała pod względem przygotowania do kształcenia specjalistycznego. Większą wiedzą i umiejętnościami na pewno będą mogli pochwalić się absolwenci szkół branżowych, albo też pracownicy danego sektora, którzy zdecydowali się na kształcenie mające na celu uzupełnienie posiadanych umiejętności o wiedzę właściwą dla poziomu szkolnictwa wyższego.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną kształcenia specjalistycznego w WSIiZ!

Kierunki:

1. Specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej,
2. Specjalista technolog produktów kosmetycznych,
3. Specjalista w zakresie oceny i analizy jakości żywności,
4. Specjalista w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetyczne.WYMAGANE DOKUMENTY:
Wymagane dokumenty
• wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku kształcenia z platformy e-dziekanat,
• fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm powinna być wykonana „en face” (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
• zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
o Skierowanie na badania lekarskie
o Wzór zaświadczenia lekarskiego
Wzór skierowania Specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej
Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2020" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty i miasta na prawach powiatu (stan na dzień 20 maja 2020 roku)
Akceptowalne są tylko zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy z prawem wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polski.
• potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej w kwocie 150 zł [obywatele UE], 200 zł [obywatele spoza UE]
(Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
• świadectwo dojrzałości i/ lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowej i/ lub dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego[kopia].
Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Więcej informacji:

https://wsiiz.pl/ksztalcenie-specjalistyczne
 

Prezentacja video

Warszawa stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Mazowszu nad rzeką Wisłą.

 

Warszawa jest ważnym europejskim ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Mieszczą się w niej siedziby parlamentu (Sejmu i Senatu), Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych władz centralnych. Warszawa jest także stolicą województwa mazowieckiego.

 

Warszawa, a w szczególności warszawskie Śródmieście, należy do najważniejszych centrów biznesu w Europie Środkowej. W 2003 zarejestrowanych było 288.307 firm, a inwestorzy zagraniczni inwestowali w mieście ponad 700 milionów euro rocznie.

 

Stolica jest największym ośrodkiem akademickim w Polsce. Swoją siedzibę ma tu 66 uczelni. Do największych warszawskich uczelni należą:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Politechnika Warszawska
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna
 • Akademia Sztuk Pięknych
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Akademia Obrony Narodowej

Ponadto na terenie Warszawy dynamicznie rozwijają się wyższe szkoły prywatne zorientowane na kształcenie przyszłej kadry kierowniczej (MBA) niezbędnej do profesjonalnego zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej.

 

System komunikacji miejskiej w Warszawie składa się z linii autobusowych, tramwajowych, metra oraz Szybkiej Kolei Miejskiej o całkowitej długości ponad 1000 km. Do przejazdów środkami komunikacji miejskiej uprawniają bilety z paskiem magnetycznym i Warszawska Karta Miejska.

 

Warszawa to serce województwa Mazowieckiego, jest ważnym centrum gospodarczym, kulturalnym, turystycznym i usługowym. Miasto oczarowało już niejednego turystę. Architektura i jej osobliwy urok gwarantuje niezapomniane wspomnienia. Będąc w Warszawie nie można zapomnieć o zwiedzeniu takich miejsc jak:

 • Pałac Kultury i Nauki
 • Cmentarz Powązkowski
 • Ogród Saski
 • Łazienki Królewskie
 • Rynek Starego Miasta
 • i wielu, wielu innych interesujących miejsc. 

Warunki rekrutacji

Studentem może być każdy, kto posiada wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Za zgłoszenie uznaje się dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach.
 
Terminy rekrutacji na studia licencjackie i inżynierskie:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
 • na semestr letni (zajęcia od marca) od 15 października do 25 lutego

 
Terminy rekrutacji na studia magisterskie:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
 • na semestr letni (zajęcia od końca marca) od 15 października do 25 lutego

Terminy rekrutacji na studia podyplomowe:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
 • na semestr letni (zajęcia od lutego) od 15 października do 25 lutegoWięcej informacji dostępnych na stronie http://wsiiz.pl/rekrutacja/warunki-przyjecia

Dane Kontaktowe

Adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18

02-366  Warszawa

Telefon:22 646 20 60, 22 856 70 44

Fax: 22 646 34 18

E-mail:rekrutacja@wsiiz.pl

WWW:www.wsiiz.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu