Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kraj: Polska

Miasto: Warszawa

WWW: www.wnoz.wum.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Warszawa

 

Informacja z uczelni

2018-02-22 | Dzień Promocyjny Kierunków Dietetyka i Ratownictwo Medyczne

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zaprasza na Dzień Promocyjny Kierunków: Dietetyka i Ratownictwo Medyczne, który odbędzie się 04.03.2018 r. (niedziela), w godz. 9.00 - 15.00, w Sali dydaktycznej 119, w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Żwirki i Wigury 63 w Warszawie.

- Prezentacja Kierunku Dietetyka - od godz. 9.00
- Prezentacja Kierunku Ratownictwo Medyczne - od godz. 12.00

Szczegółowy program Dnia Promocyjnego Kierunków Dietetyka i Ratownictwo Medyczne:

PROGRAM DNIA PROMOCYJNEGO DIETETYKI


PROGRAM DNIA PROMOCYJNEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGOZapraszamy również do polubienia i udostępnienia naszego wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/162169577771773/


Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Obowiązują zgłoszenia uczestnictwa!

Zgłoszenia indywidualne prosimy kierować na adres: dominika.robak@wum.edu.pl
Zgłoszenia dla szkół - prosimy o wypełnienie formularza: https://docs.google.com/forms/d/1XmBSZZ6ikSfzhDwtS8lxRQiAldPsBIQrJr2miqOY4Wk/edit

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to:

 • Nowoczesny ośrodek akademicki
 • Struktura złożona z 25 jednostek naukowo-dydaktycznych
 • Bogata oferta edukacyjna
 • Najwyższy poziom nauczania
 • Innowacyjne projekty badawcze
 • Konferencje i seminaria o szerokim zakresie tematycznym (na bieżąco informujemy o nich na naszym fanpage’u facebookowym - https://www.facebook.com/WNoZ.WUM/)
 • Udział w nowatorskich projektach europejskich
 • Szeroka działalność studencka – 20 Studenckich Kół Naukowych!

 

STRUKTURA

W ramach Wydziału Nauki o Zdrowiu funkcjonuje dwadzieścia pięć jednostek - zakładów i klinik, prowadzących szeroką działalność naukowo-dydaktyczną oraz ciekawe projekty badawcze - cenne dla rozwoju nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Jednostki Wydziałowe stanowią:


Jednostki Wydziału Nauki o Zdrowiu

 • Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka
 • Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
 • Klinika Geriatrii
 • Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia
 • Zakład Biologii Medycznej
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Klinika Neurologii
 • Zakład Ratownictwa Medycznego
 • Zakład Medycyny Ratunkowej Dzieci
 • Klinika Psychiatryczna
 • Klinika Położnictwa i Perinatologii
 • Klinika Neonatologii


Jednostki Oddziału Pielęgniarstwa

 • Zakład Podstaw Pielęgniarstwa
 • Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
 • Zakład Pielęgniarstwa Społecznego
 • Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego
 • Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego

 

Jednostki Oddziału Zdrowia Publicznego

 • Zakład Zdrowia Publicznego
 • Zakład Profilaktyki Onkologicznej
 • Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii


Jednostki Oddziału Dietetyki

 • Zakład Żywienia Człowieka
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego
 • Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia
 • Zakład Dietetyki Klinicznej

 

MISJA

Misją Wydziału Nauki o Zdrowiu – wspólnoty studentów, kadry nauczającej oraz pozostałych pracowników Wydziału, jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu kształcenia w zawodach medycznych z zakresu nauk o zdrowiu, a także w badaniach naukowych oraz świadczeniu wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych.

WNoZ funkcjonuje w oparciu o uniwersalne wartości i tradycje uniwersyteckie. Zwraca szczególną uwagę m.in. na poszanowanie praw jednostki, dążenie do prawdy oraz szacunek dla wiedzy. Każdy student i pracownik Wydziału bierze udział w jego działaniach na równych prawach, niezależnie od rasy, płci, pochodzenia, religii czy poglądów.

Wydział Nauki o Zdrowiu bierze obecnie udział w wielu interesujących projektach europejskich.

 • "KOMPETENCJE PRACA SUKCES. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy" - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Cel projektu: - przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy poprzez  zwiększenie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców: zawodowych, komunikacyjnych, językowych, informatycznych, analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości w grupie studentów ostatniego roku studiów kierunku lekarskiego (VI rok) oraz pielęgniarstwa (III rok studiów I stopnia).Projekt realizowany będzie przez 3 lata, do 30 września 2019 roku (www.kompetencje.wum.edu.pl).

 

 • "Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym" –  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach projektu Warszawski Uniwersytet Medyczny wyposażony zostanie w 100 komputerów stacjonarnych, 100 laptopów oraz zaprojektowany zostanie specjalny, dedykowany potrzebom studentów kierunków medycznych, system egzaminowania elektronicznego oraz stworzona zostanie baza testowych pytań multimedialnych. Projekt zostanie zakończony 30 kwietnia 2019 roku. (szczegółowe informacje - kliknij tutaj).

 

 • Udział Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM w projekcie badawczym „RANCARE Rationing - Missed Nursing Care: an International and Multidimensional Problem” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską i realizowany w ramach  Europejskiego Programu Współpracy w dziedzinie badań naukowo-technicznych - Akcja COST CA15208 - Cooperation in Science and Technology w Programie Ramowym Horyzont 2020. Cel projektu: podjęcie dyskusji na temat wpływu niewystarczającej w większości krajów świata obsady pielęgniarskiej na praktykę pielęgniarską: jakość opieki i bezpieczeństwo pacjenta, jak również konsekwencji braku wystarczającej opieki pielęgniarskiej dla rozwoju zawodowego pielęgniarek. W projekcie udział bierze 84 przedstawicieli (Management Committee Members) z 27 krajów świata. Projekt RANCARE będzie trwał 3 lata i zostanie zakończony we wrześniu 2019 roku. (szczegółowe informacje - kliknij tutaj).

 

 • Udział Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM w projekcie „Implementation of Dedicated Education Units in Europe – iDEUS-EU" - projekt realizowany w ramach grantu Programu Erasmus+ przez 36 miesięcy, od 1 września 2015 r. do 1 września 2018 r. w ramach partnerstwa 5 instytucji europejskich: UC Leuven Belgium, Universitat de Barcelona Spain, Instituto Politecnico de Setubal Portugal, Warszawski Uniwersytet Medyczny Poland i Ege University Izmir Turkey oraz UC Limburg Belgium. Cel projektu: opracowanie nowych metod edukacyjnych studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Związane jest to z poprawą jakości kształcenia poprzez wdrożenie innowacyjnych metod edukacyjnych opartych na zasadzie mentoringu w pielęgniarstwie i położnictwie. Nadrzędnym celem projektu jest również nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy europejskimi jednostkami badawczymi oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju i popularyzowania nauki. W ramach projektu 12 stycznia 2018 r. odbędzie się konferencja naukowa nt. nowoczesnego nauczania w położnictwie przy użyciu metody mentoringu sygnowanego międzynarodowym projektem IDEUs-EU (http://www.ideus.ips.pt/). (szczegółowe informacje - kliknij tutaj).

 

 • "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Cel projektu: wsparcie pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych w nabyciu nowych  kompetencji i kwalifikacji w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju oraz nadanie pielęgniarkom/pielęgniarzom i położnym nowych uprawnień do samodzielnego ordynowania leków i wystawiania recept. Projekt potrwa do końca marca 2018 roku. (http://www.pielegniarki.wum.edu.pl/).


Więcej informacji o projektach europejskich, realizowanych w ramach naszego Wydziału w zakładce „Projekty Europejskie” na naszej stronie internetowej: https://wnoz.wum.edu.pl/.
Bieżące informacje na temat Wydziału Nauki o Zdrowiu, jego oferty kształcenia, konferencji i ciekawych projektów badawczych codziennie na naszym fanpage’u facebook’owym: https://www.facebook.com/WNoZ.WUM/!

Wydział Nauki o Zdrowiu (WNoZ) to sukcesywnie rozwijająca się od 29 maja 2000 r., kształcąca na najwyższym poziomie, jednostka strukturalna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – nowoczesnego ośrodka akademickiego z ponad dwustuletnią historią.

Kształcenie realizowane jest w systemie dwustopniowym oraz w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.

Wydział Nauki o Zdrowiu WUM oferuje studentom nauczanie na następujących kierunkach:

 • Pielęgniarstwo (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Położnictwo (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Ratownictwo Medyczne (I stopnia stacjonarne)
 • Dietetyka (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Zdrowie Publiczne (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)


Od nowego roku akademickiego 2017/2018 na studiach I i II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne - autorski program studiów, dostosowany do standardów europejskich - moduł przedmiotów z cyklu KOP! – Kompetencji Oczekiwanych przez Pracodawców oraz przedmioty w języku angielskim.

Ponadto, tylko na stacjonarnych studiach II stopnia (studiach magisterskich) na kierunku Zdrowie Publiczne trzy specjalności do wyboru dla studentów!

 

NOWA SPECJALNOŚĆ: Badania kliniczne i ocena technologii medycznych

 • Promocja zdrowia
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia


Po ukończeniu studiów drugiego stopnia można kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Wydział Nauki o Zdrowiu posiada uprawnienia do nadawania:

 • stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna
 • stopnia doktora nauk o zdrowiu
 • stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu
 • Może przeprowadzać również procedury związane z nadaniem tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk o zdrowiu.


W ramach Wydziału Nauki o Zdrowiu istnieje także szeroka oferta szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek (szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne). Szczegóły dostępne tutaj: https://wnoz.wum.edu.pl/content/kursy.
Atrakcyjna oferta kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w całości dostępna na naszej stronie internetowej: https://wnoz.wum.edu.pl.

 

Prezentacja video

POMOCE MATERIALNE

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium socjalne „podwyższone”
 • Stypendium socjalne dla niepełnosprawnych
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • Zapomoga


ZAKWATEROWANIE

WOLA:

 • Dom studenta nr 1
 • Dom studenta nr 2
 • Dom studenta nr 2 „BIS”


JELONKI:

 • Dom studenta Sarna
 • Dom studenta Rogaś

 


POZA NAUKĄ

 • Samorząd Studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu
 • Studenckie Koła Naukowe Wydziału Nauki o Zdrowiu:
 • SKN Biologii Komórki Nowotworowej
 • SKN Zdrowia Publicznego Sekcja Promocji Zdrowia
 • SKN Managerów Zdrowia
 • SKN Położnych
 • SKN Dietetyków
 • SKN Pielęgniarstwa Pediatrycznego
 • SKN NEKON
 • SKN Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej terapii TIVA
 • SKN Żywienia Klinicznego
 • SKN Etyki
 • SKN Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego
 • SKN przy Zakładzie Biologii Medycznej
 • SKN Medycyny Paliatywnej
 • Studenckie Geriatryczne Koło Naukowe
 • SKN NEFRON
 • SKN przy Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia
 • SKN przy Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa
 • SKN Prawa Medycznego
 • SKN „BeLivers”
 • SKN przy Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci


Organizacje i programy ogólnouczelniane, m.in.

 • Samorząd Studentów WUM
 • Studenckie Towarzystwo Naukowe
 • Erasmus +
 • Erasmus Student Network
 • IFMSA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny)
 • EMSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny)
 • AZS (Akademicki Związek Sportowy)
 • Towarzystwo Artystyczne Medyków TAM
 • Chór i Orkiestra WUM

 

WARUNKI REKRUTACJI:
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://rekrutacja-info.wum.edu.plDziekanat Wydziału Nauki o Zdrowiu

Rektorat, pokoje 501, 501A, 510-523 (V piętro)
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
Specjalista ds. promocji Wydziału Nauki o Zdrowiu:

tel. / fax (0-22) 57 20 559
dominika.robak@wum.edu.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu