Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kraj: Polska

Miasto: Warszawa

WWW: www.wnoz.wum.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Warszawa

 

Informacja z uczelni

2017-06-13 | Nowy program kształcenia na Zdrowiu Publicznym w WUM!

Od 2017 roku Oddział Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM jako jedyny oferujący kształcenie na kierunku Zdrowie Publiczne w Warszawie jest członkiem ASPHER – The Association of Schools of Public Health in the European Region. Od nowego roku akademickiego 2017/2018 na studiach I i II stopnia realizowany będzie autorski program studiów, dostosowany do standardów europejskich.

Poza podstawowymi przedmiotami nauczanymi na kierunku Zdrowie Publiczne, takimi jak:

 • Prawo w ochronie zdrowia i praca pacjenta
 • Finansowanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia i zasobami ludzkimi
 • Polityka zdrowotna
 • Demografia i epidemiologia
 • Tworzenie i realizacja programów zdrowotnych
 • Ubezpieczenia zdrowotne
 • Współczesne zagrożenia zdrowia
 • Współczesne migracje w kontekście zdrowia publicznego
 • Zarządzanie funduszami unijnymi
 • Komunikacja społeczna


W ramach nowego, autorskiego programu znajdą się:

 • moduł przedmiotów z cyklu KOP! – Kompetencji Oczekiwanych przez Pracodawców

 

 • Techniki uczenia się
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Networking i Media społecznościowe
 • Komunikacja w zespole
 • Budowanie relacji z klientem i Techniki sprzedaży
 • Mediacje i negocjacje
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego


oraz

 • przedmioty w języku angielskim

 

 • International Health Policy
 • Leadership in Public Health
 • Telemedicine and e-health
 • European Health Policy


Badania kliniczne i ocena technologii medycznych - nowa specjalność na studiach II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne!

Ponadto, tylko na stacjonarnych studiach II stopnia (studiach magisterskich) na kierunku Zdrowie Publiczne od roku akademickiego 2017/2018 trzy specjalności do wyboru dla studentów:

 • NOWA SPECJALNOŚĆ: Badania kliniczne i ocena technologii medycznych
 • Promocja zdrowia
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia

 
Serdecznie zapraszamy!

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to:

 • Nowoczesny ośrodek akademicki
 • Struktura złożona z 24 jednostek dydaktyczno-naukowych
 • Bogata oferta edukacyjna
 • Najwyższy poziom nauczania
 • Innowacyjne projekty badawcze
 • Konferencje i seminaria o szerokim zakresie tematycznym (na bieżąco informujemy o nich na naszym fanpage’u facebookowym - https://www.facebook.com/WNoZ.WUM/)
 • Udział w nowatorskich projektach europejskich
 • Szeroka działalność studencka – 19 Studenckich Kół Naukowych!

 

STRUKTURA

W ramach Wydziału Nauki o Zdrowiu funkcjonują dwadzieścia cztery jednostki - zakłady i kliniki, prowadzące szeroką działalność dydaktyczno-naukową oraz ciekawe projekty badawcze - cenne dla rozwoju nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Jednostki Wydziałowe stanowią:


Jednostki Wydziału Nauki o Zdrowiu

 • Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka
 • Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
 • Klinika Geriatrii
 • Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia
 • Zakład Biologii Medycznej
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Klinika Neurologii
 • Zakład Ratownictwa Medycznego
 • Zakład Medycyny Ratunkowej Dzieci
 • Klinika Psychiatryczna
 • Klinika Położnictwa i Perinatologii
 • Klinika Neonatologii


Jednostki Oddziału Pielęgniarstwa

 • Zakład Podstaw Pielęgniarstwa
 • Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
 • Zakład Pielęgniarstwa Społecznego
 • Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego
 • Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego

 

Jednostki Oddziału Zdrowia Publicznego

 • Zakład Zdrowia Publicznego
 • Zakład Profilaktyki Onkologicznej
 • Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii


Jednostki Oddziału Dietetyki

 • Zakład Żywienia Człowieka
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego
 • Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia


Od października 2017 r. swoją działalność rozpocznie nowa jednostka – Zakład Dietetyki Klinicznej.

MISJA

Misją Wydziału Nauki o Zdrowiu – wspólnoty studentów, kadry nauczającej oraz pozostałych pracowników Wydziału, jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu kształcenia w zawodach medycznych z zakresu nauk o zdrowiu, a także w badaniach naukowych oraz świadczeniu wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych.

WNoZ funkcjonuje w oparciu o uniwersalne wartości i tradycje uniwersyteckie. Zwraca szczególną uwagę m.in. na poszanowanie praw jednostki, dążenie do prawdy oraz szacunek dla wiedzy. Każdy student i pracownik Wydziału bierze udział w jego działaniach na równych prawach, niezależnie od rasy, płci, pochodzenia, religii czy poglądów.

Wydział Nauki o Zdrowiu (WNoZ) to sukcesywnie rozwijająca się od 29 maja 2000 r., kształcąca na najwyższym poziomie, jednostka strukturalna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – nowoczesnego ośrodka akademickiego z ponad dwustuletnią historią.

Kształcenie realizowane jest w systemie dwustopniowym oraz w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.

Wydział Nauki o Zdrowiu WUM oferuje studentom nauczanie na następujących kierunkach:

 • Pielęgniarstwo (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Położnictwo (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Ratownictwo Medyczne (I stopnia stacjonarne)
 • Dietetyka (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Zdrowie Publiczne (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)


Od nowego roku akademickiego 2017/2018 na studiach I i II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne - autorski program studiów, dostosowany do standardów europejskich - moduł przedmiotów z cyklu KOP! – Kompetencji Oczekiwanych przez Pracodawców oraz przedmioty w języku angielskim.

Ponadto, tylko na stacjonarnych studiach II stopnia (studiach magisterskich) na kierunku Zdrowie Publiczne trzy specjalności do wyboru dla studentów!

 

NOWA SPECJALNOŚĆ: Badania kliniczne i ocena technologii medycznych

 • Promocja zdrowia
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia


Po ukończeniu studiów drugiego stopnia można kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Wydział Nauki o Zdrowiu posiada uprawnienia do nadawania:

 • stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna
 • stopnia doktora nauk o zdrowiu
 • stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu
 • Może przeprowadzać również procedury związane z nadaniem tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk o zdrowiu.


W ramach Wydziału Nauki o Zdrowiu istnieje także szeroka oferta szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek (szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne). Szczegóły dostępne tutaj: https://wnoz.wum.edu.pl/content/kursy.
Atrakcyjna oferta kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w całości dostępna na naszej stronie internetowej: https://wnoz.wum.edu.pl.

POMOCE MATERIALNE

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium socjalne „podwyższone”
 • Stypendium socjalne dla niepełnosprawnych
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • Zapomoga


ZAKWATEROWANIE

WOLA:

 • Dom studenta nr 1
 • Dom studenta nr 2
 • Dom studenta nr 2 „BIS”


JELONKI:

 • Dom studenta Sarna
 • Dom studenta Rogaś

 


POZA NAUKĄ

 • Samorząd Studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu
 • Studenckie Koła Naukowe Wydziału Nauki o Zdrowiu:
 • SKN Biologii Komórki Nowotworowej
 • SKN Zdrowia Publicznego Sekcja Promocji Zdrowia
 • SKN Managerów Zdrowia
 • SKN Położnych
 • SKN Dietetyków
 • SKN Pielęgniarstwa Pediatrycznego
 • SKN NEKON
 • SKN Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej terapii TIVA
 • SKN Żywienia Klinicznego
 • SKN Etyki
 • SKN Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego
 • SKN przy Zakładzie Biologii Medycznej
 • SKN Medycyny Paliatywnej
 • Studenckie Geriatryczne Koło Naukowe
 • SKN NEFRON
 • SKN przy Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia
 • SKN przy Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa
 • SKN Prawa Medycznego
 • SKN „BeLivers”


Organizacje i programy ogólnouczelniane, m.in.

 • Samorząd Studentów WUM
 • Studenckie Towarzystwo Naukowe
 • Erasmus +
 • Erasmus Student Network
 • IFMSA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny)
 • EMSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny)
 • AZS (Akademicki Związek Sportowy)
 • Towarzystwo Artystyczne Medyków TAM
 • Chór i Orkiestra WUM

 

WARUNKI REKRUTACJI:
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://rekrutacja-info.wum.edu.pl

Dziekanat Wydziału Nauki o Zdrowiu

Rektorat, pokoje 501, 501A, 510-523 (V piętro)
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
Specjalista ds. promocji Wydziału Nauki o Zdrowiu:

tel. / fax (0-22) 57 20 559
dominika.robak@wum.edu.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu