Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Wyższa Szkoła Rehabilitacji

Kraj: Polska

Miasto: Warszawa

WWW: www.wsr.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Warszawa

 

WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI

TU SĄ NAJLEPSI!

 

 

Nauczamy szeroko pojętej rehabilitacji, ratownictwa medycznego, dietetyki i psychologii medycznej. Pozyskaliśmy najwybitniejszą kadrę, kontynuującą w praktyce i dydaktyce tradycje słynnej na cały świat konstancińskiej szkoły rehabilitacji, oraz wybitnych specjalistów z dietetyki, ratownictwa medycznego i psychologii medycznej. Oferujemy naukę na najwyższym poziomie. Proponujemy praktyki w najbardziej prestiżowych placówkach medycznych w Warszawie. Absolwent WSR Warszawa uzyska przygotowanie do pracy w zawodzie fizjoterapeuty, ratownika medycznego, dietetyka, psychologa medycznego, do pracy z chorymi i  niepełnosprawnymi. Uzyska wiadomości i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku. Nasi studenci są przygotowywani do pracy w placówkach medycznych, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, sportowych i do prowadzenia własnych gabinetów.

 

Fizjoterapia I i II stopień:

 

Jesteśmy wśród 5 najlepszych polskich uczelni, w których można studiować fizjoterapię.

Na naszej uczelni wykładają wybitni Profesorowie, znani lekarze i specjaliści w dziedzinie rehabilitacji medycznej, twórcy słynnej na cały świat Konstancińskiej Szkoły Rehabilitacji.

Wśród naszej kadry są obecni i byli Konsultanci Krajowi do spraw rehabilitacji. To dzięki ich wiedzy, talentowi i pracy dziesiątki tysięcy ludzi żyje, wróciło do zdrowia i sprawności.

 

Psychologia Medyczna:

 

Psychologia medyczna I stopnia w Wyższej Szkole Rehabilitacji to pierwszy i jedyny taki kierunek w Polsce. Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym.

Człowiek nie może być tylko zredukowany do poziomu ciała lub jednostki chorobowej. Dobrostan w sferze psychiki jest nierozerwalnym elementem dobrostanu fizycznego czyli podstawy zdrowia. Psychologia medyczna pomaga w uzyskaniu dobrego kontaktu człowieka chorego z rodziną, lekarzami, pielęgniarkami, terapeutami. Wspomaga osoby chore, potrzebujące takich czynników leczących jak wiara, nadzieja i przekonania, że można wyzdrowieć.

Psychologia medyczna to studia skierowane w przyszłość. W wielu krajach o wyższych standardach opieki zdrowotnej włączenie w profilaktykę i opiekę zdrowotną psychologii medycznej stało się normą.

 

Dietetyka:

 

Dietetyka to dziedzina z ogromną przyszłością, jedna z najszybciej rozwijających się nauk na świecie. Niestety wiedza, jaką otrzymują studenci w Polsce jest mocno przestarzała, często są to teorie sprzed 30-40 lat. My chcemy przekazać najnowsze osiągnięcia z tej dziedziny wiedzy.

Nasza kadra to uczeni o wielkich międzynarodowych osiągnięciach. Perfekcyjnie łączą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. To ludzie otwarci na najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie i często sami je tworzący.

 

Ratownictwo Medyczne:

 

Pozyskaliśmy wybitnych specjalistów, profesorów o najwyższym potencjale i międzynarodowej sławie.

Na tym kierunku poznasz konsultantów krajowych z medycyny ratunkowej, anestezjologii, chirurgii, (to najlepsi specjaliści w danej dziedzinie medycyny powołani przez Ministra Zdrowia do nadzoru krajowego) wybitnych lekarzy i znakomitych ratowników o ogromnej wiedzy praktycznej.

Połączenie naszego doświadczenia i niezwykłej wiedzy nauczycieli akademickich jest gwarancją uzyskania najwyższych możliwych kwalifikacji w tym zawodzie. To jest wprost bezcenne.

Kierunki:

 

 • Fizjoterapia I i II stopień

 

 • Dietetyka

 

 • Ratownictwo medyczne

 

 • Psychologia Medyczna

 

Studia podyplomowe:

 

 • Rehabilitacja dzieci i niemowląt
 • Rehabilitacja w geriatrii
 • Rehabilitacja okołooperacyjna
 • Profilaktyka chorób kręgosłupa
 • Odnowa biologiczna
 • Fizjoterapia w sporcie
 • Kompleksowa Rehabilitacja kardiologiczna
 • Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju

 

 

 

 

Prezentacja video

Warszawa stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Mazowszu nad rzeką Wisłą.

 

Warszawa jest ważnym europejskim ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Mieszczą się w niej siedziby parlamentu (Sejmu i Senatu), Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych władz centralnych. Warszawa jest także stolicą województwa mazowieckiego.

 

Warszawa, a w szczególności warszawskie Śródmieście, należy do najważniejszych centrów biznesu w Europie Środkowej. W 2003 zarejestrowanych było 288.307 firm, a inwestorzy zagraniczni inwestowali w mieście ponad 700 milionów euro rocznie.

 

Stolica jest największym ośrodkiem akademickim w Polsce. Swoją siedzibę ma tu 66 uczelni. Do największych warszawskich uczelni należą:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Politechnika Warszawska
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna
 • Akademia Sztuk Pięknych
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Obrony Narodowej

Ponadto na terenie Warszawy dynamicznie rozwijają się wyższe szkoły prywatne zorientowane na kształcenie przyszłej kadry kierowniczej (MBA) niezbędnej do profesjonalnego zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej.

 

System komunikacji miejskiej w Warszawie składa się z linii autobusowych, tramwajowych, metra oraz Szybkiej Kolei Miejskiej o całkowitej długości ponad 1000 km. Do przejazdów środkami komunikacji miejskiej uprawniają bilety z paskiem magnetycznym i Warszawska Karta Miejska.

 

Warszawa to serce województwa Mazowieckiego, jest ważnym centrum gospodarczym, kulturalnym, turystycznym i usługowym. Miasto oczarowało już niejednego turystę. Architektura i jej osobliwy urok gwarantuje niezapomniane wspomnienia. Będąc w Warszawie nie można zapomnieć o zwiedzeniu takich miejsc jak:

 • Pałac Kultury i Nauki
 • Cmentarz Powązkowski
 • Ogród Saski
 • Łazienki Królewskie
 • Rynek Starego Miasta
 • i wielu, wielu innych interesujących miejsc. Warszawa serdecznie zaprasza!

Rekrutacja na I rok studiów

 

I. Informacje ogólne

 

Dział Rekrutacji WSR

Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 49,  pok.17

Tel. (22) 535 01 45 lub (22) 535 01 48

Internet: www.rekrutacja.wsr.edu.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek – środa:    11.00 – 15.00

Piątek: 13.00 – 17.00

Sobota: 9.30 – 16.00    

 

Terminy rekrutacji na studia I i II stopnia

 

Rekrutacja na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia na wszystkich kierunkach studiów przebiega w następujących terminach:

 • Pierwsza tura rekrutacji – od 18 maja do 31 lipca;
 • Druga tura rekrutacji – od 1 sierpnia do 10 września;
 • Dodatkowa tura rekrutacji w przypadku wolnych miejsc - od 11 września do 20 września.

 

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń!

 

Decyzje o przyjęciu na studia będą do odbioru w Dziekanacie WSR począwszy od 10 września.

 

Cudzoziemcy podejmujący studia zobowiązani są posiadać poświadczone świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończonych studiów za granicą. Dokumenty powinny być zalegalizowane (lub opatrzone apostille) do obrotu prawnego za granicą przez uprawnioną do tego placówkę w kraju wydania dokumentu. Ponadto wymagane jest tłumaczenie ww. dokumentów na język polski, wykonane przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

 

Cudzoziemcy zobowiązani są przedstawić aktualną wizę/kartę pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rejestracja kandydatów

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest REJESTRACJA ONLINE w systemie informatycznym uczelni poprzez stronę internetową: www.rekrutacja.wsr.edu.pl, zaopatrzoną w instrukcję postępowania.
Po otrzymaniu loginu i hasła należy wprowadzić dane osobowe kandydata.

 

Tegoroczni maturzyści mogą logować się w systemie dopiero po otrzymaniu świadectwa dojrzałości, gdyż przy rejestracji konieczne jest podanie numeru świadectwa.

 

W trakcie rejestracji kandydat wybiera język obcy podstawowy. Po zakończeniu wprowadzania danych należy wydrukować wygenerowany formularz. Prosimy o dokładne wpisywanie danych oraz sprawdzenie ich przed wydrukowaniem formularza, gdyż potem nie będzie możliwości ich poprawienia.

 

II. Studia I stopnia

 

Dokumenty

 

Kandydaci składają następujące dokumenty w Dziale Rekrutacji WSR osobiście lub korespondencyjnie, w ciągu 14 dni od momentu zalogowania się w systemie:

 1. Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rejestracji on-line
 2. Podanie *)
 3. Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości
 4. Ksero dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 5. 2 aktualne zdjęcia (podpisane) legitymacyjne
 6. Ksero dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów)
 7. Deklaracja płatności *)
 8. Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności *)

 

*) Pliki z wzorami dokumentów można pobrać w dziale "Wzory dokumentów" na stronie internetowej.

 

Opłaty

Kandydaci wnoszą opłaty: wpisową i rekrutacyjną w następującej wysokości:

 • 300 złotych (wpisowa 250 zł + rekrutacyjna 50 zł) w terminie: od 18 maja do 31 lipca;
 • 550 złotych (wpisowa 500 zł + rekrutacyjna 50 zł) w terminie: od 1 sierpnia do 20 września.

na konto Uczelni 73 1020 1013 0000 0902 0157 0126

 

III. Studia II stopnia

 

Dokumenty

 

Kandydaci składają następujące dokumenty w Dziale Rekrutacji WSR osobiście lub korespondencyjnie, w ciągu 14 dni od momentu zalogowania się w systemie:

 1. Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rejestracji on-line
 2. Podanie *)
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym kierunku wraz z poświadczoną kopią suplementu **)
 4. Ksero dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 5. 2 aktualne zdjęcia (podpisane) legitymacyjne
 6. Ksero dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów)
 7. Deklaracja płatności *)
 8. Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności *)

 

*) Pliki z wzorami dokumentów można pobrać w dziale "Wzory dokumentów" na stronie internetowej.
**) Do czasu otrzymania dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z numerem dyplomu oraz datą egzaminu dyplomowego.

 

Opłaty

 

Kandydaci wnoszą opłaty: wpisową i rekrutacyjną w następującej wysokości:

 • 300 złotych (wpisowa 250 zł + rekrutacyjna 50 zł) w terminie: od 18 maja do 31 lipca;
 • 550 złotych (wpisowa 500 zł + rekrutacyjna 50 zł) w terminie: od 1 sierpnia do 20 września.

na konto Uczelni 73 1020 1013 0000 0902 0157 0126

 

Opłaty dla absolwentów WSR

 

Absolwenci WSR wnoszą opłaty: wpisową i rekrutacyjną w następującej wysokości:

 • 50 złotych (wpisowa 0 zł + rekrutacyjna 50 zł) na konto Uczelni 73 1020 1013 0000 0902 0157 0126

 

IV. Studia podyplomowe

 

Dokumenty

 

Kandydaci składają następujące dokumenty w Dziale Rekrutacji WSR osobiście lub korespondencyjnie, w ciągu 14 dni od momentu zalogowania się w systemie:

 1. Podanie *)
 2. Życiorys *)
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia z poświadczoną kopią suplementu *)
 4. Ksero dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 5. 2 aktualne zdjęcia (podpisane) legitymacyjne
 6. Ksero dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów)
 7. Deklaracja płatności *)
 8. Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności *)

 

*) Pliki z wzorami dokumentów można pobrać w dziale "Wzory dokumentów" na stronie internetowej.

 

Opłaty

Kandydaci wnoszą opłaty: wpisową i rekrutacyjną w następującej wysokości:

 • 150 złotych (wpisowa 100 zł + rekrutacyjna 50 zł)

na konto Uczelni 73 1020 1013 0000 0902 0157 0126

 

W razie jakichkolwiek pytań pracownicy Dziekanatu udzielą szczegółowych informacji o zasadach przyjęcia na studia.

Dane Kontaktowe

Adres: ul. Kasprzaka 49

01-234 Warszawa

Kraj:Polska

Telefon:+48226310575

Fax:+48226310575

E-mail:wsr@wsr.edu.pl

WWW:www.wsr.edu.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu