Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Kraj: Polska

Miasto: Warszawa

WWW: www.wat.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Warszawa

 

Informacja z uczelni

2022-04-06 | WAT - DZIEŃ OTWARTY ON-LINE 2022


Zapraszamy na spotkanie na naszym kanale YouTube: https://youtu.be/8On-Dmq1Jy0


UWAGA:

• rejestracja na jednolite studia magisterskie (tzw. wojskowe): od 1 marca do 31 maja 2022 r.
• rejestracja na studia cywilne: od 1 marca do 15 lipca 2022 r.

O AKADEMI

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku, kształcąca na jednolitych studiach magisterskich kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponadto, dla osób cywilnych, prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie) oraz II stopnia (magisterskie) na ponad  20 kierunkach studiów.

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP realizowane jest na 11 kierunkach, na poziomie jednolitych studiów magisterskich zgodnie z zapotrzebowaniem i limitem miejsc ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Podchorążowie kształcą się według modelu studiów wojskowych, który obejmuje kształcenie ogólne oraz wojskowe przyszłych oficerów. W czasie studiów otrzymują oni na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz comiesięczne uposażenie finansowe. Absolwenci mają zapewnioną pracę jako oficerowie Wojska Polskiego.
Wysoką jakość procesu kształcenia zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna: blisko 1000 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. WAT od lat jest klasyfikowana w gronie najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów.

Absolwenci studiów cywilnych WAT nie mają problemów ze znalezieniem pracy, są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Od lat znajdują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych. Absolwenci studiów wojskowych w WAT mają  z góry zapewnioną pracę, stanowią znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.

WAT jest zapleczem eksperckim i badawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ok. 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Więzy współpracy łączą Akademię z uczelniami i instytutami zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy, Azji i Ameryki. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników naukowych w programie Erasmus + oraz uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych. Wyłonieni w drodze konkursu studenci wojskowi WAT studiują w West Point oraz Annapolis w USA.

W WAT funkcjonuje Szkoła Doktorska, studia podyplomowe, kursy. W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.STUDIA CYWILNE I WOJSKOWE:

KIERUNKI STUDIÓW

• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
• BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
• BIOGOSPODARKA
BUDOWNICTWO*  
• BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE (nowy)
CHEMIA*
• ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA*  
• EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ (nowy)
• ENERGETYKA
GEODEZJA I KARTOGRAFIA**
• GEODEZJA I KATASTER
INFORMATYKA*  
• INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TRANSPORT MULTIMODALNY
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA*
• INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA
• INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA  
• INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
• INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH
KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO*  
• LOGISTYKA (profil ogólnoakademicki)
LOGISTYKA (profil praktyczny) *
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA  *
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN*
MECHATRONIKA *
• OBRONNOŚĆ PAŃSTWA (profil praktyczny)
• OPTOELEKTRONIKA (tylko II stopień)
• ZARZĄDZANIE  

*również dla potrzeb MON jako jednolite studia magisterskie
**tylko dla potrzeb MON jako jednolite studia magisterskie


STACJONARNE I NIESTACJONARNE

jednolite studia magisterskie – studia wojskowe  
studia I stopnia (inżynierskie / licencjackie)    - studia cywilne
studia II stopnia (magisterskie) - studia cywilne

inne formy kształcenia, w tym:
szkoła doktorska, studia podyplomowe, wojskowe ogólnokształcące
liceum informatyczne


Studia cywilne I stopnia

Studia I stopnia na kierunkach licencjackich, tj. bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzanie - trwają 6 semestrów.
Na pozostałych kierunkach, które są kierunkami inżynierskimi, studia cywilne I stopnia trwają
7 semestrów.

Od 2022 r. zostaną uruchomione studia w języku angielskim zarówno dla cudzoziemców jak i obywateli polskich na kierunkach: „lotnictwo i kosmonautyka” oraz „mechatronika”.
Studia II stopnia trwają 3 semestry po kierunkach inżynierskich i 4 semestry po kierunkach licencjackich
Na studiach stacjonarnych zajęcia prowadzone są 5 dni w tygodniu.
Studia niestacjonarne realizowane są w systemie zjazdów: piątek po południu, sobota, niedziela - średnio dwa razy w miesiącu (10 zjazdów w ciągu semestru).

Koszt
• studia stacjonarne są bezpłatne
• studia niestacjonarne są płatne w zależności od kierunku: 2500 ÷ 4700 zł za semestr.
• opłata rekrutacyjna: niezależnie od liczby wskazanych kierunków (można wskazać po trzy kierunki na każdym rodzaju i formie studiów wynosi:
- na studia wojskowe – 100 zł,
- na studia wojskowe i studia cywilne – 100 zł,
- na studia cywilne – 85 zł.

Studia „wojskowe” – jednolite studia magisterskie

Studia wojskowe realizowane są jako jednolite studia magisterskie, tylko w formie stacjonarnej, trwają 10 semestrów. Absolwenci, po 5 latach studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera (magistra – po logistyce ekonomicznej) oraz pierwszy stopień oficerski – podporucznika.
Na studiach wojskowych jest dodatkowo bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, a także, studenci-podchorążowie, otrzymują co miesiąc uposażenie finansowe od 1200 do 2600 zł (w zależności od roku studiów I stopnia wojskowego)


LIMIT PRZYJĘĆ w 2022 (przewidywany) –696 miejsc w WAT


 

 

 

Prezentacja video

Samorząd studencki

W Uczelni prężnie działa Samorząd Studencki. Rozpoczął on swoją działalność w 1996 roku. Do podstawowego zakresu zadań samorządu należy: inspirowanie i koordynowanie całokształtu działalności studenckiej w WAT oraz reprezentowanie interesów studentów na forum władz i Senatu Akademii. Główny wysiłek działalności SS WAT jest skierowany na zapewnienie studentom racjonalnego spędzania czasu wolnego od zajęć. SS WAT organizuje wiele przedsięwzięć integrujących środowisko studenckie, m.in.: otrzęsiny, kolacje wigilijne, imprezy karnawałowe, Juwenalia, Bal Dyplomowy, Bal Podchorążego itp..

Do innych organizacji studenckich działających w Wojskowej Akademii Technicznej możemy zaliczyć: Stowarzyszenie Studentów BEST WAT, Studenckie Koło SEP , Koło Żeglarskie, Koło Historyczne, Koło Sportów Zimowych, Koło Studenckie Air Soft Guns „GT SZPON”, Koło Fotograficzne, Koło Szachowe, Studencki Klub Rowerowy Voyager, Koło Brydżowe, Koło Plastyczne.

Koła naukowe

Działalnością swoją mogą poszczycić się studenci działający w różnych kołach naukowych. Studenckie koła naukowe rozwijają zainteresowania poszczególnymi dziedzinami nauki i techniki, uczą wdrażania do pracy badawczej i samodzielnych studiów. Wiele opracowań naukowych studentów zostało bardzo wysoko ocenionych nie tylko na forum krajowym, ale również międzynarodowym, zdobyli kilkaset nagród i wyróżnień. Swoje zainteresowania naukowe studenci realizują w kołach naukowych:

Koło Naukowe Elektroników, Koło Naukowe Chemików, Koło Zainteresowań Cybernetycznych, Koło Naukowe „Geopixel", Koło Naukowe Fizyków, Koło Naukowe "Inżynieria Materiałowa", Koło Naukowe "Strategia", Koło Naukowe "Budownictwo", Koło Naukowe "Logistyki stosowanej", Koło Naukowe "Zmęczenia konstrukcji i komputerowego wspomagania projektowania", Koło Naukowe "Mechaniki i informatyki stosowanej", Koło Naukowe Tribologii i Logistyki Produktów Naftowych, Koło Naukowe Budowy Maszyn, Automatyzacji i Robotyki, Koło Naukowe "Eksploatacji i Technologii Napraw Pojazdów Mechanicznych", Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki, Koło Naukowe Studentów Techniki Uzbrojenia, Koło Naukowe "Cyberguru", Koło Naukowe "Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu", Koło Naukowe Studentów Systemów Mechatronicznych, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego, Koło Naukowe Energetyków.

Domy studenckie

Studenci mogą korzystać z zakwaterowania w domach studenckich znajdujących się na terenie uczelni (w pierwszej kolejności do zamieszkania mają studenci studiów stacjonarnych).
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: www.wat.edu.pl w zakładce  (sprawy studenckie).

Akademicki Związek Sportowy Wojskowej Akademii Technicznej

Sekcje: badminton, orientacja sportowa - bieg, narciarski bieg, rowerowa jazda na orientację, judo, lekka atletyka - sprint, lekka atletyka - skoki, lekka atletyka - rzuty, lekka atletyka - biegi średnie, pływanie, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy, trójbój siłowy, tenis ziemny, kolarstwo górskie.

Chór Akademicki

W życiu kulturalnym uczelni aktywnie uczestniczy Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej. Zespół tworzą w większości studenci i absolwenci, zdobywając liczne nagrody  na ogólnopolskich konkursach i festiwalach.

Wymiana międzynarodowa - Erasmus+

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów.  Obecnie skierowany jest zarówno dla studentów jak i pracowników. Erasmus wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi. Główną ideą programu jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.  

Erasmus+ jest programem europejskiej współpracy międzyuczelnianej opracowanym dla potrzeb szkolnictwa wyższego na lata 2014-2020. Program Erasmus+ zastąpił tym samym dotychczasowy program Longlife Learning Programme Erasmus, funkcjonujący w latach 2007-2018. Podstawowym celem programu Erasmus+ jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz promowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie. W ramach programu Erasmus+ przyznawane są stypendia na wyjazdy tysiącom studentów i nauczycieli.WAT w programie Erasmus+

Wymiana krajowa - MOST/ MOSTECH

MOSTECH to program umożliwiający krajową wymianę studentów polskich uczelni technicznych,  w tym również Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego.

Cele programu:
• MOST/ MOSTECH- Programy mobilności krajowej dla studentów i doktorantów
• Są to formy studiowania, prowadzone od ponad dziesięciu lat przez uczelnie na rzecz jakości kształcenia
• W swoich ogólnych założeniach Programy MOST i MOSTECH nawiązują do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS
• MOST i MOSTECH umożliwiają studiowanie na jednym z niemal 30 najlepszych ośrodków akademickich w Polsce

PROCES REKRUTACJI NA STUDIA PO MATURZE

Na kierunki cywilne studiów pierwszego stopnia obejmuje:
1) Rejestrację
o wypełnienie (poprzez IRK) podania-ankiety o przyjęcie na studia – od 1 marca do 15 lipca;
o wniesienie opłaty rekrutacyjnej (indywidualny numer konta generowany w IRK) – niezwłocznie po zarejestrowaniu się w IRK;
o wprowadzenie w IRK wyników ze świadectwa dojrzałości – podczas rejestracji, a dla tegorocznych maturzystów, po otrzymaniu świadectwa dojrzałości.
2) Kwalifikację:
o sporządzenie list rankingowych na podstawie wprowadzonych wyników maturalnych i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu;
o potwierdzenie chęci studiowania poprzez dostarczenie do WAT kserokopii świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu)  – do 23 lipca.
Na kierunki wojskowe jednolitych studiów magisterskich obejmuje:

1) Rejestrację
o wypełnienie (poprzez IRK) podania-ankiety o przyjęcie na studia w terminie od 1 marca do 31 maja;
o dostarczenie do Akademii w terminie określonym w zarządzeniu MON (w formie papierowej) wniosku do rektora o powołanie do służby kandydackiej wraz z kwestionariuszem osobowym (można wydrukować z IRK);
o wniesienie opłaty rekrutacyjnej (indywidualny numer konta generowany w IRK) - niezwłocznie po zarejestrowaniu się w IRK;
o wprowadzenie w IRK wyników ze świadectwa dojrzałości – do dnia rozpoczęcia  postępowania rekrutacyjnego (egzaminów), tj. do 15 lipca;
o złożenie wymaganych dokumentów: kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu), kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia, życiorys, pisemna zgoda na przeprowadzenie wobec osoby postępowania sprawdzającego, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych, informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) lub elektroniczne zaświadczenie wydrukowane i zapisane na informatycznym nośniku danych – najpóźniej w dniu postępowania rekrutacyjnego, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed tym terminem.
2) Postępowanie rekrutacyjne (kwalifikację)
o w lipcu w WAT odbywa się  test znajomości języka angielskiego (dotyczy kandydata, który nie zdawał języka angielskiego na egzaminie maturalnym), sprawdzian sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna oraz analiza wyników egzaminu maturalnego i innych osiągnięć uzyskanych w szkole średniej ;
o sporządzenie list rankingowych i podjęcie decyzji o wstępnym zakwalifikowaniu – na  końcową liczbę punktów rekrutacyjnych, składa się wynik egzaminu maturalnego (max 100 pkt.), wynik z testu sprawności fizycznej  oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegóły będą określone w zarządzeniu MON.
o osoby spełniające warunki do zakwalifikowania na studia wojskowe, kierowane są przez Wojskową Komendę Uzupełnień (Wojewódzkie Centrum Rekrutacji) do Wojskowej Komisji Lekarskiej (WKL) na badania lekarskie i do Wojskowej Pracowni Psychologicznej (WPP) na badania psychologiczne mające na celu sprawdzenie, czy stan zdrowia pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej – orzeczenia przesyłane są przez WKU (WCR) do WAT;
o weryfikacja otrzymanych orzeczeń WKL i WPP – wpisanie na listę studentów osób z pozytywnymi orzeczeniami (kat. „Z”, brak przeciwskazań psychologicznych) do wypełnienia limitu miejsc na kierunkach; przygotowanie list rezerwowych na poszczególne kierunki studiów.

Kandydat na studia „wojskowe” może jednocześnie zarejestrować się (w ramach jednej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne) na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia „cywilne” (w takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywany jest na studiach „wojskowych”, w drugiej - na studiach „cywilnych” stacjonarnych, w trzeciej - na studiach „cywilnych” niestacjonarnych).

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:
• posiada obywatelstwo polskie
• posiada świadectwo dojrzałości
• nie jest karana sądownie
• zna język angielski na odpowiednim poziomie – tj. zdawała go na maturze i uzyskała powyżej 30% lub uzyskała minimum 6 pkt. rankingowych podczas testu z tego języka, jeżeli nie był on przedmiotem egzaminu maturalnego
• posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską oraz wojskową pracownię psychologiczną
• posiada wiek co najmniej 18 lat – w dniu powołania do służby kandydackiej (rozpoczęcia podstawowego szkolenia wojskowego),
• przedstawi pisemną zgodę na przeprowadzenie wobec niej postępowania sprawdzającego, o którym, mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Na studia wojskowe dodatkowe punkty doliczane są za:
•  Sprawdzian sprawności fizycznej


ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH ZA SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ  DO UCZELNI WOJSKOWYCH – zasady wg projektu zarządzenia MON (stan na 3 stycznia 2022 r.

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu sprawności fizycznej jest zaliczenie wszystkich konkurencji w ramach sprawdzianu  na minimum 3 pkt;

Opis konkurencji (ćwiczeń):

Mężczyźni

Bieg na 1000 m – prowadzi się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych). Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 15 osób. Na komendę „Start” lub sygnał grupa rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Bieg można powtórzyć do 1 godziny od przerwania lub zakończenia swojego biegu.
Podciąganie na drążku (wykonywane bez dodatkowych ruchów ciała) – minimalna wysokość drążka do wykonania ćwiczenia 220 centymetrów. Na komendę „Gotów” kontrolowana osoba wykonuje zwis nachwytem o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych – pozycja wyjściowa. Na komendę „Ćwicz” podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje ilość zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem np.: „wykona dodatkowe ruchy ciałem, nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych” oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć. Konkurencję można powtórzyć jednokrotnie po 15 minutach.

Bieg wahadłowy 10 x 10 - na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją  pokonując tę trasę pięciokrotnie. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do próby wykorzystuje się „chorągiewki” o parametrach: wysokość, co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg. Uzasadnione przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby. Konkurencję można powtórzyć jednokrotnie po 15 minutach.
Kobiety

Bieg na 800 m – prowadzi się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych). Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 15 osób. Na komendę „Start” lub sygnał grupa rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Bieg można powtórzyć do 1 godziny od przerwania lub zakończenia swojego biegu.

Zwis na ugiętych ramionach – drążek umocowany na wysokości dosiężnej. Zadanie polega na jak najdłuższym utrzymaniu się w zwisie na drążku o ugiętych ramionach w stawach łokciowych. Kontrolowana osoba chwyta drążek nachwytem (palce skierowane w górę, kciuki w dół) na szerokość barków tak, aby broda znalazła się powyżej drążka oraz odrywa stopy od podłoża. Próba rozpoczyna się od chwili, kiedy kontrolowana osoba wykona samodzielnie prawidłowy zwis i kończy się z chwilą, kiedy broda znajdzie się poniżej drążka. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy. Konkurencję można powtórzyć jednokrotnie po 15 minutach.

Bieg zygzakiem - „koperta” – przeprowadza się w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki” o parametrach: wysokość, co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cmi wadze do 3,5 kg.

Sposób prowadzenia: na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg zgodny z oznaczonym kierunkiem, omijając „chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: ”jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Uzasadnione przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby. Konkurencję można powtórzyć jednokrotnie po 15 minutach.

Rozmowę kwalifikacyjną – zasady wg projektu zarządzenia MON (stan na 3 stycznia 2022 r.
Rozmowa ma charakter wywiadu kompetencyjnego mającego na celu określenie motywacji i predyspozycji kandydata do podjęcia studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej. W trakcie rozmowy kandydat przedkłada komisji dokumenty poświadczające jego dodatkowe kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej takie jak np.: przeszkolenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową, ukończenie liceum wojskowego, ukończenie szkoły patronackiej WAT, ukończenie klasy mundurowej, w tym certyfikowanej, przynależność do organizacji o charakterze proobronnym, służba w NSR, pełnienie terytorialnej służby wojskowej. W wyniku rozmowy, komisja przyznaje kandydatowi punkty rankingowe (max 30):
Warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej przez kandydata jest uzyskanie minimum 5 pkt.

PUNKTY RANKINGOWE ZA ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

Punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości -  zarówno na studia wojskowe, jak i cywilne - obliczane są wg wzoru:
PRP = %M * WP * WM

gdzie:
PRP     – punkty rankingowe za przedmiot, zaokrąglone do pełnych liczb,
%M    – wartość przedmiotu w części pisemnej matury (bez znaku %),
WP    – waga przedmiotu, podana w tabeli poniżej,
WM     – waga poziomu matury: poziom rozszerzony „1”, pozom podstawowy „0,5”

Suma punktów rankingowych z przedmiotów określonych w tabeli poniżej, stanowi wartość określającą pozycję na liście rankingowej określonego kierunku.    

Przeliczenie wg powyższego wzoru prezentuje tabela:

Kandydaci zakwalifikowani do wpisania na listę studentów, którzy chcą rozpocząć studia w WAT, muszą dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji w terminie rekrutacji, świadectwo dojrzałości oraz ewentualnie inne dokumenty na adres:

Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00 - 908 Warszawa
Sekcja ds. Rekrutacji

PROCES REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA


Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się:
- po kierunkach inżynierskich, od semestru letniego (rejestracja od grudnia roku poprzedzającego, do lutego),
- po kierunkach licencjackich, od semestru zimowego (rejestracja od maja do września).

Decyzję w sprawie przyjęcia, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje komisja rekrutacyjna dla określonego kierunku, biorąc pod uwagę:
• wynik ukończenia studiów,
• stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów – S, wyrażony w procentach;
• kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
• wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych;

Po przeprowadzeniu analizy przesłanek, o których mowa wyżej, komisja sporządza listę rankingową, według punktacji określonej poniżej. Komisja, po analizie złożonych dokumentów, ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje przyjęcie kandydata na studia. Liczba przyjętych kandydatów może być mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

Rejestracja na studia II stopnia obejmuje:
• założenie konta w Internetowej Rejestracji Kandydatów
• złożenie wymaganych dokumentów w Sekcji ds. Rekrutacji lub przesłanie ich na adres:Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00 - 908 Warszawa
Sekcja ds. Rekrutacji

 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax 261 839 159
www.wat.edu.pl
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl
www.wat.edu.pl

Zapraszamy do odwiedzenia uczelni na stronach:
www.youtube.com/user/UczelniaWAT
www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA
https://www.instagram.com/wat_edu/
https://twitter.com/WAT_edu

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu