Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Kraj: Polska

Miasto: Warszawa

WWW: www.wat.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Warszawa

 

Informacja z uczelni

2021-04-16 | WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY: 22 kwietnia 2021r. godz. 12.00 - ZAPRASZAMY

Rekrutacja:
1 marca – 31 maja 2021 r. – studia stacjonarne wojskowe,
1 marca – 16 lipca 2021 r. – studia stacjonarne cywilne.

O AKADEMI

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku, kształcąca na jednolitych studiach magisterskich – kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponadto, dla osób cywilnych, prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie) oraz II stopnia (magisterskie) na ponad 20 kierunkach studiów.

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP realizowane jest na 10 kierunkach politechnicznych oraz 1 ekonomicznym (logistyka ekonomiczna), na poziomie jednolitych studiów magisterskich zgodne z zapotrzebowaniem i limitem miejsc ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Podchorążowie kształcą się według modelu studiów wojskowych, który obejmuje kształcenie politechniczne oraz wojskowe przyszłych oficerów. W czasie studiów otrzymują oni na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz comiesięczne uposażenie finansowe.

Wysoką jakość procesu kształcenia zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna: blisko 1000 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. WAT od lat jest klasyfikowana w gronie najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów.

Absolwenci studiów cywilnych WAT nie mają problemów ze znalezieniem pracy, są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Od lat znajdują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych. Absolwenci studiów wojskowych w WAT mają  z góry zapewnioną pracę, stanowią znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.

WAT jest zapleczem eksperckim i badawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ok. 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Więzy współpracy łączą Akademię z uczelniami i instytutami zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy, Azji i Ameryki. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów w programie Erasmus + i pracowników naukowych uczestniczących w realizacji między-narodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych. Wyłonieni w drodze konkursu studenci wojskowi WAT studiują w West Point oraz Annapolis w USA.

W WAT funkcjonuje Szkoła Doktorska, studia podyplomowe, kursy. W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

STUDIA CYWILNE I WOJSKOWE:

KIERUNKI STUDIÓW

• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
• BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
• BIOGOSPODARKA
BUDOWNICTWO*  
• BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE (nowy)
CHEMIA*
• ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA*  
• EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ (nowy)
• ENERGETYKA
GEODEZJA I KARTOGRAFIA**
• GEODEZJA I KATASTER
INFORMATYKA*  
• INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TRANSPORT MULTIMODALNY
• INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
• INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA
• INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA  
• INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
• INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH
KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO*  
• LOGISTYKA (profil ogólnoakademicki)
LOGISTYKA (profil praktyczny) *
LOGISTYKA EKONOMICZNA (profil praktyczny)**
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA  *
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN*
MECHATRONIKA *
• OBRONNOŚĆ PAŃSTWA (profil praktyczny)
• OPTOELEKTRONIKA (tylko II stopień)
• ZARZĄDZANIE  

*również dla potrzeb MON jako jednolite studia magisterskie
**tylko dla potrzeb MON jako jednolite studia magisterskie


STACJONARNE I NIESTACJONARNE

jednolite studia magisterskie – studia wojskowe  
studia I stopnia (inżynierskie / licencjackie)    - studia cywilne
studia II stopnia (magisterskie) - studia cywilne

inne formy kształcenia, w tym:
szkoła doktorska, studia podyplomowe, wojskowe ogólnokształcące
liceum informatyczne 

Prezentacja video

Samorząd studencki

W Uczelni prężnie działa Samorząd Studencki. Rozpoczął on swoją działalność w 1996 roku. Do podstawowego zakresu zadań samorządu należy: inspirowanie i koordynowanie całokształtu działalności studenckiej w WAT oraz reprezentowanie interesów studentów na forum władz i Senatu Akademii. Główny wysiłek działalności SS WAT jest skierowany na zapewnienie studentom racjonalnego spędzania czasu wolnego od zajęć. SS WAT organizuje wiele przedsięwzięć integrujących środowisko studenckie, m.in.: otrzęsiny, kolacje wigilijne, imprezy karnawałowe, Juwenalia, Bal Dyplomowy, Bal Podchorążego itp..

Do innych organizacji studenckich działających w Wojskowej Akademii Technicznej możemy zaliczyć: Stowarzyszenie Studentów BEST WAT, Studenckie Koło SEP , Koło Żeglarskie, Koło Historyczne, Koło Sportów Zimowych, Koło Studenckie Air Soft Guns „GT SZPON”, Koło Fotograficzne, Koło Szachowe, Studencki Klub Rowerowy Voyager, Koło Brydżowe, Koło Plastyczne.

Koła naukowe

Działalnością swoją mogą poszczycić się studenci działający w różnych kołach naukowych. Studenckie koła naukowe rozwijają zainteresowania poszczególnymi dziedzinami nauki i techniki, uczą wdrażania do pracy badawczej i samodzielnych studiów. Wiele opracowań naukowych studentów zostało bardzo wysoko ocenionych nie tylko na forum krajowym, ale również międzynarodowym, zdobyli kilkaset nagród i wyróżnień. Swoje zainteresowania naukowe studenci realizują w kołach naukowych:

Koło Naukowe Elektroników, Koło Naukowe Chemików, Koło Zainteresowań Cybernetycznych, Koło Naukowe „Geopixel", Koło Naukowe Fizyków, Koło Naukowe "Inżynieria Materiałowa", Koło Naukowe "Strategia", Koło Naukowe "Budownictwo", Koło Naukowe "Logistyki stosowanej", Koło Naukowe "Zmęczenia konstrukcji i komputerowego wspomagania projektowania", Koło Naukowe "Mechaniki i informatyki stosowanej", Koło Naukowe Tribologii i Logistyki Produktów Naftowych, Koło Naukowe Budowy Maszyn, Automatyzacji i Robotyki, Koło Naukowe "Eksploatacji i Technologii Napraw Pojazdów Mechanicznych", Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki, Koło Naukowe Studentów Techniki Uzbrojenia, Koło Naukowe "Cyberguru", Koło Naukowe "Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu", Koło Naukowe Studentów Systemów Mechatronicznych, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego, Koło Naukowe Energetyków.

Domy studenckie

Studenci mogą korzystać z zakwaterowania w domach studenckich znajdujących się na terenie uczelni (w pierwszej kolejności do zamieszkania mają studenci studiów stacjonarnych).
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: www.wat.edu.pl w zakładce  (sprawy studenckie).

Akademicki Związek Sportowy Wojskowej Akademii Technicznej

Sekcje: badminton, orientacja sportowa - bieg, narciarski bieg, rowerowa jazda na orientację, judo, lekka atletyka - sprint, lekka atletyka - skoki, lekka atletyka - rzuty, lekka atletyka - biegi średnie, pływanie, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy, trójbój siłowy, tenis ziemny, kolarstwo górskie.

Chór Akademicki

W życiu kulturalnym uczelni aktywnie uczestniczy Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej. Zespół tworzą w większości studenci i absolwenci, zdobywając liczne nagrody  na ogólnopolskich konkursach i festiwalach.

Wymiana międzynarodowa - Erasmus+

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów.  Obecnie skierowany jest zarówno dla studentów jak i pracowników. Erasmus wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi. Główną ideą programu jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.  

Erasmus+ jest programem europejskiej współpracy międzyuczelnianej opracowanym dla potrzeb szkolnictwa wyższego na lata 2014-2020. Program Erasmus+ zastąpił tym samym dotychczasowy program Longlife Learning Programme Erasmus, funkcjonujący w latach 2007-2018. Podstawowym celem programu Erasmus+ jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz promowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie. W ramach programu Erasmus+ przyznawane są stypendia na wyjazdy tysiącom studentów i nauczycieli.WAT w programie Erasmus+

Wymiana krajowa - MOST/ MOSTECH

MOSTECH to program umożliwiający krajową wymianę studentów polskich uczelni technicznych,  w tym również Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego.

Cele programu:
• MOST/ MOSTECH- Programy mobilności krajowej dla studentów i doktorantów
• Są to formy studiowania, prowadzone od ponad dziesięciu lat przez uczelnie na rzecz jakości kształcenia
• W swoich ogólnych założeniach Programy MOST i MOSTECH nawiązują do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS
• MOST i MOSTECH umożliwiają studiowanie na jednym z niemal 30 najlepszych ośrodków akademickich w Polsce

WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY: 22 kwietnia 2021r. godz. 12.00 - ZAPRASZAMY
Rekrutacja:
1 marca – 31 maja 2021 r. – studia stacjonarne wojskowe,
1 marca – 16 lipca 2021 r. – studia stacjonarne cywilne.

STUDIA WOJSKOWE

UWAGA:

Zasady rekrutacji podane są na podstawie projektu rozporządzenia MON – drobne szczegóły mogą ulec zmianie

REJESTRACJA NA STUDIA WOJSKOWE   -  1 MARCA – 30 MAJA 2021 r.

Specyfiką Akademii jest kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, w korpusach i grupach osobowych zgodnie z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez Ministra Obrony Narodowej.  Rekrutacja na ten rodzaj studiów prowadzona jest wśród maturzystów zgłaszających akces do podjęcia służby w Wojsku Polskim.

PLANY STUDIÓW  DLA PODCHORĄŻYCH  ZAKŁADAJĄ REALIZACJĘ PRZEZ NICH DWÓCH MODUŁÓW:

 • modułu kształcenia kierunkowego - realizowanego na kierunku studiów, zgodnie z uchwalonymi przez Senat WAT zamierzonymi efektami kształcenia opartymi na Krajowej Ramie Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i specjalności zdefiniowanej potrzebami resortu obrony narodowej, prowadzącego do uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera, magistra (po logistyce ekonomicznej) potwierdzonego dyplomem ukończenia studiów.
 • modułu szkolenia wojskowego wspólnego dla wszystkich podchorążych Akademii, niezbędnego do mianowania na pierwszy stopień oficerski – podporucznika - na podstawie opracowanego przez MON standardu kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów.
 • Kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie) kształceni są na stacjonarnych studiach - po ukończeniu pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich, otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera (magistra) i mianowani są na stopień podporucznika.
 • W okresie studiów, podchorążowie mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami wojskowymi. Jako kandydaci na żołnierzy zawodowych, pełnią czynną służbę wojskową tj. służbę kandydacką.
 • Z osobą zakwalifikowaną na studia wojskowe, w dniu stawienia się w Akademii, jest podpisywany kontrakt na pełnienie służby kandydackiej oraz umowa dotycząca warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej, w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia ze służby kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych.


NA STUDIA WOJSKOWE MOŻE BYĆ PRZYJĘTA OSOBA, KTÓRA:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • nie jest karana sądownie
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną stwierdzoną przez wojskową komisję lekarską i pracownię psychologiczną
 • posiada wiek co najmniej 18 lat
 • posiada świadectwo dojrzałości
 • posiada znajomość  j. angielskiego potwierdzony na świadectwie dojrzałości lub podczas testu w WAT (o ile nie ma wyniku z języka angielskiego na świadectwie dojrzałości)
 • uzyskała wymaganą wartość punktów rankingowych ze sprawdzianu sprawności fizycznej – do 20 pkt.
 • uzyskała minimum 1 pkt za rozmowę kwalifikacyjną – na 30 pkt.


ELEMENTY REKRUTACJI NA STUDIA WOJSKOWE:

 • rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
 • złożenie wniosku o powołanie do służby kandydackiej
 • analiza znajomości j. angielskiego na podstawie matury lub testu w WAT (o ile j. angielski nie był zdawany na maturze)
 • sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzany w WAT
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji
 • do pełnienia zawodowej służby wojskowej
 • dla wstępnie zakwalifikowanych, badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu określenie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej – skierowania wydaje Wojskowa Komenda Uzupełnień.


REJESTRACJA OBEJMUJE:
1. Założenie w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) konta i wypełnienie podania - ankiety
2. Złożenie w Sekcji ds. Rekrutacji dokumentów:
- wniosku o powołanie do służby kandydackiej
- życiorysu
- odpisu aktu urodzenia
3. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto, którego numer został wygenerowany w IRK
4. Uzupełnienie IRK o wyniki z matury.

PRZED KWALIFIKACJĄ NALEŻY DOSTARCZYĆ:
• kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu)
• dokumenty potwierdzające osiągnięcia w szkole średniej, będące podstawą wyliczania pkt. rankingowych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (np. dyplom olimpiady)
• zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w tym rejestrze.

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW RANKINGOWYCH – do 150

 • Maksymalna liczba punktów za wyniki na świadectwie dojrzałości – 100 punktów rankingowych
 • Maksymalna liczba punktów za sprawdzian sprawności fizycznej – 20 punktów rankingowych
 • Maksymalna liczba punktów za rozmowę kwalifikacyjną  – 30 punktów rankingowychMaksymalną liczbę punktów rankingowych za wyniki na maturze (100/100) otrzymują:
• laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiady matematycznej lub fizycznej oraz laureaci ogólnopolskiego konkursu matematycznego organizowanego w WAT - na  wszystkie  kierunki.
• laureaci oraz finaliści stopnia centralnego innych olimpiad tematycznych - na kierunek studiów zgodny z tematyką olimpiady, określony w uchwale Senatu WAT, (www.wat.edu.pl w zakładce kształcenie).

Uprawnienia te przysługują na podstawie zaświadczenia lub dyplomu wydanego przez komitet główny olimpiady.

Punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości obliczane są wg wzoru:

PRP = %M * WP * WM

gdzie:
PRP – punkty rankingowe za przedmiot, zaokrąglone do pełnych liczb,
%M – wartość przedmiotu w części pisemnej matury (bez znaku %),
WP – waga przedmiotu, podana w tabeli poniżej,
WM – waga poziomu matury: poziom rozszerzony „1”, pozom podstawowy „0,5”
Suma punktów rankingowych z przedmiotów określonych w tabeli poniżej, stanowi wartość określającą pozycję na liście rankingowej określonego kierunku.

PUNKTY RANKINGOWE ZA WYNIKI NA ŚWIADECTWIE DOJRZAŁOŚCI PRZEDSTAWIA TABELA

 

 

PUNKTY RANKINGOWE ZA SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – DO 20 PKT.

WATREKRUT - nasza aplikacja pomoże Ci przygotować się do sprawdzianu sprawnościowego do pobrania w Sklep Play

kobiety
• test siły – zwis na drążku na czas
• test szybkości – bieg zygzakiem („koperta”)

mężczyźni
• test siły – podciąganie na drążku
• test szybkości – bieg  wahadłowy 10 × 10

Tabela punktów znajduje się na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/proces-rekrutacji-na-studia-wojskowe-testy-sprawnosciowe-i-rozmowa-kwalifikacyjna/

PUNKTY RANKINGOWE ZA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ – DO 30 PKT.
1 punkt      –  gdy kandydat posiada motywacje i predyspozycje do podjęcia studiów w charakterze    kandydata na żołnierza zawodowego;
10 punków      –  dziecko weterana lub żołnierza poległego w misjach albo, który zginął w czasie wykonywania obowiązków służbowych;
10 punktów      –  absolwent certyfikowanej klasy mundurowej o profilu wojskowym; absolwent liceum wojskowego, absolwent szkoły patronackiej WAT;
0-3 punkty      –  gdy złożył przysięgą wojskową, posiada potwierdzone przeszkolenie wojskowe, pełnił służbę w NSR lub Wojskach Obrony Terytorialnej;
0-3 punkty      –  gdy posiada zaświadczenie o przynależności do organizacji o charakterze proobronnym,
 jest absolwentem klasy mundurowej, innej niż certyfikowana;
0-3 punkty      –  gdy posiada poświadczone uprawnienia, kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej np. lotnicze, elektryczne, informatyczne, prawo jazdy lub inne.

UWAGA:     
zasady rekrutacji podane są na podstawie projektu rozporządzenia MON – drobne szczegóły mogą ulec zmianie


CO ZYSKASZ JEŻELI WYBIERZESZ STUDIA WOJSKOWE W WOJSKOWEJ AKADEMI TECHNICZNEJ:

• bezpłatna nauka, książki i pomoce naukowe,
• od 1200 zł co miesiąc na I roku, kwota wzrasta wraz z awansami z każdym rokiem studiów, na V roku do 2600 zł,
• bezpłatne umundurowanie,
• bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie,
• bezpłatny dostęp do obiektów np. strzelnice, symulatory, siłownie, baseny,
• bezpłatny dostęp do specjalistycznych kursów i szkoleń np. skoczka spadochronowego, pilota, płetwonurka,
• dostęp do programu Erasmus+
• bezpłatna opieka medyczna,
• zniżka 78% na bilet PKP,
• po ukończeniu studiów otrzymujesz dwa dyplomy: tytuł magistra inżyniera oraz  stopień podporucznika
• 100% gwarancji zatrudnienia w wojsku jako żołnierz zawodowySerdecznie zapraszamy na studia do Wojskowej Akademii Technicznej.

 

 

 

 

STUDIA CYWILNE I STOPNIA
REJESTRACJA NA STUDIA WOJSKOWE   -  1 MARCA – 16 LIPCA 2021 r.

• studia pierwszego stopnia przezna¬czone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości
• studia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar¬nych jak i niestacjonarnych
• studia inżynierskie prowadzone są na tech¬nicznych kierunkach stu¬diów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem ty¬tułu za¬wodowego inżyniera
• studia licencjackie prowadzone są na kierunkach: „obronność państwa”, „bezpieczeństwo narodowe” oraz „zarządzanie”, trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.
• studia stacjonarne - bezpłatne
• studia niestacjonarne - płatne
• studia cywilne są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON

UTWORZENIE KONTA W INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW
Rekrutacja na studia rozpoczyna się od założenia konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie https://wat-irk.wat.edu.pl. Podstawą zarejestrowania, jest wprowadzenie danych.

WYBÓR KIERUNKÓW STUDIÓW
Kandydat, w czasie rejestracji ma prawo określić do trzech  kierunków  na każdym rodzaju studiów: trzy kierunki na studiach wojskowych, trzy kierunki na studiach cywilnych stacjonarnych i trzy kierunki na studiach cywilnych niestacjonarnych

WNIESIENIE OPŁATY REKRUTACYJNEJ
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi i wynosi 85 zł (100 zł jeżeli wskazane są kierunki wojskowe) bez względu na liczbę określonych przez kandydata kierunków i form studiów.
Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer konta przydzielony podczas rejestracji internetowej.

WPROWADZENIE WYNIKÓW MATUR
Uzupełnienie konta w systemie IRK o wyniki i/lub oceny będące podstawą naliczenia punków rankingowych oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole średniej, które są uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplom olimpiady). WAT pobiera wyniki z Krajowego Rejestru Matur jedynie w celu weryfikacji.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW         
Po ogłoszeniu wyników, należy w wyznaczonym terminie dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji wymagane dokumenty.

WYMAGANE DOKUMENTY:
kserokopia świadectwa dojrzałości - oryginał  lub odpis do wglądu


MAKSYMALNĄ LICZBĘ PUNKTÓW RANKINGOWYCH ZA WYNIKI NA MATURZE (100/100) OTRZYMUJĄ:
• laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiady matematycznej lub fizycznej oraz laureaci ogólnopolskiego konkursu matematycznego organizowanego w WAT - na  wszystkie  kierunki.
• laureaci oraz finaliści stopnia centralnego innych olimpiad tematycznych - na kierunek studiów zgodny  z tematyką olimpiady, określony w uchwale Senatu WAT, (www.wat.edu.pl w zakładce kształcenie).
Uprawnienia te przysługują na podstawie zaświadczenia lub dyplomu wydanego przez komitet główny olimpiady.

Punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości obliczane są wg wzoru:

PRP = %M * WP * WM

gdzie:
PRP – punkty rankingowe za przedmiot, zaokrąglone do pełnych liczb,
%M – wartość przedmiotu w części pisemnej matury (bez znaku %),
WP – waga przedmiotu, podana w tabeli poniżej,
WM – waga poziomu matury: poziom rozszerzony „1”, pozom podstawowy „0,5”
Suma punktów rankingowych z przedmiotów określonych w tabeli poniżej, stanowi wartość określającą pozycję na liście rankingowej określonego kierunku.


O szczegółach rekrutacji można przeczytać na stronie:
www.wat.edu.pl/rekrutacja-na-studia-wojskowe-2020/
Serdecznie zapraszamy do obserwowania nas w mediach społecznościowych: Facebook i Instagram, gdzie publikujemy krótkie filmy o życiu w uczelni.

STUDIA CYWILNE II STOPNIA

 • studia drugiego stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra uzyskany na kierunkach studiów identycznych jak realizowane w WAT lub pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w Akademii;
 • studia drugiego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych;
 • studia drugiego stopnia dla osób cywilnych są studiami ogólnodostępnymi, bez żadnych zobowiązań wobec MON;
 • studia stacjonarne są bezpłatne, a za kształcenie na studiach niestacjonarnych pobierane są opłaty;


REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA ODBYWA SIĘ DWA RAZY W ROKU AKADEMICKIM:

 • od stycznia do lutego  - rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego – po kierunkach inżynierskich,
 • od maja do września - rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego  – po kierunkach licencjackich.

REKRUTACJA

UTWORZENIE KONTA W INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW
Rekrutacja rozpoczyna się od założenia konta w systemie IRK na stronie https://wat-irk.wat.edu.pl. Podstawą zarejestrowania, jest wprowadzenie danych.

WYBÓR KIERUNKU
Kandydat, w czasie rejestracji ma prawo określić jeden kierunek na studiach stacjonarnych oraz jeden kierunek na studiach niestacjonarnych

WNIESIENIE OPŁATY REKRUTACYJNEJ
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi i wynosi 85 zł bez względu na liczbę określonych przez kandydata kierunków i form studiów. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer konta przydzielony podczas rejestracji internetowej.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji wymagane dokumenty. Niedostarczenie dokumentów do zakończenia rejestracji, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.
O szczegółach rekrutacji można przeczytać na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/wat/proces-rekrutacji-na-studia-cywilne-drugiego-stopnia/

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:
https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA. TECHNICZNA
https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT
https://twitter.com/WAT_edu
https://www.instagram.com/wat_edu/

Serdecznie zapraszamy na studia Wojskowej Akademii Technicznej.

 

 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax 261 839 159
www.wat.edu.pl
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl
www.wat.edu.pl

Zapraszamy do odwiedzenia uczelni na stronach:
www.youtube.com/user/UczelniaWAT
www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA
https://www.instagram.com/wat_edu/
https://twitter.com/WAT_edu

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu