Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

Kraj: Polska

Miasto: Józefów k. Warszawa

WWW: www.wsge.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Józefów k. Warszawa

 

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie w 2002 roku i wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 115.

 

Od 2002r do 2008r uczelnia prowadziła tylko studia wyższe pierwszego stopnia.

 

Od początku istnienia uczelnia kształci studentów na kierunku „administracja”. Od października 2003r. uruchomione zostały dwa kolejne kierunki: „pedagogika” i W 2005 r. otworzono kierunek „zarządzanie”, a w roku 2006 uzyskano zgodę na otwarcie kierunku „ochrona środowiska”. W październiku 2007r na uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

 

W lipcu 2008r uczelnia otrzymała również uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika”.

 

Od 27 września 2004r. uczelnia ma patrona, wybitnego włoskiego i europejskiego męża stanu Alcide De Gasperi, jednego z twórców zjednoczonej Europy. Decyzją Ministra uczelnia zmieniła nazwę na „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie“ (dalej WSGE).

 

W pierwszym okresie w uczelni funkcjonowała jedna jednostka organizacyjna Wydział Administracji i Nauk Humanistycznych. W okresie od 01 września 2005 r. do 07 października 2008r uczelnia miała strukturę dwu wydziałową.

 

Obecnie w wyniku otrzymania uprawnień do prowadzenia studiów wyższych drugiego stopnia na kierunku „pedagogika”, na podstawie zarządzenia Rektora przekształceniu uległy powołane jednostki organizacyjne uczelni: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych - zmienił nazwę na Wydział Pedagogiki. Wydział Administracji – zmienił nazwę na Wydział Nauk Społecznych.

 

Do Wydziału Pedagogiki przyporządkowany został kierunek „pedagogika” w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Wydziałem kieruje dr Mirosława Raczkowska-Lipińska.

 

Do Wydziału Nauk Społecznych przyporządkowany został kierunek „administracja”, „zarządzanie”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” i „ochrona środowiska” w zakresie studiów wyższych pierwszego stopnia. Wydziałem kieruje dr Mirosława Raczkowska-Lipińska.

 

Strukturę WSGE tworzą dwa podstawowe piony:

 • Pion naukowo – dydaktyczny, który został nakreślony powyżej
 • Pion administracyjno – gospodarczy, który tworzą pozostałe jednostki organizacyjne uczelni, realizując zadania administracyjno-biurowe i gospodarcze

 

Strukturę uczelni uzupełniają organy jednoosobowe tj. kanclerz, rektor i dziekani oraz organy kolegialne, tj. senat i rady wydziałów, w skład których zgodnie z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i statutem uczelni wchodzą przedstawiciele samorządu studenckiego.

 

Baza dydaktyczna

 

Siedzibą Uczelni jest budynek po szkole podstawowej, który znajduje się w Józefowie (w Michalinie) przy ulicy Sienkiewicza 2. Budynek został wybudowany w 1995. W najbliższym czasie planowane jest przejęcie obiektu w użytkowanie wieczyste bądź jego zakup.

 

W budynku znajduje się 14 sal wykładowych, mogących pomieścić jednorazowo ok. 1000 studentów. W trybie zmianowym Uczelnia może pomieścić dwukrotnie więcej studentów, tj. ok. 2000. Aktualnie uczelnia posiada ok. 800 studentów. Sale te są umeblowane i wyposażone w niezbędne oprzyrządowanie do prowadzenia wykładów. Znajdują się w nich między innymi rzutniki do foliogramów, rzutnik multimedialny, tablice i inne.

 

Ważnym przedsięwzięciem dla rozwoju Uczelni było rozpoczęcie jej rozbudowy, co oficjalnie nastąpiło w dniu 22 kwietnia 2006r. Łączna powierzchnia nowego budynku wyniesie ponad 4 tys. m kw., w tym przewidziane są dwie aule na 250 osób każda, 15 sal wykładowych i ćwiczeniowych, katedry i pomieszczenia dla studentów. Pierwszy etap budowy zakończył się przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2006/2007. Obecnie został zakończony pierwszy etap rozbudowy, w wyniku czego Uczelnia dysponuje drugim obiektem o powierzchni ponad 800 m kw. W obiekcie tym znajdują się trzy aule, jedna na 450 osób, pozostałe na 120 osób.

 

W obecnym roku akademickim wszystkie zajęcia prowadzone są w rozbudowanej siedzibie Uczelni. Studentom zapewniono stały dostęp do działów administracyjnych Uczelni, m.in. do Dziekanatu, Biblioteki Uczelnianej i klubu studenckiego „Żak”.

 

Dla potrzeb naukowo-dydaktycznych zorganizowano bardzo dobrze wyposażoną salę komputerową, która jest zawsze dostępna dla studentów. Pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w rzutniki, sprzęt multimedialny oraz inne niezbędne środki dydaktyczne.

 

Podpisane zostało "Porozumienie w sprawie krótszych policyjnych szkoleń podstawowych dla absolwentów wybranych kierunków"

 

Programy studenckie

 

Uczelnia wspiera zainteresowania młodych ludzi, umożliwiając im ich rozwój. Zrzeszanie się studentów w organizacjach i kołach studenckich określa zarządzenie rektora nr 28 z dnia 28 grudnia 2005 r. Funkcjonowanie kół naukowych uczelni, w tym koła „PEDAGOG” określają regulaminy tych kół. Kierownictwo i kadra uczelni jest otwarta na każdą inicjatywę ze strony studentów, chętnie ich wspierając.

 

Studenci pedagogiki prowadzą Koło Pedagogiczne „PEDAGOG”, nad którym patronat merytoryczny sprawuje dziekan i kadra akademicka, a bezpośrednią opiekę - osoba funkcyjna prowadząca dział spraw studenckich.

Pedagogika

Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z rewalidacją
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwa publicznego
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 

Pedagogika

Studia II stopnia Magisterskie

Specjalności:

 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika ogólna

 

Administracja

Specjalności:

 • Administracja publiczna
 • Administracja systemami bezpieczeństwa
 • Administracja europejska

 

Ochrona środowiska

Specjalności:

 • inżynieria środowiska
 • planowanie terenów zieleni
 • żródła energii odnawialnej

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo publiczne

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia II stopnia (magisterskie)

Nowy kierunek

 

Zarządzanie

Studia I - go stopnia - Licencjackie

 

Prawo urzędnicze

Studia I - go stopnia - Licencjackie

Specjalności:

 • Systemy prawne Europy
 • Prawo Unii Europejskiej

Zapisz

 

Prezentacja video

Józefów to miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w aglomeracji warszawskiej, położone przy ujściu Świdra do Wisły. 22 kilometry od centrum Warszawy

 

Sąsiaduje na północy z Warszawą, zaś na południu z Otwockiem. Na terenie Józefowa położona jest część Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Ponadto znajdują się tu trzy rezerwaty przyrody: Wyspy Świderskie, Wyspy Zawadowskie oraz Świder.

 

W okresie przedwojennym przebywało tu w sezonie do 3 000 kuracjuszy i letników, a stałych mieszkańców było około 1 500. W latach 1914-52 miejscowość była połączona komunikacyjnie z Warszawą za pośrednictwem kolejki wąskotorowej.

 

Po II wojnie światowej nastąpił szybki rozwój miejscowości, napłynęło dużo ludności ze zniszczonej Warszawy. W okresie powojennym rozwinięto tu lecznictwo sanatoryjne dla dzieci.

 

Decyzją Rady Państwa z 1962 roku Józefów został podniesiony do rangi miasta. W jego skład weszły następujące miejscowości: Józefów, Emilianów, Dębinka, Górki, Nowa Wieś, Kolonia Błota, Michalin oraz Rycice, które to od tego momentu stały się zarazem dzielnicami miasta.

 

Ciekawe miejsca

 • Rezerwat Świder
 • Rezerwat Wyspy Zawadowskie
 • Rezerwat Wyspy Świderskie
 • Kryta pływalnia
 • Hala sportowo–widowiskowa

Więcej informacji o rekrutacji na studia - kliknij tutaj

Dane Kontaktowe

Adres:Sienkiewicza 4

05-420 Józefów k. Warszawa

Kraj:Polska

Telefon:+48 22 789 19 03

Fax:+48 22 789 19 03 w. 1

E-mail:dziekanat@wsge.edu.pl

WWW:www.wsge.edu.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu