Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Kraj: Polska

Miasto: Warszawa

WWW: wsm.warszawa.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Warszawa

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie istnieje od 1995 roku.

 

W jednym z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Polsce uczelnia oferuje komfortowe warunki studiowania, gwarantując przy tym jedną z najniższych w kraju opłat za studia. Na terenie Kampusu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie poza bogatym zapleczem naukowo-dydaktycznym znajdują się m.in. sala widowiskowo – koncertowa na 700 osób, kompleks sportowy (kryta pływalnia, 2 hale sportowe), Dom Studenta, parking podziemny. Powierzchnia Kampusu to ponad 30.000 m². Uczelnia daje możliwość studiowania na 5 wydziałach (w tym 1 zamiejscowy w Ciechanowie). Obecnie Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie kształci około 12 tys. studentów w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz podyplomowym oferując edukację na 9 kierunkach.

 

W styczniu 2004 roku otrzymała certyfikat Edexcel. W 2005 roku Wyższa Szkoła Menedżerska została po raz kolejny wpisana do „Złotej Księgi Mazowieckiego Biznesu” za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii Edukacja w konkursie na „Mazowiecką Firmę Roku 2004”, a w 2006 – decyzją Administratora Europejskiej Kapituły Jakości i Ekologii – przyznano uczelni Certyfikat „Gwarancja Najwyższej Jakości” oraz tytuł laureata za jakość kształcenia. W 2009 roku uczelnia otrzymała piąty już Medal Europejski, przyznawany wspólnie przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Certyfikat Wiarygodna Szkoła na rok 2009/2010, wyróżnienie ,,Pozytywista Roku” za popularyzację przedsiębiorczości wśród młodzieży w Polsce, a także Certyfikat Lidera Programu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pedagogika

Studia I stopnia 6-semestralne, tryb stacjonarny i niestacjonarny, studia II stopnia

Specjalności:

 • Pedagogika pracy i zarządzania
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika sądowo-penitencjarna
 • Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

 

Politologia

Studia I stopnia 6-semestralne, tryb stacjonarny i niestacjonarny

Specjalności:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Marketing i doradztwo polityczne
 • Dziennikarstwo

 

Stosunki Międzynarodowe

Studia I stopnia 6 semestralne, tryb stacjonarny i niestacjonarny, studia II stopnia

Specjalności:

 • Handel zagraniczny
 • Dyplomacja
 • Międzynarodowa współpraca gospodarcza
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe

 

Administracja

Studia I i II stopnia (odpowiednio 6- i 4-semestralne), tryb stacjonarny i niestacjonarny

Specjalności:

 • Administracja bezpieczeństwa narodowego
 • Administracja dyplomatyczno-konsularna
 • Administracja Instytucji Europejskich
 • Administracja gospodarcza
 • Administracja publiczna
 • Administracja samorządowa
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy (BHP)

 

Prawo

Studia jednolite magisterskie 10-semestralne, tryb stacjonarny i niestacjonarny

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia I stopnia (inżynierskie) 7-semestralne, tryb stacjonarny i niestacjonarny

Specjalności

 • Inżynieria obsługi procesów wytwórczych
 • Zarządzanie systemami jakości w procesach

 

Zarządzanie

Studia I i II stopnia (odpowiednio 6- i 4-semestralne), tryb stacjonarny i niestacjonarny

Specjalności:

 • Informatyczne systemy zarządzania
 • Rachunkowość i controlling
 • Marketing
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie
 • Zarządzanie w bankowości i finansach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w sektorze publicznym
 • Zarządzanie innowacjami w gospodarce opartej na wiedzy

Europeistyka

 

Europeistyka

Studia I stopnia 6-semestralne, tryb stacjonarny i niestacjonarny

Specjalności:

 • Wspólny rynek europejski
 • System bezpieczeństwa europejskiego

 

Informatyka

Studia I stopnia (inżynierskie) 7-semestralne, tryb stacjonarny i niestacjonarny

Specjalności

 • Zarządzanie systemami i sieciami komputerowymi
 • Technologie internetowe
 • Bezpieczeństwo obiektów i informacji
 • Grafika komputerowa

Warszawa stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Mazowszu nad rzeką Wisłą.

 

Warszawa jest ważnym europejskim ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Mieszczą się w niej siedziby parlamentu (Sejmu i Senatu), Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych władz centralnych. Warszawa jest także stolicą województwa mazowieckiego.

 

Warszawa, a w szczególności warszawskie Śródmieście, należy do najważniejszych centrów biznesu w Europie Środkowej. W 2003 zarejestrowanych było 288.307 firm, a inwestorzy zagraniczni inwestowali w mieście ponad 700 milionów euro rocznie.

 

Stolica jest największym ośrodkiem akademickim w Polsce. Swoją siedzibę ma tu 66 uczelni. Do największych warszawskich uczelni należą:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Politechnika Warszawska
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna
 • Akademia Sztuk Pięknych
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Akademia Obrony Narodowej

Ponadto na terenie Warszawy dynamicznie rozwijają się wyższe szkoły prywatne zorientowane na kształcenie przyszłej kadry kierowniczej (MBA) niezbędnej do profesjonalnego zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej.

 

System komunikacji miejskiej w Warszawie składa się z linii autobusowych, tramwajowych, metra oraz Szybkiej Kolei Miejskiej o całkowitej długości ponad 1000 km. Do przejazdów środkami komunikacji miejskiej uprawniają bilety z paskiem magnetycznym i Warszawska Karta Miejska.

 

Warszawa to serce województwa Mazowieckiego, jest ważnym centrum gospodarczym, kulturalnym, turystycznym i usługowym. Miasto oczarowało już niejednego turystę. Architektura i jej osobliwy urok gwarantuje niezapomniane wspomnienia. Będąc w Warszawie nie można zapomnieć o zwiedzeniu takich miejsc jak:

 • Pałac Kultury i Nauki
 • Cmentarz Powązkowski
 • Ogród Saski
 • Łazienki Królewskie
 • Rynek Starego Miasta
 • i wielu, wielu innych interesujących miejsc. 

Rekrutacja Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prowadzi nabór na semestr jesienno-zimowy od 1 czerwca do 15 września każdego roku, na semestr wiosenno-letni od 01 stycznia do 15 lutego każdego roku.

 

KANDYDAT NA STUDIA W WSM POWINIEN STAWIĆ SIĘ OSOBIŚCIE W DZIALE REKRUTACJI I ZŁOŻYĆ (W BIAŁEJ, WIĄZANEJ TECZCE) NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie na studia (dostępne na stronie www lub w Dziale Rekrutacji)
 • świadectwo dojrzałości (jeśli jest to nowa matura, to także świadectwo ukończenia szkoły średniej)
 • odpis dyplomu (jeśli rekrutacja dotyczy studiów II stopnia)
 • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (okres ważności 6 miesięcy)
 • cztery fotografie 35x45mm
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 350 zł. Wpłatę należy uiścić na konto WSM w Warszawie: BRE BANK S.A. 68 1140 1010 0000 5201 8300 1010
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia książeczki wojskowej (strona ze zdjęciem, kategorią wojskową oraz informacja o odbyciu służby wojskowej) W momencie rekrutacji należy mieć przy sobie dowód osobisty, książeczkę wojskową do wglądu.
 • Warunkiem przyjęcia jest złożenie pełnego kompletu dokumentów.

 

Nowo przyjęty student otrzymuje w Dziale Rekrutacji:

 • decyzję o przyjęciu
 • jeden egzemplarz umowy
 • numery kont indywidualnych

 

Wpłaty czesnego należy dokonać w całości do 20 września (dotyczy rekrutacji na semestr jesienno-zimowy) lub 20 lutego (dotyczy rekrutacji na semestr wiosenno-letni).

 

Indeks i legitymację student odbiera w dziekanacie Uczelni (na parterze pokój F-002) po rozpoczęciu zajęć i zaksięgowaniu wpłaty czesnego.

 

Wszelkie dodatkowe informacje na temat kierunków studiów, godzin pracy Działu Rekrutacji oraz wysokości czesnego znajdują się na stronie internetowej Uczelni.

Dane Kontaktowe

Adres:Kawęczyńska 36

03-772 Warszawa

Kraj:Polska

Telefon:+48 22 59 00 710

Fax:+48 22 818 00 52

E-mail:rektorat@wsm.warszawa.pl

WWW:wsm.warszawa.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu