Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kraj: Polska

Miasto: Warszawa

WWW: www.wum.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Warszawa

 

Informacja z uczelni

2020-05-25 | Wybieram WUM


Dowiedz się, jak studiuje się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym!

Wybór odpowiedniej uczelni nie jest łatwą sprawą i spędza sen z powiek niejednego maturzysty. Właściwa decyzja oznacza sprawdzanie i porównywanie setek ofert oraz opinii, stawianie mnóstwa pytań, a przy tym wiele obaw.
Im więcej wiecie na temat uczelni i kierunku, który chcecie studiować, tym łatwiej podjąć Wam dobrą decyzję. Dlatego Warszawski Uniwersytet Medyczny,  przygotował stronę www.wybieramwum.wum.edu.pl oraz grupę na Facebooku „Wybieram WUM” https://www.facebook.com/groups/wybieramwum
Informacje tam zawarte pokazują nie tylko, co można studiować w WUM, ale opinie studentów i absolwentów na temat ich kierunków i uczelni oraz organizacje, koła naukowe i życie studenckie na WUMie.
Zapraszamy w swe progi wszystkie osoby zainteresowanych podjęciem studiów na kierunkach medycznych, farmaceutycznych i związanych z naukami o zdrowiu!
Warto sprawdzić, co oferuje WUM!

Jedna z największych uczelni medycznych w Polsce i prężny ośrodek badawczy z historią sięgającą 1809 roku.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Swoją niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyjnej Polski zawdzięcza z jednej strony wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim, z drugiej zaś dynamicznemu rozwojowi.

Uczelnia oferuje kształcenie na 17 kierunkach w języku polskim, 3 w języku angielskim, 15 kierunkach studiów podyplomowych, studiach MBA oraz licznych kursach specjalizacyjnych, doskonalących i ustawicznych.

Bazę naukowo-dydaktyczną WUM stanowią największe warszawskie szpitale. Uczelnia konsekwentnie stawia na rozwój własnej bazy kliniczno-dydaktycznej, czego potwierdzeniem są sztandarowe obiekty powstałe w ostatnich latach - Szpital Pediatryczny i Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne oraz Uniwersyteckie Centrum Stomatologii.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest prężnym ośrodkiem naukowym specjalizującym się zarówno w badaniach klinicznych, jak i medycynie teoretycznej. Rosnąca liczba projektów i innowacyjnych wdrożeń stanowi potwierdzenie wielkiego potencjału naukowego Uczelni.

WUM - co nas wyróżnia?
• bogata oferta edukacyjna dostosowana do rynku pracy
• kadra składająca się z doświadczonych dydaktyków i specjalistów
• działalność badawcza - 204 prowadzone projekty naukowe o wartości 348 mln zł
• międzynarodowy wymiar kształcenia - 115 umów w ramach programu ERASMUS+ oraz 38 umowy z zagranicznymi ośrodkami
• szeroka oferta kształcenia podyplomowego - 15 kierunków, w tym studia SGH-WUM MBA w Ochronie Zdrowia, liczne kursy specjalizacyjne, doskonalące, ustawiczne
• prężenie działające Biuro Karier
• nowoczesna infrastruktura
• świetna lokalizacja kampusów

KIERUNKI

Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadzi kształcenie na 17 kierunkach w języku polskim.

kierunek lekarski:
studia stacjonarne, jednolite magisterskie
niestacjonarne (płatne), jednolite magisterskie

Studia trwają 6 lat tj. 12 semestrów.

 

audiofonologia z protetyką słuchu:
studia I stopnia, stacjonarne

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów.

 

elektroradiologia:
studia I stopnia, stacjonarne

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów.

 

elektroradiologia:
studia II stopnia, stacjonarne
studia II stopnia, niestacjonarne (płatne)

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata, czyli 4 semestry.

 

logopedia ogólna i kliniczna:
studia I stopnia, stacjonarne

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów.

 

logopedia ogólna i kliniczna:
studia II stopnia, stacjonarne

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata, czyli 4 semestry.

 

fizjoterapia:
studia jednolite magisterskie, stacjonarne

Jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia trwają 5 lat tj. 10 semestrów.

 

Fizjoterapia:
studia II stopnia, stacjonarne
studia II stopnia, niestacjonarne (płatne)

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata tj. 4 semestry. Kandydatami mogą być osoby posiadające dyplom licencjata z kierunku fizjoterapia.

 

analityka medyczna:
studia jednolite magisterskie, stacjonarne

Studia trwają 5 lat tj. 10 semestrów.

 

farmacja – studia prowadzone w języku polskim.

studia jednolite magisterskie, stacjonarne

Toksykologia z elementami kryminalistyki
studia stacjonarne, II stopnia, prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym.

dietetyka
studia I stopnia, stacjonarne

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów.

 

studia II stopnia, stacjonarne

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata tj. 4 semestry.

dietetyka, II stopnia, niestacjonarne (płatne)

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata tj. 4 semestry.

 

pielęgniarstwo:
studia I stopnia, stacjonarne

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów i kończą się egzaminem dyplomowym.

studia II stopnia, stacjonarne
studia II stopnia, niestacjonarne (płatne)

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata tj. 4 semestry.

 

położnictwo:
studia I stopnia, stacjonarne
studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (płatne)

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata tj. 4 semestry.

 

ratownictwo medyczne:
studia I stopnia, stacjonarne

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów.

 

zdrowie publiczne:
studia I stopnia, stacjonarne

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów.

 

zdrowie publiczne: II stopnia, stacjonarne 
specjalności: 
zarządzanie w ochronie zdrowia, 
promocja zdrowia,
badania kliniczne i ocena technologii medycznych

 

zdrowie publiczne:
studia II stopnia, niestacjonarne (płatne)

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata tj. 4 semestry.

 

kierunek lekarsko-dentystyczny – studia prowadzone w języku polskim i angielskim

studia stacjonarne, jednolite magisterskie
studia niestacjonarne (płatne), jednolite magisterskie

Studia trwają 5 lat tj. 10 semestrów.

 

techniki dentystyczne:
studia I stopnia, stacjonarne

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów.

 
higiena stomatologiczna

studia I stopnia, stacjonarne

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów.

 

DUO-OTM ocena technologii medycznych
studia II stopnia, niestacjonarne

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata, tj. 4 semestry


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

https://wlo.wat.edu.pl/

https://wlo.wat.edu.pl/dydaktyka/studia-podyplomowe/


WYDZIAŁ CYBERNETYKI

https://wcy.wat.edu.pl/pl

https://wcy.wat.edu.pl/pl/kandydaci/podyplomowe/mba-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa

https://wcy.wat.edu.pl/pl/kandydaci/podyplomowe/w-zakresie-cyberbezpieczenstwa


WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

https://wel.wat.edu.pl/
https://wel.wat.edu.pl/?page_id=5889

 
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

https://www.wig.wat.edu.pl/

https://www.wig.wat.edu.pl/index.php/ksztalcenie/rodzaje-studiow/studia-podyplomowe


WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

https://www.wme.wat.edu.pl/
https://www.wme.wat.edu.pl/index.php/dydaktyka/dydaktyka-oferta-dydaktyczna/studia/dydaktyka-oferta-studia-podyplomowe.html


WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA

https://wml.wat.edu.pl/

http://www.wml.wat.edu.pl/index.php/ksztalcenie-wml.html


WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

http://www.wtc.wat.edu.pl/

http://www.wtc.wat.edu.pl/ksztalcenie/rekrutacja/studia-podyplomowe/Informacje o studiach podyplomowych znajdują się na stronach ww wydziałów.

 

Autorem wszystkich zdjęć jest Dział Fotomedyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kampusy

Warszawski Uniwersytet Medyczny dysponuje dwoma kampusami: Kampusem Banacha i Kampusem Lindleya. Jest to niewątpliwy atut Uczelni, ponieważ studenci mają możliwość odbywania zajęć w dwóch, położonych blisko siebie, lokalizacjach.

Kampus Banacha mieści się pomiędzy ulicami Banacha, Żwirki i Wigury, Księcia Trojdena i Pawińskiego (w dzielnicy Ochota, w sąsiedztwie Pola Mokotowskiego).

Na terenie Kampusu znajdują się:
Rektorat - siedziba Władz Uczelni, w tym Dziekanatów Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, Wydziału Medycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Centrum Dydaktyczne
Centrum Badań Przedklinicznych
Wydział Farmaceutyczny
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM
Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne

Kampus Lindleya to grupa budynków, które znajdują się w centrum Warszawy – między ulicami Lindleya, Oczki, Chałubińskiego i Nowogrodzką, w sąsiedztwie Dworca Centralnego.

Na terenie Kampusu Lindleya mieszczą się:
Zakład Medycyny Sadowej i Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
Centrum Biostruktury
Dom Medyka
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus UCK WUM

Uniwersytet korzysta także z bazy obcej – szpitali zlokalizowanych w Warszawie i okolicach, w których znajdują się katedry, kliniki i zakłady uczelni.
Uczelnia konsekwentnie stawia na rozwój własnej bazy kliniczno-dydaktycznej, czego potwierdzeniem są sztandarowe obiekty powstałe w ostatnich latach - Dziecięcy Szpital Kliniczny, Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne WUM i Uniwersyteckie Centrum Stomatologii.

Koła naukowe, organizacje studenckie

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wyjątkowo dynamicznie rozwija się studenckie życie naukowe. Obecnie pod opieką pracowników klinik, katedr i zakładów, setki studentów prowadzą badania i realizują projekty w prawie 200 kołach naukowych, które umożliwiają realizowanie pasji badawczych. Studenckie Koła Naukowe są najlepszym miejscem do ponadprogramowego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Działający w kołach studenci współuczestniczą w życiu naukowym Uczelni, stawiając pierwsze kroki w medycznym i farmaceutycznym środowisku akademickim pod okiem doświadczonych naukowców oraz wybitnych specjalistów.

Na życie studenta składa się nie tylko nauka, lecz także możliwość urzeczywistniania pomysłów związanych z szeroko pojętą działalnością medyczną w ramach istniejących organizacji studenckich, takich jak: Samorząd Studentów, Studenckie

Towarzystwo Naukowe, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny (EMSA), Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA), Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji, Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych czy Erasmus Student Network.

Młodzież studiująca na naszej Uczelni może także rozwijać sportowe umiejętności w licznych sekcjach AZS. Amatorzy śpiewania są mile widziany w Chórze, a muzykowania w uczelnianej Orkiestrze. Wielbiciele sztuki scenicznej mogą rozwijać talent aktorski w Teatrze Magicznym WUM. Osoby z zacięciem dziennikarskim mogą spróbować swoich sił pisząc dla studenckiej gazety Galen.

Informacje dla kandydatów na studia:
tel.: (22) 57 20 998, (22) 57 20 216-217
e-mail: rekrutacja@wum.edu.pl
www.wum.edu.pl/rekrutacja

INFORMATOR na studia 2020/2021.

https://rekrutacja-info.wum.edu.pl/informator-wum

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny | Medical University of Warsaw

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,
tel. centr.: (22) 57 20 913,
faks kancelarii: (22) 57 20 154,
informacja rekrutacyjna: (22) 57 20 998

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu