Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Kraj: Polska

Miasto: Poznań

WWW: www.wszib.poznan.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Poznań

 

Naszą misją jest  budowanie kultury nowoczesnego zarządzania i wspieranie indywidualnego rozwoju studentów w doskonaleniu kompetencji menedżerskich oraz wiedzy prawno-administracyjnej.

Wszystko zaczęło się w 1992 roku, kiedy to na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym powstała w Poznaniu Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. Tym samym jesteśmy najstarszą uczelnią niepubliczną w Wielkopolsce i 9-tą tego typu w Polsce. Pomysłodawcą i założycielem Uczelni był mgr inż. Jerzy Pietrzyk. Jego ideą było stworzenie Uczelni przyjaznej studentom i całemu środowisku naukowemu, łączącej praktyczną naukę biznesu z wiedzą prawną.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w krótkim czasie stała się wizytówką Wielkopolski. Już w 1997 r. uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia studiów na poziomie magisterskim na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Administracja, a także na poziomie licencjackim na kierunku Politologia. W 2001 r. otrzymaliśmy od Marszałka Sejmu RP dyplom uznania „Za odwagę tworzenia wyższej edukacji niepaństwowej”.

Potwierdzeniem wysokiej jakości oferty edukacyjnej są pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej dotyczące jakości kształcenia na kierunkach: Zarządzanie  (grudzień 2004, marzec 2010 , kwiecień 2016), Politologia (luty 2006), Administracja (listopad 2008, czerwiec 2010, wrzesień 2015).

Przez 26 lat wykształciliśmy 39 tys. absolwentów, których wiedzę oraz umiejętności potwierdzają pracodawcy. Dziś nasza uczelnia to synonim stabilności i wysokiego poziomu nauczania. WSZiB w Poznaniu od 2000 r. ma własny, nowoczesny budynek dydaktyczny z Centrum Obsługi Studenta, Dziekanatami i Biblioteką przy ul. Roboczej 4.

STUDIA I I II STOPNIA NA KIERUNKACH ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE

www.wszib.poznan.pl/studia/studia-i-i-ii-stopnia

Studia I stopnia (licencjackie)

Trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się obroną pracy dyplomowej albo projektu dyplomowego. Pozwalają uzyskać wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł licencjata oraz umożliwiają podjęcie dalszej nauki na studiach magisterskich oraz podyplomowych.

 

Studia II stopnia (magisterskie)

Trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się obroną pracy dyplomowej albo projektu dyplomowego i uzyskaniem tytułu magistra. Na studia magisterskie można przyjść do naszej Uczelni po każdych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich – niekoniecznie na kierunku pokrewnym. Przyjęcie na studia II stopnia odbywa się bez wyznaczania różnic programowych — wymagany jest jedynie dyplom ukończenia studiów I stopnia.  Zwiększa to szanse zawodowe studentów na rynku pracy oraz otwiera nowe horyzonty intelektualne. Dodatkowym wsparciem dla studentów, którzy ukończyli inne kierunki jest 8-godzinny blok zajęć wyrównujących na początku I semestru.

STUDIA NIESTACJONARNE I NIESTACJONARNE NA ODLEGŁOŚĆ

www.wszib.poznan.pl/studia/studia-niestacjonarne-i-niestacjonarne-na-odleglosc

Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się tylko w weekendy (sobota, niedziela), średnio 2 razy w miesiącu.

Studia niestacjonarne na odległość (e-learning)

Tylko około 4 obowiązkowych zjazdów w semestrze, w trakcie których odbywają się warsztaty, projekty, ćwiczenia i seminaria. Pozostałe zjazdy obejmują zajęcia nieobowiązkowe, czyli wykłady, z których materiały dostępne są dla studentów na internetowej platformie edukacyjnej Moodle. Materiały są publikowane jako pliki tekstowe i audiobooki. Pozwala to ograniczyć liczbę przyjazdów do Uczelni do minimum. Zaliczenia i egzaminy odbywają się w Uczelni podczas sesji.

PROJEKT DYPLOMOWY

www.wszib.poznan.pl/projekt-dyplomowy

Nasi studenci mają możliwość wyboru sposobu zakończenia studiów pomiędzy obroną tradycyjnej pracy dyplomowej lub praktycznego projektu dyplomowego.

Projekt dyplomowy to:

 • Wspólna praca zespołu od 2 do 4 studentów dyplomantów
 • Rozwiązywanie problemu biznesowego lub społecznego wg standardów PMI
 • Praca pod okiem doświadczonych mentorów


Kładziemy nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności i wykorzystanie narzędzi, które od razu po zajęciach student może zastosować w pracy zawodowej.

WARSZTATY I PROJEKTY

www.wszib.poznan.pl/profil-praktyczny

Prowadzimy studia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie oraz Administracja, zarówno na studiach I stopnia (licencjackich) jak i II stopnia (magisterskich).
Połowa zajęć to warsztaty i projekty prowadzone przez praktyków biznesu na kierunku Zarządzanie i praktyków sądownictwa i administracji na kierunku Administracja. Zajęcia odbywają się w niewielkich, około 20 osobowych grupach. Umożliwia to zmierzenie się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej naszych studentów.

WYKŁADOWCY Z DOŚWIADCZENIEM PRAKTYCZNYM

www.wszib.poznan.pl/wykladowcy-praktycy-biznesu

W naszej Uczelni 55% wykładowców to praktycy biznesu – dyrektorzy i prezesi największych przedsiębiorstw w Polsce, właściciele firm consultingowych i reklamowych, a także radcy prawni, sędziowie i pracownicy urzędów oraz banków.
Partnerem merytorycznym naszej Uczelni w zakresie zajęć z zarządzania projektami i analizy biznesowej jest Management Training & Development Center. MT&DC od 20 lat oferuje zintegrowane programy szkoleń i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami (zarówno ,,Waterfall” jak i ,,Agile"), które powstały przy współpracy międzynarodowych partnerów: TwentyEighty Strategy Execution oraz George Washington University.
MT&DC posiada autoryzację: PMI® Global Registered Education Provider, IIBA® Endorsed Education Provider oraz certyfikat ISO 9001:2008.

ZAPLANUJ ŚCIEŻKĘ EDUKACJI

www.wszib.poznan.pl/rekrutacja

Wybierając studia podejmujesz decyzję, która będzie rzutować na całe Twoje życie. Właśnie dlatego w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu tak dużą uwagę poświęcamy przygotowaniu programów studiów zgodnych z aktualnymi wymaganiami rynku pracy. Dlatego możesz zaplanować ścieżkę edukacji wybierając spośród wielu specjalności różnych dla studiów I i II stopnia, zarówno na kierunku Zarządzanie jak i Administracja.
Możesz wybrać studia I stopnia na kierunku Zarządzanie o specjalności np. Psychologia biznesu, a następnie kontynuować naukę na II stopniu wybierając specjalność Coaching menedżerski lub Negocjacje w biznesie czy też Zarządzanie marką lub Zarządzanie windykacją należności. A nawet, jeśli zmieni się sytuacja na rynku pracy lub Twoje plany, możesz wybrać Zarządzanie projektami z elementami SCRUM / Agile czy też Bankowość i usługi finansowe.
Edukacja na każdym stopniu realizowana jest poprzez przedmioty kierunkowe i specjalnościowe. Przedmioty specjalnościowe realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów są zawsze poprzedzone wykładami i warsztatami kierunkowymi, która dają podstawę do wyboru specjalności.

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

www.wszib.poznan.pl/studia/kierunek-zarzadzanie

Przedmioty kierunkowe na Zarządzaniu zapewnią Ci pełen pakiet wiedzy i kompetencji menedżerskich, które pomogą świadomie zdecydować o wyborze specjalności. Cztery przedmioty specjalnościowe realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów dopełnią Twojego wizerunku jako profesjonalisty w danej dziedzinie.

Specjalności do wyboru na studiach I stopnia (licencjackich):

 
Specjalności do wyboru na studiach II stopnia (magisterskich):


SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU ADMINISTRACJA

www.wszib.poznan.pl/studia/kierunek-administracja

Przedmioty kierunkowe na Administracji zapewnią Ci pełen pakiet wiedzy i kompetencji odpowiednich dla pracownika administracji, które pomogą świadomie zdecydować o wyborze specjalności. Cztery przedmioty specjalnościowe realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów dopełnią Twojego wizerunku jako profesjonalisty w danej dziedzinie.

Specjalności do wyboru na studiach I stopnia (licencjackich):

 
Specjalności do wyboru na studiach II stopnia (magisterskich):


STUDIA PODYPLOMOWE  MENEDŻERSKIE

www.wszib.poznan.pl/studia-podyplomowe

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć nowe kompetencje i specjalistyczną wiedzę. Trwają 1 rok (2 semestry) i można je podjąć po dowolnych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (średnio 1 weekend w miesiącu) i prowadzone są przez liderów biznesu i praktyków administracji.

Studia podyplomowe w naszej ofercie:

 

DLACZEGO WSZIB W POZNANIU

 • pierwsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce
 • 27 lat istnienia
 • 39 tys. absolwentów
 • 10 min pieszo od dworca PKP i PKS
 • 100 bezpłatnych, monitorowanych miejsc parkingowych bezpośrednio przy budynku Uczelni
 • wszystkie zajęcia w jednym budynku
 • gwarancja stałego czesnego
 • rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
 • studia podyplomowe po licencjacie
 • przyjazne Centrum Obsługi Studenta i Dziekanat
 • bezpłatne Biuro Prawne dla studentów
 • Coach i Doradca Zawodowy w Akademickim Biurze Karier
 • studentom przenoszącym się z innych uczelni zapewniamy przyjazny sposób dopasowania do naszych programów studiów
 • studia magisterskie po każdym licencjacie bez różnic programowych

 

ZASADY REKRUTACJI

Ze strony www.wszib.poznan.pl/dokumenty-rekrutacyjne pobierz dokumenty rekrutacyjne, zapoznaj się z nimi, wydrukuj i wypełnij.

Przygotuj pozostałe dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości (kandydaci na studia I stopnia)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (kandydaci na studia II stopnia lub podyplomowe)
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopię dowodu osobistego (poświadczoną przez Uczelnię lub uprawniony organ)
 • potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej.


Dokumenty dostarcz osobiście lub pocztą do Uczelni: ul. Robocza 4, 61-538 Poznań, Biuro Rekrutacji  
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


OPŁATY

www.wszib.poznan.pl/oplaty

Wysokości opłat za studia niestacjonarne i niestacjonarne na odległość są takie same. Rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo.

Wpisowe

 • Maj 0 zł
 • Czerwiec 0 zł
 • Lipiec 85 zł
 • Sierpień 85  zł
 • Wrzesień 85 zł


Czesne

Wysokości opłat za studia niestacjonarne i niestacjonarne na odległość są takie same, a rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo

Zarządzanie I stopnia (licencjackie)

 • I rok 4500 zł
 • II rok 4800 zł
 • III rok 5100 zł


Zarządzanie II stopnia (magisterskie)

 • I rok 4800 zł
 • II rok 5100 zł


Administracja I stopnia (licencjackie)

 • I rok 4200 zł
 • II rok 4500 zł
 • III rok 4800 zł


Administracja II stopnia (magisterskie)

 • I rok 4500 zł
 • II rok 4800 zł


Studia podyplomowe

 • Kadry i płace 3800 zł
 • Administracja finansowa i kontrola skarbowa 3800 zł
 • Windykacja należności i negocjacje w biznesie 3800 zł
 • Strategie i techniki sprzedaży 3900 zł
 • Lean Management 4100 zł
 • Strategie i techniki sprzedaży 4100 zł
 • e-Biznes 4100 zł
 • Zarządzanie projektami z certyfikatem PMI® Global R.E.P. 4400 zł
 • SAP® S/4 HANA – efektywne zarządzanie biznesem 4800 zł


Studiuj rodzinnie

Otrzymasz specjalny rabat w wysokości 125 zł co semestr! Dowiedz się więcej dzwoniąc do Biura Rekrutacji

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Biuro Rekrutacji
ul. Robocza 4, pokój nr 3
61-538 Poznań
Godziny otwarcia:
wtorek-sobota 9.00-18.00
T: 61 835 15 11
M: 601 305 212
E: rekrutacja@wszib.com.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu