Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Uniwersytet Wrocławski

Kraj: Polska

Miasto: Wrocław

WWW: www.uni.wroc.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Wrocław

 

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. Przywilej fundacyjny wrocławskiej uczelni wyższej zwanej wówczas Akademią Leopoldina został podpisany przez cesarza austriackiego Leopolda I 1 października 1702 roku. Dwuwydziałowa wówczas akademia, z fakultetami teologii katolickiej i filozofii, zainaugurowała swoją działalność 15 listopada 1702 roku. Obecnie w nazwie Uniwersytetu Wrocławskiego nie ma cesarskiego imienia, ale za to nosi je uniwersytecka aula – arcydzieło świeckiego baroku, gdzie odbywają się najważniejsze dla środowiska akademickiego uroczystości.

 

Uniwersytet Wrocławski dziś to nowoczesna uczelnia wyższa, która na 10 wydziałach kształci blisko 30 tysięcy studentów i doktorantów oraz 2 tysiące słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród 2 tysięcy nauczycieli akademickich kluczową rolę odgrywa grupa około 400 profesorów, w tym także z zagranicznych ośrodków akademickich. Mury uczelni opuszcza co roku ok. 8 tysięcy absolwentów. Uniwersytet Wrocławski prowadzi nabór na ok. 80 kierunków i specjalności w ramach studiów licencjackich i magisterskich, a także na ponad 20 rodzajów studiów doktoranckich i prawie 120 studiów podyplomowych. Z myślą o potrzebach maturzystów w obliczu wymogów współczesnego rynku pracy Uniwersytet Wrocławski w roku akademickim 2013/2014 uruchomił nowe kierunki i specjalności.

 

Uniwersytet Wrocławski to najbardziej prestiżowa uczelnia na Dolnym Śląsku, a jej renoma sięga poza granice kraju. Studia podejmują tu obcokrajowcy, których Uniwersytet Wrocławski może gościć w ramach umów zawartych z ponad 350 uczelniami zagranicznymi w programie LLP-Erasmus. W ramach Erasmusa studenci UWr mogą przez jeden semestr lub rok studiować m.in. na Sorbonie, na Uniwersytecie w Oslo, czy na Uniwersytecie w Liverpoolu. Mogą ubiegać się także o wyjazd na studia do jednej z partnerskich uczelni zagranicznych w ramach umów bilateralnych m.in. do Rosji, Czech, Niemiec, Kazachstanu oraz na Ukrainę. Dzięki programowi MOST istnieje możliwość podjęcia studiów na innej uczelni w kraju. W ramach programów stypendialnych studenci UWr mają możliwość wyjazdu do USA – uczelnia w grudniu 2005 roku przystąpiła do ogólnoświatowej sieci wymiany studenckiej ISEP.

 

Uniwersytet Wrocławski jest prestiżowym ośrodkiem badawczym. W murach uczelni powstaje rocznie kilka tysięcy publikacji naukowych, które są wynikiem pracy wysoko wykwalifikowanych naukowców zaangażowanych w 379 projektów badawczych. Rezultatem badań są nowoczesne wynalazki i patenty. Pracownicy uczelni publikują w renomowanych czasopismach naukowych, uczestniczą w ważnych dla nauki badaniach, a wielu z nich otrzymuje stypendia krajowych i zagranicznych organizacji i instytucji.

 

Uniwersytet Wrocławski to ponad 50 budynków skupionych w kilku campusach i ulokowanych w centrum miasta. Do uczelni należy także m.in. Ogród Botaniczny we Wrocławiu, Arboretum w Wojsławicach, Stacja Polarna na Spitsbergenie, Obserwatorium Astronomiczne w Białkowie, Karkonoska Stacja Meteorologiczna na Szrenicy, a także Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii we Wrocławiu.

 

Uniwersytet Wrocławski zaprasza także do Biblioteki Uniwersyteckiej. Utworzona w 1945 roku posiada dziś 2,5 miliona pozycji, wśród których znajduje się ponad półmilionowy unikatowy księgozbiór specjalny, a także największy w Polsce zbiór starodruków i rękopisów średniowiecznych. Zbiór ten liczy 310 000 jednostek i z tego tytułu zajmuje znaczące miejsce w Europie, po Florencji i Neapolu. Ponieważ zbiór starodruków zgromadzony w Bibliotece Uniwersyteckiej jest zbyt cenny i rzadki, by każdy mógł mieć do nich dostęp, Uniwersytet Wrocławski prowadzi także Bibliotekę cyfrową. Dzięki najnowocześniejszej technologii digitalizacji każdy może mieć dostęp do starodruków i dzieł współczesnych poprzez internet w dowolnym miejscu i czasie.

 

Zapraszamy na stronę rekrutacyjną Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

dobrze wiedzieć | good to know from Uniwersytet Wrocławski on Vimeo.

 

Programy studenckie

  • Erasmus
  • stypendium socjalne (z możliwością jego zwiększenia z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki),
  • stypendium specjalnedla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,

MUZYKOLOGIA

I i II stopnia stacjonarne

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

I i II stopnia stacjonarne i zaoczne; 

specjalność JOURNALISM AND SOCIAL COMMUNICATION - II stopnia stacjonarne i zaoczne w j. angielskim

 

DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE

I stopnia stacjonarne i zaoczne

 

PEDAGOGIKA

I stopnia stacjonarne i zaoczne, 

II stopnia stacjonarne i zaoczne; 

specjalność: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - I stopnia stacjonarne i zaoczne

 

PRACA SOCJALNA

I stopnia stacjonarne

 

POLITOLOGIA

I i II stopnia stacjonarne i zaoczne; 

specjalności:

CENTRAL AND EAST EUROPEAN STUDIES - II stopnia stacjonarne w j. angielskim,

COMPARATIVE POLITICS - I stopnia stacjonarne w j. angielskim,

DEMOCRACY AND DEVELOPMENT IN EUROPE AND CAUCASUS - II stopnia stacjonarne w j. angielskim,

POLITICAL COMMUNICATION - stacjonarne II stopnia w j. angielskim,

PUBLIC ADMINISTRATION - II stopnia stacjonarne w j. angielskim,

PUBLIC POLICY - stacjonarne II stopnia w j. angielskim

 

POLITYKA PUBLICZNA

II stopnia stacjonarne i zaoczne

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

I i II stopnia stacjonarne i zaoczne

 

ADMINISTRACJA

I i II stopnia stacjonarne i zaoczne; 

specjalność Administration in International Organizations - II stopnia stacjonarne i zaoczne w j. angielskim

 

LL.B.INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW (PRAWO MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE)

I stopnia stacjonarne w j.angielskim - studia płatne

 

BIOLOGIA

I i II stopnia zaoczne; 

II stopnia stacjonarne; 

specjalności na studiach stacjonarnych:

BIOLOGIA CZŁOWIEKA - I stopnia,

BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA - I stopnia,

BIOLOGIA LASU - II stopnia,

BIOLOGIA ŚRODOWISKA - I stopnia,

MIKROBIOLOGIA - I stopnia;

specjalizacja nauczycielska - BIOLOGIA, II stopnia stacjonarne;

specjalizacja nauczycielska - PRZYRODA, I stopnia stacjonarne;

 

BIOTECHNOLOGIA

I i II stopnia stacjonarne

 

BIOTECHNOLOGY

I stopnia stacjonarne w j. angielskim

 

GEOGRAFIA

I i II stopnia stacjonarne; 

specjalność TOURISM - II stopnia stacjonarne w j. angielskim

 

GEOLOGIA

I i II stopnia stacjonarne

 

MIKROBIOLOGIA

II stopnia stacjonarne

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

I i II stopnia stacjonarne

 

PSYCHOLOGIA

jednolite magisterskie stacjonarne i wieczorowe

 

SOCJOLOGIA

I stopnia stacjonarne i zaoczne; 

II stopnia: stacjonarne, zaoczne 2,5-letnie oraz zaoczne 2-letnie; 

specjalność INTERCULTURAL MEDIATION - II stopnia stacjonarne w j. angielskim; 

specjalność KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I BADANIE RYNKU - I stopnia zaoczne oraz II stopnia zaoczne: 2-letnie oraz 2,5-letnie

 

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH

I stopnia stacjonarne i zaoczne

 

SOCJOLOGIA TECHNIKI I EKOLOGII

II stopnia stacjonarne

 

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

I stopnia stacjonarne i zaoczne 

II stopnia stacjonarne i zaoczne

 

ASTRONOMIA

I i II stopnia stacjonarne

 

CHEMIA

specjalności na studiach stacjonarnych:

ANALITYKA INSTRUMENTALNA - II stopnia,

CHEMIA BIOLOGICZNA - I stopnia,

CHEMIA BIOLOGICZNA - II stopnia,

CHEMIA FIZYCZNA - II stopnia,

CHEMIA MATERIAŁÓW - II stopnia,

CHEMIA MATERIAŁÓW - I stopnia,

CHEMIA MEDYCZNA – I i II stopnia,

CHEMIA NIEORGANICZNA I KATALIZA - II stopnia,

CHEMIA OBLICZENIOWA - II stopnia,

CHEMIA OGÓLNA - I stopnia,

CHEMIA ORGANICZNA - II stopnia,

CHEMIA ŚRODOWISKA - I i II stopnia,

INFORMATYKA CHEMICZNA i CHEMOMETRIA - II stopnia,

INFORMATYKA CHEMICZNA - I stopnia; a także II stopnia zaoczne

 

CHEMISTRY

 I stopnia stacjonarne w jęz. angielskim; , 

II stopnia stacjonarne w j. angielskim: specjalność Advanced inorganic chemistry and catalysis oraz specjalność Organic chemistry

 

FIZYKA TECHNICZNA

I stopnia stacjonarne – inżynierskie; 

II stopnia stacjonarne magisterskie

 

FIZYKA

I i II stopnia stacjonarne

 

MATEMATYKA

I i II stopnia stacjonarne

 

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM

I stopnia stacjonarne

 

EKONOMIA

I i II stopnia stacjonarne i zaoczne

 

DYPLOMACJA EUROPEJSKA

 

I i II stopnia stacjonarne i zaoczne

 

EUROPEAN CULTURES

I stopnia stacjonarne w j.angielskim

 

EUROPEISTYKA

I i II stopnia stacjonarne i zaoczne; 

specjalność EU REGIONAL POLICY - II stopnia stacjonarne w języku angielskim

 

FILOLOGIA POLSKA

I i II stopnia stacjonarne i zaoczne

 

FILOLOGIA

specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA 

I stopnia stacjonarne i wieczorowe, II stopnia stacjonarne i wieczorowe

 

FILOLOGIA

specjalność FILOLOGIA CZESKA 

I stopnia stacjonarne i wieczorowe, II stopnia stacjonarne i wieczorowe

 

FILOLOGIA

specjalność FILOLOGIA FRANCUSKA 

I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i wieczorowe

 

FILOLOGIA

specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA 

I stopnia stacjonarne i zaoczne, II stopnia stacjonarne i wieczorowe

 

FILOLOGIA

specjalność FILOLOGIA HISZPAŃSKA 

I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i zaoczne

 

FILOLOGIA

specjalność FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII (I stopnia stacjonarne)

 

FILOLOGIA

specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA 

I i II stopnia stacjonarne

 

FILOLOGIA

specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA (I i II stopnia stacjonarne)

 

FILOLOGIA

specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA 

I stopnia stacjonarne, wieczorowe i zaoczne; 

II stopnia stacjonarne, wieczorowe i zaoczne

 

FILOLOGIA

specjalność FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA (I i II stopnia stacjonarne)

 

FILOLOGIA

specjalność FILOLOGIA UKRAIŃSKA 

I stopnia stacjonarne i wieczorowe; II stopnia stacjonarne

 

FILOLOGIA

specjalność JUDAISTYKA (I stopnia stacjonarne);

 

FILOLOGIA

specjalność NIDERLANDYSTYKA 

I stopnia stacjonarne i wieczorowe; II stopnia stacjonarne

 

ANTIQUITY AND ARCHAEOLOGY

I stopnia stacjonarne w j. angielskim;

 

ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU

II stopnia stacjonarne

 

ARCHEOLOGIA

I i II stopnia stacjonarne

 

CULTURAL COMMUNICATION

II stopnia stacjonarne w j.angielskim

 

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

I i II stopnia stacjonarne i zaoczne

 

FILOZOFIA

I i II stopnia stacjonarne i zaoczne; specjalność 

 

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - II stopnia stacjonarne

 

HISTORIA

I stopnia stacjonarne i zaoczne; 

II stopnia: stacjonarne oraz zaoczne 2,5 letnie i zaoczne 2-letnie; 

specjalizacja nauczycielska HISTORIA - I i II stopnia stacjonarne oraz zaoczne

 

HISTORIA SZTUKI

I i II stopnia stacjonarne i wieczorowe

 

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

I i II stopnia stacjonarne i zaoczne

 

KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO

I stopnia stacjonarne

 

KULTUROZNAWSTWO

I i II stopnia stacjonarne i zaoczne

 

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

I i II stopnia stacjonarne

 

INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE

I stopnia stacjonarne

 

INFORMATYKA

I stopnia stacjonarne - licencjackie i inżynierskie; 

II stopnia stacjonarne 1,5-roczne oraz 2-letnie

 

PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE

I stopnia stacjonarne i zaoczne

 

Zapraszamy także na studia podyplomowe 

http://www.uni.wroc.pl/studia/studia-podyplomowe

Wrocław ( łac. Wratislavia lub Vratislavia, czes. Vratislav, niem. Breslau , węg. Boroszló ) - historyczna stolica Śląska, jedno z największych (czwarte pod względem liczby ludności miasto w Polsce) i najstarszych miast w Polsce, położone po obu stronach środkowej Odry, na Nizinie Śląskiej.

 

Przez miasto przepływa 5 rzek większych: Odra i 4 jej dopływy, które zasilają ją w granicach miasta: Bystrzyca, Oława, Ślęza i Widawa. Przed II wojną światową w mieście istniały 303 mosty, obecnie pozostało ich około 220. Wrocław jest stolicą województwa dolnośląskiego, miastem na prawach powiatu (wrocławski powiat grodzki) oraz stolicą wrocławskiego powiatu ziemskiego grupującego 9 okolicznych gmin.

Ciekawe miejsca

Wrocław, stolica Dolnego Śląska, jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce.

 

Czasy wczesnego średniowiecza przypomina Ostrów Tumski, na którym zachował się w doskonałym stanie jeden z najpiękniejszych w Europie zespołów architektury sakralnej.

 

Inny zabytek z tego okresu wrocławski Ratusz zaliczany jest do najwspanialszych budowli gotyckich w Europie Środkowej.

 

We Wrocławiu można również obejrzeć jedno z największych w Polsce barokowych wnętrz, jakie zachowało się do naszych czasów. Jest nim Aula Leopoldyńska mieszcząca się w osiemnastowiecznym gmachu Uniwersytetu.

 

Dawna i współczesna architektura wkomponowana jest w obfitość zieleni.

 

Wrocław jest najbardziej zielonym miastem Polski ? na 1 mieszkańca przypada 25 m2 zieleni (nie licząc zieleni osiedlowej).

 

W centrum miasta rozpościera się założony w XVIII wieku Park Szczytnicki, w którym rośnie ponad 370 gatunków drzew i krzewów oraz znajduje się oryginalny Ogród Japoński. Zaprojektowany i utrzymywany zgodnie z zasadami japońskiej sztuki ogrodniczej.

 

Nie mniej wspaniałym miejscem spacerów jest Ogród Botaniczny, z jego piękną ekspozycją kwiatową, oranżerią, alpinarium i największą w Polsce kaktusiarnią, a także Ogród Zoologiczny, założony w 1865 roku z około 5,5 tys. zwierząt reprezentujących 650 gatunków.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać na www.uni.wroc.pl/studia-na-uniwersytecie-wrocławskim.

Dane Kontaktowe

Adres:pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

Kraj:Polska

Telefon:+48713752215

Fax:+48713443421

E-mail:rektorat@uni.wroc.pl

WWW:www.uni.wroc.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu