Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Politechnika Poznańska

Kraj: Polska

Miasto: Poznań

WWW: www.put.poznan.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Poznań

 

Misją Politechniki Poznańskiej jest kształcenie wysokokwalifikowanych kadr w szeroko rozumianej inżynierii, w ścisłym związku z badaniami naukowymi, rozwojem technologii i innowacji, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem.

 

Oferta edukacyjna Politechniki Poznańskiej obejmuje kształcenie trójstopniowe w systemie ECTS (European Credit Transfer System - Europejski System Punktów Kredytowych): od inżynierskiego (I stopień) przez magisterskie (II stopień) do doktorskiego (III stopień). Od roku akademickiego 2006/2007 studia są możliwe również w języku angielskim.

 

Uczelnia posiada 19 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w 16 dyscyplinach oraz 12 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 10. dyscyplinach.

 

Tym samym uczelnia spełnia wymogi formalne konieczne do zmiany nazwy na Uniwersytet Techniczny. Wolą społeczności Uczelni jest jednak zachowanie dotychczasowej nazwy Politechnika Poznańska jakkolwiek nazwa w języku angielskim Poznan University of Technology została oficjalnie przyjęta już kilka lat temu.

 

Obecnie Politechnika Poznańska jest dziewięciowydziałową szkołą wyższą, kształcącą prawie dwadzieścia tysięcy studentów na 24. kierunkach. Na Uczelni pracuje ponad tysiącosobowa kadra nauczycieli akademickich.

 

Politechnika Poznańska prowadzi szeroko rozwinięte prace naukowo-badawcze i zajęcia dydaktyczne na 24. kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na 14. kierunkach studiów niestacjonarnych I stopnia i 12. drugiego stopnia. Ogółem w Politechnice Poznańskiej kształci się prawie dwadzieścia tysięcy studentów. Od roku akademickiego 2006/2007 Politechnika Poznańska prowadzi również dotychczasowe studia doktoranckie jako studia III stopnia.

 

W roku 1995 Politechnika Poznańska jako pierwsza polska uczelnia techniczna, została członkiem Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research - CESAER – organizacji skupiającej najlepsze politechniki i uniwersytety techniczne w Europie. W roku 2000 odbył się Pierwszy Powszechny Zjazd Absolwentów Politechniki Poznańskiej, a w roku 2004 Uczelnia obchodziła 85-tą rocznicę powstania Polskiego Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Poznaniu.

 

 • Architektura i urbanistyka
 • Automatyka i robotyka
 • Bioinformatyka
 • Budownictwo
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria środowiska
 • Logistyka
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Techniczne zastosowania Internetu
 • Technologia chemiczna
 • Technologie ochrony środowiska
 • Transport
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżyniera produkcji

Opis miasta

Poznań to jedno z najstarszych i największych polskich miast (piąte pod względem ludności, szóste pod względem powierzchni), położone nad rzeką Wartą. Stolica Wielkopolski, województwa wielkopolskiego i archidiecezji poznańskiej.

 

Poznań uznawany jest za kolebkę narodzin państwa polskiego. W przeszłości pełnił rolę stolicy państwa oraz siedziby władców.

 

Jest to dynamiczny ośrodek gospodarczy, akademicki, naukowy i kulturalny. Duży ośrodek przemysłu (Poznański Okręg Przemysłowy) i usług, miejsce corocznych Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 

W Poznaniu działa osiem państwowych szkół wyższych i kilkanaście prywatnych, kształcących ok. 133 000 studentów. Na 1000 mieszkańców przypada 221 studentów ? wśród dużych polskich miast Poznań zajmuje pod tym względem pierwsze miejsce.

 

Miasto nazywane jest również w przewodnikach turystycznych "muzyczną stolicą Polski" z powodu działających tutaj chórów chłopięcych i męskich, organizowanym co 5 lat konkursom skrzypcowym oraz lutniczym im. Henryka Wieniawskiego, a także dzięki działalności orkiestry kameralnej pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, opery i Polskiego Teatru Tańca.

Ciekawe miejsca

 • Poznań stanowi ważny punkt na mapie kulturalnej nie tylko Polski, ale i Europy.
 • Będąc w Poznaniu i w ich okolicach nie można nie odwiedzić takich miejsc jak:
 • Stary rynek
 • Jeziora Malta
 • Palmiarnia
 • i wiele wiele innych

 

Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na studia w Politechnice Poznańskiej, składa komplet dokumentów w białej, wiązanej teczce (tylko na jeden kierunek) w dziekanacie wydziału, który prowadzi wybrany kierunek. Na teczce należy napisać: imię, nazwisko, nr PESEL, adres korespondencyjny, forma studiów (stacjonarne/ niestacjonarne), wydział i kierunek studiów.

 

Wymagane dokumenty:

podanie (podanie można wygenerować z systemu KSANTYPA po zakończeniu elektronicznej rejestracji kandydatów),

w przypadku studiów pierwszego stopnia: świadectwo dojrzałości, a kandydaci z tzw. starą maturą, legitymujący się dwustronicowym świadectwem dojrzałości, przedkładają także świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez uczelnię kopii)

w przypadku studiów drugiego stopnia: świadectwo dojrzałości oraz odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez uczelnię kopii)

zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, jeżeli ze względu na możliwość wystąpienia czynników szkodliwych dla zdrowia jest ono wymagane do studiowania na danym kierunku studiów lub specjalności.

Wykaz kierunków/specjalności, dla których Politechnika Poznańska wystawi kandydatom skierowanie do lekarza medycyny pracy:

 

architektura i urbanistyka

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

inżynieria chemiczna i procesowa

technologia chemiczna

technologie ochrony środowiska

Informujemy, że skierowanie do lekarza medycyny pracy dla Kandydatów na kierunki:

 

architektura i urbanistyka,

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Architektury)

inżynieria chemiczna i procesowa,

technologia chemiczna,

technologie ochrony środowiska (Wydział Technologii Chemicznej)

zostanie wydane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną podczas składania kompletu dokumentów.

 

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć w terminie 14 dni od otrzymania skierowania.

 

Kandydatów na pozostałe kierunki nie obowiązują badania lekarskie.

 

fotografia w wersji cyfrowej (format JPG, TIF, BMP lub PNG) i 2 fotografie w wersji papierowej o wymiarach 35 x 45 mm

dowód osobisty (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez uczelnię kopii)

ewentualnie zaświadczenie o niepełnosprawności.

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. Należy jednak pamiętać, że podanie powinno być przez kandydata osobiście podpisane.

 

Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływam wyznaczonego terminu. Należy upewnić się, że w teczce znajduje się wymagany komplet dokumentów.

 

Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach i opisie teczek znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów.

Dane Kontaktowe

Adres:Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

Kraj:Polska

Telefon:+48616653639

Fax:+48616653635

E-mail:Biuro.Rektora@put.poznan.pl

WWW:www.put.poznan.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu