Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Kraj: Polska

Miasto: Przemyśl

WWW: www.pwsw.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Przemyśl

 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu powstała w 2001 roku. Jest uczelnią dość młodą, ale jednocześnie już z ugruntowaną pozycją na Podkarpaciu. Studenci mogą kształcić się na bezpłatnych studiach licencjackich i inżynierskich w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym - najniższe czesne w regionie), a także na studiach podyplomowych. Studia licencjackie trwają 6 semestrów (3 lata), a w przypadku kierunków technicznych 7 semestrów (3,5 roku).

 

Absolwenci PWSW uzyskują dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z tytułem zawodowym licencjata bądź inżyniera. Mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach drugiego stopnia (magisterskich) na wybranej przez siebie uczelni.

 

PWSW umożliwia swoim studentom wyjazdy na praktyki zagraniczne, podczas których będą oni mogli wykorzystać zdobytą w trakcie studiów wiedzę teoretyczną oraz umiejętności. Studenci mogą wyjeżdżać na stypendia naukowe z programu wymiany międzynarodowej Erasmus (m.in. do Portugalii, Grecji, Austrii, Turcji, Słowacji czy Słowenii). To niepowtarzalna okazja by podszkolić znajomość języków obcych, poznać nowych ludzi, odmienną kulturę i obyczaje, zwiedzić ciekawe zakątki Europy oraz zobaczyć jak rówieśnicy kształcą się w innych krajach.

Ponadto młodzież Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu studiująca na kierunkach nauczycielskich może aplikować na staże pedagogiczne do wybranego kraju UE w ramach Asystentury Comeniusa.

 

Studenci PWSW jako jedyni na Podkarpaciu i jedni z nielicznych w kraju dostają również niepowtarzalną szansę udziału w prestiżowym Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Krynicy. Uczestniczą w nim politycy z Polski i Europy oraz osoby związane z handlem, finansami i gospodarką. To zatem nie tylko szansa podszlifowania umiejętności językowych, ale również okazja do zawarcia znajomości zawodowych, które mogą przydać się przy szukaniu pracy oraz planowaniu kariery zawodowej. Co roku wyjazd na praktyki do Krynicy cieszy się ogromnym zainteresowaniem i popularnością wśród młodzieży studenckiej. Predyspozycje organizacyjne studentów PWSW, umiejętność pracy zespołowej i samodzielnej, świetna znajomość języków obcych oraz wysoka kultura osobista sprawiają, że grupa przemyskich żaków jest zawsze jedną z najliczniejszych grup, pomagających przy organizacji Forum.

  

BAZA DYDAKTYCZNA

Bazę dydaktyczną - obok zabytkowego Pałacu Lubomirskich - stanowią nowoczesne, doskonale przystosowane do wykładów i ćwiczeń budynki, biblioteka uczelniana, pierwszy w Przemyślu akademik oraz najnowocześniejsze na Podkarpaciu pracownie i laboratoria badawcze przeznaczone dla studentów kierunków technicznych. Dzięki temu można mówić, iż campus PWSW w Przemyślu ma charakter politechniczny. Wszystkie budynki zlokalizowane są w jednym miejscu - w urokliwym Parku Lubomirskim i jego otoczeniu, co jest niezwykle dogodne dla studentów. Takie praktyczne rozwiązanie sprawia, że młodzież nie traci czasu na dotarcie na zajęcia oraz zaoszczędza na kosztach przejazdu, które w większym mieście są nieodłącznym elementem budżetu studenta.

 

Akademik jest pierwszym domem studenckim w Przemyślu i może w nim zamieszkać do 190 osób. Studenci mają do użytku w pełni wyposażone pokoje 2- 3- i 4-osobowe, z darmowym dostępem do Internetu, telefonem z którego można wykonywać połączenia między pokojami oraz odbierać połączenia z zewnątrz. Mieszkania urządzone są w formie studia - na każde dwa pokoje przypada łazienka z toaletą, umywalkami i prysznicem. Ponadto w akademiku znajduje się ogólnodostępna pralnia, nowocześnie urządzone kuchnie, pracownia komputerowa oraz pomieszczenie przeznaczone do nauki.

 

 STYPENDIA

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu oferuje wysokie stypendia, o które może ubiegać się każdy student PWSW. Pomoc materialna może mieć formę:

 •      stypendium socjalnego;
 •     stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 •     stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
 •     zapomogi.

 

KADRA AKADEMICKA 

Kadrę akademicką PWSW stanowią profesorowie i doktorzy z wielu cenionych uniwersytetów w kraju m.in. krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz lubelskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ponadto, uczelnia prowadzi samodzielne badania naukowe i wydaje liczne publikacje, a to sprzyja kształceniu własnej kadry z tytułami doktorów habilitowanych i doktorów.

 

 ŻYCIE STUDENCKIE

 Studia to nie tylko czas nauki, ale i poszukiwań nowych obszarów do realizacji swoich pasji. PWSW umożliwia rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych, działających przy uczelni tj.

 •     Kole Naukowym Historyków Studentów PWSW,
 •     Kole Naukowym Politologów,
 •     Kole Naukowym Młodych Dyplomatów,
 •     Kole Naukowym Studentów Socjologii,
 •     Kole Naukowym Studentów Polonistyki,
 •     Kole Naukowym Studentów Mechatroniki.

 

 Ponadto w strukturach uczelni działa:

 •  Uczelniany Samorząd Studencki - skupiający młodzież kreatywną, aktywnie zaangażowaną w życie uczelniane i pozauczelniane,
 • Duszpasterstwo Akademickie,
 • Akademicki Związek Sportowy z sekcjami sportowymi takimi jak: koszykówka, unihokej, futsal, siatkówka, pływanie, turystyka, kulturystyka, strzelectwo, aerobik, tańce, żeglarstwo, lotnictwo,
 • Koło Kabaretowo-Teatralne "Jaja w ramach żartów",
 • Gazetki studenckie: "SPIK" ("Studencki Przegląd Informacyjno-Kulturalny"), "Polityka Globalna".

Warto wspomnieć o klubie studenckim "Enigma" uruchomionym w 2009 roku. Odbywają się w nim dyskoteki, zabawy, warsztaty, wernisaże organizowane dla studentów i przez nich samych.

 

Programy studenckie

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska otrzymała w grudniu 2007 r. Kartę ERASMUS.

 

 Czym jest ERASMUS?

Erasmus ("European Community Action Scheme for the Mobility of University Students" – Schemat Akcji Komisji Europejskiej Mobilności Studentów Szkół WySszych), nawiązujący do niderlandzkiego filozofa Erazma z Rotterdamu, który fundował wybranym studentom koszty podróSy po Europie.

 

ERASMUS jest programem edukacyjnym stworzonym przez Komisję Europejską w 1987 r. W 1995 r. ERASMUS został włączony do programu Socrates. Obecnie ERASMUS jest częścią programu „Uczenie się przez całe Sycie” przyjętego przez Parlament Europejski i Radę dnia 15 listopada 2006 r. (Decyzja 1720//2006/WE). Program ten obejmuje okres od 2007 do 2013 r.

 

ERASMUS jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na okres jednego semestru oraz umożliwia wyjazdy kadry naukowej do zagranicznych ośrodków akademickich w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych.

 

Dzięki programowi ERASMUS studenci z róSnych uczelni mają po raz pierwszy w swoim życiu szanse wyjazdu i zamieszkania w obcym państwie. Jest to więc zjawisko kulturowe oraz społeczne, wykraczające poza ramy programu edukacyjnego. Dotychczas skorzystało z tego programu ponad 1,5 miliona studentów.

 

Studenci stosunków międzynarodowych PWSW w Przemyślu również mają możliwość wyjazdów do zagranicznych ośrodków akademickich. Od nowego roku akademickiego 2008/2009 w pełni rusza program ERASMUS.

 

Studenci stosunków międzynarodowych PWSW mają niepowtarzalną szansę: 

 • poznania nowej kultury,
 • nawiązania nowych międzynarodowych kontaktów z ich rówieśnikami,
 • zwiedzenie miasta, regionu
 • poprawy poziomu znajomości języka obcego,
 • lepszych perspektyw zawodowych i edukacyjnych.

 

ZAPRASZAMY DO STUDIOWANIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W PWSW W PRZEMYŚLU.

 

TUTAJ MASZ SZANSE ROZWOJU.

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE TO STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ.

 • Architektura wnętrz
 • Projektowanie graficzne I - go stopnia licencjackie
 • Politologia
  • bezpieczeństwo publiczne
  • administracja regionalna
 • Stosunki międzynarodowe studia I - go stopnia
  • biznes międzynarodowy - NOWOŚĆ!
  • bezpieczeństwo międzynarodowe
  • integracja europejska
 • Stosunki międzynarodowe studia II - go stopnia
  • biznes międzynarodowy - NOWOŚĆ!
  • bezpieczeństwo międzynarodowe
  • integracja europejska
 • Inżynieria środowiska I -go stopnia inżynierskie
 • Socjologia
  • asystent rodziny
  • komunikacja multimedialna i public relations
  • socjologia gospodarki i rynku pracy
  • socjologia pogranicza ze specjalizacją celną
 • Mechatronika I - go stopnia inżynierskie
 • Technologia chemiczna I - go stopnia inżynierskie
  • chemia i technologia kosmetyków"
  • chemia budowlana
 • Filologia polska
  • dziennikarska
  • nauczycielska
 • Lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska)
  • translatorsko-językowa
  • interkulturowo-biznesowa
 • Filologia angielska
  • nauczycielska
  • translatorska
  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Historia
  • Turystyczny
  • Dydaktyczny (Nauczycielski)

 

Opis miasta

Przemyśl należy do doborowego grona najstarszych i najpiękniejszych polskich miast. Jego tysiącletnie, burzliwe dzieje splatały się nierozerwalnie z losami całej Rzeczpospolitej. Miasto położone u podnóża Karpat, szczycące się bogactwem ponad tysiąca zabytków, urzeka niezapomnianym pejzażem stromych uliczek, przytulonych do nich wiekowych budowli i wspinających się coraz wyżej wież starych kościołów.

 

Pamiątki wielkiej, europejskiej historii oraz bliskość dawnych polskich Kresów i ich wyjątkowa atmosfera powodują, że Przemyśl posiada tworzony przez stulecia specyficzny klimat, którym nie może się pochwalić wiele większych od niego i zdawałoby się ważniejszych miast.

 

Żyjący tu niekiedy od wielu pokoleń ludzie, ich tradycyjna gościnność, śmiałe i realizowane plany na przyszłość sprawiają, że Przemyśl zyskuje na atrakcyjności stając się głównym ośrodkiem turystycznym Podkarpacia. Przemyśl utracił wprawdzie kilkadziesiąt lat temu status największego miasta w regionie, ale jest za to siedzibą dwóch archidiecezji i unikalnych muzeów oraz miejscem ciekawych wydarzeń kulturalnych. Sąsiedztwo fortów Twierdzy Przemyśl i granicy z Ukrainą, bliskość Bieszczadów, Karpat Wschodnich i Lwowa to dodatkowe atuty miasta, które naprawdę zasługuje na to, aby nazwać je wyjątkowym.

 

Źródło: www.przemysl.pl

 

Ciekawe miejsca

 • Bazylika Archikatedralna
 • Zamek Kazimierzowski
 • Kamienice w Rynku
 • Fortyfikacje miejskie
 • Budynek Urzędu Miejskiego
 • Archikatedra bizantyjsko-ukraińska
 • Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
 • Wieża Zegarowa
 • Kopiec Tatarski
 • Dworek Stanisława Orzechowskiego
 • i wiele wiele innych interesujących miejsc czekających na to by je odwiedzić.

Zasady rekrutacji 

 Kierunki studiów w PWSW

Przemyska uczelnia prowadzi bezpłatne studia licencjackie i studia inżynierskie, a w swojej ofercie dydaktycznej posiada następujące kierunki studiów: architektura wnętrz, filologia ze specjalnością filologia angielska, filologia polska, historia, inżynieria środowiska, filologia ze specjalnością lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska), mechatronika, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe oraz nowe kierunki: biezpieczeństwo i produkcja żywności, technologia chemiczna, projektowanie graficzne. Szeroki wachlarz kierunków i specjalności sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie.

 

 Studiuj w Przemyślu

Dołącz do nas i studiuj w Przemyślu! Wysoko wykwalifikowana kadra z największych ośrodków uniwersyteckich i wciąż rozwijająca się baza dydaktyczna, z doskonale wyposażonymi labolatoriami, daje Wam nowe możliwości studiowania. W ogólnopolskim rankingu wyższych szkół zawodowych PWSW w Przemyślu jest jedną z najlepszych podkarpackich uczelni zawodowych, wyprzedzając inne PWSZ-ki z naszego województwa. Ponadto Uczelnia oferuje swoim studentom wysokie stypendia oraz wygodny nowoczesny akademik.

 

 Bezpłatne studia? Przemyśl!

PWSW to jedyna bezpłatna uczelnia wśród szkół wyższych w Przemyślu. W dzisiejszych czasach gdy kryzys dotknął szkolnictwo prywatne nasza uczelnia daje pewność ukończenia studiów i to w komfortowych warunkach.

 

Jeżeli studia, to tylko Przemyśl.

Jeżeli Przemyśl, to tylko Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska

  

Serdecznie zapraszamy! 

 

WAŻNE!

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia w PWSW jest dokonanie elektronicznej rekrutacji, a następnie złożenie przez kandydata odpowiednich dokumentów wymienionych w punkcie 2 poniższej informacji.

 

 

Elektroniczna rekrutacja: wd.pwsw.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

Punkt elektronicznej rekrutacji znajduje się w budynku Biblioteki Uczelnianej ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1D sala nr 6. Osobą udzielającą pomocy przy elektronicznej rekrutacji jest mgr Sebastian Hendzel.

PWSW w Przemyślu ogłasza nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 na następujące kierunki:

 

historia

polonistyka

politologia

socjologia

filologia ze specjalnościami:

*lingwistyka stosowana 

*filologia angielska

stosunki międzynarodowe

architektura wnętrz

inżynieria środowiska

mechatronika

bezpieczeństwo i produkcja żywności

technologia chemiczna

projektowanie graficzne.

 

Informacji na temat rekrutacji udzielają: 

 

Informacje ogólne: 

mgr Agata Krzysik, tel. 16 7355 230,

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych kierunków studiów są dostępne w sekretariatach instytutów:

 

historia - tel. 16 7355 170,

polonistyka -tel. 16 7355 190,

politologia - tel. 16 7355 180,

socjologia - tel. 16 7355 210,

filologii - tel. 16 7355 220,

stosunki międzynarodowe - tel. 16 7355 240,

architektura wnętrz - tel. 16 7355 230,

inżynieria środowiska - tel. 16 7355 250.

mechatronika - tel. 16 7355 250,

bezpieczeństwo i produkcja żywności - tel. 16 7355 250,

technologia chemiczna - tel. 16 7355 250,

projektowanie graficzne - tel. 16 7355 230.

Dokumenty rekrutacyjne na kierunek projektowanie graficzne należy składać w sekretariacie Instytutu Architektury Wnętrz, natomiast na kierunki bezpieczeństwo i produkcja żywności oraz technologia chemiczna w sekretariacie Instytutu Inżynierii Środowiska.

 

 

1. Terminy rekrutacji

Termin składania dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne upływa z dniem 27.09.2013 roku.

 

 

3. Konieczne dokumenty

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:

 

podania na obowiązującym w uczelni formularzu,

dyplomu maturalnego (świadectwo dojrzałości) w oryginale,

świadectwa ukończenia szkoły średniej

2 fotografii o wymiarach 37 x 52 mm czytelnie podpisanych iminiem, nazwiskiem i numerem PESEL,

potwierdzenia wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej - 85 zł, 150zł dla kandydatów na architekturę wnętrz,

poświadczonej kserokopii dowodu osobistego.

 

Ponadto:

laureaci i finaliści olimpiad - oryginał zaświadczenia olimpiady przedmiotowej lub jego poświadczoną kopię,

absolwenci szkół średnich, którzy legitymują się dyplomem "matury międzynarodowej"- tłumaczenia dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego,

kandydaci na kierunek architektura wnętrz przedstawiają teczkę z pracami o której mowa w punkcie dotyczącym dodatkowych egzaminów na ten kierunek.

 

Numer konta uczelni na które można dokonywać opłaty rekrutacyjnej 

 

studia stacjonarne: 

05 2030 0045 1110 0000 0090 7450 

 

studia niestacjonarne: 

 

27 2030 0045 1110 0000 0249 0870 

 

3. Tryb studiów

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschidnioeuropejskiej w Przemyślu są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Warunkiem uruchomienia studiów niestacjonarnych jest zebranie minimum 30 osobowej grupy.

 

Po 3 latach studiów absolwenci uzyskają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z tytułem zawodowym licencjata, a po 3,5 letnich studiach inżynierskich tytuł inżyniera.

 

Studenci mogą korzystać z pomocy finansowej uczelni w postaci stypendiów socjalnych, a po I roku studiów - stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 

 

Tryb stacjonarny

Studia w trybie stacjonarnym są bezpłatne, prowadzone w systemie dziennym (poniedziałek - piątek).

 

 

Tryb niestacjonarny

Studia w trybie niestacjonarnym są odpłatne, prowadzone w systemie "zaocznym" (piątek - niedziela, średnio 2 zjazdy w miesiącu). Program studiów niestacjonarnych obejmuje co najmniej 60 % programu studiów stacjonarnych.

 

 

Więcej informacji o rekrutacji na studia znajdziesz Tutaj

Dane Kontaktowe

Adres:ul. Tymona Terleckiego 6
37 - 700 Przemyśl
Kraj:Polska
Telefon:16 7355 100
Fax:16 7355 101
E-mail: rektorat@pwsw.pl
WWW: www.pwsw.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu