Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Wyższa Szkoła Spółdzielcza w Wilnie

Kraj: Litwa

Miasto: Wilno

WWW: www.vkk.lt

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Wilno

 

Wyższa Szkoła Spółdzielcza w Wilnie została założona we wrześniu 2000 na bazie innej Szkoły Wyższej w Wilnie: jej przodek to Szkoła Ekonomiczna w Kownie, założona w 1930 została przeniesiona do Litewskiej Unii Spółdzielczej Konsumentów w 1945 roku. Szkoła ta zatem jest jedną z najstarszych uczelni ekonomicznych w kraju. W 1999 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Wydział Oceny Studiów i Kształcenia uznało Wyższą Szkołę Spółdzielczą w Wilnie za jedną z najlepszych prywatnych szkół na Litwie.

 

Managerowie biznesu, informacji, księgowi pracujący dla prywatnych fim oraz tych państwowych, czy innych organizacji, uczyli się w naszej szkole.

 

Nowo przygotowane programy zostały poddane ewaluacji przez kompetentne komisje z Ministerstwa Edukacji i Nauki, Uniwersytety oraz Organizacje Zatrudnienia. Nasza szkoła otrzymała również przeszkolenie z zakresu wcielania projektów międzynarodowych oraz krajowych w działalność szkoły oraz przystosowania wymogów europejskich do wszystkich działań. Co równie ważne, VCC bierze udział w projektach takich jak: Erazmus, Leonardo da vinci oraz Grundvig. Ich celem jest praktyka oraz wymiana zagraniczna, tworzenie nowych metod studiowania oraz dydaktyki oraz rozpoznawania potrzeb studentów.

 

Nasza szkoła ma także duże doświadczenie w prowadzeniu badań i analiz, organizowaniu seminariów, spotkań i konferencji z zakresu danej dziedziny badań oraz międzynarodowej współpracy. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój kompetencji studentów, takich jak: przedsiębiorczość, praca w grupie, podejmowanie decyzji, zarządzanie informacją. Są one niezbędne do studiowania, pracy i życia w Europejskim, międzynarodowym środowisku, zróżnicowanym kulturowo. Rozwój ten oparty jest na eksperymentalnym uczeniu się.

 

Wyższa Szkoła Spółdzielcza w Wilnie ściśle współpracuje z Uniwersytetem Wileńskim, Politechniką Wileńską, Uniwersytetem Michała Römera w Wilnie, Politechniką w Kownie oraz Wyższymi Szkołami Litewskimi, a także z Instytucjami Edukacyjnymi za granicą.

 

Nasi studenci mogą studiować przez 3, bądź 4 lata, zaś absolwenci szkoły średniej bez problemu mogą rozpocząć naukę prowadzoną w systemie ECTS. Absolwenci naszej szkoły otrzymują tytuł Licencjata oraz profesjonalne kwalifikacje, rozpoznawane i uznane na Litwie.Uzyskują także suplementy do dyplomu.

Zarządzanie w biznesie

Celem programu jest rozwinięcie umiejętności i kompetencji, niezbędnych do rozwoju kariery w obszarze biznesu, administracji w organizacjach przemysłowych, komercyjnych firmach czy też w sektorze publicznym. Specjaliści Zarządzania Biznesem nauczą się jak rozpocząć swój własny interes, przeprowadzać badanie rynku, planować, administrować i rozwijać firmę, zarządzać zasobami ludzkimi.Aby to osiągnąć, studenci mają zajęcia z: zarządzania, księgowości, finansów i podatków, ekonomii biznesu, statystyki, ubezpieczeń, logistyki, aplikacji IT, prawa i innych.
Studenci 2 roku są zobowiązani do wyboru specjalizacji:

 • Zarządzanie Biznesem Handlu: studenci otrzymują wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w korporacjach. Absolwenci wiedzą, jak rozpocząć biznes, wszystko zorganizować, handlować, zarządzać oraz stosować nowoczesne technologie.
 • Administracja Biznesu: studenci otrzymują wiedzę z zakresu administracji biznesu prywatnego.Absolwenci wiedzą, jak obchodzi się z korespondencją, umowami z klientami oraz dostawcami, zarządzać informacją oraz zasobami ludzkimi.
 • Zarządzanie w E-biznesie: studenci otrzymają wiedzę oraz umiejętności, niezbędne do E-handlu oraz innych działalności z tym związanych.

Studenci biorą udział w kursie E-marketingu, grafiki komputerowej oraz projektowania komputerowego.

 

Zarządzanie Informacją

Zarządzanie Informacją daje szansę na tworzenie struktur informacyjnych w firmach, planowanie, realizowanie oraz monitorowanie procesów informacyjnych w różnych instytucjach, zapewnianie reklamy, wdrażania, ewaluowania oraz zarządzania systemami. To nowa specjalność: absolwenci będą mogli także koordynować przepływ informacji, prowadzić plany organizacyjne. Należy dodać, iż w związku z globalizacją oraz integracją europejską, jest ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Studenci zarządzania informacją mogą wybrać jedną ze specjalizacji:

 • Zarządzanie w księgowości: studia zaznajamiają z procesem podejmowania decyzji, planowania oraz kontrolowania procesów informacyjnych. Studenci potrafią zorganizować pracę w przedsiębiorstwie (podział strukturalny), zbierać i rozpowszechniać informację niezbędną do podejmowania decyzji, formować budżet i zarządzać nim, wdrażać zarówno tradycyjne, jak I nowoczesne systemy księgowania i je rozwijać.
 • Zarządzanie w komunikacji: celem specjalizacji jest zapewnić studentom informację o tym, jak integrować procesy zarządzania w danej organizacji oraz tworzyć plany zarządzania w komunikacji. Absolwenci będą potrafili analizować funkcje systemu, sugerować zmiany do rozwoju, reprezentować firmę zarówno w kraju, jak i za granicą, organizować i nadzorować efektywny Public Relations, brać czynny udział w promowaniu, kampaniach reklamowych oraz budowaniu wizerunku danej organizacji.

 

Ekonomia w Biznesie

Celem programu jest wykształcić profesjonalistów, myślących analitycznie oraz potrafiących zarządzać współczesnymi procesami ekonomicznymi w dynamicznych i zintegrowanych środowiskach, spełniać wymagania rynku danego kraju. Absolwenci to wykwalifikowani ekonomiści, mogący analizować, oceniać i planować, a także pracować w międzynarodowych, państwowych i regionalnych instytucjach, firmach zarządzających, instytucjach finansowych.
Studenci mają zajęcia z mikroekonomii, makroekonomii, księgowości, ekonometrii,finansowi podatków, statystyki, ekonomii firmy,Ekonomii Integracji i Inwestycji, Prawa i innych przedmiotów.
Studenci 2 roku mogą wybrać następujące specjalizacje:

 • Ekonomia Biznesu w Handlu: absolwenci będą mogli dokonywać analiz i zarządzać pracą w komercjalnych firmach biznesowych.
 • Ekonomia Usług Bankowych: absolwenci będą mogli pracować jako ekonomiści, doradcy finansowi, konsultanci, managerowie lub też na innych, podobnych stanowiskach w bankach, obsłudze klienta.

 

 

Księgowość

Celem programu jest zapewnić studentom uzyskanie umiejętności, wiedzy oraz zrozumienia dla szerokiego pojęcia księgowości i administracji biznesu. Studenci uczą się ekonomii biznesu, podatków, zarządzania, statystyki, logistyki, audytowania i innych. Mogą wybrac jedną z poniższych specjalizacji:

 • Księgowanie Budżetu- zapewnia wiedzę i umiejętności w księgowości krajowej. Studenci uczą się szacować, obliczać, analizować informacje oraz je wdrażać, jak i uzyskiwać wiedzę o finansowych systemach kontrolnych i ich aplikacjach.
 • Ubezpieczenia i Księgowość- zapewnia umiejętności i wiedzę niezbędną do pracy w firmach ubezpieczeniowych. Studenci uczą się jak tworzyć umowy, obliczać opłatę ubezpieczeniową,księgować, analizować, oceniać oraz przewidywać kolejne kroki do postawienia przez daną firmę.
 • Księgowość we współpracy z klientem- studenci uzyskują wiedzę i umiejętności do pracy w obsłudze klienta, mają podstawy księgowości, rewizji finansowo-księgowych, analizy oraz szacowania wskaźników oraz przygotowywania programów rozwojowych dla firmy.
 • Księgowość z komputeryzowana Firmy Handlowej- specjalizacja zapewnia wiedzę oraz umiejętności w analizie komputerowej dla firm handlowych.

Wilno jest stolicą Litwy oraz największym centrum administracyjnym, politycznym, ekonomicznym, socjalnym oraz kulturalnym dlatego państwa. Stare miasto, historyczne centrum Wilna jest jednym z największych w Europie (360 hektarów). Najważniejsze I najbardziej wartościowe zabytki są skoncentrowane w tym właśnie miejscu.

 

Ponad półtora tysiąca budynków Starego Miasta zostało zbudowanych na przestrzeni wieków, wedle różnych stylów architektonicznych. Wilno albowiem jest miejscem, gdzie mieszają się kultury z całej Europy. Choc znane i nazywane jest często miastem barokowym, można znaleźc tu również zabytki z okresu renesansu, czy gotyku. Głównymi symbolami miasta są: Pałac Gedimimas oraz Katedra w Rynku Głównym. Warto również przyjrzec się bramie która prowadzi do centrum historycznego stolicy, które zostało już wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Wilno prężnie się rozwija i zmienia, stając się nowoczesnym Europejskim miastem. Wiele budynków odnowiono, powstało również Centrum Biznesowe, które już wkrótce stanie się głównym administracyjnym i biznesowym Centrum po północnej stronie rzeki Neris. Ponadto, Wilno zostało wybrane na stolicę europejską 2009 roku.

Źródło: www.vilnius.lt

Ciekawe miejsca

 • Kościół Św.Anny
 • Muzeum Narodowe Litwy
 • Wileński Kompleks Zamkowy
 • Muzeum Sztuki Litewskiej
 • Muzeum Sztuk Wizualnych Jonasa Mekasa
 • Wieża Gediminas
 • Park Vingis
 • Cmentarz Rasos

Warunki przyjęcia na studia licencjackie:

Studenci z zagranicy muszą mieć wykształcenie średnie - dyplom rozpoznawany przez rząd litewski. Ci, którzy go nie posiadają, zostaną przyjęci na studia pod warunkiem, iż posiadają dowód na ukończenie przynajmniej jednego roku studiów w szkole wyższej w jakimkolwiek kraju. (poświadczone).

Dane Kontaktowe

Adres: ul. Konstitucijos 11

09308 Wilno

Kraj: Litwa

Telefon: +37052750183

Fax: +37052750183

E-mail: info@vkk.lt

WWW: www.vkk.lt

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu