Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Kraj: Polska

Miasto: Kraków

WWW: rekrutacja.urk.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Kraków

 

Informacja z uczelni

2021-02-26 | 1 500 000 ZŁ OTRZYMA DR HAB. INŻ. EWELINA JAMRÓZ, PROF. UR Z KATEDRY CHEMII WYDZIAŁU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU LIDER XI

25 lutego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Nauki ogłosiło laureatów XI edycji programu LIDER. Spośród 253 młodych badaczy, wyłoniono 63 zdolnych, polskich naukowców, których nagrodzono łączną kwotą aż 89 mln zł na realizację projektów badawczych!
Projekt dr hab. inż. Eweliny Jamróz, prof. UR pt. „Nowoczesne, biopolimerowe nośniki składników aktywnych - nanokapsułki wzbogacone glutationem oraz wielowarstwowe folie typu ‘smart’”  otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu LIDER XI. Wartość całkowita projektu wynosi 1 500 000,00 zł i tyle samo wyniosła wartość dofiannsowania. Okres realizacji projektu to styczeń 2021 do końca grudnia 2023 r.

Celem powyższego projektu jest wykorzystanie biopolimerów do opracowania dwóch rodzajów materiałów biodegradowalnych: nanokapsułek wzbogaconych w glutation oraz wielowarstwowych folii typu ‘smart’, które będą pełnić funkcję aktywnych nośników dla substancji biologicznie czynnych.

Jak mówi dr hab. inż. Ewelina Jamróz, prof. UR „Rosnąca świadomość środowiskowa, powoduje zwiększenie zainteresowania konsumentów materiałami biodegradowalnymi, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Ze względu na członkostwo Polski w strukturach europejskich, konieczne jest dostosowanie się do panujących regulacji dotyczących gospodarki odpadami, w szczególności opakowaniowymi.

Dlatego pierwsze założenie projektu dotyczy opracowania bezpiecznej dla środowiska aktywnej i/lub inteligentnej wielowarstwowej folii biopolimerowej, wydłużającej okres przydatności do spożycia i poprawiającej jakość oraz bezpieczeństwo świeżych produktów spożywczych. Proponowane rozwiązanie staje się nową ulepszoną formą minimalnego utrwalania żywności, bez negatywnego skutku dla człowieka i środowiska naturalnego”. Potencjał nanotechnologii może przyczynić się do zrewolucjonowania wielu dziedzin przemysłu. W związku z tym, drugie założenie projektu ma na celu otrzymanie innowacyjnego systemu uwalniania substancji aktywnie czynnej, glutationu, opartego na zastosowaniu biopolimerów z wykorzystaniem metody layer-by-layer. Biopolimerowe nanokapsułki wzbogacone w glutation zostaną zaaplikowane metodą elektrospinningu na wcześniej przygotowaną prozdrowotną przekąskę okołowysiłkową dedykowaną sportowcom. Opracowanie całkowicie naturalnej przekąski o optymalnym składzie do wykorzystania w okresie okołowysiłkowym dodatkowo wzbogaconej w glutation zamknięty w biopolimerowych nanokapsułkach wkomponuje się w rosnące potrzeby rynku suplementów diety.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja swoimi korzeniami sięga 1890 r., kiedy na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzono Studium Rolnicze. Od 1953 r. Uniwersytet Rolniczy istnieje jako samodzielna Uczelnia (najpierw jako Wyższa Szkoła Rolnicza, potem Akademia Rolnicza, a od 2008 r. jako Uniwersytet Rolniczy). Obecnie Uczelnię tworzą 3 kampusy (8 obiektów dydaktycznych), 29 stacji doświadczalnych (450 ha) oraz Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju (6500 ha). Uczelnia stale się modernizuje, do najważniejszych przedsięwzięć zalicza się: budowa budynku dydaktycznego Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, szklarni dydaktycznej, hali wegetatywnej, modernizacja części sal i laboratoriów na Wydziale Leśnym i Ogrodniczym, utworzenie Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb, Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej, hala sportowa wybudowana w technologii pasywnej. Oferta edukacyjna Uniwersytetu to 30 kierunków studiów oraz 73 specjalności, na których kształci się ponad 8200 studentów. Kształcenie odbywa się dwustopniowo, studia trwają 10 semestrów. Edukację można zakończyć z tytułem licencjata bądź inżyniera lub kontynuować naukę na studiach magisterskich. Uczelnia oferuje również możliwość zdobywania wiedzy na 38 rodzajach studiów podyplomowych.

 

Przy Uniwersytecie Rolniczym działa Centrum Kultury Studenckiej. Centrum prowadzi działalność kulturalną, artystyczną i oświatową na rzecz studentów i pracowników Uczelni, a w jej skład wchodzą: Chór Uniwersytetu Rolniczego, Studencki Zespół Góralski „Skalni”, Klub Akademicki „Arka” i Klub „Buda”.

 

Zadaniem Uniwersytetu Rolniczego jest kształcenie specjalistów do pracy w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej, leśnej, kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego oraz ekonomiki czy marketingu. Dzięki wieloletniej współpracy z ponad 100 ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą studenci mogą odbywać ciekawe zajęcia praktyczne i zdobywać cenne doświadczenie zawodowe.

 

Programy studenckie

 • Erasmus
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia sportowe,
 • Stypendium socjalne,
 • Zapomoga,
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Rolnictwo
Ochrona środowiska
Zarządzanie
Ekonomia
Biogospodarka
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Agriculture - (studia I stopnia w języku angielskim)
Environmental Protection - (studia II stopnia w języku angielskim)
International Master Double Degree Program in Business Economics - (studia II stopnia w języku angielskim)

 

Wydział Leśny

Leśnictwo
Forestry - studia II stopnia w języku angielskim

 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 

Bioinżynieria zwierząt
Biologia stosowana
Zootechnika

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Inżynieria środowiska
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria i gospodarka wodna
Architektura krajobrazu

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Ogrodnictwo
Biotechnologia
Sztuka ogrodowa
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Winogrodnictwo i Enologia - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020

Environmental and plant biotechnology
international master of horticultural science (studia w języku angielskim)

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 

Transport i logistyka
Technika rolnicza i leśna
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Renewable Energy Sources and Waste Management   - studia II stopnia w języku angielskim

 

Wydział Technologii Żywności
Technologia żywności i żywienie człowieka
Dietetyka
Browarnictwo i Słodownictwo - studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne.
Food Technology and Human Nutrition  - studia II stopnia w języku angielskim

 

 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

 

Weterynaria

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe

 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

- Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych
- Integrowana produkcja rolnicza
- Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych
- Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne - produkcja i certyfikacja
- MBA


Wydział Leśny

- Użytkowanie lasu i transport leśny
- Studium ochrony przyrody im. S. Myczkowskiego
- Edukacja Przyrodniczo-Leśna
- Doskonalenie Zasobów Kadrowych w Lasach Państwowych


Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

- Pszczelarstwo


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
 
- Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej


Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

- Florystyka
- Terapia ogrodnicza


Wydział Technologii Żywności

- Żywienie Człowieka i Dietetyka
- Żywienie Człowieka i Dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)
- Dyplomowany enolog - technologia winiarska i miodosytnicza
- Dyplomowany piwowar – technologia browarnicza z elementami techniki             

 

 

autor zdjęć: G. Wojcieszek, M. Dacko.

 

 

 

Prezentacja video

CENTRUM KULTURY STUDENCKIEJ

http://cks.ur.krakow.pl/

Klub Akademicki „ARKA”

 

Osoby zainteresowane światem kultury studenckiej poprzez swoje działania urzeczywistniają przedsięwzięcia kulturalne na wysokim poziomie, które są w dużej mierze realizowane przez samych studentów, a  także pracowników Uniwersytetu Rolniczego. Studenci spotykają się w  „ARCE”, aby rozwijać swoje zainteresowania i w doskonałej atmosferze spędzić wolny czas z przyjaciółmi oraz znajomymi.
„ARKA” jest klubem niekomercyjnym. Poniżej przedstawiamy wydarzenia cykliczne:

 

 • Międzywydziałowy Turniej Artystyczny

najważniejsze przedsięwzięcie artystyczne, w  którym biorą udział studenci ze wszystkich wydziałów. Nieprzerwanie od 2005 r. na scenie „ARKI” prezentowane są umiejętności sceniczne i  artystyczne studentów w  walce przechodni puchar Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich.

 

 • Międzyuczelniany Przegląd Kabaretów Studenckich KLAMKA

jedyny niekomercyjny przegląd kabaretowy skierowany o studentów wszystkich Uczelni. Od początku swego istnienia zyskał miano najbardziej prestiżowego konkursu kabaretowego w  swojej kategorii. Przegląd promuje sztukę kabaretową oraz rozpowszechnia kulturę wśród
społeczności akademickiej z  całej Polski. Amatorskie grupy reprezentujące poszczególne uczelnie walczą o  miano najlepszych oraz prestiż wśród braci studenckiej.

 • Przegląd Arka

inicjatywa promująca amatorskie grupy artystyczne. Podczas Przeglądu Arki można zobaczyć grupy taneczne, kabarety, zespoły muzyczne, które jeszcze nie zdążyły wybić się na ogólnopolskiej scenie.

 

 • Spotkania Podróżnicze

cykl spotkań, podczas których postaramy się przybliżyć, kulturę, sztukę i  charakterystyczne  cechy różnych miejsc na świecie. O  swych podróżach opowiedzą podróżnicy, którzy tam byli, do-świadczyli czegoś niezwykłego.

 

 • Wieczory Folkowe

muzyka, śpiew, taniec – to nowa ciekawa forma podróży w odległe zakątki świata. Na takie wieczory zapraszane są grupy artystyczne, które kultywują folklor właściwy dla danego regionu na świecie.

 

 • Wyjazdy edukacyjno-kulturowe

Transylwania, Rzym, Paryż, Wilno, Praga, Lwów – to kierunki już dobrze znane studentom, którzy przeżyli na wspomnianych wyjazdach nie jedną wspaniałą przygodę. Podróże swą formą przyciągają liczną grupę podróżników-studentów.

 

 • „Muzycznych nocy w Arce”

staramy się prezentować działalność różnych grup muzycznych działających na terenie Krakowa oraz całego kraju.

 

 • Show Time Karaoke

„każdy śpiewać może...” – właśnie tak społeczność akademicka świętuje środek tygodnia nabierając pozytywnej energii na kolejne dni. W  tym dniu akceptujemy każdy TALENT!

 

 • Działalność charytatywna i społeczna

popularyzacja idei wolontariatu. Najważniejsze projekty: Koncerty Charytatywne, Dzień Dziecka oraz Akcje Krwiodawstwa tzw. Wampiriady.

 

 • Filmy nieme z muzyką na żywo

to swoista podróż w czasie do początków kinematografii. Nieme filmy, muzyka na żywo to coś co zadowoli najbardziej wybrednego widza.

 

Klub „BUDA”

 

miejsce integracyjne studentów, pracowników i  absolwentów Uniwersytetu Rolniczego. To magiczne miejsce, którego historia rozpoczęła się w  1959 r., gdy w podziemiach akademika powstał niewielki klub. To tu działał legendarny Kabaret Pod Budą, a  swoje pierwsze kroki na scenie stawiał m.in. Bohdan Smoleń. Z  grupy muzycznej kabaretu powstał działający do dziś sławny zespół „Pod Budą” Andrzeja Siko-rowskiego i Anny Treter. W  klubie odbywają się niekomercyjne imprezy organizowane przez studentów dla studentów i absolwentów.

 

Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”

 

Zespół działa od  2001  r. Zespół zrzesza uzdolnionych muzycznie studentów Wydziału Leśnego, którzy pod okiem wykwalifikowanego muzyka zajmują się doskonaleniem swoich uzdolnień oraz kultywowaniem tradycji łowieckich, w  tym grą sygnałów i muzyki myśliwskiej.

 

Studencki Zespół Góralski „SKALNI”

 

działający w  Uniwersytecie Rolniczym w  Krakowie powstał w  1952 r. i  skupia młodzież z  Podhala i okolic studiującą w wyższych uczelniach krakowskich. Zespół przedstawia folklor Podhala w  formie tradycyjnej. Muzyka, tańce i  śpiewy wyrastają z wielopokoleniowej tradycji mieszkańców Podhala i stanowią odrębną i  oryginalną kulturowo część dziedzictwa Karpat. Zajęcia odbywają się w  dwóch grupach: początkującej i  zaawansowanej – dwa razy e  tygodniu.

 

Chór Uniwersytetu Rolniczego

 

Chór składa się z osób mających mniej lub więcej doświadczenia muzycznego. W jego skład wchodzą wykładowcy, absolwenci, studenci, przyjaciele Uczelni. Chór tworzy oprawę muzyczną uczelnianych uroczystości, bierze udział w koncertach i konkursach krajowych jak i międzynarodowych, w których odnosi liczne sukcesy.

 

KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
http://swf.ur.krakow.pl/

 

zrzesza ok. 300 członków, którzy uprawiają sport w  sekcjach: siatkówka kobiet i  mężczyzn, koszykówka kobiet i  mężczyzn, piłka nożna mężczyzn, piłka ręczna mężczyzn, tenis stołowy kobiet i  mężczyzn, lekka atletyka, pływanie, kulturystyka, narciarstwo alpejskie i  snowboard, cheerleaders, wioślarstwo (Smocza łódź). Sekcje sportowe reprezentują UR w rozgrywkach w ramach Akademickich Mistrzostw Małopolski i  Akademickich Mistrzostw Polski.

 

KOŁA NAUKOWE

 

Na Uczelni działa ponad 70 kół naukowych. Studenci w ramach działalności w kołach organizują obozy naukowe w kraju i zagranicą oraz prezentują swoje osiągnięcia w ramach Sesji Kół Naukowych.

 

 

UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW
https://www.facebook.com/SamorzadStudentowUR?fref=ts

 

Działa na rzecz studentów i w ich imieniu niezależnie od władz Uczelni, wszystkich organizacji społecznych, politycznych i  zawodowych oraz administracji. URSS bierze udział w przyznawaniu stypendiów dla studentów, ustanawianiu godzin rektorskich, organizowaniu szkoleń, warsztatów, wyjazdów integracyjnych i  imprezy tematyczne. Ważnym zadaniem, które spoczywa na barkach Samorządu, jest uczestnictwo w  pracach organów kolegialnych Uniwersytetu Rolniczego, w  tym Senatu UR. Możemy się szczycić organizacją m.in.: Obozu adaptacyjnego dla studentów I  roku – „Adapciak UR”,eventów squash-owych bilardowych, szkoleń i  warsztatów współorganizowanych z Centrum Kultury Studenckiej, otrzęsin I roku – „Bal Beana”, kursów tańca współorganizowanych z Centrum Kultury Studenckiej, Dni Otwartych Uniwersytetu Rolniczego, akcji charytatywnych, festiwalu kultury studenckiej – „Juwenalia”, wyjazdów szkoleniowych i  zagranicznych współorganizowanych z  Centrum Kultury Studenckiej, imprez tematycznych, oraz wakacyjnego bezpłatnego Biura Kwater. Jesteśmy członkiem porozumienia Samorządu Studentów Uczelni Krakowskich, prężnie współdziałamy integrując uczelnie rolnicze w Porozumieniu Samorządu Studentów Uczelni Rolniczych, a  przede wszystkim jesteśmy czynnymi przedstawicielami w  Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziesz na rekrutacja.urk.edu.pl


Dział rekrutacji
tel: 12 662 48 60 / 12 662 48 62
 e-mail: rekrutacja@urk.edu.pl

Dane Kontaktowe

Adres: Al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków

Kraj: Polska

Telefon: +48 12 662 43 96

WWW: www.ur.krakow.pl

https://www.facebook.com/uniwersytet.rolniczy

https://www.youtube.com/user/UniwersytetRolniczy

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu