Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Kraj: Polska

Miasto: Wrocław

WWW: www.dsw.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Wrocław

 

Warunki studiowania 

 

Blisko 90 proc. studentów pozytywnie ocenia prowadzenie zajęć dydaktycznych w DSW.

 

Dysponujemy: 

 

kampusem:

 • własną bazą dydaktyczną o łącznej powierzchni ponad 20 tys. m2, w tym:
 • nowy kompleks budynków o pow. 5800 m2, klimatyzowany z dostępem do multimedialnego sprzętu (m.in. z tablicami interaktywnymi)
 • nowocześnie wyposażoną aulą dla 300 osób
 • 14 pracowniami komputerowymi, 163 salami dydaktycznymi

 

biblioteką:

 • nowocześnie wyposażoną, z ponad 90 tys. woluminów
 • czynną 7 dni w tygodniu
 • posiadającą bezpłatny dostęp do wyszukiwarki EBSCO
 • z możliwością zdalnego zamawiania książek
 • możliwością elektronicznej rezerwacji książek do wypożyczenia
 • z możliwością elektronicznego przedłużania terminów zwrotów książek
 • z otwartym dostępem do księgozbioru
 • z czytelnią oraz pokojami do cichej nauki
 • ze zbiorami drukowanymi oraz elektronicznymi
 • profesjonalnym studiem telewizyjnym
 • Laboratorium Dźwięku – z możliwością nagrywania i montowania dźwięku  – studiem odsłuchowym i studiem radiowym
 • pracownią fotograficzną
 • specjalistycznym sprzętem technicznym na Wydziałe Nauk Technicznych (niwelatory na statywach, drogomierze, itp.)
 • własnymi materiałami dydaktycznymi np.: publikacjami, skryptami i filmami edukacyjnymi
 • WIFI dla studentów DSW
 • 5 punktami ksero
 • punktami gastronomicznymi

 

Atrakcyjna lokalizacja DSW z dostępnością do:

 

 • bezpłatnych parkingów samochodowych i rowerowych dla studentów
 • dogodnym położeniem komunikacyjnym (tramwaj, autobus, pociąg), w tym bliskość dworca Wrocław Mikołajów oraz Autostradowej      Obwodnicy Wrocławia i autostrady A4

 

Biblioteka

 

Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej stwarza możliwie najlepsze warunki do korzystania ze światowego dorobku nauki jak najszerszym kręgom użytkowników, korzystając z wiedzy i innowacyjności swoich pracowników, którym zapewnia możliwości wszechstronnego rozwoju. Pod względem liczebności księgozbioru plasuje się ona na 3. miejscu w Polsce wśród bibliotek niepublicznych szkół wyższych. Biblioteka DSW liczy ponad 90 tysięcy woluminów. Jest czynna 7 dni w tygodniu przez 10 godzin dziennie.

 

Do Biblioteki DSW może zapisać się każdy obywatel Europy.

Zobacz szczegóły: biblioteka.dsw.edu.pl

 

Kadra naukowo-dydaktyczna

 

Mamy:

ponad 200-osobową, profesjonalną kadrę dydaktyczno-naukową, która:

 

 • przekazuje wiedzę studentom, ale także widzom, słuchaczom i czytelnikom poprzez obecność w mediach (rocznie ponad 1200 wskazań medialnych, w tym w największych stacjach telewizyjnych i radiowych, jak: TVN, Polsat, TVP, RMF FM, Radio ZET, Polskie Radio, TOK FM, „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Gazeta Prawna”, dziennik „Polska”, i in.)
 • z sukcesami dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z organami administracji publicznej, gospodarką i biznesem (m.in. projekt miasta Wrocławia, uczelni i firm projektujących gry komputerowe – Creativro)
 • pracowników aktywnie uczestniczących w polskich i międzynarodowych badaniach m.in.: IRNYET – International Research Network on Youth Education and Training, EDITE – European Doctoral in Teacher Education, RANLHE – Access and Retention: Experiences of Non-traditional Learners in Higher Education
 • wykładowców zasiadających w radach naukowych i gremiach opiniotwórczych oraz doradczych (Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, Wrocławska Rada Edukacji Dzieci i Młodzieży, Akademicka Komisja Akredytacyjna, zespół ekspercki ds. wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, organy samorządowe, Rady Naukowe czasopism naukowych i popularnonaukowych
 • wykładowców, którzy są członkami największych międzynarodowych i polskich stowarzyszeń (m.in. AEA – Europe – Association For Educational Assessment – Europe, ESREA – European Society for Research on Education of Adult, ISCAR – International Society for Cultural And Activity Research, iDMAa – International Digital Media and Arts Association, AUDEM – Alliance of Universities for Democracy)
 • kadrę akademicką, którą pozytywnie ocenia aż 90 proc. studentów DSW
 • utytułowanych wykładowców, którzy otrzymali prawie 50 nagród i odznaczeń w tym 20 przyznanych przez organy państwowe; Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – drugim najwyższym państwowym odznaczeniem cywilnym w Polsce

 

Nasze osiągnięcia

 

 • najlepsze w Polsce programy studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
 • jesteśmy pierwszą i jedyną akademicką uczelnią niepubliczną na Dolnym Śląsku – potwierdzają to notowania w rankingach szkół wyższych, m.in. Perspektywy i Rzeczpospolita 2012 r.
 • posiadamy uprawnienia do nadawania stopni doktorskich i habilitacyjnych
 • dysponujemy uprawnieniami do przyznawania tytułu doktora honoris causa – pierwszy doktorat honorowy w DSW przyznano prof. Zbigniewowi Kwiecińskiemu – pracownikowi DSW, jednemu z najwybitniejszych polskich pedagogów, autorowi wielu podręczników akademickich
 • zostaliśmy nagrodzeni Medalem Europejskim dla Usług za międzynarodowy charakter studiów w konkursie organizowanym przez Business Center Club
 • legitymujemy się Certyfikatem Wiarygodna Szkoła, przyznawanym uczelniom: zapewniającym odpowiednie warunki studiowania, tworzącym perspektywy dla przyszłego rozwoju zawodowego, pozwalającym realizować się słuchaczom poprzez pozadydaktyczne formy działalności
 • posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN-ISO 9001:2008 w zakresie kształcenia akademickiego i pozaszkolnych form edukacji oraz działalności naukowo-badawczej
 • zorganizowaliśmy ponad 100 konferencji naukowych, w tym prawie 40 międzynarodowych
 • łącznie w konferencjach naukowych zorganizowanych przez DSW wzięło udział ponad 9500 uczestników, w tym ponad 1000 z zagranicy

 

Co nas wyróżnia

 

 • uczelnia istnieje od czerwca 1997 r. (17 lat!)
 • w DSW studiuje ponad 7 tys. studentów
 • studia w DSW do tej pory ukończyło ponad 19 tysięcy absolwentów
 • założycielem DSW jest wiarygodny podmiot, szczycące się bogatą tradycją, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
 • dwa wydziały nagrodzone w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za programy studiów, zgodne z wymogami rynku pracy. Wydział Nauk Pedagogicznych za najlepszy program w Polsce na kierunku pedagogika, a Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa wyróżniony za program na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • blisko 20 razy instytucje nadzorujące oceniły pozytywnie naszą działalność i prowadzone przez nas kierunki studiów
 • pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków: administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, pedagogika i pedagogika specjalna
 • zdobyliśmy zaufanie Unii Europejskiej, z której na podwyższanie standardów kształcenia oraz działalność badawczo-naukową pozyskaliśmy fundusze na łączną kwotę 20 milionów złotych

 

Jednostki Uczelni wspierające studiowanie

 

Studentów DSW wspomagają:

 

 • Biuro Karier, pomagające w planowaniu ścieżki  kariery  zawodowej  adekwatnie do predyspozycji osobowościowych
 • Biuro Wsparcia Edukacyjnego Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością
 • Studium Języków Obcych z rozbudowaną ofertą nauki języków obcych i kursem języka polskiego dla obcokrajowców
 • Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej, koordynujące m.in. wymiany studentów z programu ERASMUS
 • Wydawnictwo Naukowe  (łączny  nakład  książek  i monografii wydanych przez DSW – około 60 tys. egzemplarzy)
 • Studium Wychowania Fizycznego z  rozbudowaną ofertą zajęć sportowych, w  tym m.in.: gier zespołowych, jogi, narciarstwa, pływania, aerobicu, siłowni (Centrum  Basenowo-Sportowym  Redeco), tańca, wspinaczki oraz turystyki pieszej i rowerowej
 • Międzynarodowy  Instytut Studiów nad Kulturą  i Edukacją Wydziału Nauk Pedagogicznych, organizujący m.in. międzynarodowe  seminaria,  panele,  szkoły  letnie  dla  studentów i doktorantów oraz intensywne kursy nauki języka angielskiego z amerykańskimi lektorami
 • Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Dolnośląska Akademia Ratownictwa
 • Centrum Badań Nad Bezpieczeństwem
 • Centrum Technologii Systemów Geoinformatycznych – Centrum GIS
 • Centrum Studiów Zaawansowanych
 • Księgarnia Partnerska DSW „Tajne Komplety”, zlokalizowana na wrocławskim rynku
 • prężnie  działający  Samorząd  Studencki,  integrujący  środowisko  studenckie  DSW  i  niepublicznych  uczelni na Dolnym Śląsku
 • Samorząd Doktorantów – gromadzący reprezentantów licznych profesji
 • media studenckie: „Kurier Dolnośląski”, „Resocjalizacja”, „Sporter.net.pl”, radio „BIT”
 • koła naukowe i koła zainteresowań
 • Stowarzyszenie Absolwentów
 • Akademicki Związek Sportowy

 

Warunki finansowe:

 

Rocznie około 1000 naszych studentów otrzymuje pomoc materialną z DSW.

Gwarantujemy:

 

 • stypendia: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniej – stypendia za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi
 • stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe
 • stypendia dla doktorantów
 • stałe czesne przez cały okres studiów
 • realne opłaty za studiowanie bez ukrytych kosztów
 • kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia

 zniżki:

 

 • w przypadku równoczesnego studiowania na dwóch kierunkach w DSW – 50% zniżki na drugim kierunku studiów (dla absolwentów DSW)
 • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej dla absolwentów DSW na studia II i III stopnia
 • obniżone o ponad 12% czesne dla absolwentów DSW studiów I stopnia
 • 5 % dla studentów wnoszących jednorazowo roczną opłatę czesnego
 • 2,5 % dla studentów wnoszących opłatę roczną w dwóch ratach
 • ulga w czesnym dla najbliższych członków rodziny osób studiujących w DSW
 • zmniejszona opłata rekrutacyjna na studia II stopnia dla absolwentów uczelni współpracujących z DSW
 • opłata rekrutacyjna dla absolwentów DSW – koszt elektronicznej legitymacji studenckiej (20 zł)

 

Rozbudowana oferta edukacyjna – kształcenie na każdym poziomie

 

Oferujemy:

 

 • kompleksową ofertę edukacyjną od studiów I stopnia (licencjackich), poprzez studia II stopnia (magisterskie), po studia III stopnia (doktoranckie) oraz studia podyplomowe i kursy
 • 9 kierunków studiów I stopnia (licencjackich): administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, prawo gospodarcze i podatkowe (w przygotowaniu), sztuki nowoczesne – Design Now! (w przygotowaniu)
 • studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku geodezja i kartografia
 • 5 kierunków studiów II stopnia (magisterskich): bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna
 • studia doktoranckie i program doktorski – możliwość zdobycia doktoratu na Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
 • uprawnienia Wydziału Nauk Pedagogicznych do nadawania tytułu profesora, doktora habilitowanego, doktora honoris causa
 • ponad 50 specjalności studiów podyplomowych
 • kursy specjalistyczne
 • możliwość studiowania we Wrocławiu, Kłodzku i Rawiczu
 • oryginalną i nowoczesną tematykę programów dydaktycznych
 • programy kształcenia dostosowane do współczesnego rynku pracy
 • obowiązkowe praktyki zawodowe, umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego
 • możliwość indywidualnej organizacji studiów
 • możliwość studiów magisterskich kontynuowanych jednocześnie na dwóch kierunkach

 

Oferta dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością

 

 • stypendia specjalne
 • pomoc Biura Wsparcia Edukacyjnego Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością
 • pomoc doradców kariery i psychologów
 • pomoc ze strony tłumaczy języka migowego oraz asystentów edukacyjnych na wykładach i ćwiczeniach
 • specjalistyczny sprzęt ułatwiający studiowanie, stanowiący wyposażenie Uczelni m.in.: zestawy komputerowe z monitorami LCD 22” SAMSUNG T220, klawiaturami MAGIC WAND Keyboard, myszkami BIG TRACK,  słuchawkami  LOGITECH,  programami  SUPER-NOVA głośno-mówiącymi, drukarka brajlowska EVEREST Index z szafą wyciszająca EVEREST Acoustic Hood, syntezator mowy AUTOLEKTOR, notesy brajlowskie KAJETEK, BRAILLE PEN, notesy mówiące MILESTONE 312, dyktafony OLYMPUS WS-31,1,  elektroniczne lupy powiększające QUICKLOOK ZOOM
 • specjalistyczny sprzęt przeznaczony do wypożyczenia dla studentów i doktorantów
 • sprzęt umożliwiający przystosowanie biblioteki i innych pomieszczeń uczelni do korzystania z jej zasobów przez osoby niepełnosprawne
 • indywidualne konsultacje z lektorem języka obcego poza harmonogramem zajęć
 • dodatkową ofertę edukacyjną (m.in. warsztaty rozwoju własnego potencjału, szkolenia z zakresu orientacji przestrzennej i poruszania się, zajęcia integracyjne)

 

Międzynarodowy charakter studiów

DSW jest w czołówce uczelni w Polsce w zakresie współpracy międzynarodowej. Umożliwia odbycie części studiów w ośrodkach partnerskich DSW, zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego podczas praktyk zagranicznych, a także udział w programach i projektach międzynarodowych prowadzonych przez Dolnośląską Szkołę Wyższą. Ponad 200 studentów DSW wzięło udział w programie ERASMUS i skorzystało ze studiów i praktyk zagranicznych. Studenci biorący udział w programie ERASMUS otrzymali stypendia w wysokości: 417 740 EUR.

 

Studentom proponujemy:

 • wyjazdy zagranicę w ramach programu Erasmus na okres od 3 do 12 miesięcy do jednej z 70 uczelni partnerskich w 25 krajach europejskich
 • udział w projektach międzynarodowych, które co roku ma w ofercie i koordynuje Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej, jak np. projekt symulacji obrad Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego EUROSIM
 • studia w języku angielskim na kierunku:

- pedagogika na specjalnościach: Cultural Animation and Museum Studie studia I stopnia (licencjackie), Culture and Education studia II stopnia (magisterskie)

-dziennikarstwo i komunikacja społeczna na specjalnościach: Interactive Media & Computer Mediated Communictaion studia I stopnia (licencjackie), 3D Animation and Visual Effects studia I stopnia (licencjackie)

 

  Studia semestralne w języku angielskim: 

 • Education and Contemporary Culture 
 • Security Studies: National and International Dimension 
 • Digital Media & Computer Mediated Communication
 • wyjazdy do partnerskich uczelni w USA na jeden semestr
 • możliwość udziału w wyjątkowych zajęciach prowadzonych przez amerykańskich i europejskich uczonych bez opuszczania Wrocławia
 • udział w międzynarodowych szkołach letnich, które oferują zajęcia z szeroko rozumianej humanistyki, w zależności od typu studiów (licencjackie, magisterskie, doktoranckie)

 

Osiągnięcia DSW:

 

 • jesteśmy pierwszą i jedyną akademicką uczelnią niepubliczną na Dolnym Śląsku – potwierdzają to notowania w rankingach szkół wyższych, m.in. Perspektywy i Rzeczpospolita 2013 r. – co oznacza, że posiadamy uprawnienia do nadawania stopni doktorskich i habilitacyjnych
 • najlepsze w Polsce programy studiów nagrodzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dostosowane do wymagań rynku pracy
 • dysponujemy uprawnieniami do przyznawania tytułu doktora honoris causa – pierwszy doktorat honorowy w DSW przyznano prof. Zbigniewowi Kwiecińskiemu – pracownikowi DSW, jednemu z najwybitniejszych polskich pedagogów, autorowi wielu podręczników akademickich
 • zostaliśmy nagrodzeni Medalem Europejskim dla Usług za międzynarodowy charakter studiów w konkursie organizowanym przez Business Center Club
 • legitymujemy się Certyfikatem Wiarygodna Szkoła, przyznawanym uczelniom: zapewniającym odpowiednie warunki studiowania, tworzącym perspektywy dla przyszłego rozwoju zawodowego, pozwalającym realizować się słuchaczom poprzez pozadydaktyczne formy działalności
 • posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN-ISO 9001:2008 w zakresie kształcenia akademickiego i pozaszkolnych form edukacji oraz działalności naukowo-badawczej
 • zorganizowaliśmy ponad 100 konferencji naukowych, w tym prawie 40 międzynarodowych, w których łącznie wzięło udział ponad 12 000 uczestników, w tym ponad 1 000 z zagranicydziennikarstwo i komunikacja społeczna na specjalnościach: Interactive Media & Computer Mediated Communictaion studia I stopnia (licencjackie), 3D Animation and Visual Effects studia I stopnia (licencjackie)

 

Programy studenckie

 

 • Międzynarodowy program kształcenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW - więcej informacji znajdziesz tutaj

Studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) 

Wydział Nauk Pedagogicznych 

 

pedagogika akredytowany kierunek

 • animacja kultury i edukacja muzealna
 • Cultural Animation and Museum Studies (studia w języku angielskim)
 • doradztwo zawodowe i rozwój kariery
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z psychomotoryką
 • edukacja zdrowotna – bezpieczeństwo i higiena pracy
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
 • pedagogika rodzinna
 • psychologia edukacji

 

pedagogika specjalna akredytowany kierunek

 • andragogika specjalna z rehabilitacją
 • edukacja elementarna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (specjalność nauczycielska)
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • pedagogika lecznicza z doradztwem rehabilitacyjnym
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • surdopedagogika z terapią logopedyczną
 • terapia zajęciowa z psychomotoryką

 

praca socjalna

 • doradca socjalny
 • zarządzanie projektami społecznymi

 

sztuki nowoczesne − Design Now! (opis kierunku) w przygotowaniu

 • Design Now! film, media, nowe technologie nowość
 • Design Now! performatyka nowość
 • Design Now! projektowanie nowość

 

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa 

 

administracja - kierunek studiów

 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • administracja publiczna
 • służby współpracy z zagranicą

 

bezpieczeństwo narodowe - kierunek studiów akredytowany kierunek

 • bezpieczeństwo państwa
 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo informacyjne nowość

 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna - kierunek studiów, akredytowany kierunek

 • dziennikarstwo muzyczne
 • dziennikarstwo mody i stylu
 • dziennikarstwo motoryzacyjne
 • dziennikarstwo sportowe
 • dziennikarstwo
 • komunikacja i PR
 • media cyfrowe i komunikacja elektroniczna
 • nowoczesne techniki fotograficzne w mediach nowość

 

kulturoznawstwo - kierunek studiów akredytowany kierunek

 • kultura obrazu: fotografia i film
 • kultura sceny: aktorstwo, reżyseria nowość

 

prawo gospodarcze i podatkowe - w przygotowaniu 

 

Wydział Nauk Technicznych 

 

geodezja i kartografia (studia inżynierskie) - kierunek studiów

 • geodezja gospodarcza nowość
 • geoinformatyka

 

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku 

 

pedagogika - kierunek studiów

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem
 • resocjalizacja

 

Studia II stopnia (magisterskie) 

Wydział Nauk Pedagogicznych 

 

pedagogika, akredytowany kierunek

 • kultura i edukacja
 • Culture and Education - studia w języku angielskim
 • pedagogika społeczna
 • badania społeczne i ewaluacja w praktyce oświatowej
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • marketing i zarządzanie w edukacji
 • neuropedagogika z tutoringiem
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika szkolna z tutoringiem nowość
 • pedagogika twórczości wizualnej
 • pedagogika zdrowia z arteterapią
 • pedagogika zdrowia z psychodietetyką nowość
 • pedagogika zdrowia i zarządzanie bezpieczeństwem
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • poradnictwo małżeńskie i rodzinne z terapią
 • poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • psychologia edukacji z coachingiem
 • terapia specyficznych trudności w uczeniu się
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką
 • zarządzanie uczeniem się i zmianą w organizacjach

 

pedagogika specjalna - akredytowany kierunek

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • pedagogika lecznicza
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • surdopedagogika
 • terapia zajęciowa z psychomotoryką

 

praca socjalna

 • organizator pomocy społecznej
 • wsparcie indywidualne i społeczne

 

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa 

 

bezpieczeństwo narodowe - akredytowany kierunek

 • kierowanie działaniami ratowniczymi nowość
 • zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego
 • zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej nowość
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa

 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna - akredytowany kierunek

 • animacja 3D i efekty specjalne w mediach
 • dziennikarstwo
 • dziennikarstwo muzyczne
 • dziennikarstwo sportowe
 • dziennikarstwo zdrowia, stylu i urody
 • fotografia w multimediach
 • kultura i media
 • media interaktywne i komunikacja elektroniczna
 • media i marketing w branży motoryzacyjnej
 • zarządzanie wizerunkiem i e-PR

 

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku 

 

Pedagogika

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • edukacja regionalna i turystyka
 • geragogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • promocja zdrowia z terapią pedagogiczną
 • resocjalizacja

 

Studia podyplomowe 

Wydział Nauk Pedagogicznych

 • akademia tutorów
 • arteterapia
 • całożyciowe poradnictwo edukacyjno–zawodowe
 • diagnoza i terapia problemów rodziny
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym
 • gimnastyka korekcyjna
 • język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • kształcenie przedmiotowo-językowe typu CLIL nowość
 • logopedia
 • mediator szkolny
 • metoda projektu w edukacji i socjoterapii
 • opiekun osoby starszej
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • pedagogika Marii Montessori we współczesnej edukacji nowość
 • poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • profilaktyka i terapia uzależnień
 • przygotowanie pedagogiczne
 • psychomotoryka
 • resocjalizacja
 • socjoterapia
 • surdopedagogika
 • terapia pedagogiczna
 • terapia zajęciowa
 • tyflopedagogika
 • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

 

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

 • administracja publiczna w Polsce i w Unii Europejskiej
 • administracja i przedsiębiorczość w kulturze
 • animacja 3D i efekty specjalne w mediach
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • dziennikarstwo sportowe
 • dyrektor nowoczesnej szkoły – wizerunek, komunikacja, coaching
 • emisja głosu dla dziennikarzy i nauczycieli
 • etyka i filozofia
 • fotografia i film w multimediach
 • komunikacja i public relations w samorządzie i administracji państwowej
 • komunikacja w biznesie
 • kultura Indii i Tybetu
 • realizacja filmowa i telewizyjna
 • sztuka dyplomacji
 • sztuka wizażu z kreowaniem wizerunku nowość
 • trener w administracji
 • zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie projektami i ewaluacja
 • zarządzanie w kulturze

 

Wydział Nauk Technicznych

 • systemy informacji geograficznej

 

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • logopedia
 • przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą ekologiczno-turystyczną
 • przygotowanie pedagogiczne
 • pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia
 • zarządzanie projektami kulturalno-oświatowymi
 • zarządzanie w oświacie

 

 

Studia, program i przewody doktorskie 

Studia doktoranckie

Dla kandydatów, którzy chcieliby uzyskać doktorat z pedagogiki oferujemy 4-letnie studia doktoranckie z pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych

 

Program doktorancki

Dla kandydatów, którzy chcieliby uzyskać doktorat z pedagogiki oferujemy również program doktorancki z na Wydziale Nauk Pedagogicznych, natomiast dla kandydatów do stopnia doktora nauk o poznaniu i komunikacji społecznej – program doktorancki na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa.

 

Przewody doktorskie

Istnieje również możliwość wszczęcia przewodu doktorskiego (bez studiów doktoranckich lub udziału w programie doktoranckim) w dziedzinach:

 • pedagogika (Wydział Nauk Pedagogicznych)
 • nauki o poznaniu i komunikacji społecznej (Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa)

Warunkiem jest zaawansowana praca nad doktoratem oraz posiadanie opiekuna naukowego. Więcej informacji na stronie: Przewody doktorskie (dział: dla Doktoranta)

 

Wydziałowe Studium Pedagogiczne DSW oferuje:

 • Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela (PN)
 • Oferta zgodna jest ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

 

Przygotowanie pedagogiczne (PP)

Oferta zgodna jest z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nieposiadających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.        

Opis miasta

Wrocław ( łac. Wratislavia lub Vratislavia, czes. Vratislav, niem. Breslau , węg. Boroszló ) - historyczna stolica Śląska, jedno z największych (czwarte pod względem liczby ludności miasto w Polsce) i najstarszych miast w Polsce, położone po obu stronach środkowej Odry, na Nizinie Śląskiej.

 

Przez miasto przepływa 5 rzek większych: Odra i 4 jej dopływy, które zasilają ją w granicach miasta: Bystrzyca, Oława, Ślęza i Widawa. Przed II wojną światową w mieście istniały 303 mosty, obecnie pozostało ich około 220. Wrocław jest stolicą województwa dolnośląskiego, miastem na prawach powiatu (wrocławski powiat grodzki) oraz stolicą wrocławskiego powiatu ziemskiego grupującego 9 okolicznych gmin.

Ciekawe miejsca

Wrocław, stolica Dolnego Śląska, jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce.

Czasy wczesnego średniowiecza przypomina Ostrów Tumski, na którym zachował się w doskonałym stanie jeden z najpiękniejszych w Europie zespołów architektury sakralnej.

Inny zabytek z tego okresu wrocławski Ratusz zaliczany jest do najwspanialszych budowli gotyckich w Europie Środkowej.

We Wrocławiu można również obejrzeć jedno z największych w Polsce barokowych wnętrz, jakie zachowało się do naszych czasów. Jest nim Aula Leopoldyńska mieszcząca się w osiemnastowiecznym gmachu Uniwersytetu.

Dawna i współczesna architektura wkomponowana jest w obfitość zieleni.

 

Wrocław jest najbardziej zielonym miastem Polski ? na 1 mieszkańca przypada 25 m2 zieleni (nie licząc zieleni osiedlowej).

 

W centrum miasta rozpościera się założony w XVIII wieku Park Szczytnicki, w którym rośnie ponad 370 gatunków drzew i krzewów oraz znajduje się oryginalny Ogród Japoński. Zaprojektowany i utrzymywany zgodnie z zasadami japońskiej sztuki ogrodniczej.

 

Nie mniej wspaniałym miejscem spacerów jest Ogród Botaniczny, z jego piękną ekspozycją kwiatową, oranżerią, alpinarium i największą w Polsce kaktusiarnią, a także Ogród Zoologiczny, założony w 1865 roku z około 5,5 tys. zwierząt reprezentujących 650 gatunków.

Procedura – studia I, II stopnia i podyplomowe 

 

Wymagane czynności 

Studia I. stopnia: 

a) kserokopia świadectwa dojrzałości, 

b) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, 

c) kserokopia dowodu osobistego, 

d) 3 fotografie + zdjęcia w formacie jpg 

*oryginały dokumentów do wglądu 

 

Studia II. stopnia: 

a) kserokopia świadectwa dojrzałości, 

b) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, 

c) kserokopia dyplomu studiów I stopnia wraz z suplementem 

d) kserokopia dowodu osobistego, 

e) 3 fotografie + zdjęcia w formacie jpg 

*oryginały dokumentów do wglądu 

 

Studia podyplomowe: 

a) kserokopia dyplomu studiów I. lub II. stopnia (wg wymagań danej oferty), 

b) kserokopia dowodu osobistego, 

c) 2 fotografie 

*oryginały dokumentów do wglądu 

 

Należy wnieść opłatę rekrutacyjną w ciągu 7 dni od daty złożenia dokumentów (numer konta zostanie podany po rejestracji w Internetowej Rejestracji Kandydata). 

 

Zaloguj się do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów 

 

Procedura - studia doktoranckie 

 

Warunki rekrutacji

 • Na studia doktoranckie z pedagogiki rekrutujemy od 15 maja do 31 sierpnia 2013 roku. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, tzn. że spośród kandydatów przyjmujemy 35. najlepszych. Forma postępowania rekrutacyjnego
 • Rozmowa kwalifikacyjna (na życzenie kandydata możliwość przeprowadzenia rozmowy w języku obcym), projekt pracy.

 

 

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie – dostępne w serwisie rekrutacyjnym
 • Życiorys lub CV
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • 3 kolorowe fotografie bez nakrycia głowy na jasnym tle o wymiarach: 37 mm x 52 mm
 • Odpis dyplomu studiów magisterskich lub zaświadczenie o nadaniu tytułu magistra
 • Średnia ocena z przebiegu studiów magisterskich potwierdzona przez dziekanat
 • Deklaracja planów naukowych/projekt pracy badawczej (max: 3 str.)*
 • Krótka prezentacja pracy magisterskiej (max: 3 str.)
 • Dodatkowa dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje (dorobek naukowy: publikacje, udział w konferencjach naukowych, nagrody; staże; członkostwo w kołach naukowych, certyfikaty językowe).

 

* warto solidnie przygotować deklarację planów naukowych, gdyż jest to jeden z głównych czynników branych pod uwagę przez Komisję Rekrutacyjną w rekomendacji do przydzielenia stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stypendium doktoranckiego. 30 procent najlepszych doktorantów otrzymuje (już od pierwszego roku) stypendium doktoranckie w wysokości 800 złotych miesięcznie. W przygotowaniu deklaracji planów naukowych warto skorzystać ze wzoru konspektu rozprawy doktorskiej składanego przed wszczęciem przewodu doktorskiego. 

 

Zasady punktacji

 • Ocena planów naukowych - 10 pkt
 • Dotychczasowe osiągnięcia (np. udział w konferencjach, publikacje) - 5 pkt
 • Stopień orientacji w dziedzinie studiów doktoranckich, czyli w pedagogice - 3 pkt

 

Średnia ocen ze studiów magisterskich:

 

 • - 4,75-5,0 - 5 pkt 
 • - 4,5-4,74 - 4 pkt 
 • - 4,0-4,49 - 3 pkt
 • Rozmowa kwalifikacyjna – 10 pkt
 • Dodatkowe kwalifikacje – 5 pkt

 

Maksymalna ilość punktów – 38 pkt 

 

Kontakt 

Sekretariat Studiów Doktoranckich DSW 

Maria Sikorska-Gąsior 

tel. (071) 356 15 57 

e-mail: doktoraty.wnp@dsw.edu.pl lub 

maria.sikorska@dsw.edu.pl 

 

Procedura - program doktorancki 

Program doktorancki - Wydział Nauk Pedagogicznych

Program doktorancki na Wydziale Nauk Pedagogicznych jest przeznaczony dla osób, które chciałyby przygotować doktorat z pedagogiki korzystając jedynie z opieki naukowej któregoś z profesorów Wydziału, a nie z pełnej oferty studiów doktoranckich.. Przyjmujemy kandydatów posiadających silną motywację do pracy naukowej, wysoki poziom samodzielności w badaniach naukowych, którzy z różnych względów nie mogą regularnie uczestniczyć w zajęciach w ramach studiów doktoranckich (gdyż na przykład mieszkają zagranicą). Przyjęcie do Programu doktoranckiego jest możliwe po uprzedniej rozmowie z kierownikiem studiów doktoranckich - prof. DSW dr. hab. Jerzym Kochanowiczem.

Dane Kontaktowe

Adres:ul. Wagonowa 9

53-609 Wrocław

Kraj:Polska

Telefon:71 358 27 00

Fax:71 358 27 00

E-mail:sekretariat@dsw.edu.pl

WWW:www.dsw.edu.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu