Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Akademia Sztuk Pięknych w Bratysławie

Kraj: Słowacja

Miasto: Bratysława

WWW: www.vsmu.sk

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Bratysława

 

Akademia Sztuk Pięknych w Bratysławie (VSMU) została założona w 1949 roku jako Uniwersytet. Posiada 3 wydziały:

 • Muzyki i Tańca
 • Teatru oraz Marionetek
 • Filmu oraz Telewizji

 

Pomimo początkowych problemów natury akademickiej – z przedmiotami, takimi jak pisanie scenariuszy, czy też reżyseria, Wydział Filmu oraz Telewizji został uznany za niezależną jednostkę w edukacji artystycznej, wraz ze wszystkimi prawami i spełnionymi wymaganiami, w roku pańskim 1990. Jest to obecnie instytucja na poziomie Uniwersyteckim na Słowacji.

 

Akademia Sztuk Pięknych oferuje edukację filmową oraz audiowizualną rozporządzając siedmioma pracowniami i dwoma wydziałami: Produkcja oraz Zarządzanie i specjalny wydział nauk humanistycznych oraz studiów nad kinem, które oferują zajęcia z filozofii, estetyki, sztuk pięknych, historii sztuki, kinematografii, socjologii, psychologii i innych. Znajduje się tutaj również niezależny wydział języków obcych.

 

Akademią w Bratysławie zarządza rektor, który decyduje o rozłożeniu kosztów, inwestycjach, zmianach na uczelni. Współpracuje również ściśle z Ministerstwem Edukacji oraz Rządem. Pomimo to, każdy z wydziałów jest niezależny i ma prawo do podejmowania swoich decyzji. Podobnie z programem nauczania. Głową wydziału Filmu i Telewizji jest dziekan który sprawuje piecze wraz z trzema prodziekanami: odpowiedzialnym za sprawy studenckie, stosunki międzynarodowe oraz za produkcje studenckich filmów.

 

Głównym celem akademii jest edukować przyszłych młodych reżyserów i promować kulturę europejską na terenie świata. Szkoła ta jest instytucją artystyczną, pełną tradycji, pamiętającą czasy Czechosłowacji, otwartą na nowe trendy oraz techniki w dziedzinie kinematografii. Warto jednak wspomnieć, iż pomimo, że szczyci się statusem szkoły Państwowej, finansowanej przez rząd, potrzebuje również środków od sponsorów prywatnych. NA chwilę obecną rozważana jest kwestia wprowadzenia czesnego.

 

BADANIA ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Będąc Szkołą Artystyczną, VSMU jest zaangażowana w wiele artystycznych projektów, poszczególne wydziały organizują projekty międzynarodowe.

 

Wydział Muzyki i Tańca jest organizatorem i propagatorem Międzynarodowego Festiwalu studenckiej muzyki ORFEUSZ, Letniej Akademii Muzyki, Koncertów Orkiestry Symfonicznej Wydziału Muzyki i Tańca, corocznych przedstawień Studio Opery oraz KONFRONTACJI- Międzynarodowych Prezentacji.

 

Pod patronatem Międzynarodowego Instytutu Teatralnego UNESCO, Wydział Teatralny organizuje także co 2 lata Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych (Projekt Istropolitana).

 

Wydział Filmu oraz Telewizji organizuje każdego roku Międzynarodowy Studencki Festiwal Filmowy (Áčko), a także Międzynarodowy Festiwal Muzyczny, czy Międzynarodowy Festiwal Tańca (Bratysława w ruchu). Publikowany jest także miesięcznik Tempo, Reflektor, zaś Wydział Filmowy publikuje od czasu do czasu artykuły i recenzje w magazynach filmowych.

 

„Mała Scena VSMU” to kolejna propozycja akademii- studio dramatyczne, biuro produkcji artystycznych oraz Orkiestra APAB.

 

WARUNKI STUDIOWANIA

Akademia, poza klasycznymi salami wykładowymi, posiada także specjalne studia nagraniowe oraz sale do prób.

 

Na wydziale muzyki i tańca, dostępne są pokoje do praktycznych i teoretycznych zajęć, pokój do ćwiczeń baletu, hala koncertowa (niedawno odrestaurowaną, na ulicy Zochovej).

 

Budynek wydziału Filmu i Telewizji posiada 2 hale projekcyjne, audytorium, pokoje konsultacyjne, studia animacji oraz pokoje audytywne i studia dźwięku. Pokoje edukacyjne wydziału teatralnego są położone na ulicy Venturskiej. Wydział Teatru marionetek, Teorii i Krytyki sztuk Dramatycznych oraz Wydział Projektowania Scenicznego Kostiumów zaś, położone są na ulicy Zochovej, gdzie pokoje edukacyjne używane są do procesu kształcenia oraz nabycia umiejętności prezentacji swej osoby. Na małej scenie VSMU( ulica Dostojewskiego), studenci są obecnie szkoleni w prezentacji samych siebie. Nowy budynek Wydziału Teatralnego jest na chwilę obecną w przebudowie(ulica Svoradova).

 

Wszystkie wydziały VSMU wyposażone są nowoczesnym sprzętem komputerowym, dostępem do Internetu, znajduję się tu również biblioteka, archiwa video.

 

Programy studenckie

VSMU jest zaangażowana w programy międzynarodowe LLP/Erasmus. Obecnie uczelnia ma podpisane 46 umów z uczelniami zagranicznymi.

 

Wydział Muzyki i Tańca jest natomiast propagatorem programu LEONARDO DA VINCI. Poszczególne wydziały są wspierane przez instytucje VEGA oraz KEGA, także przez organizacje DLA SŁOWACJI, fundację Wyszehradzką, dzięki którym rocznie zyskują stypendia na pracę artystyczną oraz badawczą. Instytucje takie, jak UNESCO, czy Ministerstwo Kultury także zapewniają wsparcie. Artystyczne produkcje VSMU są prezentowane na zarówno Słowackich, jak i zagranicznych konkursach, festiwalach. Zawody w śpiewaniu, interpretacji, grze aktorskiej, to tylko niektóre z nich.

 

Międzynarodowa Współpraca

Akademia Sztuk Pięknych jest członkiem organizacji międzynarodowych:

 • ELIA – Europejska Liga Instytutów Artystycznych
 • AEC – Europejskie Stowarzyszenie Konserwatoriów
 • ENCATC – Europejska Siec Ośrodków Szkoleń z zakresu Kultury
 • CILECT – Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Filmowych (CENTRE INTERNATIONAL DE LIAISON DES ECOLES DE CINEMA ET DE TELEVISION)

VSMU bierze także udział w krótko i długoterminowych projektach, takich jak: Joint Orkiestra, Junge Donau Filharmonia, Yamaha Muzyczny Festiwal, Międzynarodowe Sesje Muzyczne w Holandii oraz 6 dniowy projekt Opera.

 

Wydarzenia te wspierają międzynarodowe szkolenia i spotkania CILECT-GEECT. Przykładem może być Konferencja w Bratysławie (2004, 2006 oraz Lizbona 2009), Projekt Rzeka (2007-2008), czy Międzynarodowe produkcje (RITS Brussels), projekty sponsorowane: WIZJA DZWIEKU W FILMIE(Litwa 2006), EUROPEJSKA SIEC SZKOL FILMOWYCH(Paryż 2008, 2009, 2010) Nieodłączną częścią Wydziału Filmu i Telewizji jest Międzynarodowy Festiwal Filmowy Áčko, który odbył się już po raz trzynasty z rzędu.

Każdego roku odbywa się wymiana nauczycieli akademickich z uczelniami, które współpracują z VSMU. Program ten nazywa się Erasmus dla nauczycieli, a zasady zaczerpnięto z oryginalnego programu Erasmus.

 

Obszar studiów: Sztuka Muzyczna

 • Gra na instrumentach klawiszowych (pianino, organy, akordeon)
 • Gra na instrumentach strunowych (wiolonczela, skrzypce, gitara basowa, gitara klasyczna, harfa)
 • Gra na instrumentach dętych (flet, klarnet, trąbka, francuski róg)
 • Muzyka Kościelna
 • Śpiew operowy
 • Dyrygowanie Orkiestrą
 • Zarządzanie operą (pierwszy i drugi stopień)
 • Komponowanie
 • Teoria Muzyki (pierwszy i drugi stopień)
 • Obszar studiów: Sztuka Tańca
 • Interpretacja Tańca
 • Choreografia

 

Obszar studiów: Sztuka Filmu i Multimedia

 • Animacja
 • Film dokumentalny
 • Dramaturgia oraz pisanie scenariuszy
 • Zarządzanie filmem
 • Aparat i fotografia
 • Edytowanie (pierwszy i drugi stopień)
 • Dźwięk (pierwszy i drugi stopień)
 • Produkcja u dystrybucja filmu i sztuki multimedialnej
 • Studia nad filmem i multimediami

 

Obszar studiów Sztuki Dramatyczne

 • Gra aktorska (pierwszy i drugi stopień)
 • Graz muzyczna (pierwszy i drugi stopień)
 • Gra marionetkowa oraz dramaturgia
 • Projektowanie sceniczne oraz kostiumów (drugi i trzeci stopień)
 • Reżyseria oraz Dramaturgia
 • Zarządzanie Teatrem (pierwszy i drugi stopień)
 • Teoria i Krytyka Sztuk Dramatycznych (pierwszy i drugi stopień

 

Obszar studiów: sztuki piękne

 • Projektowanie sceniczne i Kostiumów (Pierwszy stopień)

 

Opis miasta

Bratysława znajduje się w centrum Europy, na południowym zachodzie Słowacji. Granica miasta stanowi granicę państwa z Węgrami na południu oraz z Austrią na zachodzie. To jedyna taka stolica Europejska, w ten sposób granicząca z dwoma innymi krajami.

Bratysława leży na brzegu Dunaju, drugiej najdłuższej rzeki w Europie oraz u podnóży małych wzgórz gór Karpackich. Miasto jest centrum regionu słowackiego, jednego z ośmiu, na które kraj jest podzielony. Powierzchnia Bratysławy wynosi 367.58 km2, w czym zawiera się część obszaru uformowanego przez rzekę Morava od strony północno-zachodniej, gdzie rzeka ta wpływa do Dunaju. Przepiękne góry Karpaty natomiast, będące jednymi z największych gór, otaczają miasto.

Bratysława to już nie tylko polityczne ale także kulturalne centrum Słowacji. Jest skupiskiem wielu grup etnicznych, terenem na którym wzajemnie na siebie oddziaływały różne narodowości, począwszy od Niemców, Słowaków, Węgrów poprzez Żydów, a skończywszy na Czechach.

Bratysława szczyci się niezliczoną liczbą teatrów, muzeów, galerii, hal koncertowych, kin, klubów filmowych oraz Instytucji promujących kulturę. Warto również wspomnieć o największej drużynie hokeju na lodzie, która to była powodem decyzji o budowie Centrum Sportowego, a także bodźcem do utworzenia wielu ścieżek rowerowych.

Ośrodki SPA w Bratysławie reprezentują wysoki poziom oraz są łatwo dostępne, co powoduje wzrost zainteresowania taką formą relaksu i odpoczynku. Do odwiedzenia tego miasta zachęcają także kawiarnie, restauracje i puby, serwujące zarówno tradycyjne Słowackie potrawy, jak i posiłki rodem z innych krajów.

Bratysława postrzegana jest jako miasto muzyki. Wielcy artyści tacy jak Mozart, Haydn, Beethoven, Rubinstein oraz Hummel tworzyli tu oraz występowali. Obecnie, Narodowy Teatr Słowacki jest znany na świecie z klasycznych przedstawień baletu oraz opery, co więcej, wypromował wiele współczesnych gwiazda takich jak Peter Dvorský, Lucia Popp oraz Edita Gruber. Jest swoistym centrum kulturalnym, znanym bardziej pod nazwą Reduta.

Bratysława posiada ponad 20 galerii ze stałymi wystawami sztuki współczesnej, a także wystawy tymczasowe. Unikatową atrakcją miasta jest z pewnością oryginalny pasaż- nietypowa instalacja, którą można oglądać w Pałacu Pálffy(Panská 19), w części Galerii Miasta.

Każdego roku Bratysława jest miejscem wielu wydarzeń, z których najbardziej znany jest Festiwal muzyczny we wrześniu oraz Dni Jazzu w październiku. Od 1999 roku odbywają się tu popularne eventy na świeżym powietrzu, takie jak skupiająca tłumy Ceremonia Koronacji Króla Węgierskiego, odbywająca się we wrześniu.

System komunikacyjny zapewniony jest przez tramwaje, autobusy oraz trolejbusy. Łatwo jest poruszać się po mieście, a także poza miastem. Jeden zakupiony bilet jest ważny dla wszystkich środków transportu, może być kupiony w kiosku lub też w żółtych maszynach zlokalizowanych obok przystanków autobusowych. Bilet 15 minutowy kosztuje €0.50, godzinny to wydatek rzędu €0.70. Bilet 1 dniowy to koszt €3.50.

Źródło: visit.bratislava.sk

 

Ciekawe miejsca

 • Zamek w Bratysławie- zabytek, który był świadkiem wielu ważnych historycznych wydarzeń
 • Kościół Św. Martina- gotycka katedra zbudowana w piętnastym wieku
 • Ratusz położony w sercu miasta, jest łatwo rozpoznawalny dzięki kolorowemu dachowi
 • Pałac Prymasa- imponujący różowy pałac, będący jedną z architektonicznych perełek Bratysławy. Zbudowany dla arcybiskupa Esztergom J. Batthyany, na podstawie projektu M. Hefele pomiędzy 1777 i 1781 rokiem
 • Pałac Grassalkovicha- rezydencja prezydenta Słowacji w stylu barokowym, zbudowana po 1760
 • Brama Św. Michała
 • Słowacki Teatr Narodowy- został zbudowany w 1886 przez Wiedeńskich architektów F. Fellnera oraz H. Helmera
 • Pałac Mirbacha- to perełka z okresu Rococo z 1770 roku, obecnie centrum galerii miasta Bratysława
 • Dom Mozarta (Pałac Palffy)- w tym domu, w 1762 roku, 6- letni Mozart zagrał jeden z jego pierwszych koncertów
 • Prešporáčik – to pierwotnie nazwa gry dla dzieci, obecnie nazwa mini tramwaju który oferuje przejazd po historycznej części Bratysławy
 • Rubberneck- unikatowa na skalę światową figurkę zabawnego mężczyzny, którego głowa wystaje z włazu
 • Schöner Náci – ta figura upamiętnia wyjątkową postać historii Słowacji, Schoner Naci, a właściwie Ignác Lamár, został zapamiętany jako wędrowiec, często spacerował po ulicach, elegancko ubrany i uśmiechnięty
 • Najwęższy Dom na Słowacji i przypuszczalnie w całej Europie
 • Żołnierz Napoleona- jedna z największych atrakcji miasta, dla co poniektórych turystów. To figura z brązu, przedstawiająca żołnierza umieszczona na starym mieście, na głównym placu
 • Paparazzi-to kolejna figurka nadająca miastu szczególny klimat. Fotograf przyczajony za rogiem ulicy, oczekuje na gwiazdy, trzymając kamerę w rękach

 

Studenci, który chcą aplikować na studia na VSMU, powinni ukończyć szkołę średnią, albowiem takie świadectwo jest niezbędne do aplikacji tak samo jak i zdanie egzaminu. VSMU oferuje studia magisterskie 3+2 lata. Po uzyskaniu dyplomu licencjata, studenci mogą starać się o przyjęcie na 2 letnie studia magisterskie, a potem studia doktoranckie.

Dane Kontaktowe
Adres: Ventúrska 3
813 01 Bratysława
Kraj: Słowacja
Telefon: +42159301460
E-mail: ic@vsmu.sk
WWW: www.vsmu.sk

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu